Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csömör sport civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Boldog Ló Farm Egyesület

(sport,oktatási)

2141 Csömör, Levendula u. 102/3. hrsz.
képviselő: Laukó Mihály ( elnök )
A tagjai számára lovas edzési lehetőség biztosítása, vendégedzők meghívásával.
Az egyesületi tagok lovas edzési lehetőségeinek biztosítása vendégedzők meghívásával. Az egyesületi tagok birtokában lévő lovak megfelelő színvonalon tartása. A lóval nem rendelkező tagok számára tanfolyami keretek között a lovas oktatás biztosítása, a nagyközönség számára a lovas élet bemutatása, népszerűsítése. A település oktatási- és gyermekintézményei számára tartandó bemutató, imseretterjesztő lovas és foglalkozások biztosítása. Technikai motorsportok népszerűsítése, támogatása, a versenyzők edzési lehetőségeinek elősegítése. ... >>

CSIKÓHAL Úszó-Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2141 Csömör, Petőfi S. u. 29.
képviselő: Barvicz Csilla elnök
Óvodás korú gyermekek óvodai nevelése, oktatása, ezek szervezett keretein kívül eső színvonalas, és tartalmas szabadidős programjainak szervezése, lebonyolítsa. Többirányú készségfejlesztés a 2,5-7 éves korú gyermekek részére, tevékenység központú, játékos tanulás angol nyelven, tapasztalatszerzés, a néphagyományőrzés, kézművesség, egészséges életmód megalapozása, drámajáték területén, ezen programok személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Csömör Jövőjéért, Sportjáért Alapítvány

(sport,kulturális)

2141 Csömör, Szabadság u.5.sz.
képviselő: Agárdi Mihály
A helyi lakosság szociális, kulturális, sport életének segítése. ... >>

Csömör Községi Sportkör

(sport)

2141 Csömör, Major u. 7-9.sz.
képviselő: Bátovszki György tiszteletbeli eln., Keszthelyi Tamás ügyvezető elnök, Teczli Ferencné pénzügyi vezető ... >>

Csömöri Asztalitenisz Klub Egyesület

(sport)

2141 Csömör, Nagy Sándor u. 24.
képviselő: Németh Károly elnök
A csömöri tömegsport életének szervezése, asztalitenisz stb. ... >>

Csömöri Kézilabda Club

(sport)

2141 Csömör, Ferenc u. 9.sz.
képviselő: Fabók István elnök ... >>

Csömöri Lovas és Természetbarát Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2141 Csömör, Középhegyi út 81.
képviselő: Horváthné Jankovits Mónika elnök
1./ Csömör Önkormányzat egészségügyi szolgálata által kijelölt 18 év alatti lakosok részére lovasterápia szolgáltatás szervezése arra alkalmas lovak készenlétben tartásával, a Magyar Lovasterápia szövetség minősített oktatóinak közreműködésével.
2./ Ismeretterjesztésként a csömöri közoktatási intézmények tanulói részére kihelyezett természetismeret órák szervezése a lovardákban, közreműködés a Csömör-Kerepes-Mogyoród kistérség természeti értékeinek turisztikai célú feltárásában és bemutatásában, lovas hagyományok őrzése.
3./ Csömör Nagyközség Önkormányzat környezetvédelmi programjának támogatása a tagok mezei járőrszolgálatának működtetésével, az ebben közreműködő egyesületi tagok és hatóságok koordinációjának elősegítésével.
4./ Lovas sport tevékenység szervezése a Magyar Lovas Szövetség elismert szakágaiban, ezen belül versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék;
- tagjai és a saját lóval nem rendelkező kívülállók részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása;
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
- a spotregyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése;
- a Csömör Kupa amatőr felnőtt és ifjúsági versenysorozat működtetése díjugratás és díjlovaglás szakágakban;
- a lovas utánpótlás képzése a Magyar Póni Klub Szövetség közhasznú szervezet (székhely: 6044 Kecskemét, Szarkás u. 460/a., adószám: 13966099-1-03. Bírósági bejegyző végzés: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk. 60.099/2004) oktatási módszere alapján.
5./ Folyamatosan aktualizált riadótervek alapján lovas terepkutató csoportok szervezése magatehetetlen személyek mentése érdekében, a mezőőri szolgálat támogatása. ... >>

Egészséges Évezred Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

2141 Csömör, Ady E. u. 53/A.
képviselő: Teski Norbert (elnök)
Az alapítvány a magyar lakosság egészségi színvonalának emeléséért, azaz az egészségmegőrzéséért és a betegség megelőzéséért, szakmai célok megvalósítására, lokális és territoriális szinten történő a fenti célokkal összhangban álló ellátására jön létre.
Az alapítvány elsődleges célja minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a fentiekben meghatározott célok és feladatok megvalósítását szolgálja, tevékenységének részét képezi. Vagyis olyan rendezvények, foglalkozások szervezése, amelyek az egészséges élet megőrzésére és a betegségek megelőzésére ösztönöznek.
Az alapítvány különös figyelmet fordít a kisiskolás gyermekek és időskorúak egészségével kapcsolatos társadalmi problémák lokalizálására, identifikálására mind a prevenció mind a megoldás tekintetében. Ennek során kiemelt célja a fiatal- és időskorban jellemző mozgás- és ingerszegény életmódból származó elhízás, valamint érrendszeri megbetegedések elleni védelem.
Az egészséges életmód elterjedése, a megelőzés fontosságára való figyelemfelkeltés segítségével egy egészségesebb és versenyképesebb nemzet kialakulásának az előfeltétele, amely állapot elérése céljából az alapítvány hosszú távú stratégiai, konkrét célmegvalósításként tűzte ki a fenti célok megvalósítását. ... >>

Fuego Kulturális Művészeti, Tánc és Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2141 Csömör, Árpádföldi út 23. /B.
képviselő: Gazda Katalin
A táncoktatás, a verseny-, illetve rendezvény-szervezés által a tánckultúra széles társadalmi körben történő elterjesztése. ... >>

Magyar Rendőr Szituációs Lövész Egyesület

(sport)

2141 Csömör, Rét u. 14.sz.
képviselő: Glicza Csaba elnök ... >>

Nádormajori Lovasegylet

(sport)

2141 Csömör, Hrsz.029/21.
képviselő: Borosné Fidlóczky Judit ügyv. elnök, Fidlóczky Zsolt elnök ... >>

Napos Oldal Szabadidősport Egyesület

(sport)

2141 Csömör, Héja u. 1.
képviselő: Fricska Károly elnök
Rekreációs tevékenységek, szabadidősport népszerűsítése ... >>

Százholdas Pagony Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

2141 Csömör, Kossuth Lajos utca 59.
képviselő: Krizsán Tamás
Gyermekek, fiatalok, időskorúak, önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került emberek szociális, egészségügyi segítése a művészet, kultúra, sport eszközeivel. ... >>

Under Csap

(sport,kulturális)

2141 Csömör, Vörösmarty u.1.sz.
képviselő: Fábri István
A csömöri illetvea környékbelifiatalokkulturális, közösségiés sport életénekfejlesztése, környezetvédelem. ... >>
1. oldal