Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Cegléd oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 70
1. oldal

A CEGLÉDI ROMA KISEBBSÉG FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális,egyéb)

2700 Cegléd, Táncsics M. u. 2. 2.lh. 1/4.
képviselő: Jakab János ( elnök )
Rövidtávon, tüneti szinten, a Cegléd Városában és kistérségében élő hátrányos helyzetű roma kisebbség integrációs problémái végre átfogóan feltárásra kerüljenek. Az alapítvány gyakorlati segítséget kíván nyújtani az elmaradott, szegregációs problémákkal küzdő roma kisebbségű lakosság napi életviteli problémáinak kezelésében. Hosszú távú célja az, hogy Cegléd Városban és annak kistérségi szintű vonzáskörzetében felmerülő, roma kisebbséget halmozottan érintő, egyértelműen negatív szociológiai töltettel bíró társadalmi hatásokat tényszerűen feltárja, és lehetőségeihez mérten, mint szervezet katalizátor jellegű szerepet töltsön a diszkriminációs folyamatok tekintetében. Az alapítvány hosszú távon a helyi integrációs problémák feltárása után gyakorlati eszközökkel igyekszik majd segíteni a hátrányos helyzetű roma kisebbség felzárkóztatását a többségi társadalomhoz, elsősorban az oktatás, a munkavállalás, a bűnmegelőzés, a lakhatás és gyermeknevelés területén. Az alapítvány hosszú távú célkitűzései közé tartozik a hátrányos helyzetű roma lakosság felzárkóztatásán keresztül a város és térségének élhetőbbé tétele is. ... >>

Alapítvány a Ceglédi Városi Könyvtárért

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.szám.
képviselő: Koglerné Hernádi Ágnes
A könyvtár vezetése, s ezáltal az oktatás művelődés fejlesztése. ... >>

Alapítvány a Daganatos Betegekért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Mizsei u 30.
képviselő: Lászlóné Somodi Tünde /titkár/ önállóan, Vágány Tamásné /elnök/ önállóan
Otthoni Szakápolás és Hospice Szolgálat magasabb szintű ellátáshoz szükséges tárgyi eszközök, műszerezettség biztosítása, beruházások megvalósítása, az ott dolgozók és ápoltak kulturális és sport tevékenységeinek szervezése és finanszírozása, a dolgozók szakmai képzése és továbbképzése. ... >>

Alapítvány a szívbetegekért, a ceglédi Kórházért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2700 Cegléd, Törteli u.1-3.sz.
képviselő: Dr.Öze Béla, Dr.Vangyelné dr.Papp Katalin
Szív és érrendszeri betegség megelőzésére szűrővizsgálat végzése, ehhez szükséges műszerek beszerzése, orvosok, asszisztensek képzése. ... >>

ALMA MATER Cegléd Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Rákóczi u.46.sz.
képviselő: Dr. Kürty György
A tehetséges ceglédi középiskolás diákok továbbtanulásának támogatása. ... >>

Aranyszív Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Deák tér 2.
képviselő: Dávid Sándor
A ceglédi Deák téri óvoda tárgyi és módszertani feltételeinek javítása. ... >>

Az ápolásban dolgozók képzéséért és segélyezéséért Alapítvány

(oktatási)

2700 Cegléd, Törteli u.1-3.sz.
képviselő: Dr. Pusztainé Szekeres Erzsébet
Az Ápolási Egyesület tagjai ápolási munkájának magasabb szintre való ösztönzése, kimagasló teljesítmények pályadijazása, továbbképzés anyagi finanszírozása. ... >>

BÁRKA Szociális és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Fűtőház u. 5.
képviselő: Kovács Julianna elnök
Szociális és karitatív tevékenységek, a tradicionális erkölcsi értékeket képviselő egyének, szervezetek, szociálisan rászorultak, gyermekek, családok, időskorúak erkölcsi és anyagi támogatása, sport, szabadidős, kulturális, oktatási, nevelési programok, rendezvények, szolgáltatások szervezése, lebonyolítása, anyagi támogatása, művészeti, kulturális célú kiadványok elkészítése, terjesztése, anyagi támogatása,bűnözés visszaszorítása céljából alakult szervezetek, egyéni csoportos kezdeményezések támogatása. ... >>

Bocs Kosárlabda Sportiskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2700 Cegléd, Szőlő u.15.sz.
képviselő: Szabóné Kovács Hajnalka
Ifjúsági iskolás kosárlabda sport fej- lesztése, diák és szabadidő sport isko- lán kivüli versenysportra való felké- szítése. ... >>

Budai úti Iskolásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Külső Budai u. 2.
képviselő: Farkas Judit elnök
Az iskola tárgyi és személyi feltételeinek javítása. Tehetséggondozás, diákkörök működésének segítése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Cegléd a Tehetségekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Petőfi u.9.sz.
képviselő: Türi László
A ceglédi középiskolákban tanuló tehetséges, kiemelkedő képességű fiatalok támogatása. ... >>

Cegléd és Környéke Legtehetségesebb Ifjú Tánczenésze Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Népdal u.23.sz.
képviselő: Fésüs Ferenc
Énekes, hangszeres együttesek, egyéni tehetségek felkutatása, támogatása. Azokat a tehetséges fiatalokat, akiknek zenei képzése szükséges, zeneiskolai keretek között oktatni. ... >>

Cegléd Sportjáért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.sz.
képviselő: Harczi Zsolt elnök
Cegléden a verseny és szabadidősport, iskolás sprt támogatása, fejlesztése, tehetségek menedzselése. ... >>

Ceglédi Asztalitenisz Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2700 Cegléd, Damjanich u.3.sz.
képviselő: Ványi Zoslt elnök
Általános és középiskolai tanulók sportolási, szabadidő hasznos eltöltésének segítése. ... >>

Ceglédi Birkózásért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási)

2700 Cegléd, Selyem u. 27.sz.
képviselő: Talapka Mihály
A ceglédi birkózósport fejlesztése,támogatása, a tehetséges birkózók és edzők eseti támogatása, tanfolyamok, foglalkozások szervezése, utánpótlás támogatása. ... >>

Ceglédi Evangélikus Egyházközség Luther-rózsa Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Bercsényi út 2.sz.
képviselő: Garab József, Jankovics Árpád elnök
Cegléd és vonzáskörzetében az evangé- likus hitelvekkel összhangban a társa- dalom és az egyén közös érdekeinek ki- elégítésére szociális tevékenység, ta- nársegítés, idős korúak gondozása, ne- velés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrális közhasz- nú tevékenység folytatása. ... >>

Ceglédi Fórum Alapítvány

(oktatási)

2700 Cegléd, Eötvös tér 5.sz.
képviselő: Koczka Kálmán
Kultúra, oktatás támogatása Cegléden. ... >>

Ceglédi Júdó Sportért Alapítvány

(sport,oktatási)

2700 Cegléd, Széchenyi u.41.II/42.sz.
képviselő: Biró Sándor
A júdó sport működési feltételeinek javítása, szakképzés, bel- és külföldi sportversenyek támogatása. ... >>

Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46.
képviselő: dr. Kürti György ügyvezető elnök, dr. Szentpéteri Kálmán elnök
Hagyomány áolás, szellemi és kultúrális örökség megőrzése, oktatás feltételeinek javítása, öregdiákok és a gimnázium kapcsolattartása. ... >>

Ceglédi Közgazdasági Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Kossuth F.u.32.sz.
képviselő: Fodorné Mészáros Piroska elnök
Iskolai idegennyelvi, számítástechnikai oktatás személyi, tárgyi feltételeinek javítása, hazai és külföldi iskolákkal cserekapcsolatok kiépítése, továbbtanulási, pályaválasztási és munkábaállási feltételek reális megteremtése. ... >>

Ceglédi Kulturáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.sz.
képviselő: Mácz István
A város kulturális rendezvényeinek támogatása. Iskolai oktatás korszerűsítése, idős rászorult művészek támogatása. ... >>

Ceglédi Mentők Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

2700 Cegléd, Kőrösi u.9.sz.
képviselő: Orosz Csaba elnök
A Ceglédi Mentők felszerelésének pótlása, az ellátás szinvonalának emelése. Új cél a mentőállomás működése, tech- nikai, informatikai hátterének a bizto- sítása, az arra alkalmas dolgozók to- vábbképzésének a lehetőségek szerinti támogatása és az évenként megrendezésre kerülő "Mentők Napja" rendezvények fel- karolása, szervezése. A célok megvaló- sítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Ceglédi Paintball Játékosok Szabadidősport Sportegyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási)

2700 Cegléd, Szent Imre herceg utca 13.III.16.
képviselő: Lázár János (elnök)
A paintball és egyéb sportok oktatása, népszerűsítése, az utánpótlás széles bázisának kiépítése, tagjai részére rendszeres testedzés, természetjárás és sportolás lehetőségének biztosítása, minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése, a szabadidő hasznos eltöltése, feltételeinek megteremtése, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Ceglédi Református Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Szabadság tér 4.sz.
képviselő: Istvánfi Károly
Az oktatás anyagi feltételeinek javítása, tanulás, nevelés támogatása. ... >>

Ceglédi Sebészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2700 Cegléd, Törteli út 1-3.sz.
képviselő: Dr. Czinege Imre elnök
A Ceglédi Toldy Ferenc Kórház sebészeti szakrendelés műszerezettségének javítá- sa. Az ott dolgozó személyzet tovább- képzésének elősegítése. ... >>

Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola Támogatására Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Eötvös tér 8.sz.
képviselő: Kólyáné Szebeni Erzsébet
helyi általános iskola támogatása ... >>

Ceglédi Vajda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2700 Cegléd, Szekér u. 1.
képviselő: Jakab István ( önállóan )
Hatékony és aktív szerepvállalás és részvétel a gyermekvédelmi alap- és szakellátásban intézmények fenntartójaként is, a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek alap- és középfokú oktatásában, képzésében, különös tekintettel a szakmát adó képzésekre, részvétel a roma származásúakkal foglalkozó szakemberek - esélyegyenlőségi, munka erőpiaci, reintegrációs- programok kidolgozásában, szervezésben és megvalósításában, részvétel a cigány hagyományőrzésben.
A kultúra, a művészet és a sport területein az óvodás és iskoláskorú gyermekek támogatása, segítése elsősorban Cegléd városában, illetve Pest megyében, a Cegléden és vonzáskörzetében élő és szociálisan rászoruló, nehéz körülmények közé jutott személyek megsegítése, támogatása, érdekükben jótékonyság gyakorlása. Cegléd város területén a kisebbségi és a többségi társadalom közötti együttműködés, hatékony kapcsolattartás elősegítése. ... >>

Ceglédi Vajda Pest Megyéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Szekér u. 1.
képviselő: Jakab István ( elnök )
Cegléd város területén a polgári civil élet gondozása, ápolása, fejlesztése a kultúra, művészet és a sport területein, a szociálisan nehéz körülmények közé jutott emberek, az óvodás és iskolás korú gyermekek támogatása, a kisebbségi és a többségi társadalom közötti szolidaritás elősegítése Cegléd város és a környező települések területén. ... >>

Ceglédi Várkonyi István Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Széchenyi út 14/d.
képviselő: Kövesdiné Juihász Ágnes elnök
A Ceglédi Várkonyi Istvá Általános Iskola és tanulóinak támogatása. ... >>

Ceglédi Városi és Térségi Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási)

2700 Cegléd, Damjanich u. 3.sz.
képviselő: Dr. Leitner József elnök
Versenysport utánpótlás nevelése, fiatal tehetségek gondozása. Rendszeres sportolás biztosítása, a fogyatékkal élők számára mozgás- és sporttevékenység biztosítása, a kissebbségek beillesztése a sportiskola képzési- és versenyrendszerébe. ... >>

Ceglédi Zsibongó Alapítvány

(oktatási)

2700 Cegléd, Dózsa Gy. u. 9.
képviselő: Raj Csilla (elnök)
A székhelyen működő önkormányzati bölcsöde támogatása, informatika fejlesztése. Rászoruló gyermekek támogatása. ... >>

Csillagszem Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Ady Endre utca 3-5.sz.
képviselő: Dr. Lászlóné Borsai Judit
A ceglédi Ady e. úti óvoda tárgyi és módszertani feltételeinek fejlesztése. Szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek segítése. ... >>

Élj Egészségesen Egyesület

(oktatási)

2700 Cegléd, Rákóczi út 37/a.
képviselő: Giba Istvánné
Káros szentvedélyek elleni küzdelem. Ebben a körben ismeretterjesztő tevé- kenység. Az egészséges életmód terjesz- tése. ... >>

Erkel Ferenc Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Kút u. 2.sz.
képviselő: Polgár-Szabó Zoltánné önállóan, Volter Kálmán titkár
A ceglédi Erkel Ferenc Zeneiskola működési feltételeinek javítása. Hangversenyek rendezése, előadók meghívása. A zeneiskola tanárainak anyagi megsegítése. Az iskola tanulóinak ösztöndíjakhoz segítése. ... >>

Esélyegyenlőségért Speciális Szakiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Buzogány u. 23.sz.
képviselő: Konyár Dezsőné
A Losontzi István Általános Iskola ta- nulóinak támogatása, tanuláshoz szük- séges eszközök beszerzése, esélyegyen- lőség biztosítása. ... >>

Fedezd Fel Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Folyó u. 67.
képviselő: Barna Zsolt ( elnök )
Elősegítse a természeti-, társadalmi- és emberi értékek felfedezését, megismertetését és megóvását. A korosztályok életkori sajátosságait és a közösségépítés módszertanának elméleti és tapasztalatai alapjait figyelembe véve, oktatási, ismeretterjesztő anyagok és felfedezés módszertan kidolgozása, alkalmazása, közvetítése, közzététele. Oktatási, nevelési módszertani tanácsadást nyújt, tervez és szakért. További célja a tevékenységéhez kapcsolódó hagyományos, ill. digitális kiadványok, média szerkesztése, terjesztése, illetve a tájékoztatás, oktatás, tudatformálás és a környezeti nevelés segítése. Ezzel kapcsolatos koncepciót dolgoz ki a szakterületek minél hatékonyabb bevonására, a tevékenységének menedzselésére és megismertetésére. Honlapot működtet. ... >>

Fiatal Alkotók Műhelye

(oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Eötvös tér 2.
képviselő: Sárközy Erzsébet ( elnök )
Fiatal képzőművészek és tehetséges gyermekek művészeti oktatás támogatása. ... >>

Fogyatékos és hátrányos helyzetű emberek egész életíven át tartó támogatása, segítése.

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Buzogány u. 23.sz.
képviselő: Beck Péterné, Farkas Edit elnök
Fogyatékos és hátrányos helyzetű embe- rek segélyezése, szabadidős kultúrális sport megrendezése, oktatásuk, fogyaté- kos családtagok támogatása, nevezettek hivatalos szervekkel való kapcsolat elősegítése, lelki mentális megsegíté- se a célokhoz kapcsolódó továbbképzések szervezése. ... >>

GÉNIUSZ TEHETSÉG Alapítvány

(oktatási)

2700 Cegléd, Összekötő u. 28/A.
képviselő: Hegedűs Lajos ( önállóan)
Azoknak a gyerekeknek és fiatal tehetségeknek a segítése, akik az angol nyelvi, illetve modern tánc területén kiemelkedő képességekkel rendelkeznek. ... >>

Gyermekmosolyért Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Pesti u. 10.
képviselő: Orosz Zoltánné
A ceglédi 7. sz. óvoda támogatása. ... >>

HUMÁNUM Egészségügyi Szakképzés Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2700 Cegléd, Széchenyi u.16.sz.
képviselő: Pongó Sándorné Banai Lenke
Nevelés, oktatás. ... >>

Ifjúság Sportjával az Európai Unióba Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2700 Cegléd, Damjanich u. 3.sz.
képviselő: Heimann Gyula elnök
A ceglédi Városi és Térségi Sportisko- la működtetése, fenntartása. A Sport- iskola együtteseinek és egyes tanulók versenyen való részvételének támogatá- sa. ... >>

INFOKAPU Alapítvány

(oktatási)

2700 Cegléd, Mátyás király u. 27.
képviselő: Kozma Sándor elnök
Az informatikai kultura terjesztése. Az újabb informatikai technikák megismertetése, tanácsadás, számítógéptechnikai múzeum létrehozása Cegléden. Segédanyagojk készítése az oktatáshoz. ... >>

Iskolaszövetkezet a Tanulókért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Kossuth F.u.18.sz.
képviselő: Irházi Emőke
A jó tanulmányi eredményt elértő, de szociálisan rászoruló diákok támogatása. ... >>

Jövőnkért Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Mészáros Lőrinc u. 2.
képviselő: Huszti Lászlóné Bognár Mária ( elnök )
A Cegléd, Lövész u. Óvoda mindkét rész- legének tágyi és módszertani eszközei- nek fejlesztése, a nevelés hatákonysága érdekében személyi és tárgyi feltételek biztosításához hozzájárulás. ... >>

Klorofill Élhetőbb Környezetért és Vidékért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

2700 Cegléd, Szép u. 11.
képviselő: Kontró Róbert (önállóan), Pető László elnök
Kiemelt feladata a környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységek: Segítséget nyújt a Dél-Pest megye településein fellelhető környezetkárosító anyagok összegyűjtésében, ártalmatlanításában. Programjaival, rendezvényeivel felhívja a környezetvédelem és természetvédelem fontosságára a figyelmet, törekszik kialakítani az egészséges környezetre való igényt és azt a tudatot, hogy minden embernek szükséges hozzájárulnia az egészséges környezet kialakításához. A természeti gazdagság, úgy mint a földön élő növény- és állatfajok bemutatása, ökokultúrák megismertetése és az emberiségre ezekre gyakorolt hatásának bemutatása a nagyközönség számára. Az egészséges környezet kialakításához szükséges tudás és gyakorlat (pl.: növénytelepítés) bárki számára történő megszerzésének biztosítása. Fentebbi célokkal összefüggésben álló hagyományok felkutatása, felelevenítése, esetlegesen hagyományok megteremtése. Szabadidős lehetőségeket biztosít. Tevékenységével Dél-Pest megye városainak, falvainak és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja. Az egyesület alapvető célja Szociális segítés, ellátás, családvédelem, idősek támogatása, Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egészségügyi-humán szolgáltatás. További célja mind tagjai,mind egyéb társadalmi szervezetek, civil kezdeményezések segítése pályázati és adminisztrációs tevékenységeik ellátásában, működésük körében tanácsadás (pl: menedzsment, ifjúság- és környezetvédelmi és drogprevenciós) képzés , szükséges szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás segítése, érdekképviselet ellátása, ezen belül jogi-, PR- és marketing tanácsadás, rendezvényszervezés, valamint sajtómegjelenés biztosítása. A kulturális tevékenység körében a népművészet, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése és a sporttevékenység valamint a sportélet támogatása. Egészségügyi tevékenység körében lelkisegítségnyújtás, gyógyító- megelőző eljárások népszerűsítése. Az egyesület tevékenységének és közreműködésének célcsoportjai: gyermek- és fiatalkorúak, szociálisan hátrányos helyzetű rétegek és nemzeti, etnikai kisebbségek. ... >>

Kossuth Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2700 Cegléd, Rákóczi u.46.sz.
képviselő: Szentpéteri Kálmán
A Kossuth Gimnáziumban a nyelvoktatás, természettudományok tanításának, a diákok csereüdültetésének, tanárok továbbképzésének és az iskolai felszerelések támogatása. A Ceglédi Kossuth Gimnáziumban az oktató-nevelő munka segítése, az oktatás feltételeinek javítása. ... >>

Könnyűzenei Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Kővágó u 25.
képviselő: Fésűs Ferenc /elnök/ önállóan
Könnyűzenei oktatást felvállaló Zeneiskola létrehozása, működtetése, szervezett keretek megteremtése a tanulók zenei képességeinek fejlesztésére, alkotó és önkifejező képességeik kibontatkoztatására, könnyűzenei tehetségek felkutatása, tevékeny részvétel Cegléd városának és környékének kulturális életében. ... >>

Körtemuzsika Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Kőrösi út 6-8.sz.
képviselő: Erdős Pálné (önálló), Lencsés Erzsébet elnök (önálló)
A ceglédi Kőrösi úti Óvoda és Társóvodáinak szakmai fejlesztése. Az óvodai dolgozók szakmai kézésének elősegítése. Tárgyi feltételek ... >>
1. oldal 2. oldal