Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Cserépfalu természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

CSERÉPFALUÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3413 Cserépfalu, Kossuth út 125.
képviselő: Virág Tiborné Tóth Julianna elnök
Az alapítvány célja:

a.) A falu szellemi, kulturális, helytörténeti értékeinek kutatása, a feltárt eredmények publikálása, ezekhez pályázatok kiírása.
b.) A település híres kisipari termékeinek gyűjtése (kőfejtés, famegmunkálás, szekér- és kerékgyártás, seprűkötés, kút- és pinceásás, kádártermékek, mészégetés és fuvarozás, mindezek szerszámai). Kellő anyag összegyűjtése után e tárgyakból ideiglenes vagy állandó kiállítás rendeztetése a miskolci Hermann Ottó Múzeum segítségét kérve.
c.) Az alapító- szerzői jogdíj nélkül ? vállalja a faluban született, vagy ide származott neves (régiószinten, illetve országosan ismerté vált), elhunyt személyek munkásságainak feldolgozását, kötetbe szerkesztését. (Pl.: idős Pósa Péter lelkipásztor, később az alsóborsodi egyház esperese, ifjabb Pósa Péter országos, sőt nemzetközi hírű irodalomtörténész, a szegedi Tudományegyetem docense, Pósa Lajos költő, Dankó Pista szegedi cigányprímás dalainak szövegírója, Pósa Erzsébet tanítónő, mindenki ? Pötyi nénije ?, id. Mizser Lajos iskolaigazgató, dr. Kaucsek Ferenc med.univ. körorvos, később orvosi szakíró, Tóth Kálmán ? a falu jegyzője?, stb.) A kuratórium az elkészült ? In Memórium? kismonográfia kiadásáról gondoskodik.
d.) A kuratórium segíti az Önkormányzatot a Cserépfalvi Imre világhírű könyvkiadó által kiadott ?neves? kötetek beszerzésében, az emlékház anyagának bővítésében.
e.) A Cserépfaluból elszármazott, felsőfokú diplomát szerzett személyek Almanachjának elkészítése (1900-2008.).Ezt az alapító ? szerzői jogdíj nélkül ? vállalja a kuratórium kiadásában.
f.) Az általános iskolások (1-8. osztály) részére ?Tehetségmentő külön alap? képzése és továbbtanulásul anyagi támogatása, pályázat kiírásával.
g.) Cserépfalu földtulajdoni viszonyai az 1945-ös földosztástól 1948-ig. Ennek megírását az alapító ? szerzői jogdíj nélkül ? vállalja, a kuratórium kiadásában.
h.) Az alapítvány támogatja a falu környezetének védelmét, olyan akciókkal, amelyek nem tartoznak az Önkormányzat feladatkörébe, különös tekintettel a Bükki Nemzeti Parknak a község külterületébe eső részére. E feladathoz az alapítvány igyekszik megnyerni a park Egri Igazgatóságának támogatását.
i.) Azok számára, akik (amely cégek, szponzorok) az a.-h. pontokban meghatározott célokat anyagilag, szellemi, vagy fizikai munkájukkal támogatják, a kuratórium ?Cserépfaluért Alapítvány ? fejléccel, díszes kivitelű
?Elismerő oklevél?-t készített. Az oklevelet a kuratórium évente, az általa meghatározott napon, maximum 2-3 természetes vagy jogi személynek adja át, egy, a faluhoz kötődő tárgyi ajándék keretében. ... >>

Cserépfalui "Óvodások a természetért" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3414 Cserépfalu, Kossuth út 115.
képviselő: Dósa Lászlóné
a természet és környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek támogatása - az óvodai nevelés anyagi és technikai feltételeinek javítása - játékok, szemléltető eszközök vásárlása - berendezési eszközök és felszerelési tárgyak beszerzése, - kulturális programok, kirándulások, rendezvények szervezése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

Társulás Cserépfalu Jövőjéért

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3413 Cserépfalu, Kossuth út 23.
képviselő: dr. Szász Tibor elnök
Önkéntes társadalm tevékenység keretében óvni kívánja a Cserépfalu jellemző táji, természeti és épített értékeit, szellemi és tárgyi javait, hagyományait. Munkálkodni kíván a környezet és a gazdasági fejlődés összhangjának megteremtése érdekében. Részt kíván venni a község társadalmi, gazdasági fejlődési irányainak meghatározásában. ... >>
1. oldal