Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Cegléd intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 42
1. oldal

Alapítvány a Ceglédi Városi Könyvtárért

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.szám.
képviselő: Koglerné Hernádi Ágnes
A könyvtár vezetése, s ezáltal az oktatás művelődés fejlesztése. ... >>

Alapítvány a szívbetegekért, a ceglédi Kórházért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2700 Cegléd, Törteli u.1-3.sz.
képviselő: Dr.Öze Béla, Dr.Vangyelné dr.Papp Katalin
Szív és érrendszeri betegség megelőzésére szűrővizsgálat végzése, ehhez szükséges műszerek beszerzése, orvosok, asszisztensek képzése. ... >>

ALMA MATER Cegléd Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Rákóczi u.46.sz.
képviselő: Dr. Kürty György
A tehetséges ceglédi középiskolás diákok továbbtanulásának támogatása. ... >>

Aranyszív Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Deák tér 2.
képviselő: Dávid Sándor
A ceglédi Deák téri óvoda tárgyi és módszertani feltételeinek javítása. ... >>

Bocs Kosárlabda Sportiskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2700 Cegléd, Szőlő u.15.sz.
képviselő: Szabóné Kovács Hajnalka
Ifjúsági iskolás kosárlabda sport fej- lesztése, diák és szabadidő sport isko- lán kivüli versenysportra való felké- szítése. ... >>

Budai úti Iskolásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Külső Budai u. 2.
képviselő: Farkas Judit elnök
Az iskola tárgyi és személyi feltételeinek javítása. Tehetséggondozás, diákkörök működésének segítése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Cegléd a Tehetségekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Petőfi u.9.sz.
képviselő: Türi László
A ceglédi középiskolákban tanuló tehetséges, kiemelkedő képességű fiatalok támogatása. ... >>

Cegléd és Környéke Legtehetségesebb Ifjú Tánczenésze Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Népdal u.23.sz.
képviselő: Fésüs Ferenc
Énekes, hangszeres együttesek, egyéni tehetségek felkutatása, támogatása. Azokat a tehetséges fiatalokat, akiknek zenei képzése szükséges, zeneiskolai keretek között oktatni. ... >>

Cegléd Geronto-Psychiatria Rehabilitációs Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2700 Cegléd, Törteli u.1-3.sz.
képviselő: Dr.Bencsik József
Toldy Ferenc Kórház elmeosztályán fekvő betegek rehabilitációjának elősegítése, rászorulók szociális helyzetének javítása, kirándulások szervezése, higiénás eszközök biztosítása. ... >>

Cegléd Sportjáért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.sz.
képviselő: Harczi Zsolt elnök
Cegléden a verseny és szabadidősport, iskolás sprt támogatása, fejlesztése, tehetségek menedzselése. ... >>

Ceglédi Asztalitenisz Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2700 Cegléd, Damjanich u.3.sz.
képviselő: Ványi Zoslt elnök
Általános és középiskolai tanulók sportolási, szabadidő hasznos eltöltésének segítése. ... >>

Ceglédi Közgazdasági Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Kossuth F.u.32.sz.
képviselő: Fodorné Mészáros Piroska elnök
Iskolai idegennyelvi, számítástechnikai oktatás személyi, tárgyi feltételeinek javítása, hazai és külföldi iskolákkal cserekapcsolatok kiépítése, továbbtanulási, pályaválasztási és munkábaállási feltételek reális megteremtése. ... >>

Ceglédi Kulturáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.sz.
képviselő: Mácz István
A város kulturális rendezvényeinek támogatása. Iskolai oktatás korszerűsítése, idős rászorult művészek támogatása. ... >>

Ceglédi Református Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Szabadság tér 4.sz.
képviselő: Istvánfi Károly
Az oktatás anyagi feltételeinek javítása, tanulás, nevelés támogatása. ... >>

Ceglédi Sebészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2700 Cegléd, Törteli út 1-3.sz.
képviselő: Dr. Czinege Imre elnök
A Ceglédi Toldy Ferenc Kórház sebészeti szakrendelés műszerezettségének javítá- sa. Az ott dolgozó személyzet tovább- képzésének elősegítése. ... >>

Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola Támogatására Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Eötvös tér 8.sz.
képviselő: Kólyáné Szebeni Erzsébet
helyi általános iskola támogatása ... >>

Ceglédi Vajda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2700 Cegléd, Szekér u. 1.
képviselő: Jakab István ( önállóan )
Hatékony és aktív szerepvállalás és részvétel a gyermekvédelmi alap- és szakellátásban intézmények fenntartójaként is, a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek alap- és középfokú oktatásában, képzésében, különös tekintettel a szakmát adó képzésekre, részvétel a roma származásúakkal foglalkozó szakemberek - esélyegyenlőségi, munka erőpiaci, reintegrációs- programok kidolgozásában, szervezésben és megvalósításában, részvétel a cigány hagyományőrzésben.
A kultúra, a művészet és a sport területein az óvodás és iskoláskorú gyermekek támogatása, segítése elsősorban Cegléd városában, illetve Pest megyében, a Cegléden és vonzáskörzetében élő és szociálisan rászoruló, nehéz körülmények közé jutott személyek megsegítése, támogatása, érdekükben jótékonyság gyakorlása. Cegléd város területén a kisebbségi és a többségi társadalom közötti együttműködés, hatékony kapcsolattartás elősegítése. ... >>

Ceglédi Vajda Pest Megyéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Szekér u. 1.
képviselő: Jakab István ( elnök )
Cegléd város területén a polgári civil élet gondozása, ápolása, fejlesztése a kultúra, művészet és a sport területein, a szociálisan nehéz körülmények közé jutott emberek, az óvodás és iskolás korú gyermekek támogatása, a kisebbségi és a többségi társadalom közötti szolidaritás elősegítése Cegléd város és a környező települések területén. ... >>

Ceglédi Várkonyi István Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Széchenyi út 14/d.
képviselő: Kövesdiné Juihász Ágnes elnök
A Ceglédi Várkonyi Istvá Általános Iskola és tanulóinak támogatása. ... >>

Ceglédi Városi és Térségi Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási)

2700 Cegléd, Damjanich u. 3.sz.
képviselő: Dr. Leitner József elnök
Versenysport utánpótlás nevelése, fiatal tehetségek gondozása. Rendszeres sportolás biztosítása, a fogyatékkal élők számára mozgás- és sporttevékenység biztosítása, a kissebbségek beillesztése a sportiskola képzési- és versenyrendszerébe. ... >>

Csillagszem Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Ady Endre utca 3-5.sz.
képviselő: Dr. Lászlóné Borsai Judit
A ceglédi Ady e. úti óvoda tárgyi és módszertani feltételeinek fejlesztése. Szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek segítése. ... >>

Erkel Ferenc Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Kút u. 2.sz.
képviselő: Polgár-Szabó Zoltánné önállóan, Volter Kálmán titkár
A ceglédi Erkel Ferenc Zeneiskola működési feltételeinek javítása. Hangversenyek rendezése, előadók meghívása. A zeneiskola tanárainak anyagi megsegítése. Az iskola tanulóinak ösztöndíjakhoz segítése. ... >>

Esélyegyenlőségért Speciális Szakiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Buzogány u. 23.sz.
képviselő: Konyár Dezsőné
A Losontzi István Általános Iskola ta- nulóinak támogatása, tanuláshoz szük- séges eszközök beszerzése, esélyegyen- lőség biztosítása. ... >>

Gyermekmosolyért Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Pesti u. 10.
képviselő: Orosz Zoltánné
A ceglédi 7. sz. óvoda támogatása. ... >>

Ifjúság Sportjával az Európai Unióba Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2700 Cegléd, Damjanich u. 3.sz.
képviselő: Heimann Gyula elnök
A ceglédi Városi és Térségi Sportisko- la működtetése, fenntartása. A Sport- iskola együtteseinek és egyes tanulók versenyen való részvételének támogatá- sa. ... >>

Iskolaszövetkezet a Tanulókért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Kossuth F.u.18.sz.
képviselő: Irházi Emőke
A jó tanulmányi eredményt elértő, de szociálisan rászoruló diákok támogatása. ... >>

Jövőnkért Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Mészáros Lőrinc u. 2.
képviselő: Huszti Lászlóné Bognár Mária ( elnök )
A Cegléd, Lövész u. Óvoda mindkét rész- legének tágyi és módszertani eszközei- nek fejlesztése, a nevelés hatákonysága érdekében személyi és tárgyi feltételek biztosításához hozzájárulás. ... >>

Kossuth Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2700 Cegléd, Rákóczi u.46.sz.
képviselő: Szentpéteri Kálmán
A Kossuth Gimnáziumban a nyelvoktatás, természettudományok tanításának, a diákok csereüdültetésének, tanárok továbbképzésének és az iskolai felszerelések támogatása. A Ceglédi Kossuth Gimnáziumban az oktató-nevelő munka segítése, az oktatás feltételeinek javítása. ... >>

Könnyűzenei Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Kővágó u 25.
képviselő: Fésűs Ferenc /elnök/ önállóan
Könnyűzenei oktatást felvállaló Zeneiskola létrehozása, működtetése, szervezett keretek megteremtése a tanulók zenei képességeinek fejlesztésére, alkotó és önkifejező képességeik kibontatkoztatására, könnyűzenei tehetségek felkutatása, tevékeny részvétel Cegléd városának és környékének kulturális életében. ... >>

Körtemuzsika Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Kőrösi út 6-8.sz.
képviselő: Erdős Pálné (önálló), Lencsés Erzsébet elnök (önálló)
A ceglédi Kőrösi úti Óvoda és Társóvodáinak szakmai fejlesztése. Az óvodai dolgozók szakmai kézésének elősegítése. Tárgyi feltételek ... >>

Magyarország Közlekedésbiztonságáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,közbiztonság)

2700 Cegléd, Szőlő u. 25.
képviselő: Erdődi Mihály
Magyarország közlekedésének biztonságát elősegítő tudományos, kutató, nevelő és oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő tevékenység támogatása. Az alapítvány az egész ország területén régiónként fokozatosan kiépítve tanpályákat kíván létesíteni, ahol az ifjúság bevonásával - iskolarendszeren kívül és belül - oktatás szervezésével vezetéstechnikai, képességfejlesztő képzéseket tart, ilyen képzéseket támogat, és ezen tevékenységével arra törekszik, hogy az egyre romló baleset-statisztikai adatok javuljanak. ... >>

Mészáros Lőrinc Katolikus Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Pesti u. 2-4. sz.
képviselő: Lovas Antal, Szakál Ferenc Pál elnök
A pedagógusok és tanulók támogatása. ... >>

MINI-MANÓ SPORT CLUB

(intézményi,sport,oktatási)

2700 Cegléd, Berda József utca 11. 9./25.
képviselő: Szilágyi Dezsőné, Szilágyiné Katona Tímea
Óvodás és iskolás korú gyerekek mozgáskoordinációjának labdával, játékos formában történő fejlesztése. Időközönként tornák, sportnapok szervezése és lebonyolítása. ... >>

NAPRA-FORGÓ Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Külső Kátai út 58.sz.
képviselő: Lipóczki Lászlóné, Oláh Kiszel Edit
Óvodás korú gyermekek oktatása, képességeik fejlesztése. Gyermek felügyelet szervezése. A Napsugár Óvoda nevelési programjának elősegítése. ... >>

Örkényi Úti Gyerekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Örkényi út 583.sz.
képviselő: Bíró Ferenc
A Cegléd, Örkényi úti Általános Iskola tárgyi és személyi feltételeinek javítása. Kulturális és sporttevékenység támogatása. Szociálisan hátrányos helyzetű ... >>

Őszikék Ceglédi Idősekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2700 Cegléd, Bajcsy Zs.u.1.lsz.
képviselő: Kótabéné Ruda Gyöngyvér titkár, Mikulásiné Oláh Ágnes elnök
A Ceglédi Egyesített Szociális Intézmény működési feltételeinek, tárgyi eszközeinek biztosítása, beruházások megvalósítása, illetve beruházásokban való részvétel, a fentiek finanszírozása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitáció, időskorúak fogyatékkal élők gondozása,kulturális és sport tevékenységeinek szervezése, finanszírozása. Dolgozók szakmai képzése, Továbbképzések tanfolyamok és konferenciák szervezése. Együttműködés önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel és szervezetekel. Az alapítvány tevékenységét a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központon belül a Ceglédi Idősek Otthonához kapcsolódóan végzi. ... >>

Pedagógus Árvákért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Rákóczi u.46.sz.
képviselő: Dr.Réti Miklósné
A középiskolák és zeneiskola pedagógusainak, ill. házastársának halála, vagy 50%-os rokkantsága esetén a család tanuló, hallagató tagjainak anyagi támogatása a tanulás ideje alatt, tanulmányaik befejezéséig. ... >>

Református Iskola Kosárlabda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2700 Cegléd, Szabadság tér 4.sz.
képviselő: Arany Zsolt
Az ifjúsági iskolai kosárlabda sport, a szabadidősport fejlesztése, támoga- tása. ... >>

SZIMBA Fogyatékkal Élő Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Vadász u. 6.sz.
képviselő: Dr. Horváth Tiborné Koncz Valéria Klára titkár, Farkasné Varga Krisztina
Cegléd Városában mozgás, és/vagy értelmi fogyatékos, illetve más fogyatékossággal élő gyermekek részére speciális óvoda létrehozása, működtetése, fenntartása, működési feltételeinek, tárgyi eszközeinek biztosítása, beruházások megvalósítása, illetve beruházásokban való részvétel, a fentiek finanszírozása. Az óvodában foglalkoztatott gyermekek egészségmegőrzése, betegségmegelőzése és habilitációja, rehabilitációja, ezen feladatok feltételeinek biztosítása. Az óvodában dolgozók szakmai képzése és továbbképzése, az ezen való részvétel finanszírozása. Együttműködés önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel és szervezetekkel az óvodáskorú,fogyatékkal élő és hátrányos helyzetűek ellátásának jobbítását célzó kapcsolatos speciális problémák megoldása. Akadályozottak és családtagjaik lelki-mentálhygiénés megsegítése. ... >>

Tűzlélekhang Közhasznú Kultúrális Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Ezerjó utca 12. III/13.
képviselő: Dr. Kenyeres Imre Ferenc elnök, Sallainé Kenyeres Klára titkár
A magyar és általános kultúra terjesztése magas színvonalú össz-művészeti előadások (színház, irodalom, zene, képzőművészet) és film létrehozása által, határainkon innen és túl; Erősíteni a magyar kapcsolatokat a globalizációs folyamatban? Kapcsolatépítés, kapcsolattartás országunkon kívül élő magyarokkal; együttműködés külföldön működő egyesületekkel, alapítványokkal és egyéb szervezetekkel a lehető legszélesebb területen és formában; Jótékonysági műsorok szervezése, mások által rendezett jótékonysági rendezvényeken való aktaív részvétel. Kisebb városokba, hátrányos helyzetű településekre is eljuttatni a színvonalas, értékes előadásokat; Egészséges és fogyatékos gyerekeket is művészi élményhez juttatni, szellemi fejlődésüket elősegíteni, kulturális érdeklődésüket kitágítani; Iskolai keretek közé bevinni művészi előadásokat: rendhagyó irodalomórák tartása, iskolai rendezvényeken való fellépések által; Különböző művészeti gyerek és felnőtt alkotótáborok, tréningek rendezése, szervezése, tartása; Egy állandó kulturális műhely megteremtése, amely próbahelyként és előadóhelyként is funkcionál, és ahol hasonló gondolkodású emberek, művészek rendszeresen találkozhatnak, ezáltal megteremtve egy kulturális társasági élet központját; Egy össz-művészi oktató centrum létrehozása, mely lehetőséget nyújtana gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt megismerkedni a különböző művészetekkel, magas színvonalú képzéseket biztosítana további fejlődésükhöz, és egyben tehetségkutató és -gondozó tevékenységet végezne; ... >>
1. oldal