Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Cegléd egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Alapítvány a Daganatos Betegekért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Mizsei u 30.
képviselő: Lászlóné Somodi Tünde /titkár/ önállóan, Vágány Tamásné /elnök/ önállóan
Otthoni Szakápolás és Hospice Szolgálat magasabb szintű ellátáshoz szükséges tárgyi eszközök, műszerezettség biztosítása, beruházások megvalósítása, az ott dolgozók és ápoltak kulturális és sport tevékenységeinek szervezése és finanszírozása, a dolgozók szakmai képzése és továbbképzése. ... >>

Alapítvány a szívbetegekért, a ceglédi Kórházért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2700 Cegléd, Törteli u.1-3.sz.
képviselő: Dr.Öze Béla, Dr.Vangyelné dr.Papp Katalin
Szív és érrendszeri betegség megelőzésére szűrővizsgálat végzése, ehhez szükséges műszerek beszerzése, orvosok, asszisztensek képzése. ... >>

Autizmussal Élők és Segítőik Egyesülete

(egészségügyi)

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 51. IV/15.
képviselő: Rónai Judit ( elnök ), Velkeyné Gál Zsuzsa ( alelnök )
Támogatás nyújtása az autizmussal élők számára. ... >>

BELLA Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

2700 Cegléd, Népdal u. 30.
képviselő: Halmi Tibor Györgyné elnök
A kidobott, megunt állatok befogása, elhelyezése, beteg, sérült idős állatok ellátása, gyógykezelése, az állatok számára mefelelő otthon keresése, állatmenhely fenntartása, működtetése. ... >>

Cegléd Geronto-Psychiatria Rehabilitációs Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2700 Cegléd, Törteli u.1-3.sz.
képviselő: Dr.Bencsik József
Toldy Ferenc Kórház elmeosztályán fekvő betegek rehabilitációjának elősegítése, rászorulók szociális helyzetének javítása, kirándulások szervezése, higiénás eszközök biztosítása. ... >>

Ceglédi Lions Klub Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

2700 Cegléd, Hunyadi u. 5.sz.
képviselő: Kenyó Erzsébet pénztáros, Szabóné Kónya Anna elnök, Szebeniné Dohnál Tünde titkár
A világ népei közötti megértés szellemének erősítése. A társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata a társadalmi jólét megteremtése érdekében. Ezen belül: - egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egyéb egészségügyi tevékenység, - gyermek- és ifjúságvédelem, -hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének támogatása. ... >>

Ceglédi Sebészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2700 Cegléd, Törteli út 1-3.sz.
képviselő: Dr. Czinege Imre elnök
A Ceglédi Toldy Ferenc Kórház sebészeti szakrendelés műszerezettségének javítá- sa. Az ott dolgozó személyzet tovább- képzésének elősegítése. ... >>

HUMÁNUM Egészségügyi Szakképzés Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2700 Cegléd, Széchenyi u.16.sz.
képviselő: Pongó Sándorné Banai Lenke
Nevelés, oktatás. ... >>

Klorofill Élhetőbb Környezetért és Vidékért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

2700 Cegléd, Szép u. 11.
képviselő: Kontró Róbert (önállóan), Pető László elnök
Kiemelt feladata a környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységek: Segítséget nyújt a Dél-Pest megye településein fellelhető környezetkárosító anyagok összegyűjtésében, ártalmatlanításában. Programjaival, rendezvényeivel felhívja a környezetvédelem és természetvédelem fontosságára a figyelmet, törekszik kialakítani az egészséges környezetre való igényt és azt a tudatot, hogy minden embernek szükséges hozzájárulnia az egészséges környezet kialakításához. A természeti gazdagság, úgy mint a földön élő növény- és állatfajok bemutatása, ökokultúrák megismertetése és az emberiségre ezekre gyakorolt hatásának bemutatása a nagyközönség számára. Az egészséges környezet kialakításához szükséges tudás és gyakorlat (pl.: növénytelepítés) bárki számára történő megszerzésének biztosítása. Fentebbi célokkal összefüggésben álló hagyományok felkutatása, felelevenítése, esetlegesen hagyományok megteremtése. Szabadidős lehetőségeket biztosít. Tevékenységével Dél-Pest megye városainak, falvainak és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodását, felemelkedését szolgálja. Az egyesület alapvető célja Szociális segítés, ellátás, családvédelem, idősek támogatása, Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egészségügyi-humán szolgáltatás. További célja mind tagjai,mind egyéb társadalmi szervezetek, civil kezdeményezések segítése pályázati és adminisztrációs tevékenységeik ellátásában, működésük körében tanácsadás (pl: menedzsment, ifjúság- és környezetvédelmi és drogprevenciós) képzés , szükséges szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás segítése, érdekképviselet ellátása, ezen belül jogi-, PR- és marketing tanácsadás, rendezvényszervezés, valamint sajtómegjelenés biztosítása. A kulturális tevékenység körében a népművészet, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése és a sporttevékenység valamint a sportélet támogatása. Egészségügyi tevékenység körében lelkisegítségnyújtás, gyógyító- megelőző eljárások népszerűsítése. Az egyesület tevékenységének és közreműködésének célcsoportjai: gyermek- és fiatalkorúak, szociálisan hátrányos helyzetű rétegek és nemzeti, etnikai kisebbségek. ... >>

Közösen a Régió Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

2700 Cegléd, Szabadság tér 2.
képviselő: dr. Ferenczi Norbert (elnök)
Kutatóintézetek, egészségügyi - oktatás - művelődési intézmények együttműködésének szervezése. Közös kutatási és megvalósítási projektek kezdeményezése és finanszírozása. ... >>

Mandragóra Ifjúsági -és Mentálhigiénés Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Rákóczi u. 26-28. IV/34.
képviselő: Hausz Katalin ( önállóan )
Az alapítvány elsődleges célja a térségi serdülők, lelki problémákkal rendelkező fiatalok és felnőtt lakosság lelki egészségének megőrzése, pszichés megsegítése és az egészségügyi, szociális, vagy más szempontból hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá, hogy támogassa az orvosi-gyógyítói, a gyermekvédelmi és bűnmegelőzési, valamint az oktató-nevelő szakemberek munkáját, valamint hozzájárul a területen dolgozó szakemberek képzéséhez, szakmai színvonaluk emeléséhez. ... >>

Őszikék Ceglédi Idősekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2700 Cegléd, Bajcsy Zs.u.1.lsz.
képviselő: Kótabéné Ruda Gyöngyvér titkár, Mikulásiné Oláh Ágnes elnök
A Ceglédi Egyesített Szociális Intézmény működési feltételeinek, tárgyi eszközeinek biztosítása, beruházások megvalósítása, illetve beruházásokban való részvétel, a fentiek finanszírozása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitáció, időskorúak fogyatékkal élők gondozása,kulturális és sport tevékenységeinek szervezése, finanszírozása. Dolgozók szakmai képzése, Továbbképzések tanfolyamok és konferenciák szervezése. Együttműködés önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel és szervezetekel. Az alapítvány tevékenységét a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központon belül a Ceglédi Idősek Otthonához kapcsolódóan végzi. ... >>

Pórus Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Szövetség u. 18.
képviselő: Badár Frigyes, Kőhalmi Péter, Raj Péter
Az alapítvány 9 munkaprogram szerint, egymással szoros kapcsolatban lévő célterületeken tevékenykedik, ezek hatékony összehangolásáért fejt ki erőfeszítéseket. Ez a 9 munkaprogram: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitáció, tudományos és kutatói munkaprogram, nevelési és oktatási, képességfejlesztési munkaprogram, kultúrális, környezetvédelmi, esélyegyenlőségi, jogvédelmi, nemzeti és etnikai kisebbségi és határon túli magyarság valamint rehabilitációs foglalkoztatási munkaprogram. ... >>

SZIMBA Fogyatékkal Élő Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Vadász u. 6.sz.
képviselő: Dr. Horváth Tiborné Koncz Valéria Klára titkár, Farkasné Varga Krisztina
Cegléd Városában mozgás, és/vagy értelmi fogyatékos, illetve más fogyatékossággal élő gyermekek részére speciális óvoda létrehozása, működtetése, fenntartása, működési feltételeinek, tárgyi eszközeinek biztosítása, beruházások megvalósítása, illetve beruházásokban való részvétel, a fentiek finanszírozása. Az óvodában foglalkoztatott gyermekek egészségmegőrzése, betegségmegelőzése és habilitációja, rehabilitációja, ezen feladatok feltételeinek biztosítása. Az óvodában dolgozók szakmai képzése és továbbképzése, az ezen való részvétel finanszírozása. Együttműködés önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel és szervezetekkel az óvodáskorú,fogyatékkal élő és hátrányos helyzetűek ellátásának jobbítását célzó kapcsolatos speciális problémák megoldása. Akadályozottak és családtagjaik lelki-mentálhygiénés megsegítése. ... >>
1. oldal