Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bugac oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Abonyi Imre Fogathajtó és Lovas Sport Egyesület Bugac

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6114 Bugac, Béke u. 10.
képviselő: Szabó László elnök
Bugac és vonzáskörzetében élő emberek körében a lovassportok népszerűsítése a fogathajtás és a lovaglás oktatása, fejlesztése, versenysportolók nevelése. A fogathajtás és a lovaglás által minden korosztály mozgásigényének kielégítése, tömeg-és szabadidősportok szervezése, egészséges életmódra nevelés. A fogathajtó és lovassport terjesztése, továbbfejlesztése és minden korosztály számára elérhetővé tétele, sportbaráti kapcsolatok kialakítása, különféle edzésmódok és nevelési metodiák elsajátítása. Fogathajtó versenyek rendezése, azon történő részvétel támogatása. A lovas és fogathajtó kultura őrzése, hagyományainak ápolása, megismertetése és Abonyi Imre szellemében annak továbbfolytatása. A bugaci pusztai élet és lovassport összefüggéseinek megismertetése a környezet és fogathajtás, lovaglás kapcsolatainak feltárása, megismertetése és továbbfolytatása, lovassportok, lótenyésztés, lótartás megismertetése. Gyógylovaglás és mozgáskorlátozottak lovagoltatásának, fogathajtásának szervezése, részükre edzőtáborok, versenyek szervezése.A falusi turizmus fejlesztése, lovas élettel, fogathajtással kapcsolatos gyűjtemény és kiállítóhely létrehozása az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Bugacért Közalapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6114 Bugac, Béke u. 10.
képviselő: Eln.akad.esetén:Kanyó Józsefné tag, Szabó Imre kuratóriumi elnök
-Segíteni Bugac és környéke idegenforgalmi és környezetvédelmi szervezését és integrációját, -Általános idegenforgalmi célok meghatározása, ezek konkrét megvalósítási folyamatainak kidolgozása, programok összeállítása, idegenforgalmi pályázati lehetőségek felkutatása, -A körzet környezetvédelmi céljainak és feladatainak megismertetése, elfogadtatása,az ehhez szükséges programok kidolgozása, pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok készítése, -A környék programjainak kulturális és sport elemeit a hagyományokra építve megtervezni, elfogadtatni, a rendezvények részévé tenni, -Fenti feladatokhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek, úgymint:oktatás,szervezés, kiadványok készítése,stb.,szervezése, koordinálása, a térségben működő vállalkozók fenti céloknak alárendelt tevékenységét segítve, összehangolva, -A Bugaci Napok rendezvénysorozat rendezése, anyagi alapjainak és működésének biztosítása, ... >>

Bugaci Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6114 Bugac, Szabadság tér 15.
képviselő: Kovács Nóra elnökhelyettes, Szatmári István elnök
A Rigó József ÁMK Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az Egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék, turisztikai, versenyzési és verseny lehetőségek tervezése és szervezése., Az állami, társadalmi szervek támogatásának, a Diák Sportegyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit., Rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása., Sportkapcsolatok létesítése és fenntartása., A sporttal való nevelés., A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Bugaci Óvodás és Általános Iskoláskorú Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6114 Bugac, Szabadság tér 15.
képviselő: Varga József kuratóriumi elnök
Tehetséggondozás, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, alapellátás feletti szolgáltatás, környezetünk ápolása, oktató-nevelő munkát segítő eszközök beszerzése, gyermekek jutalmazása. ... >>
1. oldal