Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXIII. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

A Magyar Női Jégkorongozásért és Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

(sport)

1237 Budapest, Őrgébics utca 8. I.em.6.
képviselő: Palotás István
Támogatni a magyar női jégkorongsport, kiemelten a női jégkorongozó utánpótlás nevelését, a jégkorongozó nők egészségmegőrzését, balestevédelmét, valamint szervező, népszerüsítő tevékenységet folytatni a női jégkorongozás érdelében. ... >>

Aktív Forrás Sport és Egészségmegőrző Egyesület

(sport)

1237 Budapest, Vízisport utca 58.
képviselő: Bojtár Attila
Szervezetrendszerű , rendszeres sport- és játéklehetőség megteremtésével az egészséges életmódra nevelés, valamint a közlekedéskultúra javítása. ... >>

Amatőr Futball Club Soroksár

(sport,kulturális)

1239 Budapest, Jelző utak 15.
képviselő: Hajdú Imre
A labdarúgás népszerűsítése, alapvetően sportnevelési, kulturális célzattal, hagyományok teremtése, őrzése és felújítása. Minél nagyobb tömegbázis teremtése a sportágnak, szabadidő és versenysportokban való részvétel, versenyzés, versenyszervezés. A sportolók testi-lelki egészségének fejlesztése. Népszerűsítő, tájékoztató előadások, vitafórumok szervezése, kulturális kiadványok összeállítása, ismeretterjesztés, felkészítő tanfolyamok szervezése. ... >>

Argó Sportegyesület

(sport)

1239 Budapest, Kör utca 29.
képviselő: Bognár József
Sporttevékenység végzése, rendezvényeken való részvétel, elsődlegesen a küzdősportok körében, rendszeres sporttevékenység biztosítása. ... >>

Béke Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1237 Budapest, Béke utca 38.
képviselő: dr. Esősiné Gera Zsuzsanna
Az alapítvány által befolyó pénzeszközök járuljanak hozzá - a Budapest XXIII. Kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal, mint fenntartó szerv által juttatott költségvetési összegeken felül - az 1237 Budapest, Béke u. 36. sz. alatti óvoda hatékonyabb és eredményesebb nevelő munkájához. Mélyítse el az óvoda és a családok kapcsolatát. Járuljon hozzá a már hagyománnyá vált családi hétvégék keretében szervezett kirándulások, kulturális programok (színházlátogatás, múzeumlátogatás) költséginek finanszírozásához. Hozzájárulásával támogassa az óvoda különböző rendezvényeinek (pl. gyereknap, sport délelőtt stb.) magvalósítását. Segítse a gyermekek komplex személyiségfejlődéséhez szükséges tárgyi és fogyó eszközök beszerzését, felújítását, állagmegóvását. Anyagi támogatásba részesítse az óvodába járó, hátrányos helyzetű gyermekeket, amelyhez évente egyszer - a szülő írásbeli kérelme alapján - juthatnak hozzá. A támogatásban való részelülésről és annak mértékéről a kuratórium dönt az alapítvány vagyoni helyzetének figyelembe vételével. Tegye lehetővé az óvoda dolgozóinak továbbképzését, beiskolázásának anyagi támogatását egyéni elbírálás alapján, támogassa a szakmai kirándulások költségeit a dolgozó kérelme alapján a kuratórium döntése szerint. ... >>

Benedek Sportegyesület

(sport)

1237 Budapest, Maros utca 156 fszt./2.
képviselő: Kerekes Béla
A fogyatékos - enyhe, közép és halmozottan sérült - gyermekek és fiatalok, illetve az integráció keretében ép gyermekek és fiatalok, illetve az integráció keretében ép gyermekek és fiatalok részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

Dél-Pesti Gladiátorok Hoki Club

(sport)

1239 Budapest, Kelep utca 11.
képviselő: Tápai Tibor
Gyeplabda sportág gyakorlása, a sporttevékenység technikai és személyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Európa 2012 Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

1239 Budapest, Tengelice u. 6.
képviselő: Kókai Zsolt, Kutlán Edina Boglárka
kulturális és sporttevékenység ... >>

Farkazsdy Lovasklub Sportegyesület

(sport,oktatási)

1239 Budapest, Haraszti út 31.
képviselő: Bálint István, Ivancsicsné Tóth Judit
Elsősorban lovakkal, lovagoltatással, lovas-oktatással, díjugratással, díjugratás-oktatással foglalkozó vagy ezen tevékenységet folytató személyek közös szervezete. Az egyesület alapvető feladatai közé tartozik tagjai tekintélyének, szakmai színvonalának folyamatos növelése, tagjai közös érdekeinek képviselete, tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a tagok sporteseményekre való felkészülésének, illetve a sporteseményen való részvételének támogatása. Az egyesület céljai között kiemelkedő helyet foglal el a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, biztosítása különösen gyermekek, illetve ezen belül a segítséggel élő, illetőleg fogyatékos gyermekek számára. A segítséggel élő, illetőleg fogyatékos gyermekek képességeinek fejlesztésében jelentős szerepet kap az egyesület keretein belül végzett lovagoltatás, lovas-oktatás. ... >>

FUTSALSA Futball Club Sportegyesület

(sport,kulturális)

1239 Budapest, Szitás utca 130.
képviselő: Fejes János, Ruzsics András, Seres Gábor
A labdarúgás népszerűsítése, alapvetően sportnevelési, kulturális célzattal, hagyományok teremtése, őrzése és felújítása, minél nagyobb tömegbázis teremtése a sportágnak, szabadidő és versenysportokban való részvétel, versenyzés, versenyszervezés , a sportolók testi-lelki egészségének fejlesztése, népszerűsítő, tájékoztató előadások, vitafórumok szervezése, kulturális kiadványok összeállítása, ismeretterjesztés, felkészítő tanfolyamok szervezése. ... >>

GAMMA Labdarugó Sport Egyesület

(sport)

1239 Budapest, Lórév u. 52.
képviselő: Mitku István ... >>

GoldStarS Sportegyesület

(sport)

1237 Budapest, Sósmocsár u. 13.
képviselő: Kovács Miklós
A rendszeres sportolás, versenyzés elősegítése, lehetővé tétele, illetőleg biztosítása; az egészséges életmódra nevelés, nemzetközi kapcsolatok ápolása, oktató tevékenységével a környezet és az ember kapcsolatának formálása; a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Grasi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1239 Budapest, Hősök tere 18-20.
képviselő: Csőgör Marcell
A Grassalkovich Antal Általános Iskola tanulói és dolgozói részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzéseinek és versenyeztetésének biztosítása. Tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Különböző sportágak népszerűsítése, utánpótlás nevelése. Az egyesület, céljának megvalósítása érdekében megszervezi az atlétika, duatlon, bocsa, sakk, asztalitenisz, tollaslabda sportágakban a rendszeres edzési és versenyeztetési lehetőségeket. Az egyesület működéséhez, versenyek szervezéséhez szükséges személyi, anyagi, technikai feltételek megteremtése. ... >>

Gyermekország Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1237 Budapest, Vadőr u. 38.
képviselő: Kiss Zoltán
A Ficánka Családi Óvoda és Napközi működtetése. A XXIII. kerületben élő erre rászoruló gyermekek, óvodások nyelvtanulásához, egészséges életmódra neveléséhez, sporttevékenységéhez anyagi segítség nyújtása. Nyaralás, pihenés feltételeinek megteremtése, alkalmas hely megszerzése, fenntartása, sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása. Családi egészség, harmónia megőrzése, mentálhigiéniás segítségadás. ... >>

HANSOO Sportegyesület SOROKSÁR

(sport)

1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 123.
képviselő: Bernáth Éva, Ótott Kovács Lajos ... >>

Harcos Tigrisek Kempo Karate és Szabadidő SE

(sport)

1238 Budapest, Aranykalász utca 9.
képviselő: Németh Péter elnök
A kempo, mint küzdőstílus és más hazai és külföldi szabadidő sportok fiatalság körében való megismertetése, terjesztése. ... >>

HÁTSZÉL Vizisport és Vitorlás Egyesület

(sport)

1237 Budapest, Béke utca 23.
képviselő: Barabás Zoltán
Testedzés lehetőségének biztosítása a szervezet tagjai, azok családtagjai, alkalmazottai illetve mások számára. ... >>

Juhász Rita-Tamás-Dávid Motorsport Egyesület

(sport)

1239 Budapest, Elvira u. 37.
képviselő: Juhász Rita
A felnőtt- és ifjúsági, valamint gyermekmotorozás, mint a szabadidő egészséges eltöltésének megkedveltetése. ... >>

Justitia Sport Club

(sport)

1237 Budapest, Őrgébics u. 8. I.em. 6.
képviselő: Palotás István ... >>

KARIG Horgász Egyesület

(sport)

1239 Budapest Soroksár, Tanyaközpont Ócsai út 6.
képviselő: Kocsvai Mihály elnök ... >>

Kihívás, Extrém, Iskolai és Szabadidősport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1238 Budapest, Kő utca 4.
képviselő: Petró József, Petró Józsefné, Petró Tünde
Az egészséges, sportos életre nevelés, a gyermekek, iskolai és felnőtt sport támogatása révén, továbbá a sport- és szabadidőtáborok, versenyek szervezése, és ezek társadalmi elismertségének fokozása, valamint a megvalósításhoz szükséges épületek, építmények működtetése, fenntartása, szolgáltatásaik fejlesztése, illetőleg saját kiadmányok, honlap készítésa és ezek terjesztése. ... >>

Magyar Extreme Harcművészeti Karate és Szabadidő SE

(sport,kulturális)

1238 Budapest, Aranykalász utca 9.
képviselő: Németh Péter
Az extrém karate népszerűsítése. ... >>

Magyar "IJKA" Karate Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

1239 Budapest, Haraszti út 2533. hrsz.
képviselő: dr. Réthy Sándor elnök önálló, Hafuzi Avnija elnökhelyettes együttes, Molnár Tamás főtitkár együttes
Szellemi műhely létrehozása, amely a karate sport japán ágazat kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását teszi lehetővé. Képzések, edzőtáborok, vitafórumok, konferenciák szervezése. ... >>

Magyar Shidokan Karate Szövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1239 Budapest, Felsőbüki Nagy Pál utca 5.
képviselő: Kiss Attila
japán harcművészet, első sorban Shidokan Karate oktatása, népszerűsítése korra és nemre való korlátozások nélkül.
A sport és az egészséges életmód megismertetése és megkedveltetése.
A karate filozófiáján és hierarchikus rendszerén keresztül figyelem, önfegyelem, tisztelet és kitartásra való tanítás, a japán kultúra valamint a kulturális és társadalmi különbségek megismertetése, elfogadtatása.
Csapatszellem kialakítása, kisgyermekek szocializációjának fejlesztése.
Rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, illetve a sportolás igényének felkeltése a fiatalok körében, kondíciójavítás, immunrendszer erősítés, a túlsúly megelőzésének és az egészség megőrzésének érdekében.
Különös figyelemmel a fogyatékos gyermekek mozgásának fejlesztése, egészségi rehabilitációjának, gyógyulásának, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése.
Erőszak-, agresszió-, és káros szenvedélyektől mentes életre való nevelés.
A tagsági viszonnyal rendelkező sportolók sportbeli képzése, korszerű felkészülésének biztosítása, utánpótlás-nevelés.
A Shidokan karate sportág sportolóinak, oktatóinak és egyesületeinek összefogása, tevékenységük szervezése, irányítása és összehangolása.
A Shidokan karate sportág megismertetése, a sportág űzésébe való bekapcsolódás, az abban való versenyzés lehetőségének megteremtése a lakosság széles rétegei számára. A shidokan karate sportág szakmai színvonalának biztosítása, a sportolók eredményessége érdekében.
A megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretanyag, valamint a rendelkezésre álló anyagi eszközök célszerű felhasználásával a sporttevékenység hatékonyságának növelése, az oktatás, a rendezvényszervezés, és a bíráskodás színvonalának emelése.
Képviseleti és érdekvédelmi feladatok ellátása a hazai és nemzetközi karate szervezetekben, a közigazgatási szerveknél és egyéb hivatalos fórumokon.
Non-profit közhasznú sportegyesület, melynek fő célja a sporttevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése.
Európai Uniós országos hasonló non-profit sportegyesületeivel való kapcsolatfelvétel rendszeres kapcsolattartás, sport és egyéb kulturális rendezvényeken való közös részvétel. ... >>

Művész Darts Club

(sport,kulturális)

1237 Budapest, Mesgye u. 16/a.
képviselő: Dózsa Gábor
A tagjai részére a rendszeres sportolás, testedzés, az aktív pihenés biztosítása, az ilyen igények magyarországi elterjesztése. A sportegyesület tagjaink kívül a szponzorai dolgozói részére szabadidős sportolás biztosítása. ... >>

NYIHARDA Túra, Szabadidős és Lovas Sport Klub

(sport,egyéb)

1237 Budapest, Szigetdűlő 2.
képviselő: Csák József
A szabadidős, hobbi és versenyszerű lovaglás, fogathajtás támogatása. ... >>

PITBULL TEAM SOROKSÁR SPORTEGYESÜLET

(sport,kulturális)

1237 Budapest, Vízisport utca 33.
képviselő: Sándor György
a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása;
az egészséges életmódra nevelés, annak tudatosításával, hogy a rendszeres sportolás, testedzés kiemelkedő fontosságú az egészségben;
a sportjátékok, versenyek szervezeti kereteinek biztosítása az ehhez szükséges anyagi eszközök öntevékeny megszervezése, kezelése;
a sportjátékokat, versenyeket szerető közönség részére szórakozási lehetőség megteremtése;
a településen a sport hagyományok ápolása. ... >>

"Regős Bendegúz Alapítvány Diákok Javára"

(sport,oktatási,szociális)

1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 182/a.
képviselő: Börcsökné Nagy Katalin
Az alapítvány célja minden olyan gyermek, család és közösség részére nyújtandó segítség életkörülményei és tanulmányi feltételeinek javítása, az étkezés, nevelés, oktatás, szórakozás, sport és pihenés területén. ... >>

Soroksár Sportjáért Közalapítvány

(sport)

1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
képviselő: Kratochvila János
A kerületi sport, valamint egyéni sportolók, sportszervezetek támogatása. ... >>

Soroksár-Gyál Egyesült Vadásztársaság

(sport,egyéb)

1238 Budapest, (Péteri major) Majori út 1.
képviselő: Bese Ferenc
Tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Soroksári Egyetértés Vadásztársaság

(sport)

1238 Budapest, Grassalkovich út 22.
képviselő: Szomjas Ede elnök ... >>

Soroksári Súlyemelő és Szabaidősport Egyesület

(sport)

1239 Budapest, Horgászpart u.36.
képviselő: Kertész Zoltán, Szűcs Endre ... >>

Soroksári Torna Egyesület

(sport)

1239 Budapest, Haraszti út 26.
képviselő: Kolosi Ferenc
Budapest XXIII. kerületében és vonzáskörzetében a diákok, tanulók, valamint Soroksár lakossága részére a sportolás megszervezése, feltételeinek megteremtése. A testkultúra fejlesztése és minőségi utánpótlás nevelése. A diákok, tanulók és a lakosság részére különböző sportágakban versenyek, továbbá az azokkal kapcsolatos rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve az ezekhez szükséges anyagi és szellemi támogatás biztosítása. Az egyesület tagjainak, sportolóinak a sporttevékenység folytatásához szükséges eszközök beszerzéséhez anyagi hozzájárulás, valamint erkölcsi támogatás nyújtása. Más elsődlegesen a sporttal foglalkozó szervezetek és az egyesület közötti együttműködés szervezése, illetve külföldi és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás. ... >>

Soroksári Torna Sportegyesület

(sport)

1239 Budapest, Haraszti út 26.
képviselő: Kolosi Ferenc ... >>

SUTITE (Soroksár-Újtelepi Tömegsport Egyesület)

(sport)

1237 Budapest, Szilágyi Dezső u. 141.
képviselő: Erdei Mihály, Gácsi László, Orsós Tünde ... >>

Teknőcök Diák Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1237 Budapest, Dinnyehgyi köz 2.
képviselő: Csurgyók Edit
sporttevékenység biztosítása. ... >>

WABERERS HOLDING ZRt.Szociális Alapítványa

(sport,egészségügyi)

1239 Budapest, Nagykőrösi út 351
képviselő: Marján Miklós
A teheráru fuvarozás, járműjavítás, szállítmányozás területén dolgozó, valamint annak irányításában, a működési feltételek biztosításában tevékenykedő üzemi balesetet szenvedett munkavállalók, valamint azok családtagjainak támogatása, a hátrányos helyzetük miatt szociálisan rászorultak támogatása, a súlyos betegség következtében tartós gyógykezelésre szorultak orvosi, illetve gyógyszeres ellátásához szükséges költségekhez való hozzájárulás, az egészségmegőzést szolgáló szabadidősport segítése, támogatása, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. ... >>
1. oldal