Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csömör szociális civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Alapítvány a csömöri szociális ellátottakért

(intézményi,oktatási,szociális)

2141 Csömör, Mária u. 1.
képviselő: Hegyesiné Nagy Ibolya elnök
Csömör Nagyközségben élő hátrányos helyzetű szociális gondokkal küzdő családok és egyének támogatása, a fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, valamint a családban élés feltételeinek javítása. ... >>

CSAK ANYA Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

2141 Csömör, Vadvirág u. 5.
képviselő: Dombóvári Edit együttesen, Lénárt József együttesen, Nagyné Lengyel Györgyi elnök önállóan
Az anyaság családon és társadalmon belüli megbecsültetése és mind szélesebb körben történő elfogadtatása, az édesanyák társadalmi reintegrációjának elősegítlése, a természetes szépség népszerűsítése és az apai szerep családban betöltött fontosságára történő figyelemfelhívással hatékony családi együttműködési modellek terjesztéséhez való hozzájárulás. ... >>

Családsegítő Közalapítvány Csömör

(szociális)

2141 Csömör, Rákóczi F.u.4.sz.
képviselő: Hegyesiné Nagy Ibolya
A nagyközségben élő hátrányos helyzetű szociális gondokkal küzdő családok és egyének támogatása, a családban élés feltételeinek javítása. ... >>

Csömöri Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

2141 Csömör, Árpád u. 80.sz.
képviselő: Kocsis Judit alelnök, Ritter Judit elnök
Nagycsaládosok érdekképviselete ... >>

Egyenlő Esélyekért Alapítvány

(szociális)

2141 Csömör, Ibolya u.13-19.sz.
képviselő: Elek Dóra, Szekeres Tiborné
A halmozottan sérült és fogyatékos személyek komplex, tehát szocializációs és munka-rehabilitációja, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése és szervezése. Az alapítvány a tulajdonába kapott ingatlanokon továbbá újonnan létesítendő ingatlanokon egy olyan szolgáltatási rendszert kiíván felépíteni és működtetni, amely normalizációs és integrációs elven működik. ... >>

Jósiás Alapítvány

(szociális)

2141 Csömör, Tücsökdomb utca 9.
képviselő: Fekete Valéria, Ian Campbell Douglas, ML 11 7JB UK, Tégi Krisztina
Magyarországon és a környező országokban a Holocaust-túlélők és leszármazottaik segítése. A vallásuk, származásuk miatt üldözöttek hátrányos helyzetű stb. csoportok, egyének védelme, segítése. Kisebbségben élők -a környző országokban élő magyar kisebbséget is figyelembe véve - segítése. Rendkívüli helyzetekben (pl. árvíz, egyéb elemi csapás stb.) ez a segítség megkülönböztetés nélkül mindenkire kiterjed. ... >>

Malá Furmicska (Kis Szalagocska) Néptánc Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

2141 Csömör, Gorkij fasor 11.
képviselő: Szabó Erzsébet ( elnök )
A magyarság tradicionális, nemzeti, nemzetiségi kultúrkincsének és a helyi tót hagyományoknak feltárása, feldolgozása, bemutatása, rendezvények szervezése. Régi táncok, népszokások, hagyományok felkutatása, bemutatása. Csömör Nagyközség hagyományainak minél szélesebb körben való bemutatása. Közreműködés az országos és helyi szervekkel Csömör és Környéke kulturális és idegenforgalmi célú fejlesztéséhez. Népviselet gyűjtése, gondozása, restaurálása. Felnőtt néptáncosokat foglalkoztató Furmicska (Szalagocska) Néptánc Egyesület részére utánpótlásként fiatal néptáncosok képzése. ... >>

Százholdas Pagony Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

2141 Csömör, Kossuth Lajos utca 59.
képviselő: Krizsán Tamás
Gyermekek, fiatalok, időskorúak, önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került emberek szociális, egészségügyi segítése a művészet, kultúra, sport eszközeivel. ... >>

Via Veritatis Alapítvány

(kulturális,szociális)

21414 Csömör, Árpád u. 78/A.
képviselő: Fodor László elnök
Az alapítvány fő célkitűzése Magyarország közállapotainak javítása az emberi kapcsolatok jobbá tétele útján. az ember-ember, város-vidék, gazdag-szegény relációk közötti kapcsolatok javítása. A humánus hagyományokon alapuló kulturális, nemzeti szakrális értékek ápoloása, gondozása. Egészségvédelm és egészség megőrzése. ... >>
1. oldal