Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csongrád egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

A Tehetséges Tanulókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6640 Csongrád, Szentesi u. 2/a.
képviselő: Bódi Anikó, a kuratórium elnöke
A csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskolában és Szakmunkásképző Intézetben tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek anyagi segítése a tanulás és képzés területén; a tanulók tanulmányi versenyeken való részvételének költségfedezetéhez hozzájárulás; iskolai rendezvények megtartásának kezdeményezése, elősegítése; a tanulmányi évben kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, illetve a megyei versenyeken I-III. helyezést elért jó tanuló sportolók díjazása; a tantervhez kapcsolódó speciális szakkörök működéséhez anyagi bázis megteremtése; a társintézmények rendezvényein eredményesen szereplő, a társintézményben tanuló gyermekek évenkénti díjazása; az iskola pedagógiai munkájában kiemelkedő eredményt elért oktatók, tanárok, technikai dolgozók jutalmazása. ... >>

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület

(egyéb)

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
képviselő: Bedő Tamás, elnök, Szirbik Imre, alelnök
A vidéki területeken történő változások támogatása, a nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálás. A nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása. Beruházással a vidék vonzóbbá tétele. A gazdasági és társadalmi visszaesés, a vidék elnéptelenedése folyamatának megfordítása. Az 1698/2005. EGK. rendeletben foglalt III-IV. Tengely tekintetében az alapszabályban vállalt feladatok teljesítése. ... >>

Béri Balogh Ádám Honvéd Klub

(egyéb)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8. fszt./6.
képviselő: Ágoston Imre elnök, Hajdú Béla, elnökhelyettes, Pozsár Tibor enökhelyettes, Tyukász Péterné pénzügyi ea., Vikor Mária alelnök
A honvédség szervezetének csongrádi helyőrségében élő nyugállományú és aktív tagjai szabadidejének tartalmassá tétele, segítése. ... >>

Bokrosért-Jövőnkért Egyesület

(kulturális,egyéb)

6648 Csongrád-Bokros, Árpád vezér u. 2.
képviselő: Bodor Ádám, titkár, Kocsis Mihályné, elnök, Szögi Mihályné vezetőségi tag
A városrész lakosságának összefogása, a városrész szépítése, kulturális életének fellendítése, a lakosok gondjainak továbbítása a városvezetés felé. ... >>

Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület

(egyéb)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.
képviselő: Róla Miklós, elnök ... >>

Csongrád és Térsége Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
képviselő: Nagypál Sándor elnök ... >>

Csongrád és Térsége Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/A
képviselő: Dr.Bartolich János a kuratórium eln, Kacziba Sándor kuratóriumi tag
Anyagi támogatás nyújtása a tűzoltóság által pályázati úton beszerezni kívánt eszközökhöz,különös tekintettel a mentő tűzvédelem területén használatos eszközökre,felszerelésekre.A Csongrád városi tűzoltóság nemzetközi,kultúrális,sport és szakmai kapcsolatainak fejlesztése,ezen törekvések támogatása,találkozók,rendezvények szervezése és lebonyolítása.Anyagi támogatás nyújtása a felvilágosító-propaganda tevékenység még sikeresebbé tétele érdekében,különös tekintettel az óvodás és iskoláskorú gyermekek részére kiírt pályázatokra és ezek rendezvényeire.Határainkon belüli és határainkon túli társzervekkel történő kapcsolattartás támogatása ,a tapasztalatok kicserélése,illetve az ilyen ismeretségek előnyeinek felhasználása érdekében. ... >>

Csongrád és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 5.
képviselő: Gyapjas Mihály elnök, Tyukász Mátyás, alelnök
Egyéni és társas vállalkozások gazdasági, szakmai érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

Csongrád Piroskavárosi Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

6640 Csongrád, Bercsényi utca 24.
képviselő: elnök Hegedűs Józsefné
Csongrád Piroskaváros részében élő nyugdíjas korú személyek társadalmi, közösségi életének szervezése, kulturális, hagyományőrző, szórakoztató programok rendezése, szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Csongrád-Bokrosi Kossuth Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

6648 Csongrád-Bokros, Árpád vezér utca 2.
képviselő: elnök Juhász Istvánné
Csongrád-Bokros városrészben élő nyugdíjas korú személyek társadalmi, közösségi életének szervezése, kulturális, hagyományőrző, szórakoztató programok rendezése, szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Csongrád-Bokrosi Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

6640 Csongrád, Szőlőhegyi utca 40.
képviselő: Kürtösi András elnök
Tagjai részére kultúrált vadászati lehetőség biztosítása, környezet- és természetvédelmi tevékenység. ... >>

Csongrádért Alapítvány

(egyéb)

6640 Csongrád, Dózsa György tér 4.
... >>

Csongrádi Hegyközség

(érdekképviselet,egyéb)

6640 Csongrád, Justh Gyula utca 2/b.
képviselő: Papp Ferenc, hegybíró, Ungerbauer György, elnök
A területén szőlőműveléssel és bortermeléssel foglalkozók érdekvédelme, termékeik színvonalának emelése, piacképességének javítása. ... >>

Csongrádi Kertbarát Klub

(egyéb)

6640 Csongrád, Sugár utca 48.
képviselő: Busa József elnök
Szakismeretek adása, bővítése a már gazdálkodók ill. a gazdálkodást tervezők részére, termékbemutatók szervezése, kapcsolatfelvétel hazai és külföldi szakemberekkel. ... >>

Csongrádi Május 1. Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

6640 Csongrád, Erkel F. utca 2.
képviselő: elnök Bencsik Ferenc, titkár Fássy István
Szakszerű és tervszerű vadgazdálkodás, élő és lőtt vadak értékesítése, környezet- és természetvédelem, tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Csongrádi Múzsa Művészeti Egyesület 2000

(kulturális,egyéb)

6640 Csongrád, Erkel F. u. 3.
képviselő: Berkes Péterné titkár, Kováts Attila elnök, Török Mária elnökségi tag ... >>

Csongrádi Senior Úszó és Szabadidősport Egyesület

(sport,egyéb)

6640 Csongrád, Tanya 827/A.
képviselő: Gergely Ildikó elnök ... >>

Csongrádi Vízmű Kft. Munkahelyi Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.
képviselő: Donka Attila titkár ... >>

Diana Vadász - Felnőttképző Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

6640 Csongrád, Jókai utca 14.
képviselő: Kristó László a kuratórium elnöke
Az alapítvány által létrehozott intézményben az OKJ szerinti vadász, vadtenyésztő, vadászpuskaműves, szőlő- és gyümölcstermesztő, motorfűrészkezelő, fakitermelő, környezet és természetvédelmi szakmunkás, valamint szőlőtermelő képzéseket végezni felnőttek részére. ... >>

"Erdélyi Baráti Kör" Csongrád

(kulturális,egyéb)

6640 Csongrád, Szentháromság tér 5.
képviselő: Gyapjas Mihály, elnök
A Csongrád-Hármasfalu közötti jó kapcsolat megszilárdítása, rendszeres kapcsolattartás, barátsági és kulturális kapcsolatok fejlesztése, tapasztalatcsere. ... >>

Gyolcs (Gyermekoltalmazó Családok Egyesülete)

(egyéb)

6640 Csongrád, Dob utca 4-8.
képviselő: Németh Lászlóné elnök ... >>

Hungarikum Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6640 Csongrád, Raisio utca 5. III/9.
képviselő: Róna Gábor, elnök
Magyar kulturális kincseink, élő hagyományaink, gasztronómiai világunk értékeinek Hungarikumkénti védelme. ... >>

"Jamboree" Alapítvány

(egyéb)

6640 Csongrád, Csemegi K. u. 1.
képviselő: Dr.Vekerdy Sándor kuratóriumi elnök
A cserkészcsapat működésének anyagi támogatása, ezen belül különlegesen táborozási felszerelések vásárlása; hozzájárulás a cserkésztáborok költségeihez; cserkészotthon kialakítása, felszerelése, cserkészműhelyek kialakítása, felszerelése; készrendezvények költségeihez; állandó táborhely, vizitáborhely kialakítása, felszerelése; hozzájárulás Magyarországon kívüli magyar cserkészcsapatok helyi táborban való táboroztatásához; hozzájárulás a cserkészcsapat tagjainak külföldön történő táboroztatásához szociális indokok alapján. ... >>

Jobb Csongrádért Egyesület

(egyéb)

6640 Csongrád, Orgona utca 22. III/15.
képviselő: Túri Kis Árpád, elnök
Civil érdekek képviselete, a csongrádiak számára rendszeres és igényes találkozók biztosítása. ... >>

"Károly és Gizella Szeretet" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6640 Csongrád, Dózsa Gy. tér 2. fszt. 3.
képviselő: Dr.Kőrösi Tibor a kuratórium tagja, Ruskovits Lajosné kuratóriumi elnök, Salamon László, kuratóriumi tag
Csongrád városban élő keresztény római katolikus valamint keresztény református és evangélikus gyermekek segítése, támogatása, a szociálisan rászoruló, tehetséges gyermekek tanulmányainak, tovább tanulásának elősegítése, valamint minden olyan kezdeményezés és támogatás, amely elősegíti a gyermekek testi, szellemi, lelki és erkölcsi nevelését szolgáló tehetséggondozást, felzárkoztatást, ezeket segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Kárpát-Medencei Családszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6640 Csongrád, Hunyadi tér 12. II. em. 8.
képviselő: Török Iván, elnök
A térségben működő családszervezetek együttműködésének elősegítése. ... >>

LEVELÉNYI VADÁSZTÁRSASÁG

(természetvédelem,egyéb)

6640 Csongrád, Tanya 248.
képviselő: Dr. Héjja István, elnök, Jéri Ferenc, elnökhelyettes - titkár, Márton János, gazdasági igazgató
A tagjai részére kulturált vadászati lehetőség biztosítása, vadgazdálkodási, vadvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátása. ... >>

Nagyréti Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

6640 Csongrád, Nagyrét 1110.
képviselő: Berkes Mihály, gazdasági vezető, Deák István, elnök, Kürtösi András, elnökhelyettes (titkár)
Vadgazdálkodási, vadászati és természetvédelmi feladatok ellátása, tagjai részére kulturált vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Összefogás Csongrádért Egyesület

(egyéb)

6640 Csongrád, Dob utca 10.
képviselő: Dr. Kurucz Ferenc, elnök, Murányi László, alelnök
Csongrád lakosságának megtartása. ... >>
1. oldal