Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csongrád szociális civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

A Csongrádi "Aranysziget Otthonában Élő Idősekért" Alapítvány

(szociális)

6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.
képviselő: Endrédi Józsefné kuratóriumi elnök
A Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthonában élő idősek életfeltételeinek és életminőségének javítása, a komplex gondozás minden elemére kiterjedően. ... >>

A Jövő Hídjai közhasznú egyesület

(oktatási,kulturális,szociális)

6640 Csongrád, Dob utca 4-8.
képviselő: Horváth Erik, alelnök, Podhoretz János, elnök
A halmozottan hártányos helyzetű gyerekek jövőbeni elképzeléseinek elősegítése. Célja szerinti besorolása: szociális, oktatási, kulturális, gyermek és ifjúságvédelmi, kutatási tevékenység. ... >>

A Tehetséges Tanulókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6640 Csongrád, Szentesi u. 2/a.
képviselő: Bódi Anikó, a kuratórium elnöke
A csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskolában és Szakmunkásképző Intézetben tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek anyagi segítése a tanulás és képzés területén; a tanulók tanulmányi versenyeken való részvételének költségfedezetéhez hozzájárulás; iskolai rendezvények megtartásának kezdeményezése, elősegítése; a tanulmányi évben kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, illetve a megyei versenyeken I-III. helyezést elért jó tanuló sportolók díjazása; a tantervhez kapcsolódó speciális szakkörök működéséhez anyagi bázis megteremtése; a társintézmények rendezvényein eredményesen szereplő, a társintézményben tanuló gyermekek évenkénti díjazása; az iskola pedagógiai munkájában kiemelkedő eredményt elért oktatók, tanárok, technikai dolgozók jutalmazása. ... >>

Bokrosi Általános Iskoláért és Óvodáért és az ott folyó nevelés-oktatás korszerűsítéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6648 Csongrád-Bokros, Bokros u. 29.
képviselő: Leirer Tibor, a kuratórium elnöke
A Csongrád-Bokros Általános Iskola és Óvoda támogatása. ... >>

Bokrosi LovasKör Egyesület

(sport,szociális)

6648 Csongrád-Bokros, Tanya 1284.
képviselő: elnök Szemerédi Eszter
A bokrosi lovasélet fellendítése, a pusztán legeltetés visszaállítása, a versenylovaglás lámogatás, falusi turizmus fellendítése, mozgáskorlátozottak terápiás lovagoltatási lehetőségeinek kialakítása. ... >>

Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete

(szociális)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.
képviselő: Pallaginé Forgó Edit, elnök
Az élet és az anyaság tiszteletére és szeretetére nevelés, a házasságért, a családért és a jövő nemzedékéért érzett felelősség erősítése, nagycsaládosok érdekeinek védelme és képviselete. ... >>

Csongrád KISRÉTI OTTHONÉRT Alapítvány

(oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Tanya 19/A.
képviselő: Meló Jánosné, kuratóriumi elnök
A KISRÉTI OTTHONBAN élők életminőségét javító, korszerű, speciális eszközök biztosítása, a tárgyi feltételek javítása az ápolásban, az ott dolgozók továbbképzése, szakmai oktatása. ... >>

Csongrád Város a Tehetségekért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
képviselő: Dr.Törőcsik Jánosné kuratóriumi eln, Földesiné Csányi Anna titkár
Csongrád városban élő azon tehetséges fiatalok rendszeres és eseti anyagi támogatása, akiknek az egyetemi, főiskolai továbbtanulása, anyagi, szociális helyzetük miatt nehézséget jelent. ... >>

Csongrád Város Közétkeztetésének Fejlesztéséért Alapítvány

(szociális)

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
képviselő: Cseri Gábor János kuratóriumi elnök
Az egészséges táplálkozás elősegítése érdekében megfelelő eszközök, felszerelések, gépek beszerzése, korszerűsítése; a HACCP követelményeinek megfelelő működés elősegítése; fórumok, bemutatók, táborok szervezése az egészséges életmód és táplálkozás elősegítésére; a modern étkezési kultúra kialakításának elősegítése. ... >>

Csongrádi Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.
képviselő: Kádár Olga, a kuratórium elnöke, Nagygyörgy Illésné kuratóriumi alelnök, Szucsán Andrásné kuratóriumi tag
A csongrádi Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon tanulóinak segítése. ... >>

Csongrádi Nagycsaládosok Tehetséges Ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Tulipán u. 3.
képviselő: Cseri Gábor a kuratórium elnöke
Szociális támogatás a középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló, vagy tanulni szándékozó, Csongrád városi nagycsaládos családok gyermekeinek, különös tekintettel a tehetség gondozására. ... >>

Felzárkózás a Szociális Esélyegyenlőségért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Rozmaring utca 14.
képviselő: Földesiné Csányi Anna, elnök, Rózsavölgyi Anna, titkár
A hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő társadalmi csoportok, iskolás és pályakezdő fiatalok képzési, átképzési és elhelyezési feltételeinek támogatása. ... >>

Gondviselés Alapítvány az idősek otthonában élők megsegítésére

(intézményi,kulturális,szociális)

6640 Csongrád, Vasút utca 92.
képviselő: Varga Lajosné, a kuratórium elnöke
Az idősek otthonában élők megsegítése az alapellátáson túli, életkörülményeket javító és támogató tevékenységek: ápolási, kényelmi eszközök, berendezési és komfortot fokozó tárgyak vásárlása, kulturális rendezvények szervezése, épület felújítás, foglalkoztatás, esélyegyenlőség megteremtése. ... >>

Szociális Alapítvány

(szociális)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 5.
képviselő: Makai Lászlóné elnökhelyettes, Maszlag Lajos Márton, a kuratórium elnöke
A rászoruló iparosok anyagi támogatása. ... >>

" TISZAVIRÁG - 2000 " Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Szegedi út 1.
képviselő: Borda József, Huszka Péter, Kozák István, Magyar János, Pusztai György kuratóriumi elnök
Az alapítvány kedvezményezettjeinek (a volt Csongrádi FÜTŐBER gyár dolgozói, nyugdíjasai és a PANOL Rt. volt és jelenlegi dolgozói, nyugdíjasai) szociális segélyezése, támogatása - a rászorultság figyelembe vételével. Önsegélyező feladatok ellátása; családi üdülések szervezése, támogatása. Csongrádi iskolák szociálian rászoruló tanulói részére csoportos kirándulások anyagi támogatása. ... >>
1. oldal