Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Cegléd egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

A CEGLÉDI ROMA KISEBBSÉG FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális,egyéb)

2700 Cegléd, Táncsics M. u. 2. 2.lh. 1/4.
képviselő: Jakab János ( elnök )
Rövidtávon, tüneti szinten, a Cegléd Városában és kistérségében élő hátrányos helyzetű roma kisebbség integrációs problémái végre átfogóan feltárásra kerüljenek. Az alapítvány gyakorlati segítséget kíván nyújtani az elmaradott, szegregációs problémákkal küzdő roma kisebbségű lakosság napi életviteli problémáinak kezelésében. Hosszú távú célja az, hogy Cegléd Városban és annak kistérségi szintű vonzáskörzetében felmerülő, roma kisebbséget halmozottan érintő, egyértelműen negatív szociológiai töltettel bíró társadalmi hatásokat tényszerűen feltárja, és lehetőségeihez mérten, mint szervezet katalizátor jellegű szerepet töltsön a diszkriminációs folyamatok tekintetében. Az alapítvány hosszú távon a helyi integrációs problémák feltárása után gyakorlati eszközökkel igyekszik majd segíteni a hátrányos helyzetű roma kisebbség felzárkóztatását a többségi társadalomhoz, elsősorban az oktatás, a munkavállalás, a bűnmegelőzés, a lakhatás és gyermeknevelés területén. Az alapítvány hosszú távú célkitűzései közé tartozik a hátrányos helyzetű roma lakosság felzárkóztatásán keresztül a város és térségének élhetőbbé tétele is. ... >>

Cegléd és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,egyéb)

2700 Cegléd, Széchenyi út 24-26.
képviselő: Nagy Tibor elnök
A székhelyhez kapcsolódó tűzvédelem támogatása. A tűzoltó szervezetek támogatása. ... >>

Cegléd II. Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2700 Cegléd, Külső Budai út 1.sz.
képviselő: Osgyáni Józsefné elnök ... >>

Cegléd Város Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
képviselő: Huszár Péter elnök (önállóan)
A város területén található vagyontárgyak megőrzése, bűnmegelőzés, család-, gyermek-és ifjúságvédelem, baleset megelőzés, a város lakossága élet- és vagyonbiztonságának, közbiztonságának javítása, valamint közterületek rendje és a környezet védelme szervezett keretek között. ... >>

Cegléd-Bede Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2700 Cegléd, Szép u. 17.
képviselő: Apró Zoltán ( elnök )
közbiztonság, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem ... >>

Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46.
képviselő: dr. Kürti György ügyvezető elnök, dr. Szentpéteri Kálmán elnök
Hagyomány áolás, szellemi és kultúrális örökség megőrzése, oktatás feltételeinek javítása, öregdiákok és a gimnázium kapcsolattartása. ... >>

Ceglédi Lions Klub Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

2700 Cegléd, Hunyadi u. 5.sz.
képviselő: Kenyó Erzsébet pénztáros, Szabóné Kónya Anna elnök, Szebeniné Dohnál Tünde titkár
A világ népei közötti megértés szellemének erősítése. A társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata a társadalmi jólét megteremtése érdekében. Ezen belül: - egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egyéb egészségügyi tevékenység, - gyermek- és ifjúságvédelem, -hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének támogatása. ... >>

Ceglédi Vajda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2700 Cegléd, Szekér u. 1.
képviselő: Jakab István ( önállóan )
Hatékony és aktív szerepvállalás és részvétel a gyermekvédelmi alap- és szakellátásban intézmények fenntartójaként is, a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek alap- és középfokú oktatásában, képzésében, különös tekintettel a szakmát adó képzésekre, részvétel a roma származásúakkal foglalkozó szakemberek - esélyegyenlőségi, munka erőpiaci, reintegrációs- programok kidolgozásában, szervezésben és megvalósításában, részvétel a cigány hagyományőrzésben.
A kultúra, a művészet és a sport területein az óvodás és iskoláskorú gyermekek támogatása, segítése elsősorban Cegléd városában, illetve Pest megyében, a Cegléden és vonzáskörzetében élő és szociálisan rászoruló, nehéz körülmények közé jutott személyek megsegítése, támogatása, érdekükben jótékonyság gyakorlása. Cegléd város területén a kisebbségi és a többségi társadalom közötti együttműködés, hatékony kapcsolattartás elősegítése. ... >>

Kárpát-Ifjúsági Egyesület

(egyéb)

2700 Cegléd, Vak Bottyán u. 17.
képviselő: Balogh Anna (elnök) önállóan, Jankovszky Dávid (alelnök), Mód Balázs (alelnök)
a határon túli magyar ifjúsággal való kapcsolattartás ... >>

Közösen a Régió Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

2700 Cegléd, Szabadság tér 2.
képviselő: dr. Ferenczi Norbert (elnök)
Kutatóintézetek, egészségügyi - oktatás - művelődési intézmények együttműködésének szervezése. Közös kutatási és megvalósítási projektek kezdeményezése és finanszírozása. ... >>

Magyar Roncskutató Egyesület

(egyéb)

2007 Cegléd, külterület HRSZ 0987/15.
képviselő: Légrády Lajos
Az újkori magyar hadtörténelem tárgyi emlékeinek kutatása, feltárása, gyűjtése, kiállítása. ... >>

MAGYARORSZÁGI KOBAYASHI RYU AIKIDO EGYESÜLET

(egyéb)

2700 Cegléd, Szent Imre herceg utca 17. IV/24/a.
képviselő: Földesi Lénárd elnök
Egészséges életmódi szemlélet kialakítása. ... >>

Megváltozott Munkaképességűek Ceglédi Egyesülete

(oktatási,egyéb)

2700 Cegléd, Piszke u. 28.
képviselő: Sipos Gyula ( elnök )
Megváltozott munkaképességű személyek érdekeinek képviselete, érvényesítése, védelme, társadalmi esélyegyenlőségének és integrációjának elősegítése. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának elősegítése, munkavállalás lehetőségeinek javítása. Munkaadói oldal feltérképezése és segítése a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában. Megváltozott munkaképességűek képzése, felkészítése a munkavállalásra. ... >>

Ötletbank Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

2700 Cegléd, Eötvös tér 4.
képviselő: Hluskó Mihályné elnök
Kultúra, szabadidős kirándulások, sport, művészet. ... >>

Roma-Magyar Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2700 Cegléd, Szent György tér 24-26/L
képviselő: Jakab István ... >>

Szakszerűséggel Egymásért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2700 Cegléd, Síp u. 1/c.
képviselő: Dr. Lakos Roland titkár, Dr. Orosz Pál elnök, Magonyné dr. Gulyás Éva elnökhelyes
Szakmai érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Uniós Polgárságért Egyesület

(egyéb)

2700 Cegléd, Szent Imre Herceg utca 25.I/4.
képviselő: Tolna Sándor elnök
Az Európai Uniós tagsággal kapcsolatos lehetőségekre felhívni a Cegléden élő állampolgárok figyelmét. Az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek, információk közvetítése. ... >>
1. oldal