Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csongrád intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

A Tehetséges Tanulókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6640 Csongrád, Szentesi u. 2/a.
képviselő: Bódi Anikó, a kuratórium elnöke
A csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskolában és Szakmunkásképző Intézetben tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek anyagi segítése a tanulás és képzés területén; a tanulók tanulmányi versenyeken való részvételének költségfedezetéhez hozzájárulás; iskolai rendezvények megtartásának kezdeményezése, elősegítése; a tanulmányi évben kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, illetve a megyei versenyeken I-III. helyezést elért jó tanuló sportolók díjazása; a tantervhez kapcsolódó speciális szakkörök működéséhez anyagi bázis megteremtése; a társintézmények rendezvényein eredményesen szereplő, a társintézményben tanuló gyermekek évenkénti díjazása; az iskola pedagógiai munkájában kiemelkedő eredményt elért oktatók, tanárok, technikai dolgozók jutalmazása. ... >>

Batsányi János Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6640 Csongrád, Kossuth tér 1.
képviselő: Tóthné Hajdú Edit, a kuratórium elnöke 1998. október 7-től képviselő
A nevelés és oktatás színvonalának a tanulók erkölcsi, anyagi és szociális elismerése, valamint az iskola nevelői szakmai munkájának a fejlesztése. ... >>

Bokrosi Általános Iskoláért és Óvodáért és az ott folyó nevelés-oktatás korszerűsítéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6648 Csongrád-Bokros, Bokros u. 29.
képviselő: Leirer Tibor, a kuratórium elnöke
A Csongrád-Bokros Általános Iskola és Óvoda támogatása. ... >>

Csongrád és Térsége Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/A
képviselő: Dr.Bartolich János a kuratórium eln, Kacziba Sándor kuratóriumi tag
Anyagi támogatás nyújtása a tűzoltóság által pályázati úton beszerezni kívánt eszközökhöz,különös tekintettel a mentő tűzvédelem területén használatos eszközökre,felszerelésekre.A Csongrád városi tűzoltóság nemzetközi,kultúrális,sport és szakmai kapcsolatainak fejlesztése,ezen törekvések támogatása,találkozók,rendezvények szervezése és lebonyolítása.Anyagi támogatás nyújtása a felvilágosító-propaganda tevékenység még sikeresebbé tétele érdekében,különös tekintettel az óvodás és iskoláskorú gyermekek részére kiírt pályázatokra és ezek rendezvényeire.Határainkon belüli és határainkon túli társzervekkel történő kapcsolattartás támogatása ,a tapasztalatok kicserélése,illetve az ilyen ismeretségek előnyeinek felhasználása érdekében. ... >>

Csongrád Város a Tehetségekért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
képviselő: Dr.Törőcsik Jánosné kuratóriumi eln, Földesiné Csányi Anna titkár
Csongrád városban élő azon tehetséges fiatalok rendszeres és eseti anyagi támogatása, akiknek az egyetemi, főiskolai továbbtanulása, anyagi, szociális helyzetük miatt nehézséget jelent. ... >>

Csongrád Város Alap- és Középfokú Oktatásának Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
képviselő: Bartókné Vincze Zsuzsanna, a kuratórium elnöke
A csongrádi általános- és középiskolák létesítményi, technikai ellátottságának javítása, anyagi eszközeinek kiegészítése. ... >>

Csongrádi Ének-Zenei Általános Iskoláért és az ott folyó Oktatásért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 14.
képviselő: Fekete Gézáné a kuratórium elnöke
A Csongrádi Ének-Zenei Általános Iskola nevelési, oktatási és tárgyi feltételeinek, a természettudományos, műszaki, anyanyelvi és idegen nyelvi, zenei oktatás, a kimagasló pedagógiai munkát végző pedagógusok elismerése, támogatása; a hátrányos helyzetbe került dolgozók, tanulók támogatása; az oktatást elősegítő eszközök, felszerelések, berendezések vásárlása, javítása; nevelők, tanulók számára kiírt pályázatok díjazása; az iskola épületének felújításához szükséges kiadásokhoz támogatás; az iskola verseny- és tömegsportjának támogatása. ... >>

Csongrádi Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Széchenyi u. 29.
képviselő: Kádár Olga, a kuratórium elnöke, Nagygyörgy Illésné kuratóriumi alelnök, Szucsán Andrásné kuratóriumi tag
A csongrádi Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Diákotthon tanulóinak segítése. ... >>

Csongrádi Nagycsaládosok Tehetséges Ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Tulipán u. 3.
képviselő: Cseri Gábor a kuratórium elnöke
Szociális támogatás a középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló, vagy tanulni szándékozó, Csongrád városi nagycsaládos családok gyermekeinek, különös tekintettel a tehetség gondozására. ... >>

Dr. Eke Károly Regionális Képző- és Átképző Központ Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.
képviselő: Kovács Lászlóné a kuratórium elnöke
Csongrád városában regionális képző és átképző központ létrehozása, szakmai tanfolyamok, programok szervezése, idegen nyelvi képzés és továbbképzés feltételeinek megteremtése. A biológiailag tiszta termények előállításával, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos tanfolyamok tartása. Környezet és természetvédelmi szakemberek csopotos képzése és átképzése. A tevékenység indulásakor az alapítvány a csongrádi két szakközépiskolában és gimnáziumban kiván tanfolyamokat szervezni, a későbbiek során a csongrádi katonai laktanyában fejtené ki tevékenységét, annak e célra történő átalakításával. ... >>

Felzárkózás a Szociális Esélyegyenlőségért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Rozmaring utca 14.
képviselő: Földesiné Csányi Anna, elnök, Rózsavölgyi Anna, titkár
A hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő társadalmi csoportok, iskolás és pályakezdő fiatalok képzési, átképzési és elhelyezési feltételeinek támogatása. ... >>

Gondviselés Alapítvány az idősek otthonában élők megsegítésére

(intézményi,kulturális,szociális)

6640 Csongrád, Vasút utca 92.
képviselő: Varga Lajosné, a kuratórium elnöke
Az idősek otthonában élők megsegítése az alapellátáson túli, életkörülményeket javító és támogató tevékenységek: ápolási, kényelmi eszközök, berendezési és komfortot fokozó tárgyak vásárlása, kulturális rendezvények szervezése, épület felújítás, foglalkoztatás, esélyegyenlőség megteremtése. ... >>

"Piroskavárosi Gyermekekért Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási)

6640 Csongrád, Piroska János tér 3.
képviselő: Ádám Erika, a kuratórium elnöke
Az iskolában tanuló, de családi és egyéb körülményeinél fogva hártányos helyzetű, tehetséges gyermekek anyagi támogatása; az iskolai oktató-nevelő munkának és tárgyi feltételeinek támogatása; "év diákja", kiemelkedő tanulmányi eredményt elért és tanulmányi versenyen részt vevő diákok anyagi támogatása; iskolai rendezvények, pedagógusok, technikai dolgozók támogatása; a sportélet fellendítése; iskolai élet és környezet tartalmasabbá tételének támogatása. ... >>

" TISZAVIRÁG - 2000 " Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6640 Csongrád, Szegedi út 1.
képviselő: Borda József, Huszka Péter, Kozák István, Magyar János, Pusztai György kuratóriumi elnök
Az alapítvány kedvezményezettjeinek (a volt Csongrádi FÜTŐBER gyár dolgozói, nyugdíjasai és a PANOL Rt. volt és jelenlegi dolgozói, nyugdíjasai) szociális segélyezése, támogatása - a rászorultság figyelembe vételével. Önsegélyező feladatok ellátása; családi üdülések szervezése, támogatása. Csongrádi iskolák szociálian rászoruló tanulói részére csoportos kirándulások anyagi támogatása. ... >>
1. oldal