Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csorna egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Csorna és Vidéke Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9300 Csorna, Nap u. 5.
képviselő: Varga Árpád
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. Tagjai részére rentábilis, horgász célú halgazdálkodással a tagság mindenkori létszámától, az egyesület anyagi erejétől függően a lehető legkedvezőbb horgászati lehetőség biztosítása. A szabaidiő hasznos eltöltése, tagjainak a horgászetika és - erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. Az egyesület kezelésében lévő vízterültek és annak környezete kulturáltabbá tétele a nyugodt pihenés és szórakozás biztosítására. ... >>

Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

9300 Csorna, Barók Béla út 1.
képviselő: Márkus Imre
A jogszabályban az állam és önkormányzatok számára meghatározott tűz és katasztrófa-elhárítási közfeladatok helyi ellátásának segítése, a cél ellátására önkéntesen jelentkezők szervezésével, felkészítésével és együttműködés alapján történő részvétellel. ... >>

"Csornai Keresztény Ifjúságért" Alapítvány

(egyéb)

9300 Csorna, Soproni u. 65.
képviselő: Szár Gyula
A Csornai 63. sz. Bessenyei György Cserkészcsapat működésének támogatása. Csorna városában már működő, valamint a későbbiekben létrejövő más nem politikai keresztény szervezetek támogatása. ... >>

Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület

(kulturális,egyéb)

9300 Csorna, Új Élet utca 12.
képviselő: Ifj. Gecsényi András
A nemzeti és kulturális értékek megőrzése, rendezvények szervezése, a csornai polgárok megélhetésének könnyebbé tétele, új gazdasági kihívások ismertetése, a polgárok megélhetésének könnyebbé tétele új gazdasági kihívások ismertetése, a polgárok összefogása. ... >>

Csornai Premontrei Prépostság

(oktatási,egyéb)

9300 Csorna, Soproni u. 65.
képviselő: Fazakas Zoltán
Lelkipásztori munka, ifjúság tanítása, hitoktatás, gimnázium fenntartása. ... >>

Díszmadár Tenyésztők Csornai Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

9300 Csorna, Kakukk utca 19.
képviselő: Samu János
Széles körben népszerűsíteni a díszmadártartás- és tenyésztést, további követőket toborozni e hasznos elfoglaltságnak.A hazai díszmadár tenyésztés színvonalának emelése, a tudományos módszerek elterjesztése, kapcsolattartás, rendszeres tapasztalatcsere más hazai csoportokkal, a kialakított nemzetközi kapcsolatok további ápolása, elmélyítése, előadások, szakkörök, nyílt napok során az ifjúság természettudományos szemléletű, környezet- és természetvédelmi jellegű nevelése, más szervezetekkel együttműködve egyes természet, illetve ... >>

Európai Kapcsolatok Egyesület

(oktatási,egyéb)

9300 Csorna, Uszoda u. 27.
képviselő: Szűr Lászlóné
Az egyesület hozzá kíván járulni Csorna és térsége nemzetközi kapcsolatainak elmélyítéséhez. Kiemelt céljának tekinti az önkormányzattal testvérvárosi kapcsolatban lévő települések lakosságával, civil szervezeteivel való kapcsolatfelvétel elősegítését, a hatékony és eredményes kapcsolattartást. Segíteni kívánja új testvérvárosi kapcsolatok felvételét. Feladatának tekinti e témakörben tanácsadás nyújtását, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzések, előadások szervezését, kiadványok megjelentetését és terjesztését, programok szervezését. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

9300 Csorna, Soproni u. 57.
képviselő: Fenyőházi Tibor
Képviseli a megyei gazdaköröket a regionális, és az országos érdekegyeztetésben. ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Növénybiztosító Egyesület

(egyéb)

9300 Csorna, Soproni út 58.
képviselő: Elnök Bóka Attila
A biztosító Egyesület olyan önkéntesen létrehozott kölcsönösségi alapokon működő szervezet, amely tagjai részére, nyereségérdekeltség nélkül, tagi hozzájárulás ellenében, a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén, biztosítástechnikai elvek alapján előre meghatározott szolgáltatást nyújt.
... >>

Hungarovelo Biciklis és Sport Club

(sport,egyéb)

9300 Csorna, Széchenyi u. 15.
képviselő: Farkas László elnök ... >>

Kmety György Társaság

(kulturális,egyéb)

9300 Csorna, Soproni u. 57.
képviselő: Kálmán Gyula
Kmety György tábornok a csornai csata parancsnoka emlékének ápolása, emlékének megőrzése és róla szobor állítása. Az 1949-as hagyományok őrzése, emlékek felkutatása, az 1948-49-es emlékhelyek megismertetése, állaguk megóvása, ezekkel kapcsolatos együttműködés más személyekkel és szervekkel. Bekapcsolódás a csornai szellemi, társadalmi életbe, a nemzeti azonoságtudat erősítése. ... >>

RÁBAKÖZ Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9300 Csorna, Bartók Béla u 24.
képviselő: elnök Németh Sándor
A bűncselekmények, környezetkárosítás megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a város környezetének és tisztaságának megóvása, a bűnekövetést, környezetkárosítást elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Rábaközi Civil Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9300 Csorna, Felsőszeri ltp. 20.
képviselő: Kovács Tamás
A Rábaközi Civil Szövetség olyan egyesületi formában működő társadalmi szervezet, melynek legjellemzőbb tevékenysége a településfejlesztés. Célja: azon civil szervezetek és állampolgárok tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl, a helyi önkormányzat támogatását, célkitűzéseinek megvalósítását, Csorna város és vonzáskörzete fejlődése és lakosainak jobb életkörülményei érdekében. Biztosítani kívánja a tagszervezetei és az önkormányzat közötti kapcsolatok megerősítését, elmélyítését. Segíteni kívánja az önkormányzati munkabizottságok munkáját azon keresztül is, hogy a civil szféra javaslatait, véleményét közvetlenül biztosítani tudja részükre. Fontos feladata, az együttműködés keretén belül egymás jobb megismerése, a tapasztalatok munkamódszerek átadása. Figyelemmel kíséri a régió fejlődését, és eszközeivel igyekszik azt segíteni. Együtt kíván működni a megyében és a Nyugat-Magyarországi régióban mindazon civil szervezetekkel, melyeknek célkitűzései megfelelnek ezen elveknek. A határokon átnyúló együttműködés révén hozzá kíván járulni a határon túli magyarság kulturális életének fejlődéséhez, gazdagításához. Céljai megvalósítása érdekében igényli a szervezeten kívüli polgárok, értelmiségiek és más szakemberek közreműködését, igyekszik őket tevékenységébe bevonni. ... >>
1. oldal