Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Cegléd szociális civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

A CEGLÉDI ROMA KISEBBSÉG FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális,egyéb)

2700 Cegléd, Táncsics M. u. 2. 2.lh. 1/4.
képviselő: Jakab János ( elnök )
Rövidtávon, tüneti szinten, a Cegléd Városában és kistérségében élő hátrányos helyzetű roma kisebbség integrációs problémái végre átfogóan feltárásra kerüljenek. Az alapítvány gyakorlati segítséget kíván nyújtani az elmaradott, szegregációs problémákkal küzdő roma kisebbségű lakosság napi életviteli problémáinak kezelésében. Hosszú távú célja az, hogy Cegléd Városban és annak kistérségi szintű vonzáskörzetében felmerülő, roma kisebbséget halmozottan érintő, egyértelműen negatív szociológiai töltettel bíró társadalmi hatásokat tényszerűen feltárja, és lehetőségeihez mérten, mint szervezet katalizátor jellegű szerepet töltsön a diszkriminációs folyamatok tekintetében. Az alapítvány hosszú távon a helyi integrációs problémák feltárása után gyakorlati eszközökkel igyekszik majd segíteni a hátrányos helyzetű roma kisebbség felzárkóztatását a többségi társadalomhoz, elsősorban az oktatás, a munkavállalás, a bűnmegelőzés, a lakhatás és gyermeknevelés területén. Az alapítvány hosszú távú célkitűzései közé tartozik a hátrányos helyzetű roma lakosság felzárkóztatásán keresztül a város és térségének élhetőbbé tétele is. ... >>

AGAPE Ceglédi Református Gyermekotthon

(szociális)

2700 Cegléd, Bercsényi út 5.
képviselő: Dr. Szentesi Andrásné
A meglévő gyermekotthon új épülettel való bővítése, ezáltal a gyermekek jobb szociális, pedagógiai, foglalkoztatói körülményének megteremtése. ... >>

AMBASSADOR CLUB "CEGLÉD 1994"

(szociális)

2700 Cegléd, Rákóczi út 39/A. III. em.7.
képviselő: Dr. Szentpéteri Kálmán elnök ... >>

BÁRKA Szociális és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Fűtőház u. 5.
képviselő: Kovács Julianna elnök
Szociális és karitatív tevékenységek, a tradicionális erkölcsi értékeket képviselő egyének, szervezetek, szociálisan rászorultak, gyermekek, családok, időskorúak erkölcsi és anyagi támogatása, sport, szabadidős, kulturális, oktatási, nevelési programok, rendezvények, szolgáltatások szervezése, lebonyolítása, anyagi támogatása, művészeti, kulturális célú kiadványok elkészítése, terjesztése, anyagi támogatása,bűnözés visszaszorítása céljából alakult szervezetek, egyéni csoportos kezdeményezések támogatása. ... >>

Budai úti Iskolásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Külső Budai u. 2.
képviselő: Farkas Judit elnök
Az iskola tárgyi és személyi feltételeinek javítása. Tehetséggondozás, diákkörök működésének segítése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

(szociális)

2700 Cegléd, Bede 575
képviselő: Gábor Istvánné ... >>

Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete

(szociális)

2700 Cegléd, Alkotmány u. 11.
képviselő: Tóth Eszter Sára, Váradiné Koncz Ilona elnök
a látássérültek segítése, érdekképviselete, érdekérvényesítése ... >>

Ceglédi Humán Egyesület

(szociális)

2700 Cegléd, Jászberényi út 35. 2/7.
képviselő: Csomor Petronella
Az egyesület alapcélja az ország területén élő, társadalmi perifériájára szorult hátrányos helyzetű személyek, rászorulók, szociális és humán szolgáltatásokhoz való hozzájárulásának elősegítése az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. További fontos, általános cél, hogy az Egyesület a közhasznú szolgáltatásai révén a rászorulók lehető legszélesebb köre igénybe tudja venni az egyesület tevékenységeit. A közfeladatok ellátása érdekében: igyekszik elősegíteni a megfelelő szakmai, jogi, technikai feltételek megteremtését működési területére kiterjedően. ... >>

Ceglédi JIÓ Gyermek és Ifjusági Egyesület

(szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Buzogány u. 1.
képviselő: Dezső István
Cegléden és környékén karitatív, szociális, kultúrális tevékenység folytatása. ... >>

Ceglédi Lions Klub Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

2700 Cegléd, Hunyadi u. 5.sz.
képviselő: Kenyó Erzsébet pénztáros, Szabóné Kónya Anna elnök, Szebeniné Dohnál Tünde titkár
A világ népei közötti megértés szellemének erősítése. A társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata a társadalmi jólét megteremtése érdekében. Ezen belül: - egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egyéb egészségügyi tevékenység, - gyermek- és ifjúságvédelem, -hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének támogatása. ... >>

Ceglédi Vajda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2700 Cegléd, Szekér u. 1.
képviselő: Jakab István ( önállóan )
Hatékony és aktív szerepvállalás és részvétel a gyermekvédelmi alap- és szakellátásban intézmények fenntartójaként is, a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek alap- és középfokú oktatásában, képzésében, különös tekintettel a szakmát adó képzésekre, részvétel a roma származásúakkal foglalkozó szakemberek - esélyegyenlőségi, munka erőpiaci, reintegrációs- programok kidolgozásában, szervezésben és megvalósításában, részvétel a cigány hagyományőrzésben.
A kultúra, a művészet és a sport területein az óvodás és iskoláskorú gyermekek támogatása, segítése elsősorban Cegléd városában, illetve Pest megyében, a Cegléden és vonzáskörzetében élő és szociálisan rászoruló, nehéz körülmények közé jutott személyek megsegítése, támogatása, érdekükben jótékonyság gyakorlása. Cegléd város területén a kisebbségi és a többségi társadalom közötti együttműködés, hatékony kapcsolattartás elősegítése. ... >>

Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány

(szociális)

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.sz.
képviselő: Fésűs Ferenc
A szociálisan rászoruló legalább l éve életvitelszerűen ceglédi lakosok támogatására. A szociális intézmények anyagi támogatása, a szociális színvonal emelése. ... >>

Csillagszem Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Ady Endre utca 3-5.sz.
képviselő: Dr. Lászlóné Borsai Judit
A ceglédi Ady e. úti óvoda tárgyi és módszertani feltételeinek fejlesztése. Szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek segítése. ... >>

Fogyatékos és hátrányos helyzetű emberek egész életíven át tartó támogatása, segítése.

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Buzogány u. 23.sz.
képviselő: Beck Péterné, Farkas Edit elnök
Fogyatékos és hátrányos helyzetű embe- rek segélyezése, szabadidős kultúrális sport megrendezése, oktatásuk, fogyaté- kos családtagok támogatása, nevezettek hivatalos szervekkel való kapcsolat elősegítése, lelki mentális megsegíté- se a célokhoz kapcsolódó továbbképzések szervezése. ... >>

Klorofill Élhetőbb Környezetért és Vidékért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

2700 Cegléd, Szép u. 11.
képviselő: Kontró Róbert (önállóan), Pető László elnök
Kiemelt feladata a környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységek: Segítséget nyújt a Dél-Pest megye településein fellelhető környezetkárosító anyagok összegyűjtésében, ártalmatlanításában. Programjaival, rendezvényeivel felhívja a környezetvédelem és természetvédelem fontosságára a figyelmet, törekszik kialakítani az egészséges környezetre való igényt és azt a tudatot, hogy minden embernek szükséges hozzájárulnia az egészséges környezet kialakításához. A természeti gazdagság, úgy mint a földön élő növény- és állatfajok bemutatása, ökokultúrák megismertetése és az emberiségre ezekre gyakorolt hatásának bemutatása a nagyközönség számára. Az egészséges környezet kialakításához szükséges tudás és gyakorlat (pl.: növénytelepítés) bárki számára történő megszerzésének biztosítása. Fentebbi célokkal összefüggésben álló hagyományok felkutatása, felelevenítése, esetlegesen hagyományok megteremtése. Szabadidős lehetőségeket biztosít. Tevékenységével Dél-Pest megye városainak, falvainak és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja. Az egyesület alapvető célja Szociális segítés, ellátás, családvédelem, idősek támogatása, Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egészségügyi-humán szolgáltatás. További célja mind tagjai,mind egyéb társadalmi szervezetek, civil kezdeményezések segítése pályázati és adminisztrációs tevékenységeik ellátásában, működésük körében tanácsadás (pl: menedzsment, ifjúság- és környezetvédelmi és drogprevenciós) képzés , szükséges szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás segítése, érdekképviselet ellátása, ezen belül jogi-, PR- és marketing tanácsadás, rendezvényszervezés, valamint sajtómegjelenés biztosítása. A kulturális tevékenység körében a népművészet, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése és a sporttevékenység valamint a sportélet támogatása. Egészségügyi tevékenység körében lelkisegítségnyújtás, gyógyító- megelőző eljárások népszerűsítése. Az egyesület tevékenységének és közreműködésének célcsoportjai: gyermek- és fiatalkorúak, szociálisan hátrányos helyzetű rétegek és nemzeti, etnikai kisebbségek. ... >>

Mandragóra Ifjúsági -és Mentálhigiénés Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Rákóczi u. 26-28. IV/34.
képviselő: Hausz Katalin ( önállóan )
Az alapítvány elsődleges célja a térségi serdülők, lelki problémákkal rendelkező fiatalok és felnőtt lakosság lelki egészségének megőrzése, pszichés megsegítése és az egészségügyi, szociális, vagy más szempontból hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá, hogy támogassa az orvosi-gyógyítói, a gyermekvédelmi és bűnmegelőzési, valamint az oktató-nevelő szakemberek munkáját, valamint hozzájárul a területen dolgozó szakemberek képzéséhez, szakmai színvonaluk emeléséhez. ... >>

Megoldás /nevelőszülők a nevelt gyermekekért és a nevelőszülőkért / Egyesület

(szociális)

2700 Cegléd, Örkényi út 66/11.
képviselő: Tóthné Wetter Judit elnök
Nevelőszülőknél nevelt fiatalok és a nevelőszülők támogatása. ... >>

Mozgáskorlátozottak Otthon-Háza Alapítvány

(szociális)

2700 Cegléd, Ősz u.13.sz.
képviselő: Vécsey Adrienne ( önállóan )
mozgáskorlátozottak részére otthon-háza létrehozása, működtetése ... >>

Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete

(szociális)

2700 Cegléd, Pesti út 23.
képviselő: Décsi Sándorné (elnök)
A működési területén élő mozgássérültek társadalmi beilleszkedésének elősegítése ... >>

Napraforgó Egyesület a Ceglédi Gyermekekért

(kulturális,szociális)

2700 Cegléd, Rákóczi út 9. fsz. 5.
képviselő: Szlankó Andrea
Cegléd városban a rászoruló családok, fiatalok, rossz szociális körülmények között élő körülményeinek javítása. Csoportos foglalkozások szervezése, kultúrális programokon részvételhez segítés. ... >>

Örkényi Úti Gyerekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Örkényi út 583.sz.
képviselő: Bíró Ferenc
A Cegléd, Örkényi úti Általános Iskola tárgyi és személyi feltételeinek javítása. Kulturális és sporttevékenység támogatása. Szociálisan hátrányos helyzetű ... >>

Őszikék Ceglédi Idősekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2700 Cegléd, Bajcsy Zs.u.1.lsz.
képviselő: Kótabéné Ruda Gyöngyvér titkár, Mikulásiné Oláh Ágnes elnök
A Ceglédi Egyesített Szociális Intézmény működési feltételeinek, tárgyi eszközeinek biztosítása, beruházások megvalósítása, illetve beruházásokban való részvétel, a fentiek finanszírozása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitáció, időskorúak fogyatékkal élők gondozása,kulturális és sport tevékenységeinek szervezése, finanszírozása. Dolgozók szakmai képzése, Továbbképzések tanfolyamok és konferenciák szervezése. Együttműködés önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel és szervezetekel. Az alapítvány tevékenységét a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központon belül a Ceglédi Idősek Otthonához kapcsolódóan végzi. ... >>

Pedagógus Árvákért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Rákóczi u.46.sz.
képviselő: Dr.Réti Miklósné
A középiskolák és zeneiskola pedagógusainak, ill. házastársának halála, vagy 50%-os rokkantsága esetén a család tanuló, hallagató tagjainak anyagi támogatása a tanulás ideje alatt, tanulmányaik befejezéséig. ... >>

Segítőtárs Támogató és Rehabilitációs Alapítvány

(szociális)

2700 Cegléd, Külső-Budai út 60.sz.
képviselő: Szőnyi Zsolt György
Fogyatékkal élők részére mentális gon- dozásuk, fejlesztésük, rehabilitáció- juk segítése, az önálló életvitel elé- résére. Ilyen személyek munkaerőpiaci helyzetének erősítése, szabadidős prog- ramok szervezése. ... >>

Szent Lőrinc Alapítvány

(szociális)

2700 Cegléd, Vörösmarty tér 1.sz.
képviselő: Turai Dénes
Hátrányos helyzetű idősek, nemzeti és etnikai kisebbség, nagycsaládosok, munkanélküliek támogatása stb. ... >>

SZIMBA Fogyatékkal Élő Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Vadász u. 6.sz.
képviselő: Dr. Horváth Tiborné Koncz Valéria Klára titkár, Farkasné Varga Krisztina
Cegléd Városában mozgás, és/vagy értelmi fogyatékos, illetve más fogyatékossággal élő gyermekek részére speciális óvoda létrehozása, működtetése, fenntartása, működési feltételeinek, tárgyi eszközeinek biztosítása, beruházások megvalósítása, illetve beruházásokban való részvétel, a fentiek finanszírozása. Az óvodában foglalkoztatott gyermekek egészségmegőrzése, betegségmegelőzése és habilitációja, rehabilitációja, ezen feladatok feltételeinek biztosítása. Az óvodában dolgozók szakmai képzése és továbbképzése, az ezen való részvétel finanszírozása. Együttműködés önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel és szervezetekkel az óvodáskorú,fogyatékkal élő és hátrányos helyzetűek ellátásának jobbítását célzó kapcsolatos speciális problémák megoldása. Akadályozottak és családtagjaik lelki-mentálhygiénés megsegítése. ... >>

Tanulni Egy Életen Át Alapítvány

(oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Alkotmány u. 9.
képviselő: Vincze Imréné elnök
Közoktatási intézmények alapítása, működtetése, fenntartása és oktatás támogatása, nemzeti kultúra ápolása, a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének támogatása. ... >>

Töredék Világ Autizmussal Élő Emberekért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Fecske utca 15.sz.
képviselő: Lőrincz Jánosné
Az autizmussal élő személyek részére segítségnyújtás. Ehhez tárgyi eszközök biztosítása. Oktatási eszközök beszerzése, tanfolyamok szervezése. ... >>

Tűzlélekhang Közhasznú Kultúrális Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Ezerjó utca 12. III/13.
képviselő: Dr. Kenyeres Imre Ferenc elnök, Sallainé Kenyeres Klára titkár
A magyar és általános kultúra terjesztése magas színvonalú össz-művészeti előadások (színház, irodalom, zene, képzőművészet) és film létrehozása által, határainkon innen és túl; Erősíteni a magyar kapcsolatokat a globalizációs folyamatban? Kapcsolatépítés, kapcsolattartás országunkon kívül élő magyarokkal; együttműködés külföldön működő egyesületekkel, alapítványokkal és egyéb szervezetekkel a lehető legszélesebb területen és formában; Jótékonysági műsorok szervezése, mások által rendezett jótékonysági rendezvényeken való aktaív részvétel. Kisebb városokba, hátrányos helyzetű településekre is eljuttatni a színvonalas, értékes előadásokat; Egészséges és fogyatékos gyerekeket is művészi élményhez juttatni, szellemi fejlődésüket elősegíteni, kulturális érdeklődésüket kitágítani; Iskolai keretek közé bevinni művészi előadásokat: rendhagyó irodalomórák tartása, iskolai rendezvényeken való fellépések által; Különböző művészeti gyerek és felnőtt alkotótáborok, tréningek rendezése, szervezése, tartása; Egy állandó kulturális műhely megteremtése, amely próbahelyként és előadóhelyként is funkcionál, és ahol hasonló gondolkodású emberek, művészek rendszeresen találkozhatnak, ezáltal megteremtve egy kulturális társasági élet központját; Egy össz-művészi oktató centrum létrehozása, mely lehetőséget nyújtana gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt megismerkedni a különböző művészetekkel, magas színvonalú képzéseket biztosítana további fejlődésükhöz, és egyben tehetségkutató és -gondozó tevékenységet végezne; ... >>
1. oldal