Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csongrád kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

A Jövő Hídjai közhasznú egyesület

(oktatási,kulturális,szociális)

6640 Csongrád, Dob utca 4-8.
képviselő: Horváth Erik, alelnök, Podhoretz János, elnök
A halmozottan hártányos helyzetű gyerekek jövőbeni elképzeléseinek elősegítése. Célja szerinti besorolása: szociális, oktatási, kulturális, gyermek és ifjúságvédelmi, kutatási tevékenység. ... >>

Alapítvány a Csongrádi Szent Rókus Templomért

(kulturális)

6640 Csongrád, Justh Gy. u. 60.
képviselő: Dr.Lehoczky Gáborné kuratóriumi eln
A csongrádi Szent Rókus Templom állagának megóvása, renoválása, rekonstrukciója, restaurációja. ... >>

"Alföld" Művészeti, Kulturális és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

6640 Csongrád, Kolozsvári u. 6.
képviselő: Góg János elnök ... >>

Bokrosért-Jövőnkért Egyesület

(kulturális,egyéb)

6648 Csongrád-Bokros, Árpád vezér u. 2.
képviselő: Bodor Ádám, titkár, Kocsis Mihályné, elnök, Szögi Mihályné vezetőségi tag
A városrész lakosságának összefogása, a városrész szépítése, kulturális életének fellendítése, a lakosok gondjainak továbbítása a városvezetés felé. ... >>

Csongrád és Térsége Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/A
képviselő: Dr.Bartolich János a kuratórium eln, Kacziba Sándor kuratóriumi tag
Anyagi támogatás nyújtása a tűzoltóság által pályázati úton beszerezni kívánt eszközökhöz,különös tekintettel a mentő tűzvédelem területén használatos eszközökre,felszerelésekre.A Csongrád városi tűzoltóság nemzetközi,kultúrális,sport és szakmai kapcsolatainak fejlesztése,ezen törekvések támogatása,találkozók,rendezvények szervezése és lebonyolítása.Anyagi támogatás nyújtása a felvilágosító-propaganda tevékenység még sikeresebbé tétele érdekében,különös tekintettel az óvodás és iskoláskorú gyermekek részére kiírt pályázatokra és ezek rendezvényeire.Határainkon belüli és határainkon túli társzervekkel történő kapcsolattartás támogatása ,a tapasztalatok kicserélése,illetve az ilyen ismeretségek előnyeinek felhasználása érdekében. ... >>

Csongrád Piroskavárosi Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

6640 Csongrád, Bercsényi utca 24.
képviselő: elnök Hegedűs Józsefné
Csongrád Piroskaváros részében élő nyugdíjas korú személyek társadalmi, közösségi életének szervezése, kulturális, hagyományőrző, szórakoztató programok rendezése, szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Csongrád Város Képzőművészetéért Közalapítvány

(kulturális)

6440 Csongrád, Kossuth tér 9-11.
képviselő: kuratóriumi elnök Kecskés László
Csongrád város képzőművészeti, kulturális életének fellendítése, színvonalának emelése; a város területén a köztéri és egyéb közcélú képzőművészeti alkotások létrehozásának, a meglévők gondozásának támogatása; a képzőművészeti alkotó tevékenység helyi feltételeinek javítása; a Csongrádi Képzőművészeti Kiállítások megrendezésének támogatása. ... >>

Csongrád Városi Zenebarátok Egyesülete

(kulturális)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 14.
képviselő: Oláh Ferenc, elnök
Énekkar fenntartása és működtetése, hangversenyek szervezése, lebonyolítása, hazai és külföldi kórusokkal kapcsolat kialakítása. ... >>

Csongrád-Bokrosi Kossuth Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

6648 Csongrád-Bokros, Árpád vezér utca 2.
képviselő: elnök Juhász Istvánné
Csongrád-Bokros városrészben élő nyugdíjas korú személyek társadalmi, közösségi életének szervezése, kulturális, hagyományőrző, szórakoztató programok rendezése, szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület

(kulturális)

6640 Csongrád, Piroska János tér 4.
képviselő: Salamon László, elnök
A ferences rendi szellemiség csongrádi hagyományainak ápolása. ... >>

Csongrádi Fúvószenekari Egyesület

(kulturális)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 14.
képviselő: Pálfi György elnök
A Csongrád Városi Fúvószenekar működésének elősegítése, a színvonalas együttzenélés feltételeinek megteremtése; részvétel a város kulturális életében; koncertekkel, zenei klubokkal a közművelődés szolgálata; kapcsolatok kialakítása hazai és külföldi zenekarokkal, együttesekkel. ... >>

"CSONGRÁDI LOKÁLPATRIÓTÁK EGYESÜLETE"

(kulturális)

6640 Csongrád, Bercsényi utca 35/A.
képviselő: Horváth János, elnök, Kecskés Áron, elnökhelyettes
A csongrádi lokálpatrióták, kultúra környezet és hagyományok felkutatása, baráti körök kialakítása. ... >>

Csongrádi Múzsa Művészeti Egyesület 2000

(kulturális,egyéb)

6640 Csongrád, Erkel F. u. 3.
képviselő: Berkes Péterné titkár, Kováts Attila elnök, Török Mária elnökségi tag ... >>

CSONGRÁDIAKÉRT Gondolkodók és Tenniakarók Egyesülete

(kulturális)

6640 Csongrád, Szentesi u. 18.
képviselő: Lekrinszki István elnök ... >>

Dél-Magyarországi Alkotók Népművészeti Egyesülete 2004

(kulturális)

6640 Csongrád, Gr.Apponyi A. u. 13.
képviselő: Bitó György alelnök, Chemez Attila alelnök, Tarjányi József István elnök ... >>

"Erdélyi Baráti Kör" Csongrád

(kulturális,egyéb)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 5.
képviselő: Gyapjas Mihály, elnök
A Csongrád-Hármasfalu közötti jó kapcsolat megszilárdítása, rendszeres kapcsolattartás, barátsági és kulturális kapcsolatok fejlesztése, tapasztalatcsere. ... >>

Gondviselés Alapítvány az idősek otthonában élők megsegítésére

(intézményi,kulturális,szociális)

6640 Csongrád, Vasút utca 92.
képviselő: Varga Lajosné, a kuratórium elnöke
Az idősek otthonában élők megsegítése az alapellátáson túli, életkörülményeket javító és támogató tevékenységek: ápolási, kényelmi eszközök, berendezési és komfortot fokozó tárgyak vásárlása, kulturális rendezvények szervezése, épület felújítás, foglalkoztatás, esélyegyenlőség megteremtése. ... >>

Grotta Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.
képviselő: Almási Mihályné, elnökhelyettes, Baranyi Lászlóné, elnök, Takácsné Máté Márta, titkár
A kreatív, nyitott alkotó emberek képességeinek fejlesztése, alkotó táborok, kiállítások, bemutatók, hazai és külföldi tanulmányutak szervezése. ... >>

Hungarikum Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6640 Csongrád, Raisio utca 5. III/9.
képviselő: Róna Gábor, elnök
Magyar kulturális kincseink, élő hagyományaink, gasztronómiai világunk értékeinek Hungarikumkénti védelme. ... >>

Oppidum Csongrád Alapítvány

(kulturális)

6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7/A.
képviselő: Labádi Lajos a kuratórium tagja
Csongrád város gazdasági, társadalmi, kultúrális történeti adatainak hiteles forrásokra támaszkodó tanulmányok révén történő közzététele, évente egy-egy kiadványban; a helytörténet-írással próbálkozó diák-fiatalok megfelelő színvonalat elérő munkáinak közlése; a város története szempontjából jelentőséggel bíró visszaemlékezések közlése; helytörténeti tudományos konferenciák támogatása; a kuratórium által meghírdetett és elfogadott helytörténeti pályamunkák díjazása; a kiadványban megjelenő munkáknak a készülő várostörténeti monográfia szempontjából előtanulmányként történő kezelése. ... >>

Pannon Maraton Klub

(sport,kulturális)

6640 Csongrád, Bajza utca 10.
képviselő: Kocsó János
Alapvető célja a tagok postagalambsporttal kapcsolatos tevékenységének szervezetszerű biztosítása. A postagalambsport hagyományainak ápolása. A tenyésztés, tartás és versenyzés szakszerű irányítása és szervezése. A versenyek lebonyolításában való végrehajtói feladatok ellátása, a tagok képviselete külső személyekkel szemben. ... >>

Piroskavárosi Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

6640 Csongrád, Tanya 835.
képviselő: Bartók Lajos elnök ... >>

Pont Szabadidő Egyesület

(kulturális)

6640 Csongrád, Felszabadulás u. 6-10.
képviselő: Kissné Olasz Katalin elnök ... >>

Sághy Kulturális,Szabadidős és Diáksport Egyesület

(sport,kulturális)

6640 Csongrád, Gyöngyvirág u.18.
képviselő: Fagyal Béla elnök ... >>

Távlat Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

6640 Csongrád, Dália utca 13.
képviselő: Fábián Györgyné Dr. Szenczi Ibolya, elnök
Kulturális és közművelődési tevékenység kutatómunkával, ismeretterjesztéssel, oktatással, pedagógiai szolgáltatással, könyv-, folyóirat-, újság- stb. kiadással, hagyományok ápolása, kulturális rendezvények támogatása. ... >>
1. oldal