Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csongrád oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

A Jövő Hídjai közhasznú egyesület

(oktatási,kulturális,szociális)

6640 Csongrád, Dob utca 4-8.
képviselő: Horváth Erik, alelnök, Podhoretz János, elnök
A halmozottan hártányos helyzetű gyerekek jövőbeni elképzeléseinek elősegítése. Célja szerinti besorolása: szociális, oktatási, kulturális, gyermek és ifjúságvédelmi, kutatási tevékenység. ... >>

A Tehetséges Tanulókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6640 Csongrád, Szentesi u. 2/a.
képviselő: Bódi Anikó, a kuratórium elnöke
A csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskolában és Szakmunkásképző Intézetben tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek anyagi segítése a tanulás és képzés területén; a tanulók tanulmányi versenyeken való részvételének költségfedezetéhez hozzájárulás; iskolai rendezvények megtartásának kezdeményezése, elősegítése; a tanulmányi évben kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, illetve a megyei versenyeken I-III. helyezést elért jó tanuló sportolók díjazása; a tantervhez kapcsolódó speciális szakkörök működéséhez anyagi bázis megteremtése; a társintézmények rendezvényein eredményesen szereplő, a társintézményben tanuló gyermekek évenkénti díjazása; az iskola pedagógiai munkájában kiemelkedő eredményt elért oktatók, tanárok, technikai dolgozók jutalmazása. ... >>

Alapítvány Csongrád és Környéke Korszerű Urológiai Szakellátásáért

(egészségügyi,oktatási)

6640 Csongrád, Kereszt u. 18.
képviselő: Dr.Kotymán Zsolt kuratóriumi elnök
A Csongrád és környéki urológiai járóbetegellátás szakrendelői szinten történő felzárkozatatása, közelítése az Európában elfogadott és hazánkban kívánatosnak tartott gyakorlathoz. Egyrészt korszerű orvosi műszerek beszerzésével, másrészt pedig a naprakész szakmai információhoz való hozzájutás elősegítésével szakemberek továbbképzésen, tudományos üléseken való részvétele anyagi fedezetének biztosításával. ... >>

Batsányi János Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6640 Csongrád, Kossuth tér 1.
képviselő: Tóthné Hajdú Edit, a kuratórium elnöke 1998. október 7-től képviselő
A nevelés és oktatás színvonalának a tanulók erkölcsi, anyagi és szociális elismerése, valamint az iskola nevelői szakmai munkájának a fejlesztése. ... >>

Bokrosi Általános Iskoláért és Óvodáért és az ott folyó nevelés-oktatás korszerűsítéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6648 Csongrád-Bokros, Bokros u. 29.
képviselő: Leirer Tibor, a kuratórium elnöke
A Csongrád-Bokros Általános Iskola és Óvoda támogatása. ... >>

Csongrád és Térsége Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/A
képviselő: Dr.Bartolich János a kuratórium eln, Kacziba Sándor kuratóriumi tag
Anyagi támogatás nyújtása a tűzoltóság által pályázati úton beszerezni kívánt eszközökhöz,különös tekintettel a mentő tűzvédelem területén használatos eszközökre,felszerelésekre.A Csongrád városi tűzoltóság nemzetközi,kultúrális,sport és szakmai kapcsolatainak fejlesztése,ezen törekvések támogatása,találkozók,rendezvények szervezése és lebonyolítása.Anyagi támogatás nyújtása a felvilágosító-propaganda tevékenység még sikeresebbé tétele érdekében,különös tekintettel az óvodás és iskoláskorú gyermekek részére kiírt pályázatokra és ezek rendezvényeire.Határainkon belüli és határainkon túli társzervekkel történő kapcsolattartás támogatása ,a tapasztalatok kicserélése,illetve az ilyen ismeretségek előnyeinek felhasználása érdekében. ... >>

Csongrád KISRÉTI OTTHONÉRT Alapítvány

(oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Tanya 19/A.
képviselő: Meló Jánosné, kuratóriumi elnök
A KISRÉTI OTTHONBAN élők életminőségét javító, korszerű, speciális eszközök biztosítása, a tárgyi feltételek javítása az ápolásban, az ott dolgozók továbbképzése, szakmai oktatása. ... >>

Csongrád Város a Tehetségekért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
képviselő: Dr.Törőcsik Jánosné kuratóriumi eln, Földesiné Csányi Anna titkár
Csongrád városban élő azon tehetséges fiatalok rendszeres és eseti anyagi támogatása, akiknek az egyetemi, főiskolai továbbtanulása, anyagi, szociális helyzetük miatt nehézséget jelent. ... >>

Csongrád Város Alap- és Középfokú Oktatásának Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
képviselő: Bartókné Vincze Zsuzsanna, a kuratórium elnöke
A csongrádi általános- és középiskolák létesítményi, technikai ellátottságának javítása, anyagi eszközeinek kiegészítése. ... >>

Csongrádi Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény Egészségmegőrző és Egészségfejlesztő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 5.
képviselő: Dr. Nagy Mélykuti László, a kuratórium alelnöke, Vincze Mária, a kuratórium elnöke
Csongrád város lakosságának egészségügyi problémáin segíteni, közreműködni az egészségügyi dolgozók továbbképzésében, egészségmegőrző életmód terjedésének segítése, az intézmény eszközeinek bővítése. ... >>

Csongrádi Ének-Zenei Általános Iskoláért és az ott folyó Oktatásért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 14.
képviselő: Fekete Gézáné a kuratórium elnöke
A Csongrádi Ének-Zenei Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek, a természettudományos, műszaki, anyanyelvi és idegen nyelvi, zenei oktatás, a kimagasló pedagógiai munkát végző pedagógusok elismerése, támogatása; a hátrányos helyzetbe került dolgozók, tanulók támogatása; az oktatást elősegítő eszközök, felszerelések, berendezések vásárlása, javítása; nevelők, tanulók számára kiírt pályázatok díjazása; az iskola épületének felújításához szükséges kiadásokhoz támogatás; az iskola verseny- és tömegsportjának támogatása. ... >>

Csongrádi Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.
képviselő: Kádár Olga, a kuratórium elnöke, Nagygyörgy Illésné kuratóriumi alelnök, Szucsán Andrásné kuratóriumi tag
A csongrádi Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon tanulóinak segítése. ... >>

Csongrádi Nagycsaládosok Tehetséges Ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Tulipán u. 3.
képviselő: Cseri Gábor a kuratórium elnöke
Szociális támogatás a középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló, vagy tanulni szándékozó, Csongrád városi nagycsaládos családok gyermekeinek, különös tekintettel a tehetség gondozására. ... >>

Csongrádi Oktatási Központ Diák- és Szabadidősport Egyesület

(sport,oktatási)

6640 Csongrád, Szent György utca 1.
képviselő: Dr. Kőrösi Tibor, elnök, Kiss Attila, elnökhelyettes, Petrity Rudolf, elnökhelyettes, Szegedi Ferenc, elnökhelyettes
A Csongrádi Oktatási Központ tanulóinak verseny és szabadidős sportolásának szervezése, irányítása. ... >>

Csongrádi Tradicionális Kyokushin Karate Sportegyesület

(sport,oktatási)

6640 Csongrád, Budai Nagy Antal u. 20.
képviselő: Győri Edit, titkár, Kiss János elnök
A kyokushin karate sport oktatása, utánpótlás nevelés. ... >>

Diana Vadász - Felnőttképző Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

6640 Csongrád, Jókai utca 14.
képviselő: Kristó László a kuratórium elnöke
Az alapítvány által létrehozott intézményben az OKJ szerinti vadász, vadtenyésztő, vadászpuskaműves, szőlő- és gyümölcstermesztő, motorfűrészkezelő, fakitermelő, környezet és természetvédelmi szakmunkás, valamint szőlőtermelő képzéseket végezni felnőttek részére. ... >>

Dr. Eke Károly Regionális Képző- és Átképző Központ Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.
képviselő: Kovács Lászlóné a kuratórium elnöke
Csongrád városában regionális képző és átképző központ létrehozása, szakmai tanfolyamok, programok szervezése, idegen nyelvi képzés és továbbképzés feltételeinek megteremtése. A biológiailag tiszta termények előállításával, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos tanfolyamok tartása. Környezet és természetvédelmi szakemberek csopotos képzése és átképzése. A tevékenység indulásakor az alapítvány a csongrádi két szakközépiskolában és gimnáziumban kiván tanfolyamokat szervezni, a későbbiek során a csongrádi katonai laktanyában fejtené ki tevékenységét, annak e célra történő átalakításával. ... >>

Felzárkózás a Szociális Esélyegyenlőségért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Rozmaring utca 14.
képviselő: Földesiné Csányi Anna, elnök, Rózsavölgyi Anna, titkár
A hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő társadalmi csoportok, iskolás és pályakezdő fiatalok képzési, átképzési és elhelyezési feltételeinek támogatása. ... >>

Grotta Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.
képviselő: Almási Mihályné, elnökhelyettes, Baranyi Lászlóné, elnök, Takácsné Máté Márta, titkár
A kreatív, nyitott alkotó emberek képességeinek fejlesztése, alkotó táborok, kiállítások, bemutatók, hazai és külföldi tanulmányutak szervezése. ... >>

"Károly és Gizella Szeretet" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6640 Csongrád, Dózsa Gy. tér 2. fszt. 3.
képviselő: Dr.Kőrösi Tibor a kuratórium tagja, Ruskovits Lajosné kuratóriumi elnök, Salamon László, kuratóriumi tag
Csongrád városban élő keresztény római katolikus valamint keresztény református és evangélikus gyermekek segítése, támogatása, a szociálisan rászoruló, tehetséges gyermekek tanulmányainak, tovább tanulásának elősegítése, valamint minden olyan kezdeményezés és támogatás, amely elősegíti a gyermekek testi, szellemi, lelki és erkölcsi nevelését szolgáló tehetséggondozást, felzárkoztatást, ezeket segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6640 Csongrád, Szentesi út 1.
képviselő: Deák József elnök
Csongrád város és környéke természeti értékeinek feltárása, védelme, környezetet és egészséget veszélyeztető ártalmak megelőzése, megszüntetése, a lakosság környezti szemléletének megvákltoztatása, környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok továbbképzésének segítése. ... >>

"Piroskavárosi Gyermekekért Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási)

6640 Csongrád, Piroska János tér 3.
képviselő: Ádám Erika, a kuratórium elnöke
Az iskolában tanuló, de családi és egyéb körülményeinél fogva hártányos helyzetű, tehetséges gyermekek anyagi támogatása; az iskolai oktató-nevelő munkának és tárgyi feltételeinek támogatása; "év diákja", kiemelkedő tanulmányi eredményt elért és tanulmányi versenyen részt vevő diákok anyagi támogatása; iskolai rendezvények, pedagógusok, technikai dolgozók támogatása; a sportélet fellendítése; iskolai élet és környezet tartalmasabbá tételének támogatása. ... >>

Távlat Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

6640 Csongrád, Dália utca 13.
képviselő: Fábián Györgyné Dr. Szenczi Ibolya, elnök
Kulturális és közművelődési tevékenység kutatómunkával, ismeretterjesztéssel, oktatással, pedagógiai szolgáltatással, könyv-, folyóirat-, újság- stb. kiadással, hagyományok ápolása, kulturális rendezvények támogatása. ... >>

" TISZAVIRÁG - 2000 " Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Szegedi út 1.
képviselő: Borda József, Huszka Péter, Kozák István, Magyar János, Pusztai György kuratóriumi elnök
Az alapítvány kedvezményezettjeinek (a volt Csongrádi FÜTŐBER gyár dolgozói, nyugdíjasai és a PANOL Rt. volt és jelenlegi dolgozói, nyugdíjasai) szociális segélyezése, támogatása - a rászorultság figyelembe vételével. Önsegélyező feladatok ellátása; családi üdülések szervezése, támogatása. Csongrádi iskolák szociálian rászoruló tanulói részére csoportos kirándulások anyagi támogatása. ... >>
1. oldal