Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bugac érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

Bugaci Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6114 Bugac, Szabadság tér 15.
képviselő: Kovács Nóra elnökhelyettes, Szatmári István elnök
A Rigó József ÁMK Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az Egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék, turisztikai, versenyzési és verseny lehetőségek tervezése és szervezése., Az állami, társadalmi szervek támogatásának, a Diák Sportegyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit., Rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása., Sportkapcsolatok létesítése és fenntartása., A sporttal való nevelés., A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Bugaci Magyar Puszta Natúrpark Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6114 Bugac, Régi Templom utca 37.
képviselő: ifj. Gyovai Ferenc elnök
Tagsági viszonyon és önkormányzati elven alapuló település-fejlesztési tevékenységet fejtsen ki; Érdekvédelem, az egységes kultúrtáj megőrzése, a kulturális értékek megmentése; Természetvédelem, az élőhelyek, fajok védelme, a táj gondozása, ápolása; Környezetvédelem, a környezeti káros hatások minimalizálása; Vidékfejlesztés, a falvak megújítása; Településfejlesztés, a környezettudatos turizmus támogatása, a pihenést, üdülést szolgáló turisztikai infrastruktúra fejlesztése; Környezeti nevelés, a természetről, a kultúráról szóló ismerete, tudásközvetítés; Kooperáció ösztönzése, a társadalmi és gazdasági szereplők közötti együttműködés támogatása a fentebb írt célok megvalósítása érdekében; ... >>

Polgárőr Szolgálat Bugac

(közbiztonság,érdekképviselet)

6114 Bugac, Béke u. 10.
képviselő: Petrovics István elnök ... >>
1. oldal