Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Cegléd természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Ceglédi Paintball Játékosok Szabadidősport Sportegyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási)

2700 Cegléd, Szent Imre herceg utca 13.III.16.
képviselő: Lázár János (elnök)
A paintball és egyéb sportok oktatása, népszerűsítése, az utánpótlás széles bázisának kiépítése, tagjai részére rendszeres testedzés, természetjárás és sportolás lehetőségének biztosítása, minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése, a szabadidő hasznos eltöltése, feltételeinek megteremtése, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2700 Cegléd, Szabadság tér 5.
képviselő: Károly Tamás ( elnök )
A város építészeti és természeti értékeinek védelme és fejlesztése. ... >>

Együtt a városért

(természetvédelem,kulturális)

2700 Cegléd, Selyem u. 11/a.
képviselő: Márkus JÁnos
A város építészeti, természeti értékeinek a hagyomásnyok megőrzése. A városnak Nagykőrössel, Kecskeméttel való művészeti kapcsolatok fejlesztése. ... >>

Együtt Szűcs és Kernács Telepért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2700 Cegléd, Fűtőház u. 5.
képviselő: Polónyi Melinda elnök
A településrész tisztaságának biztosítása. A természetes környezet gondozása. Fiatalok környezeti nevelése. Etnikkai kisebbségekkel kulturális kapcsolat kiépítése. ... >>

Fedezd Fel Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Folyó u. 67.
képviselő: Barna Zsolt ( elnök )
Elősegítse a természeti-, társadalmi- és emberi értékek felfedezését, megismertetését és megóvását. A korosztályok életkori sajátosságait és a közösségépítés módszertanának elméleti és tapasztalatai alapjait figyelembe véve, oktatási, ismeretterjesztő anyagok és felfedezés módszertan kidolgozása, alkalmazása, közvetítése, közzététele. Oktatási, nevelési módszertani tanácsadást nyújt, tervez és szakért. További célja a tevékenységéhez kapcsolódó hagyományos, ill. digitális kiadványok, média szerkesztése, terjesztése, illetve a tájékoztatás, oktatás, tudatformálás és a környezeti nevelés segítése. Ezzel kapcsolatos koncepciót dolgoz ki a szakterületek minél hatékonyabb bevonására, a tevékenységének menedzselésére és megismertetésére. Honlapot működtet. ... >>

Klorofill Élhetőbb Környezetért és Vidékért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

2700 Cegléd, Szép u. 11.
képviselő: Kontró Róbert (önállóan), Pető László elnök
Kiemelt feladata a környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységek: Segítséget nyújt a Dél-Pest megye településein fellelhető környezetkárosító anyagok összegyűjtésében, ártalmatlanításában. Programjaival, rendezvényeivel felhívja a környezetvédelem és természetvédelem fontosságára a figyelmet, törekszik kialakítani az egészséges környezetre való igényt és azt a tudatot, hogy minden embernek szükséges hozzájárulnia az egészséges környezet kialakításához. A természeti gazdagság, úgy mint a földön élő növény- és állatfajok bemutatása, ökokultúrák megismertetése és az emberiségre ezekre gyakorolt hatásának bemutatása a nagyközönség számára. Az egészséges környezet kialakításához szükséges tudás és gyakorlat (pl.: növénytelepítés) bárki számára történő megszerzésének biztosítása. Fentebbi célokkal összefüggésben álló hagyományok felkutatása, felelevenítése, esetlegesen hagyományok megteremtése. Szabadidős lehetőségeket biztosít. Tevékenységével Dél-Pest megye városainak, falvainak és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja. Az egyesület alapvető célja Szociális segítés, ellátás, családvédelem, idősek támogatása, Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egészségügyi-humán szolgáltatás. További célja mind tagjai,mind egyéb társadalmi szervezetek, civil kezdeményezések segítése pályázati és adminisztrációs tevékenységeik ellátásában, működésük körében tanácsadás (pl: menedzsment, ifjúság- és környezetvédelmi és drogprevenciós) képzés , szükséges szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás segítése, érdekképviselet ellátása, ezen belül jogi-, PR- és marketing tanácsadás, rendezvényszervezés, valamint sajtómegjelenés biztosítása. A kulturális tevékenység körében a népművészet, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése és a sporttevékenység valamint a sportélet támogatása. Egészségügyi tevékenység körében lelkisegítségnyújtás, gyógyító- megelőző eljárások népszerűsítése. Az egyesület tevékenységének és közreműködésének célcsoportjai: gyermek- és fiatalkorúak, szociálisan hátrányos helyzetű rétegek és nemzeti, etnikai kisebbségek. ... >>

Kossuth Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2700 Cegléd, Rákóczi u.46.sz.
képviselő: Szentpéteri Kálmán
A Kossuth Gimnáziumban a nyelvoktatás, természettudományok tanításának, a diákok csereüdültetésének, tanárok továbbképzésének és az iskolai felszerelések támogatása. A Ceglédi Kossuth Gimnáziumban az oktató-nevelő munka segítése, az oktatás feltételeinek javítása. ... >>
1. oldal