Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Cserépfalu intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

A Cserépfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3413 Cserépfalu, Kossuth u.125.
képviselő: Dózsa László
Oktatási programok létrehozása, fejlesztése, tanfolyamok támogatása, otatási eszközök beszerzése. A gyermekek tanulmányi, sport, kultúrális és művelődési tevékenységének támogatása. Honismereti, turisztikai, környezetvédelmi, hagyományőrzési programok támogatása. ... >>

A Cserépfalui Gyülekezetért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3413 Cserépfalu, Kossuth u. 103.
képviselő: Dr.Kosik Lajos
Támogassa a cserépfalui templom építésének 100 éves jubileumi ünnepségeit, a templom felújítását, külső és belső tatarozását. 1. A cserépfalui templom építésének 100 éves jubileumára elvégzett felújítási munkákkal megszépített templom állagának fenntartását támogassa, illetve a továbbiakban elvégzendő templomi orgona felújításához, illetve a templom berendezéseinek felújításához is folyamatos támogatást nyújtson. 2. Az egyházközség templomán kívűl valamennyi egyházközségi ingatlan felújítását és állagának fenntartását támogassa. 3. A hitélet elősegítése és javítása szempontjából fontos technikai berendezések beszerzése, vásárlása, azok állagának, működőképességének megóvása. 4. Külömböző egyházi ünnepek méltó megünneplésére ünnepségek szervezése, illetve támogatása, külömböző gyülekezeti rendezvények szervezése és támogatása. 5. Az Alapítvány célul tűzi ki a gyermekek megfelelő hitoktatásban történő részesítését, illetve a hitoktatáshoz szükséges eszközök beszerzését. A hitoktatásban résztvevő gyermekek és fiatalok részére táboroztatási lehetőség biztosítása, ahol a fiatalok az őket érintő, hitélettel kapcsolatos kérdésekre, problémákra a közösségi együttlétek során kaphatnak választ. 6. A hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, megfelelő szintű iskoláztatásukban történő segítségnyújtás. 7. Az Az egyházközségben egyházi ifjúsági centrum létrehozása, illetve működtetése, amely centrumot az itt élő és az egyházközségbe látogató fiatalok bármikor felkereshetik. 8. Az ifjúsági, illetve a felnőtt sport támogatása. Gyermekek és felnőttek egyaránt külömböző sportrendezvényeket, illetve kirándulásokat szervezzen, továbbá ilyen események létrehozásához támogatást nyújtson. 9. A község idegenforgalmának fellendítéséhez támogatást nyújtson és szorgalmazza, hogy a községbe látogató túristák az egyházközség hitéletével is megismerkedhessenek. 10. Az idősek szociális támogatása, gondozása, hitéletükben történő megerősítése. Az idősekkel és hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos szociális munka, kultúrális munka, betegségmegelőzö és gyógyító munka támogatása. A munkanélküliek, valamint a csökkent munkaképességű emberek segítése hitük megerősítésével és egyéb támogatás nyújtásával. 11.Az iszákos és drogos emberek mentése, életük helyes útra terelése, hitükben történő megerősítés útján, valamint ezen betegségek megelőzésében való hatékony közreműködés. 12.Szolgálni a külömböző kultúrális, művészeti, gyermek és ifjúságvédelmi, valamint tudományos célkitűzések megvalósítását. 13.Külömböző, hitélettel, vallással kapcsolatos konferenciák szervezése, azok lebonyolítása, illetve támogatása. 14. Bármely karitatív cél megvalósításához támogatás kíván nyújtani, amely cél a vallással és hitélettel összeegyeztethető. 15. A határon túli magyarságot a hitélrtükön keresztűl öszefogni. A menekültek megsegítése és támogatása. 16.Külömböző, az egyházközségről, a hitéletről szóló brosúrák, prospektusok, hitmélyítő iratok, tudományos munkák létrehozása, kiadása, illetve kiadásuk támogatása. ... >>

CSERÉPFALUÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3413 Cserépfalu, Kossuth út 125.
képviselő: Virág Tiborné Tóth Julianna elnök
Az alapítvány célja:

a.) A falu szellemi, kulturális, helytörténeti értékeinek kutatása, a feltárt eredmények publikálása, ezekhez pályázatok kiírása.
b.) A település híres kisipari termékeinek gyűjtése (kőfejtés, famegmunkálás, szekér- és kerékgyártás, seprűkötés, kút- és pinceásás, kádártermékek, mészégetés és fuvarozás, mindezek szerszámai). Kellő anyag összegyűjtése után e tárgyakból ideiglenes vagy állandó kiállítás rendeztetése a miskolci Hermann Ottó Múzeum segítségét kérve.
c.) Az alapító- szerzői jogdíj nélkül ? vállalja a faluban született, vagy ide származott neves (régiószinten, illetve országosan ismerté vált), elhunyt személyek munkásságainak feldolgozását, kötetbe szerkesztését. (Pl.: idős Pósa Péter lelkipásztor, később az alsóborsodi egyház esperese, ifjabb Pósa Péter országos, sőt nemzetközi hírű irodalomtörténész, a szegedi Tudományegyetem docense, Pósa Lajos költő, Dankó Pista szegedi cigányprímás dalainak szövegírója, Pósa Erzsébet tanítónő, mindenki ? Pötyi nénije ?, id. Mizser Lajos iskolaigazgató, dr. Kaucsek Ferenc med.univ. körorvos, később orvosi szakíró, Tóth Kálmán ? a falu jegyzője?, stb.) A kuratórium az elkészült ? In Memórium? kismonográfia kiadásáról gondoskodik.
d.) A kuratórium segíti az Önkormányzatot a Cserépfalvi Imre világhírű könyvkiadó által kiadott ?neves? kötetek beszerzésében, az emlékház anyagának bővítésében.
e.) A Cserépfaluból elszármazott, felsőfokú diplomát szerzett személyek Almanachjának elkészítése (1900-2008.).Ezt az alapító ? szerzői jogdíj nélkül ? vállalja a kuratórium kiadásában.
f.) Az általános iskolások (1-8. osztály) részére ?Tehetségmentő külön alap? képzése és továbbtanulásul anyagi támogatása, pályázat kiírásával.
g.) Cserépfalu földtulajdoni viszonyai az 1945-ös földosztástól 1948-ig. Ennek megírását az alapító ? szerzői jogdíj nélkül ? vállalja, a kuratórium kiadásában.
h.) Az alapítvány támogatja a falu környezetének védelmét, olyan akciókkal, amelyek nem tartoznak az Önkormányzat feladatkörébe, különös tekintettel a Bükki Nemzeti Parknak a község külterületébe eső részére. E feladathoz az alapítvány igyekszik megnyerni a park Egri Igazgatóságának támogatását.
i.) Azok számára, akik (amely cégek, szponzorok) az a.-h. pontokban meghatározott célokat anyagilag, szellemi, vagy fizikai munkájukkal támogatják, a kuratórium ?Cserépfaluért Alapítvány ? fejléccel, díszes kivitelű
?Elismerő oklevél?-t készített. Az oklevelet a kuratórium évente, az általa meghatározott napon, maximum 2-3 természetes vagy jogi személynek adja át, egy, a faluhoz kötődő tárgyi ajándék keretében. ... >>

Cserépfalui "Óvodások a természetért" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3414 Cserépfalu, Kossuth út 115.
képviselő: Dósa Lászlóné
a természet és környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek támogatása - az óvodai nevelés anyagi és technikai feltételeinek javítása - játékok, szemléltető eszközök vásárlása - berendezési eszközök és felszerelési tárgyak beszerzése, - kulturális programok, kirándulások, rendezvények szervezése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>
1. oldal