Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csömör oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Alapítvány a Csömöri Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2141 Csömör, Kacsóh Pongrácz u. 6.sz.
képviselő: Iván László Józsefné elnök
A csömöri Kacsóh Pongrác utcai és Tompa utcai óvodák nevelési oktatási feladatainak támogatása. ... >>

Alapítvány a csömöri szociális ellátottakért

(intézményi,oktatási,szociális)

2141 Csömör, Mária u. 1.
képviselő: Hegyesiné Nagy Ibolya elnök
Csömör Nagyközségben élő hátrányos helyzetű szociális gondokkal küzdő családok és egyének támogatása, a fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, valamint a családban élés feltételeinek javítása. ... >>

Boldog Ló Farm Egyesület

(sport,oktatási)

2141 Csömör, Levendula u. 102/3. hrsz.
képviselő: Laukó Mihály ( elnök )
A tagjai számára lovas edzési lehetőség biztosítása, vendégedzők meghívásával.
Az egyesületi tagok lovas edzési lehetőségeinek biztosítása vendégedzők meghívásával. Az egyesületi tagok birtokában lévő lovak megfelelő színvonalon tartása. A lóval nem rendelkező tagok számára tanfolyami keretek között a lovas oktatás biztosítása, a nagyközönség számára a lovas élet bemutatása, népszerűsítése. A település oktatási- és gyermekintézményei számára tartandó bemutató, imseretterjesztő lovas és foglalkozások biztosítása. Technikai motorsportok népszerűsítése, támogatása, a versenyzők edzési lehetőségeinek elősegítése. ... >>

CSIKÓHAL Úszó-Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2141 Csömör, Petőfi S. u. 29.
képviselő: Barvicz Csilla elnök
Óvodás korú gyermekek óvodai nevelése, oktatása, ezek szervezett keretein kívül eső színvonalas, és tartalmas szabadidős programjainak szervezése, lebonyolítsa. Többirányú készségfejlesztés a 2,5-7 éves korú gyermekek részére, tevékenység központú, játékos tanulás angol nyelven, tapasztalatszerzés, a néphagyományőrzés, kézművesség, egészséges életmód megalapozása, drámajáték területén, ezen programok személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Csömör Ifjúságáért Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

2141 Csömör, Kossuth Lajos u. 71.sz.
képviselő: Gubek György elnök, Hegyesiné Nagy Ibolya titkár
közreműködik jobb feltételek megteremtésében, a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez, - elősegíti a gyermekek és az ifjúság valós érdekeinek védelét, - támogatást, kedvezményt, szolgáltatást nyújt a gyermekek és a fiatalok számára, - támogatja és szervezi a gyermekek iskolán kívüli nevelését a testi-lelki egészség megőrzése és a környezet ... >>

Csömöri Kulturális Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2141 Csömör, Szabadság u.5.sz.
képviselő: Harmath Diána ( elnök )
Kulturális szervezetek, létesítmények támogatása, megteremtése, középiskolában továbbtanuló diákok részére ösztöndíjak alapítása, nyelvtanárok biztosítása az általános iskolában. ... >>

Csömöri Lovas és Természetbarát Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2141 Csömör, Középhegyi út 81.
képviselő: Horváthné Jankovits Mónika elnök
1./ Csömör Önkormányzat egészségügyi szolgálata által kijelölt 18 év alatti lakosok részére lovasterápia szolgáltatás szervezése arra alkalmas lovak készenlétben tartásával, a Magyar Lovasterápia szövetség minősített oktatóinak közreműködésével.
2./ Ismeretterjesztésként a csömöri közoktatási intézmények tanulói részére kihelyezett természetismeret órák szervezése a lovardákban, közreműködés a Csömör-Kerepes-Mogyoród kistérség természeti értékeinek turisztikai célú feltárásában és bemutatásában, lovas hagyományok őrzése.
3./ Csömör Nagyközség Önkormányzat környezetvédelmi programjának támogatása a tagok mezei járőrszolgálatának működtetésével, az ebben közreműködő egyesületi tagok és hatóságok koordinációjának elősegítésével.
4./ Lovas sport tevékenység szervezése a Magyar Lovas Szövetség elismert szakágaiban, ezen belül versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék;
- tagjai és a saját lóval nem rendelkező kívülállók részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása;
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
- a spotregyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése;
- a Csömör Kupa amatőr felnőtt és ifjúsági versenysorozat működtetése díjugratás és díjlovaglás szakágakban;
- a lovas utánpótlás képzése a Magyar Póni Klub Szövetség közhasznú szervezet (székhely: 6044 Kecskemét, Szarkás u. 460/a., adószám: 13966099-1-03. Bírósági bejegyző végzés: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk. 60.099/2004) oktatási módszere alapján.
5./ Folyamatosan aktualizált riadótervek alapján lovas terepkutató csoportok szervezése magatehetetlen személyek mentése érdekében, a mezőőri szolgálat támogatása. ... >>

Egészséges Évezred Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

2141 Csömör, Ady E. u. 53/A.
képviselő: Teski Norbert (elnök)
Az alapítvány a magyar lakosság egészségi színvonalának emeléséért, azaz az egészségmegőrzéséért és a betegség megelőzéséért, szakmai célok megvalósítására, lokális és territoriális szinten történő a fenti célokkal összhangban álló ellátására jön létre.
Az alapítvány elsődleges célja minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a fentiekben meghatározott célok és feladatok megvalósítását szolgálja, tevékenységének részét képezi. Vagyis olyan rendezvények, foglalkozások szervezése, amelyek az egészséges élet megőrzésére és a betegségek megelőzésére ösztönöznek.
Az alapítvány különös figyelmet fordít a kisiskolás gyermekek és időskorúak egészségével kapcsolatos társadalmi problémák lokalizálására, identifikálására mind a prevenció mind a megoldás tekintetében. Ennek során kiemelt célja a fiatal- és időskorban jellemző mozgás- és ingerszegény életmódból származó elhízás, valamint érrendszeri megbetegedések elleni védelem.
Az egészséges életmód elterjedése, a megelőzés fontosságára való figyelemfelkeltés segítségével egy egészségesebb és versenyképesebb nemzet kialakulásának az előfeltétele, amely állapot elérése céljából az alapítvány hosszú távú stratégiai, konkrét célmegvalósításként tűzte ki a fenti célok megvalósítását. ... >>

Fuego Kulturális Művészeti, Tánc és Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2141 Csömör, Árpádföldi út 23. /B.
képviselő: Gazda Katalin
A táncoktatás, a verseny-, illetve rendezvény-szervezés által a tánckultúra széles társadalmi körben történő elterjesztése. ... >>

Krammer Teréz Zeneiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2141 Csömör, Szabadság út 3.
képviselő: Ráduly Ildikó elnök
A Zeneiskola tanulóinak, együtteseinek támogatása ... >>

Malá Furmicska (Kis Szalagocska) Néptánc Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

2141 Csömör, Gorkij fasor 11.
képviselő: Szabó Erzsébet ( elnök )
A magyarság tradicionális, nemzeti, nemzetiségi kultúrkincsének és a helyi tót hagyományoknak feltárása, feldolgozása, bemutatása, rendezvények szervezése. Régi táncok, népszokások, hagyományok felkutatása, bemutatása. Csömör Nagyközség hagyományainak minél szélesebb körben való bemutatása. Közreműködés az országos és helyi szervekkel Csömör és Környéke kulturális és idegenforgalmi célú fejlesztéséhez. Népviselet gyűjtése, gondozása, restaurálása. Felnőtt néptáncosokat foglalkoztató Furmicska (Szalagocska) Néptánc Egyesület részére utánpótlásként fiatal néptáncosok képzése. ... >>

Mátyás Király Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2141 Csömör, Major u. 7-9.
képviselő: Tengelits Vera
A Mátyás Király Általános Iskola anyagi és erkölcsi segítése az oktatás és nevelés minőségének emelése érdekében. ... >>

Napocska Alapítványi Óvoda és Bölcsőde

(intézményi,oktatási)

2141 Csömör, Panoráma út 11.
képviselő: Bácsi Gergely ( önállóan )
Bölcsőde létesítése, óvodai intézmény működtetése, ún. bébi-hotel működtetése. ... >>

Polgári Fiatalságért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2141 Csömör, Vörösmarty u. 1.
képviselő: Krekács Miklós (elnök)
Alap értékrend közvetítése, mely elsősorban a hazaszeretet, a magyar hagyományok, a történelmi múlt és szimbólum tiszteletén alapszik. A közoktatásban és a felsőoktatásban tanuló fiatalok érdekérvényesítő képességének segítése. Ösztönözze a közélettől elfordult, apolitikusság vált fiatalok aktív közéleti szerepvállalását, részvételét. Szorgalmazza öntevékeny és civil csoportok alakulását, aktív működését. Együttműködjön olyan civil szervezetekkel, nem formális csoportokkal és magánszemélyekkel, melyeknek céljai összhangban vannak az alapítványéval. Fiatal értelmiségi konzultáció és kutatások ösztönzése, segítése. A környezettudatos és felelős gondolkodás terjesztése. ... >>

Regruta Honvédelmi, Rendvédelmi és Katasztrófavédelmi Pályaorientációs Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2141 Csömör, Tompa Mihály u. 26.
képviselő: dr. Lugosi József ( elnök )
A mai modern világunkban az emberek mindinkább érzik a szükségességét, hogy a megnövekedett társadalmi konfliktusok és természeti katasztrófák egyre határozottabb és jobban felkészült rendvédelmi és honvédelmi erők jelenlétét igénylik, nem beszélve az új technikákban rejtőző veszélyekről, amelyeknek gyors, hatékony és szakszerű megelőzése és elhárítása társadalmunk biztonságának alapvető feladata.

A modern kor kihívásai, valamint hazánk NATO és EU-s teljes jogú tagsága szükségessé teszi a hatékony honvédelemmel, rendvédelemmel és katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok magas szintű elsajátítását, ezen ismeretek minél szélesebb körű megismertetését, propagálását, annak érdekében, hogy hathatóan és eredményesen tudjunk eleget tenni szövetségi és tagsági kötelezettségeinknek. Ezzel elismerést vívva ki hazánknak, és méltó módon emlékezzünk meg dicső hagyományainkról, emléket állítva elődeinknek, nagyjainknak.

Célja, hogy felhívja elsősorban a fiatalok és pályakezdők figyelmét a hon-, rend- és katasztrófavédelemben való részvétel szükségességére, megerősítve bennük a tenni akarást, a felelősségérzetet. Tudatosítani körünkben, hogy ezt a pályát választva nem csak életcélt, megélhetést, biztos hátteret kaphatnak, hanem kiemelkedően hasznos és megbecsült tagjai lehetnek a társadalmunknak. ... >>
1. oldal