Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csömör kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

Alapítvány a Csömöri Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2141 Csömör, Kacsóh Pongrácz u. 6.sz.
képviselő: Iván László Józsefné elnök
A csömöri Kacsóh Pongrác utcai és Tompa utcai óvodák nevelési oktatási feladatainak támogatása. ... >>

Báló Lipót Kulturális Egyesület

(kulturális)

2141 Csömör, Vörösmarty u.1.sz.
képviselő: Tóth Mihály ... >>

CSIKÓHAL Úszó-Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2141 Csömör, Petőfi S. u. 29.
képviselő: Barvicz Csilla elnök
Óvodás korú gyermekek óvodai nevelése, oktatása, ezek szervezett keretein kívül eső színvonalas, és tartalmas szabadidős programjainak szervezése, lebonyolítsa. Többirányú készségfejlesztés a 2,5-7 éves korú gyermekek részére, tevékenység központú, játékos tanulás angol nyelven, tapasztalatszerzés, a néphagyományőrzés, kézművesség, egészséges életmód megalapozása, drámajáték területén, ezen programok személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Csillag Boris Alapítvány a Tánckultúráért Alapítvány

(kulturális)

2141 Csömör, Vörösmarty u. 1.
képviselő: Gergelyné Tóháti Ilona elnök
A népi kultúra, a népszokások, a néptánc és népművészet feltárása, bemutatására irányuló tevékenység, a mozgásművészet különböző ágai (népi, klasszikus, modern) megismerésének elősegítése, erre irányuló tevékenység támogatása, egyéni és közösségi aktivitás lehetőségének bővítése, gyermek és ifjúsági csoportok szervezése, támogatása, működtetése. ... >>

Csömör Jövőjéért, Sportjáért Alapítvány

(sport,kulturális)

2141 Csömör, Szabadság u.5.sz.
képviselő: Agárdi Mihály
A helyi lakosság szociális, kulturális, sport életének segítése. ... >>

Csömöri Amantis Kórusegyesület

(kulturális)

2141 Csömör, Vörösmarty u.1.sz.
képviselő: Mihókné Nyikos Edit ... >>

Csömöri Közéleti és Kulturális Kerekasztal Egyesület

(kulturális)

2141 Csömör, Árpád u. 80.sz.
képviselő: Ritter János elnök
Kulturális közéleti programok szervezése. ... >>

Csömöri Kulturális Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2141 Csömör, Szabadság u.5.sz.
képviselő: Harmath Diána ( elnök )
Kulturális szervezetek, létesítmények támogatása, megteremtése, középiskolában továbbtanuló diákok részére ösztöndíjak alapítása, nyelvtanárok biztosítása az általános iskolában. ... >>

Csömöri Lovas és Természetbarát Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2141 Csömör, Középhegyi út 81.
képviselő: Horváthné Jankovits Mónika elnök
1./ Csömör Önkormányzat egészségügyi szolgálata által kijelölt 18 év alatti lakosok részére lovasterápia szolgáltatás szervezése arra alkalmas lovak készenlétben tartásával, a Magyar Lovasterápia szövetség minősített oktatóinak közreműködésével.
2./ Ismeretterjesztésként a csömöri közoktatási intézmények tanulói részére kihelyezett természetismeret órák szervezése a lovardákban, közreműködés a Csömör-Kerepes-Mogyoród kistérség természeti értékeinek turisztikai célú feltárásában és bemutatásában, lovas hagyományok őrzése.
3./ Csömör Nagyközség Önkormányzat környezetvédelmi programjának támogatása a tagok mezei járőrszolgálatának működtetésével, az ebben közreműködő egyesületi tagok és hatóságok koordinációjának elősegítésével.
4./ Lovas sport tevékenység szervezése a Magyar Lovas Szövetség elismert szakágaiban, ezen belül versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék;
- tagjai és a saját lóval nem rendelkező kívülállók részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása;
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
- a spotregyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése;
- a Csömör Kupa amatőr felnőtt és ifjúsági versenysorozat működtetése díjugratás és díjlovaglás szakágakban;
- a lovas utánpótlás képzése a Magyar Póni Klub Szövetség közhasznú szervezet (székhely: 6044 Kecskemét, Szarkás u. 460/a., adószám: 13966099-1-03. Bírósági bejegyző végzés: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk. 60.099/2004) oktatási módszere alapján.
5./ Folyamatosan aktualizált riadótervek alapján lovas terepkutató csoportok szervezése magatehetetlen személyek mentése érdekében, a mezőőri szolgálat támogatása. ... >>

Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány

(kulturális)

2141 Csömör, Erzsébet u. 29.
képviselő: Kocsis Csaba (alelnök), Vella Nándor (elnök)
Csömör település római katolikus közösségének és az egyházközségnek a település életében játszott szerepe növelése, a közösségi élet fejlesztése, a vallás értékek közösségi életben betöltött szerepének hangsúlyozása és különösen a fiatalokkal, az idősekkel és a határon túli magyarokkal való kapcsolat ápolása és fejlesztése. ... >>

Csömöri Vox Animi Vegyeskar Egyesület

(kulturális)

2141 Csömör, Szabadság út 3.
képviselő: Takács László elnök
Csömörön működött, de azóta már megszűnt Petőfi Dalkör jogutódjaként működni, annak ismert eredményeit, értékeit, tevékenységét átmenteni a XXI. századba ... >>

Demokrata Kör Egyesülete Csömörért

(kulturális)

2141 Csömör, Vörösmarty u. 1.sz.
képviselő: Agárdi Mihály titkár (ketten), Bátovszki György elnök (ketten), Vella Nándor elnökhelyettes(ketten)
kultúra, hagyományőrzés ... >>

Fuego Kulturális Művészeti, Tánc és Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2141 Csömör, Árpádföldi út 23. /B.
képviselő: Gazda Katalin
A táncoktatás, a verseny-, illetve rendezvény-szervezés által a tánckultúra széles társadalmi körben történő elterjesztése. ... >>

Furmicska (Szalagocska) Néptánc Egyesület

(kulturális)

2141 Csömör, Vörösmarty u. 1
képviselő: Szabó Erzsébet elnök, Tóth Lajos alelnök
a magyarság tradicionális nemzeti, nemzetiségi kultúrkincseinek feltárása ... >>

GLORIA VICTIS Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2141 Csömör, Szérűskert u. 8.
képviselő: Mátyás Sándor György
Emlékműkiállítás Csömörön az 1956-os forradalom és az egyetemes kommunizmus áldozatainak emlékére. Kulturális rendezvények szervezése, publikációk megjelentetése. ... >>

Krammer Teréz Zeneiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2141 Csömör, Szabadság út 3.
képviselő: Ráduly Ildikó elnök
A Zeneiskola tanulóinak, együtteseinek támogatása ... >>

Malá Furmicska (Kis Szalagocska) Néptánc Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

2141 Csömör, Gorkij fasor 11.
képviselő: Szabó Erzsébet ( elnök )
A magyarság tradicionális, nemzeti, nemzetiségi kultúrkincsének és a helyi tót hagyományoknak feltárása, feldolgozása, bemutatása, rendezvények szervezése. Régi táncok, népszokások, hagyományok felkutatása, bemutatása. Csömör Nagyközség hagyományainak minél szélesebb körben való bemutatása. Közreműködés az országos és helyi szervekkel Csömör és Környéke kulturális és idegenforgalmi célú fejlesztéséhez. Népviselet gyűjtése, gondozása, restaurálása. Felnőtt néptáncosokat foglalkoztató Furmicska (Szalagocska) Néptánc Egyesület részére utánpótlásként fiatal néptáncosok képzése. ... >>

Pannónia Női Borrend a Magyar Borászatért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2141 Csömör, Laki u. 15.
képviselő: Dunai György Sándorné, Dunai Györgyné alelnök, Keményné Koncz Ildikó elnök, Tóthné Sass Katalin alelnök
A magyar borvidékek kulturális örökségének megóvása, kultúrájának megőrzése és továbbvitele, a magyar borvidékek idegenforgalmának bővítése ... >>

Polgári Fiatalságért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2141 Csömör, Vörösmarty u. 1.
képviselő: Krekács Miklós (elnök)
Alap értékrend közvetítése, mely elsősorban a hazaszeretet, a magyar hagyományok, a történelmi múlt és szimbólum tiszteletén alapszik. A közoktatásban és a felsőoktatásban tanuló fiatalok érdekérvényesítő képességének segítése. Ösztönözze a közélettől elfordult, apolitikusság vált fiatalok aktív közéleti szerepvállalását, részvételét. Szorgalmazza öntevékeny és civil csoportok alakulását, aktív működését. Együttműködjön olyan civil szervezetekkel, nem formális csoportokkal és magánszemélyekkel, melyeknek céljai összhangban vannak az alapítványéval. Fiatal értelmiségi konzultáció és kutatások ösztönzése, segítése. A környezettudatos és felelős gondolkodás terjesztése. ... >>

Regruta Honvédelmi, Rendvédelmi és Katasztrófavédelmi Pályaorientációs Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2141 Csömör, Tompa Mihály u. 26.
képviselő: dr. Lugosi József ( elnök )
A mai modern világunkban az emberek mindinkább érzik a szükségességét, hogy a megnövekedett társadalmi konfliktusok és természeti katasztrófák egyre határozottabb és jobban felkészült rendvédelmi és honvédelmi erők jelenlétét igénylik, nem beszélve az új technikákban rejtőző veszélyekről, amelyeknek gyors, hatékony és szakszerű megelőzése és elhárítása társadalmunk biztonságának alapvető feladata.

A modern kor kihívásai, valamint hazánk NATO és EU-s teljes jogú tagsága szükségessé teszi a hatékony honvédelemmel, rendvédelemmel és katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok magas szintű elsajátítását, ezen ismeretek minél szélesebb körű megismertetését, propagálását, annak érdekében, hogy hathatóan és eredményesen tudjunk eleget tenni szövetségi és tagsági kötelezettségeinknek. Ezzel elismerést vívva ki hazánknak, és méltó módon emlékezzünk meg dicső hagyományainkról, emléket állítva elődeinknek, nagyjainknak.

Célja, hogy felhívja elsősorban a fiatalok és pályakezdők figyelmét a hon-, rend- és katasztrófavédelemben való részvétel szükségességére, megerősítve bennük a tenni akarást, a felelősségérzetet. Tudatosítani körünkben, hogy ezt a pályát választva nem csak életcélt, megélhetést, biztos hátteret kaphatnak, hanem kiemelkedően hasznos és megbecsült tagjai lehetnek a társadalmunknak. ... >>

Százholdas Pagony Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

2141 Csömör, Kossuth Lajos utca 59.
képviselő: Krizsán Tamás
Gyermekek, fiatalok, időskorúak, önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került emberek szociális, egészségügyi segítése a művészet, kultúra, sport eszközeivel. ... >>

Under Csap

(sport,kulturális)

2141 Csömör, Vörösmarty u.1.sz.
képviselő: Fábri István
A csömöri illetvea környékbelifiatalokkulturális, közösségiés sport életénekfejlesztése, környezetvédelem. ... >>

Via Veritatis Alapítvány

(kulturális,szociális)

21414 Csömör, Árpád u. 78/A.
képviselő: Fodor László elnök
Az alapítvány fő célkitűzése Magyarország közállapotainak javítása az emberi kapcsolatok jobbá tétele útján. az ember-ember, város-vidék, gazdag-szegény relációk közötti kapcsolatok javítása. A humánus hagyományokon alapuló kulturális, nemzeti szakrális értékek ápoloása, gondozása. Egészségvédelm és egészség megőrzése. ... >>

Zöld Határ 2008 Ifjúsági és Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2141 Csömör, Rét u. 27.
képviselő: Holecska Ágnes ( elnök )
Csömör és környéke természeti és épített környezetének védelme, a táj múltjához kapcsolódó hagyományok ápolása. ... >>
1. oldal