Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csömör érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Csömöri Érdekvédelmi Közösség

(érdekképviselet)

2141 Csömör, Móricz Zs.u.46.sz.
képviselő: Hugyi József alelnök, Kovács Lajos elnök
Érdekképviselet ... >>

Csömöri Lovas és Természetbarát Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2141 Csömör, Középhegyi út 81.
képviselő: Horváthné Jankovits Mónika elnök
1./ Csömör Önkormányzat egészségügyi szolgálata által kijelölt 18 év alatti lakosok részére lovasterápia szolgáltatás szervezése arra alkalmas lovak készenlétben tartásával, a Magyar Lovasterápia szövetség minősített oktatóinak közreműködésével.
2./ Ismeretterjesztésként a csömöri közoktatási intézmények tanulói részére kihelyezett természetismeret órák szervezése a lovardákban, közreműködés a Csömör-Kerepes-Mogyoród kistérség természeti értékeinek turisztikai célú feltárásában és bemutatásában, lovas hagyományok őrzése.
3./ Csömör Nagyközség Önkormányzat környezetvédelmi programjának támogatása a tagok mezei járőrszolgálatának működtetésével, az ebben közreműködő egyesületi tagok és hatóságok koordinációjának elősegítésével.
4./ Lovas sport tevékenység szervezése a Magyar Lovas Szövetség elismert szakágaiban, ezen belül versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék;
- tagjai és a saját lóval nem rendelkező kívülállók részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása;
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
- a spotregyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése;
- a Csömör Kupa amatőr felnőtt és ifjúsági versenysorozat működtetése díjugratás és díjlovaglás szakágakban;
- a lovas utánpótlás képzése a Magyar Póni Klub Szövetség közhasznú szervezet (székhely: 6044 Kecskemét, Szarkás u. 460/a., adószám: 13966099-1-03. Bírósági bejegyző végzés: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk. 60.099/2004) oktatási módszere alapján.
5./ Folyamatosan aktualizált riadótervek alapján lovas terepkutató csoportok szervezése magatehetetlen személyek mentése érdekében, a mezőőri szolgálat támogatása. ... >>

Lada Baráti Kör

(érdekképviselet)

2141 Csömör, Knipfer Tibor utca 22.
képviselő: Bungyis Gábor
A LADA gyártmányú gépjárművek iránt érdeklődő személyek ismeretei- nek bővítése, az ismeretek egy helyen való összegyűjtése, és ezek- nek az összegyűjtött ismereteknek a felhasználásával egymás segíté- se. ... >>

Majorszegi Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

2141 Csömör, Ibolya u. 13-19.
képviselő: Eigler Tamás elnök
Csömör Majorszegi településrészének érdekképviselet, a térség településfejlesztésének elősegítése ... >>

Pannónia Női Borrend a Magyar Borászatért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2141 Csömör, Laki u. 15.
képviselő: Dunai György Sándorné, Dunai Györgyné alelnök, Keményné Koncz Ildikó elnök, Tóthné Sass Katalin alelnök
A magyar borvidékek kulturális örökségének megóvása, kultúrájának megőrzése és továbbvitele, a magyar borvidékek idegenforgalmának bővítése ... >>

Polgári Szövetség Csömörért

(érdekképviselet)

2141 Csömör, Vörösmarty u.1.sz.
képviselő: Fábri István ... >>

Polgárok Érdekszövetsége

(érdekképviselet)

2141 Csömör, Szabadság u.66.sz.
képviselő: Pozsonyi István elnök ... >>

Regruta Honvédelmi, Rendvédelmi és Katasztrófavédelmi Pályaorientációs Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2141 Csömör, Tompa Mihály u. 26.
képviselő: dr. Lugosi József ( elnök )
A mai modern világunkban az emberek mindinkább érzik a szükségességét, hogy a megnövekedett társadalmi konfliktusok és természeti katasztrófák egyre határozottabb és jobban felkészült rendvédelmi és honvédelmi erők jelenlétét igénylik, nem beszélve az új technikákban rejtőző veszélyekről, amelyeknek gyors, hatékony és szakszerű megelőzése és elhárítása társadalmunk biztonságának alapvető feladata.

A modern kor kihívásai, valamint hazánk NATO és EU-s teljes jogú tagsága szükségessé teszi a hatékony honvédelemmel, rendvédelemmel és katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok magas szintű elsajátítását, ezen ismeretek minél szélesebb körű megismertetését, propagálását, annak érdekében, hogy hathatóan és eredményesen tudjunk eleget tenni szövetségi és tagsági kötelezettségeinknek. Ezzel elismerést vívva ki hazánknak, és méltó módon emlékezzünk meg dicső hagyományainkról, emléket állítva elődeinknek, nagyjainknak.

Célja, hogy felhívja elsősorban a fiatalok és pályakezdők figyelmét a hon-, rend- és katasztrófavédelemben való részvétel szükségességére, megerősítve bennük a tenni akarást, a felelősségérzetet. Tudatosítani körünkben, hogy ezt a pályát választva nem csak életcélt, megélhetést, biztos hátteret kaphatnak, hanem kiemelkedően hasznos és megbecsült tagjai lehetnek a társadalmunknak. ... >>

Toyota Klub Magyarország Egyesület

(érdekképviselet)

2141 Csömör, Szegfű utca 13.sz.
képviselő: Busánszky Lajos, Dr. Mester László, Márton György, Mészáros Mihály, Paál László, Plaszkó István, Váraljai Miklós elnök
Toyota gépjárművek használatához kapcsolódóan érdekegyeztetés, érdekképviselet. Fogyasztóvédelmi monitoring rendszer felállítása, működtetése. Kapcsolattartás hasonló tevékenységetfolytató szervezetekkel. ... >>
1. oldal