Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csorna kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 27
1. oldal

"A Csornai Széchenyis Diákokért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9300 Csorna, Árpád u. 2.
képviselő: Némethné Fülöp Terézia
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A cél megvalósítása érdekében az alapítvány támogatja a nyelvtanulást, a külföldi kapcsolatok kiépítését, ezen belül pedig a tanulók utaztatásához történő hozzájárulást és a külföldi tanulók vendéglátását támogatja. Ezen kívül az alapfokú oktatás és nevelés anyagi, technikai feltételeinek javítását, műszaki-technikai berendezések beszerzését is támogatja az alapítvány.
Kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása. A cél megvalósítása érdekében az alapítvány elősegíti az általános iskolai hagyományok ápolását, a kulturális örökség megóvását, valamint továbbfejlesztését.
Sport, - a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. A cél megvalósítása érdekében az alapítvány elősegíti a diák sportversenyek, szabadidős sport, táborozás, a rendszeres testmozgást, támogatásaival ezeket ösztönzi. ... >>

Csorna és Vidéke Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9300 Csorna, Nap u. 5.
képviselő: Varga Árpád
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. Tagjai részére rentábilis, horgász célú halgazdálkodással a tagság mindenkori létszámától, az egyesület anyagi erejétől függően a lehető legkedvezőbb horgászati lehetőség biztosítása. A szabaidiő hasznos eltöltése, tagjainak a horgászetika és - erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. Az egyesület kezelésében lévő vízterültek és annak környezete kulturáltabbá tétele a nyugodt pihenés és szórakozás biztosítására. ... >>

Csornai Ifjú Polgárok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

9300 Csorna, Köztársaság u. 16.
képviselő: Gulyás András
A csornai és a rábaközi fiatalok társadalmi életbe bevonása, az ifjúság részére kulturális rendezvények szervezése. A helyi értékek megőrzése és átadása a felnövő fiatalok számára. Útmutatás a kulturált és tevékeny szórakozásra. A mikrokörnyezet lehetőségeinek felmérése és új társadalmi kapcsolatok kialakítása. A közösségi összetartozás és az identitástudat megerősítése. Új szellemi műhely megvalósítása. ... >>

Csornai Ifjúsági Klub

(sport,természetvédelem,kulturális)

9300 Csorna, Soproni u. 71.
képviselő: Giczi Tibor, Michailov Mihály, Molnár Csaba
A csornai polgárok, különös tekintettel a fiatalság érdeklődésének felkeltése városuk iránt, a lakossági aktivitás növelése Csorna városában, közös szervezésű programok keretében megismertetni tagjait és az érdeklődő lakosságot a város értékeivel, a település multjának, jelenének és jövőjének aktuális kérdéseivel, nagyobb aktivitás megteremtése a lakosság körében a város közösségét érintő kérdésekben. (Kultura, tudomány, sport, közélet, mindennapi élet stb.). aktív részvétel a város hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, fejlesztésében. Csorna város "lakhatóbbá tétele", az épített-, a társadalmi-, és a természeti környezet állapotának javítása a városban, a fiatalok érdekképviselete, érdekérvényesítése a városban, új értékek felfedezése és/vagy megteremtése a város életében, ami skeresen járulhat hozzá a városról alkotott kép pozitív irányú ... >>

Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület

(kulturális,egyéb)

9300 Csorna, Új Élet utca 12.
képviselő: Ifj. Gecsényi András
A nemzeti és kulturális értékek megőrzése, rendezvények szervezése, a csornai polgárok megélhetésének könnyebbé tétele, új gazdasági kihívások ismertetése, a polgárok megélhetésének könnyebbé tétele új gazdasági kihívások ismertetése, a polgárok összefogása. ... >>

Csornai Könyvtári Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9300 Csorna, Soproni út 57.
képviselő: Szalayné Galambosi Tímea
A csornai könyvtári olvasók minél teljesebb dokumentum-ellátása, a könyvtár nyitottabbá tétele közérdekű kulturális feladatok ellátás irányába, a lehetőségek kibővítése teleházas tevékenységi formákkal. A könyvtár beszerzésienk olyan irányú segítése, hogy a technikai környezet, a dokumentum-állomány minél alkalmasabb legyen a továbbtanulók kiszolgálására. A könyvtár segítse a közérdekű oktatási, kulturális, sziciális, egészségügyi feladatok ellátását az ismeretszerzés oldaláról. Erősítse befogadó funkcióját, támogassa olyan önszerveződő közösségek munkáját, melyek az előbb felsorolt közérdekű tevékenységi körbe tartoznak. Az alapítvány segítse a könyvtár olyan irányú fejlesztését, hogy az a város információs központja legyen. Kiemelten támogassa a gyermek, ifjúsági és nyugdíjas korosztály befogadását, számítógépes kultúrájának fejlesztését. Rendezvényei közérdekű kulturális célokat szolgáljanak. Támogassa a térségben /Rábaköz/ működő könyvtári kezdeményezéseket. ... >>

"Csornai Múzeumért" Kultúrális Alapítvány

(kulturális)

9300 Csorna, Szent István tér 34.
képviselő: V. Szalontay Judit
A csornai Múzeum szakmai munkájának támogatása, Csorna város és környéke történelmi emlékeinek megőrzésével és ápolásával kiszolgálja a város és környéke lakóinak és vendégeinek múzeumi - kulturális igényeit, támogassa a helytörténeti és néprajzi ... >>

Csornai Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális)

9300 Csorna, Kinizsi u. 10.
képviselő: Megyeri Zoltán
A postagalambsport hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése, a tenyésztés szakszerű irányítása és fejlesztése, kiállításokon, versenyeken való részvétel és a tömegsport jellegének megőrzése. ... >>

"Csukás Zoltán" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9330 Csorna, Kórház u. 28.
képviselő: Pozsgai Béla
Bármely tantárgy területén szervezett vetélkedők, versenyek, pályázatok támogatása, a tehetséges, kiváló eredményt elért tanulók támogatása, jutalmazása, a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az iskolai oktatást-nevelést segítő programok, tanulmányi vetélkedők, versenyek, tanulmányi kirándulások támogatása, oktatás fejlesztése, szamai tapasztalatszerző utak támogatása, Csukás Zoltán professzor emlékének ápolása. ... >>

CUM DEO PRO SCOLA RÁKÓCZIANA Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9300 Csorna, Andrássy u. 27.
képviselő: Vadász Ernőné (szül. Galambosi Gyöngyi)
A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda tanulóinak tehetséggondozása, szaktárgyi versenyekre való felkészítésüknek és részvételüknek anyagi és dologi támogatása, a tanulmányi munka, sport, illetve kultúra terén kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek jutalmazása, esetlegesen ösztöndíjak odaítélése, adományozása. ... >>

Felkelő Nap Háza Kulturális Egyesület

(kulturális)

9300 Csorna, Lehel u. 8.
képviselő: Láng Tibor
Kulturális és művészeti rendezvények szervezése, kulturális értékek közvetítése, a Rábaköz kulturális életének fellendítése. ... >>

"Fogjunk össze" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9300 Csorna, Arany J. u. 19.
képviselő: Boda Imréné
Az Arany János Általános Iskolába járó gyermekek támogatása. ... >>

Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola ALMA MATER Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9301 Csorna, Soproni út 97.
képviselő: Koósz Tamás
A Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskolában folyó oktatás-nevelés támogatása, feltételeinek korszerűsítése, javítása. ... >>

"Kikelet" Képzési kötelezett és korai fejlesztésben részesülő gyermekek szüleinek Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9300 Csorna, Arany J. u. 19.
képviselő: Schubertné Boros Tünde
A képzési kötelezett értelmi fogyatékos, korai fejlesztésben részesülő és az oktatásból kikerülő felnőtt korúak: szellemi és fizikai képességének fejlesztése, érdekvédelmük biztosítása, életük szervezése, segítése. Társadalmi beilleszkedésük elősegítése, kulturális életük változatossá tétele és szabadidejük hasznos eltöltésének elősegítése.
Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében minden olyan intézmény tekintetében, - ahol a célok közt szereplő gyermekek oktatása, nevelése folyik ? igyekszik olyan kapcsolatot kialakítani, hogy szükség szerint, eseti alkalommal anyagi támogatással is tudja az egyesületet segíteni, támogatni. ... >>

Kmety György Társaság

(kulturális,egyéb)

9300 Csorna, Soproni u. 57.
képviselő: Kálmán Gyula
Kmety György tábornok a csornai csata parancsnoka emlékének ápolása, emlékének megőrzése és róla szobor állítása. Az 1949-as hagyományok őrzése, emlékek felkutatása, az 1948-49-es emlékhelyek megismertetése, állaguk megóvása, ezekkel kapcsolatos együttműködés más személyekkel és szervekkel. Bekapcsolódás a csornai szellemi, társadalmi életbe, a nemzeti azonoságtudat erősítése. ... >>

"KORSZERŰ OKTATÁSÉRT, ISKOLAFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,kulturális)

9301 Csorna, Soproni út 97.
képviselő: Kozma József
A Hunyadi János Gimnázium és szakközépiskolában folyó oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek korszerűsítése, és fejlesztése. ... >>

Megyei Nyugdíjasok, Liberálisok Vidékért Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

9300 Csorna, Prépost u. 6.
képviselő: Maurer János
A társadalomban, a gazdaságban, a kultúrában, az egészségügyben és a szociális ellátásban végzendő feladatok ellátásához elvi és gyakorlati segítségadás. ... >>

"Művészeti Alapítvány"

(kulturális)

9300 Csorna, Szent István tér 1.
képviselő: Ángyán Csilla, Böröczné Horváth Gabriella, Ihászné Sebján Mária, Völcseyné Judi Annamária
Csorna városban élő és tanuló gyermekek és fiatalok művészeti nevelésének segítése, támogatása. ... >>

Nyugat-magyarországi Német Nemzetiségi Alapítvány

(kulturális)

9400 Csorna, Csávai u. 4.
képviselő: Dr. Walter Katalin, Dudás János István ... >>

"PÁNTLIKA" Néptánc Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9300 Csorna, Erzsébet királyné utca 13.
képviselő: Németh Vilmos
A magyar néptánckultúra, ezen belül elsősorban a Rábaköz hagyományainak ápolása, tehetséges gyermekek felkarolása, a tehetséges tanulók továbbtanulási lehetőségeinek biztosítása, a mozgáskultúra és művészet magas szintű fejlesztése, népzenei nevelés. Egyéb tevékenység: kutatás, gyűjtés, kiadói tevékenység, szakmai anyagok megjelentetése, szakmai ház létrehozása, helyi, hazai, nemzetközi rendezvények szervezése, nemzetközi kapcsolatok kiépítése. ... >>

Rábaközi Civil Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9300 Csorna, Felsőszeri ltp. 20.
képviselő: Kovács Tamás
A Rábaközi Civil Szövetség olyan egyesületi formában működő társadalmi szervezet, melynek legjellemzőbb tevékenysége a településfejlesztés. Célja: azon civil szervezetek és állampolgárok tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl, a helyi önkormányzat támogatását, célkitűzéseinek megvalósítását, Csorna város és vonzáskörzete fejlődése és lakosainak jobb életkörülményei érdekében. Biztosítani kívánja a tagszervezetei és az önkormányzat közötti kapcsolatok megerősítését, elmélyítését. Segíteni kívánja az önkormányzati munkabizottságok munkáját azon keresztül is, hogy a civil szféra javaslatait, véleményét közvetlenül biztosítani tudja részükre. Fontos feladata, az együttműködés keretén belül egymás jobb megismerése, a tapasztalatok munkamódszerek átadása. Figyelemmel kíséri a régió fejlődését, és eszközeivel igyekszik azt segíteni. Együtt kíván működni a megyében és a Nyugat-Magyarországi régióban mindazon civil szervezetekkel, melyeknek célkitűzései megfelelnek ezen elveknek. A határokon átnyúló együttműködés révén hozzá kíván járulni a határon túli magyarság kulturális életének fejlődéséhez, gazdagításához. Céljai megvalósítása érdekében igényli a szervezeten kívüli polgárok, értelmiségiek és más szakemberek közreműködését, igyekszik őket tevékenységébe bevonni. ... >>

Rábaközi Népművészeti Műhely

(kulturális)

9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 13.
képviselő: Lengyel Sándor
A város és városkörnyék folklórhagyományának ápolása, a rábaközi gyerektánc- és gyerekjátékanyag felkutatása, megismertetése, a rábaközi gyerektánccsoportok szakmai irányítása. ... >>

Szárazfa Nyugat-Dunántúli Népzenei Egyesület

(kulturális)

9300 Csorna, Vadász u. 9.
képviselő: Molnár Nándor
A magyarországi Táncház-mozgalom munkájának elősegítése a nyugat-dunántúli térségben. Népzenei koncertek, előadások, táncházak szervezése. Szakmai segítségnyújtás a régióban működő táncegyüttesek, zenekarok részére. ... >>

Százszorszép Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9300 Csorna, Szent István tér 15.
képviselő: Balázs Zoltánné
A csornai óvodai nevelési-oktatási, fejlesztési programjának támogatása, eszközrendszerének korszerűsítése. Az óvodai gyermek és felnőtt programok tárgyi és személyi feltételeinek javítása. A pedagógusok szakmai továbbképzésének részleges támogatása. Az óvodai munkához szükséges korszerűbb technikai eszközök beszerzése. Az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat, mely a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányul, és elsősorban az óvodai nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén valósul meg. ... >>

"Szivárvány" a Csornai Fogyatékosok Napközi Otthona Gondozottaiért Egyesület

(intézményi,sport,kulturális,szociális)

9300 Csorna, Soproni u. 2/e.
képviselő: Boda Imre Istvánné
Az egyesület célja a fogyatékosok napközi otthonába járó gondozottak részére anyagi támogatást nyújtani, tanulmányi kirándulásokhoz, kulturális rendezvényekhez, színházlátogatás, kultúrszemlék, sport és egyéb, a sérültek részére szervezett szemlék, fesztiválokon való részvételhez és minden olyan eseményhez, amelyen a gondozottak részt vesznek és a fejlődésüket szolgálja. ... >>

"Szorgos-hangya" Egyesület

(kulturális)

9300 Csorna, Tátra u. 38/A.
képviselő: Bognár László
Az egyesület célja a különböző zenei kultúrák támogatása, valamint a lakosság szórakoztatása. ... >>

Szülőföldünkért Egyesület

(közbiztonság,oktatási,kulturális)

9300 Csorna, Laky Döme út 2.
képviselő: elnök Molnár Ferenc
A helyi közösségek fejlesztése a nemzet és a térség hagyományos értékei, valamint a kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok, civilszerveztek támogatása, az erkölcs a kultúra , a szolidaritás, az egyének boldogulása képviselete és megerősítése, a jogállamiság a magyar polgári demokrácia érdekében. Célja továbbá megszervezni az összefogást, és segítséget nyújtani a Csorna és tágabb térsége (Rábaköz) társadalmi, gazdasági, kulturális felemelkedéséért, elsősorban a térségben élő fiatalok oktatásának támogatása, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok jutalmazása, ifjúságvédelem, a környezetvédelmi programok és szerveztek támogatása, a térségi bűnözés visszaszorítása érdekében együttműködés a rendvédelmi szervezetekkel, a rendőrséggel, polgárőrséggel, az egészséges életmód propagálása, az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos tevékenység végzése. ... >>
1. oldal