Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Cegléd kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 46
1. oldal

Alapítvány a Ceglédi Fúvószenekarért

(kulturális)

2700 Cegléd, Nyír u. 3.
képviselő: Pákozdi Sándor (titkár) önállóan, Perneczky Gábor elnök
A Cegléd fúvószenekar támogatása. Fúvós zenei Hagyományok ápolása, ismeretterjesztés, fiatalok
zenei nevelése. ... >>

Alapítvány a Daganatos Betegekért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Mizsei u 30.
képviselő: Lászlóné Somodi Tünde /titkár/ önállóan, Vágány Tamásné /elnök/ önállóan
Otthoni Szakápolás és Hospice Szolgálat magasabb szintű ellátáshoz szükséges tárgyi eszközök, műszerezettség biztosítása, beruházások megvalósítása, az ott dolgozók és ápoltak kulturális és sport tevékenységeinek szervezése és finanszírozása, a dolgozók szakmai képzése és továbbképzése. ... >>

ALFÖLD KAPUJA Kisrégió Fejlődéséért Polgári Egyesület

(kulturális)

2700 Cegléd, Magyar u. 27.sz.
képviselő: Dr. Gór-Nagy István elnök ... >>

BÁRKA Szociális és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Fűtőház u. 5.
képviselő: Kovács Julianna elnök
Szociális és karitatív tevékenységek, a tradicionális erkölcsi értékeket képviselő egyének, szervezetek, szociálisan rászorultak, gyermekek, családok, időskorúak erkölcsi és anyagi támogatása, sport, szabadidős, kulturális, oktatási, nevelési programok, rendezvények, szolgáltatások szervezése, lebonyolítása, anyagi támogatása, művészeti, kulturális célú kiadványok elkészítése, terjesztése, anyagi támogatása,bűnözés visszaszorítása céljából alakult szervezetek, egyéni csoportos kezdeményezések támogatása. ... >>

Cegléd Barátainak Köre

(kulturális)

2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.
képviselő: Dr. Hajdu Endre elnökh. együttesen, Jakab Béláné elnökh., Markovics Ferenc elnök
a város hagyományainak, kulturális, művészeti értékeinek ápolása és fejlesztése ... >>

Cegléd Kapuja Polgári Egyesület

(kulturális)

2738 Cegléd, Tarló u. 3.
képviselő: Ferenczi Norbert titkár, Gyursó Mihályné elnök
A Cegléden lakó egyedülállók és nyugdíjasok részére szabadidős programok szervezése. Nemzeti kultúra ápolása, történelmi szervezetek bővítése. ... >>

Cegléd21 Egyesület

(kulturális)

2700 Cegléd, Kazinczy u. 17/2.
képviselő: Ádori Péter elnök, Baumann Szilvia elnökhelyettes
a város kulturális életének színesítése, felpezsdítése, programok, események rendezése, szervezése, helyi civil összefogás erősítése ... >>

Ceglédért Független Egyesület

(kulturális)

2700 Cegléd, Szél u. 16.
képviselő: Bobál István elnök
Várospolitikai élet szervezése jelöltek állítása, a város és polgárai anyagi és kulturális gyarapodásának, felemelkedésének segítése. ... >>

Ceglédi Alkotók Egyesülete

(kulturális)

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 1.sz.
képviselő: Czékmányné Nagy Mária alelnök, Lukács Ágnes alelnök, Matetits László elnök ... >>

Ceglédi Evangélikus Egyházközség Luther-rózsa Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Bercsényi út 2.sz.
képviselő: Garab József, Jankovics Árpád elnök
Cegléd és vonzáskörzetében az evangé- likus hitelvekkel összhangban a társa- dalom és az egyén közös érdekeinek ki- elégítésére szociális tevékenység, ta- nársegítés, idős korúak gondozása, ne- velés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrális közhasz- nú tevékenység folytatása. ... >>

Ceglédi Fúvós Egylet

(kulturális)

2700 Cegléd, Nyír u. 3.
képviselő: Angyal Zoltán (társelnök), Jankai János elnök
Cegléd és a környező települések fúvószenészei részére rendszeres közös zenélési lehetőség biztosítása ... >>

Ceglédi Hagyományőrző Ifjúsági Sport és Lovas Egyesület

(sport,kulturális)

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 35.
képviselő: Máté Miklós ( elnök )
A Cegléd térségében élő, a sport és lovas hagyományokat tisztelő, és azt őrizni szándékozók törekvéseinek összefogása, a térségben a sport és a lovas kultúra fejlesztése és terjesztése, sport és lovas rendezvények szervezésének elősegítése. ... >>

Ceglédi JIÓ Gyermek és Ifjusági Egyesület

(szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Buzogány u. 1.
képviselő: Dezső István
Cegléden és környékén karitatív, szociális, kultúrális tevékenység folytatása. ... >>

Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46.
képviselő: dr. Kürti György ügyvezető elnök, dr. Szentpéteri Kálmán elnök
Hagyomány áolás, szellemi és kultúrális örökség megőrzése, oktatás feltételeinek javítása, öregdiákok és a gimnázium kapcsolattartása. ... >>

Ceglédi Kulturáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.sz.
képviselő: Mácz István
A város kulturális rendezvényeinek támogatása. Iskolai oktatás korszerűsítése, idős rászorult művészek támogatása. ... >>

Ceglédi Vajda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2700 Cegléd, Szekér u. 1.
képviselő: Jakab István ( önállóan )
Hatékony és aktív szerepvállalás és részvétel a gyermekvédelmi alap- és szakellátásban intézmények fenntartójaként is, a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek alap- és középfokú oktatásában, képzésében, különös tekintettel a szakmát adó képzésekre, részvétel a roma származásúakkal foglalkozó szakemberek - esélyegyenlőségi, munka erőpiaci, reintegrációs- programok kidolgozásában, szervezésben és megvalósításában, részvétel a cigány hagyományőrzésben.
A kultúra, a művészet és a sport területein az óvodás és iskoláskorú gyermekek támogatása, segítése elsősorban Cegléd városában, illetve Pest megyében, a Cegléden és vonzáskörzetében élő és szociálisan rászoruló, nehéz körülmények közé jutott személyek megsegítése, támogatása, érdekükben jótékonyság gyakorlása. Cegléd város területén a kisebbségi és a többségi társadalom közötti együttműködés, hatékony kapcsolattartás elősegítése. ... >>

Ceglédi Vajda Pest Megyéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Szekér u. 1.
képviselő: Jakab István ( elnök )
Cegléd város területén a polgári civil élet gondozása, ápolása, fejlesztése a kultúra, művészet és a sport területein, a szociálisan nehéz körülmények közé jutott emberek, az óvodás és iskolás korú gyermekek támogatása, a kisebbségi és a többségi társadalom közötti szolidaritás elősegítése Cegléd város és a környező települések területén. ... >>

Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2700 Cegléd, Szabadság tér 5.
képviselő: Károly Tamás ( elnök )
A város építészeti és természeti értékeinek védelme és fejlesztése. ... >>

Családbarát Életmód, Kulturális és Szabadidősport Egyesület

(sport,kulturális)

2700 Cegléd, Vörösmarty tér 1.sz.
képviselő: dr. Tóth Tihamér elnök
Kultúra és sport ... >>

Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület

(kulturális)

2700 Cegléd, Kossuth F.u.1.sz.
képviselő: Bobvos Pál elnök ... >>

Együtt a városért

(természetvédelem,kulturális)

2700 Cegléd, Selyem u. 11/a.
képviselő: Márkus JÁnos
A város építészeti, természeti értékeinek a hagyomásnyok megőrzése. A városnak Nagykőrössel, Kecskeméttel való művészeti kapcsolatok fejlesztése. ... >>

Együtt egy hazában Kulturális és Közművelődési Alapítvány

(kulturális)

2700 Cegléd, Déli u.42.sz.
képviselő: Jakab Gusztáv
a helyi cigány lakosság közművelődésé- nek, kulturájának, életkörülményeinek javítása ... >>

Együtt Szűcs és Kernács Telepért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2700 Cegléd, Fűtőház u. 5.
képviselő: Polónyi Melinda elnök
A településrész tisztaságának biztosítása. A természetes környezet gondozása. Fiatalok környezeti nevelése. Etnikkai kisebbségekkel kulturális kapcsolat kiépítése. ... >>

Erkel Ferenc Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Kút u. 2.sz.
képviselő: Polgár-Szabó Zoltánné önállóan, Volter Kálmán titkár
A ceglédi Erkel Ferenc Zeneiskola működési feltételeinek javítása. Hangversenyek rendezése, előadók meghívása. A zeneiskola tanárainak anyagi megsegítése. Az iskola tanulóinak ösztöndíjakhoz segítése. ... >>

Fedezd Fel Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Folyó u. 67.
képviselő: Barna Zsolt ( elnök )
Elősegítse a természeti-, társadalmi- és emberi értékek felfedezését, megismertetését és megóvását. A korosztályok életkori sajátosságait és a közösségépítés módszertanának elméleti és tapasztalatai alapjait figyelembe véve, oktatási, ismeretterjesztő anyagok és felfedezés módszertan kidolgozása, alkalmazása, közvetítése, közzététele. Oktatási, nevelési módszertani tanácsadást nyújt, tervez és szakért. További célja a tevékenységéhez kapcsolódó hagyományos, ill. digitális kiadványok, média szerkesztése, terjesztése, illetve a tájékoztatás, oktatás, tudatformálás és a környezeti nevelés segítése. Ezzel kapcsolatos koncepciót dolgoz ki a szakterületek minél hatékonyabb bevonására, a tevékenységének menedzselésére és megismertetésére. Honlapot működtet. ... >>

Fiatal Alkotók Műhelye

(oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Eötvös tér 2.
képviselő: Sárközy Erzsébet ( elnök )
Fiatal képzőművészek és tehetséges gyermekek művészeti oktatás támogatása. ... >>

Fogyatékos és hátrányos helyzetű emberek egész életíven át tartó támogatása, segítése.

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Buzogány u. 23.sz.
képviselő: Beck Péterné, Farkas Edit elnök
Fogyatékos és hátrányos helyzetű embe- rek segélyezése, szabadidős kultúrális sport megrendezése, oktatásuk, fogyaté- kos családtagok támogatása, nevezettek hivatalos szervekkel való kapcsolat elősegítése, lelki mentális megsegíté- se a célokhoz kapcsolódó továbbképzések szervezése. ... >>

Honvédség és Társadalom Baráti Kör Ceglédi Szervezete

(kulturális)

2700 Cegléd, Alkotmány u. 11.
képviselő: Sós János elnök, Tábori László ügyvezető titkár ... >>

Jövőnkért Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Mészáros Lőrinc u. 2.
képviselő: Huszti Lászlóné Bognár Mária ( elnök )
A Cegléd, Lövész u. Óvoda mindkét rész- legének tágyi és módszertani eszközei- nek fejlesztése, a nevelés hatákonysága érdekében személyi és tárgyi feltételek biztosításához hozzájárulás. ... >>

Klorofill Élhetőbb Környezetért és Vidékért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

2700 Cegléd, Szép u. 11.
képviselő: Kontró Róbert (önállóan), Pető László elnök
Kiemelt feladata a környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységek: Segítséget nyújt a Dél-Pest megye településein fellelhető környezetkárosító anyagok összegyűjtésében, ártalmatlanításában. Programjaival, rendezvényeivel felhívja a környezetvédelem és természetvédelem fontosságára a figyelmet, törekszik kialakítani az egészséges környezetre való igényt és azt a tudatot, hogy minden embernek szükséges hozzájárulnia az egészséges környezet kialakításához. A természeti gazdagság, úgy mint a földön élő növény- és állatfajok bemutatása, ökokultúrák megismertetése és az emberiségre ezekre gyakorolt hatásának bemutatása a nagyközönség számára. Az egészséges környezet kialakításához szükséges tudás és gyakorlat (pl.: növénytelepítés) bárki számára történő megszerzésének biztosítása. Fentebbi célokkal összefüggésben álló hagyományok felkutatása, felelevenítése, esetlegesen hagyományok megteremtése. Szabadidős lehetőségeket biztosít. Tevékenységével Dél-Pest megye városainak, falvainak és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja. Az egyesület alapvető célja Szociális segítés, ellátás, családvédelem, idősek támogatása, Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egészségügyi-humán szolgáltatás. További célja mind tagjai,mind egyéb társadalmi szervezetek, civil kezdeményezések segítése pályázati és adminisztrációs tevékenységeik ellátásában, működésük körében tanácsadás (pl: menedzsment, ifjúság- és környezetvédelmi és drogprevenciós) képzés , szükséges szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás segítése, érdekképviselet ellátása, ezen belül jogi-, PR- és marketing tanácsadás, rendezvényszervezés, valamint sajtómegjelenés biztosítása. A kulturális tevékenység körében a népművészet, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése és a sporttevékenység valamint a sportélet támogatása. Egészségügyi tevékenység körében lelkisegítségnyújtás, gyógyító- megelőző eljárások népszerűsítése. Az egyesület tevékenységének és közreműködésének célcsoportjai: gyermek- és fiatalkorúak, szociálisan hátrányos helyzetű rétegek és nemzeti, etnikai kisebbségek. ... >>

Könnyűzenei Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Kővágó u 25.
képviselő: Fésűs Ferenc /elnök/ önállóan
Könnyűzenei oktatást felvállaló Zeneiskola létrehozása, működtetése, szervezett keretek megteremtése a tanulók zenei képességeinek fejlesztésére, alkotó és önkifejező képességeik kibontatkoztatására, könnyűzenei tehetségek felkutatása, tevékeny részvétel Cegléd városának és környékének kulturális életében. ... >>

Körtemuzsika Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Kőrösi út 6-8.sz.
képviselő: Erdős Pálné (önálló), Lencsés Erzsébet elnök (önálló)
A ceglédi Kőrösi úti Óvoda és Társóvodáinak szakmai fejlesztése. Az óvodai dolgozók szakmai kézésének elősegítése. Tárgyi feltételek ... >>

Kultúrált Ceglédért Egyesület

(kulturális)

2700 Cegléd, Hajnal u. 6/A.
képviselő: Giba István elnök
Cegléd kulturális örökségének védelem, megőrzése, fejlesztése, a kultúra terjesztése ... >>

Magyar Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány

(kulturális)

2700 Cegléd, Szabadság tér 5.sz.
képviselő: Dr. Lénárd Béla
Ütőhangszeres múzeum fenntartása, előadások, koncertek szervezése. Az ütőhangszeres kultúra népszerűsítése. ... >>

Napraforgó Egyesület a Ceglédi Gyermekekért

(kulturális,szociális)

2700 Cegléd, Rákóczi út 9. fsz. 5.
képviselő: Szlankó Andrea
Cegléd városban a rászoruló családok, fiatalok, rossz szociális körülmények között élő körülményeinek javítása. Csoportos foglalkozások szervezése, kultúrális programokon részvételhez segítés. ... >>

Örkényi Úti Gyerekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Örkényi út 583.sz.
képviselő: Bíró Ferenc
A Cegléd, Örkényi úti Általános Iskola tárgyi és személyi feltételeinek javítása. Kulturális és sporttevékenység támogatása. Szociálisan hátrányos helyzetű ... >>

Őszikék Ceglédi Idősekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2700 Cegléd, Bajcsy Zs.u.1.lsz.
képviselő: Kótabéné Ruda Gyöngyvér titkár, Mikulásiné Oláh Ágnes elnök
A Ceglédi Egyesített Szociális Intézmény működési feltételeinek, tárgyi eszközeinek biztosítása, beruházások megvalósítása, illetve beruházásokban való részvétel, a fentiek finanszírozása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitáció, időskorúak fogyatékkal élők gondozása,kulturális és sport tevékenységeinek szervezése, finanszírozása. Dolgozók szakmai képzése, Továbbképzések tanfolyamok és konferenciák szervezése. Együttműködés önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel és szervezetekel. Az alapítvány tevékenységét a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központon belül a Ceglédi Idősek Otthonához kapcsolódóan végzi. ... >>

Ötletbank Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

2700 Cegléd, Eötvös tér 4.
képviselő: Hluskó Mihályné elnök
Kultúra, szabadidős kirándulások, sport, művészet. ... >>

Pest megyei Fiatalok Köre

(kulturális)

2700 Cegléd, Damjanich út 25.sz.
képviselő: Éles Tibor elnök ... >>

Pórus Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Szövetség u. 18.
képviselő: Badár Frigyes, Kőhalmi Péter, Raj Péter
Az alapítvány 9 munkaprogram szerint, egymással szoros kapcsolatban lévő célterületeken tevékenykedik, ezek hatékony összehangolásáért fejt ki erőfeszítéseket. Ez a 9 munkaprogram: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitáció, tudományos és kutatói munkaprogram, nevelési és oktatási, képességfejlesztési munkaprogram, kultúrális, környezetvédelmi, esélyegyenlőségi, jogvédelmi, nemzeti és etnikai kisebbségi és határon túli magyarság valamint rehabilitációs foglalkoztatási munkaprogram. ... >>

Relevé Táncművészeti és Táncsport Egyesület

(sport,kulturális)

2700 Cegléd, Szárcsa u. 14.
képviselő: Ádám Ildikó ( alelnök ), Horváth Melinda ( elnök )
A fiatalok edzettségének, mozgáskultúrájának fejlesztése, egészséges életmódra nevelésének és személyiség fejlesztésének elősegítése, mozgásigényük és táncok szórakozásuk színvonalas kielégítése, szabadidejük hasznos és kultúrált eltöltésének biztosítása szervezett, közösségi formában. ... >>

SZIMBA Fogyatékkal Élő Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Vadász u. 6.sz.
képviselő: Dr. Horváth Tiborné Koncz Valéria Klára titkár, Farkasné Varga Krisztina
Cegléd Városában mozgás, és/vagy értelmi fogyatékos, illetve más fogyatékossággal élő gyermekek részére speciális óvoda létrehozása, működtetése, fenntartása, működési feltételeinek, tárgyi eszközeinek biztosítása, beruházások megvalósítása, illetve beruházásokban való részvétel, a fentiek finanszírozása. Az óvodában foglalkoztatott gyermekek egészségmegőrzése, betegségmegelőzése és habilitációja, rehabilitációja, ezen feladatok feltételeinek biztosítása. Az óvodában dolgozók szakmai képzése és továbbképzése, az ezen való részvétel finanszírozása. Együttműködés önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel és szervezetekkel az óvodáskorú,fogyatékkal élő és hátrányos helyzetűek ellátásának jobbítását célzó kapcsolatos speciális problémák megoldása. Akadályozottak és családtagjaik lelki-mentálhygiénés megsegítése. ... >>

TIPEGŐ Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Deák u.2.sz.
képviselő: Tamasóczki Józsefné
A Ceglédi Deák utcai Bölcsöde nevelő, oktató munkájának támogatása. ... >>

Török János Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Széchenyi u.16.sz.
képviselő: Dr. Réti Miklós elnök
Elősegíteni a mezőgazdasági gyakorlati oktatás feltételeit, azok javítása, tanulmányutak szervezése, a szakmai oktatás színvonalának emelése, a korszerű technika beszerzésének elősegítése. ... >>

Turini Százas Küldöttség Múzeumi Baráti Kör

(kulturális)

2700 Cegléd, Múzeum u. 5.
képviselő: Kőhalmi Péter ( elnök )
Az 1848-49-es polgári demokratikus forradalom és Kossuth Lajos történeti jelentőségének megismerése és megismertetése, a ceglédi Kossuth kultusz hagyományainak ápolása, a Kossuth Múzeum Kossuth gyűjteménye gyarapításának nyilvánosságal való megismertetése, történeti ismeretterjesztés Cegléden. ... >>

Tűzlélekhang Közhasznú Kultúrális Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Ezerjó utca 12. III/13.
képviselő: Dr. Kenyeres Imre Ferenc elnök, Sallainé Kenyeres Klára titkár
A magyar és általános kultúra terjesztése magas színvonalú össz-művészeti előadások (színház, irodalom, zene, képzőművészet) és film létrehozása által, határainkon innen és túl; Erősíteni a magyar kapcsolatokat a globalizációs folyamatban? Kapcsolatépítés, kapcsolattartás országunkon kívül élő magyarokkal; együttműködés külföldön működő egyesületekkel, alapítványokkal és egyéb szervezetekkel a lehető legszélesebb területen és formában; Jótékonysági műsorok szervezése, mások által rendezett jótékonysági rendezvényeken való aktaív részvétel. Kisebb városokba, hátrányos helyzetű településekre is eljuttatni a színvonalas, értékes előadásokat; Egészséges és fogyatékos gyerekeket is művészi élményhez juttatni, szellemi fejlődésüket elősegíteni, kulturális érdeklődésüket kitágítani; Iskolai keretek közé bevinni művészi előadásokat: rendhagyó irodalomórák tartása, iskolai rendezvényeken való fellépések által; Különböző művészeti gyerek és felnőtt alkotótáborok, tréningek rendezése, szervezése, tartása; Egy állandó kulturális műhely megteremtése, amely próbahelyként és előadóhelyként is funkcionál, és ahol hasonló gondolkodású emberek, művészek rendszeresen találkozhatnak, ezáltal megteremtve egy kulturális társasági élet központját; Egy össz-művészi oktató centrum létrehozása, mely lehetőséget nyújtana gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt megismerkedni a különböző művészetekkel, magas színvonalú képzéseket biztosítana további fejlődésükhöz, és egyben tehetségkutató és -gondozó tevékenységet végezne; ... >>
1. oldal