Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXII. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 34
1. oldal

"A Minőségi Életért" Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1223 Budapest, Gyöngyszem utca 9. fszt./3.
képviselő: Hajdú János
Az Alapítvány elsődleges célja, hogy biogenikus növények előállatását, illetve biogazdálkodást folytasson oly módon, hogy a meghatározott célcsoportokat ? azok saját igényeinek megfelelően - a termelésbe bevonja, így közvetítve feléjük az egészséges táplálkozás alapelveit, a bigazdálkodás lényegi elemeit, a test- lélek harmónia, valamint a kiegyensúlyozott belső és külső emberi környezet fontosságát. ... >>

Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért

(szociális)

1223 Budapest, Hűség u. 14.
képviselő: Bogár Zsuzsanna, Vidáné Horváth Magdolna
Az örökbefogadó, vagy örökbe fogadni szándékozó családok támogatása. ... >>

Agnelli Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1222 Budapest, Nap u. 10.
képviselő: Dr.Karner Tamás
A BM.KKI.AITO (1071.Budapest, Városligeti fasor 9-13.) Kórházban dolgozók szakmai továbbképzésének elősegítésével javítsák az intéz- ményben a betegek ellátásának szakmai színvonalát, és a betegség- megelőző tevékenységek sikerességét. ... >>

Aktívan, Fitten Ötvenen Túl Alapítvány

(szociális)

1225 Budapest, Petőfi S. utca 38.
képviselő: Ádamcsók Péterné, Simon László
felkészítés a nyugdíjas évekre, a generációk közötti együttműködés, az idősebb korosztály közéleti és társadalmi tevékenységének támogatása, környezet-,fogyasztás-, és egészségtudatos magatartásának fejlesztése, az élethosszig való tanulás elősegítése, az önkéntesség terjesztése, az idősebb korosztály közötti szolidaritás és a szociális háló erősítése. ... >>

AQUILA Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1222 Budapest, Mész utca 4.
képviselő: Varga Péterné
Szociális, karitatív és oktatási tevékenység, a közerkölcs és közbiztonság javítása, esélyegyenlőség megteremtése, iskolarendszer kialakítása. ... >>

Az Autisták Társadalmi Beilleszkedéséért Alapítvány

(szociális)

1224 Budapest, Sík 13.
képviselő: Janovszky Károly, Ruip Károlyné
Az autista gyermekek társadalmi beilleszkedéséneksegítése. ... >>

Barátok az ifjúságért Alapítvány

(szociális)

1223 Budapest, Terv u. 17/D. II.5.
képviselő: Tabajdi Zsolt
Ösztöndíjak, támogatások, eseti segélyek formájában segíteni az önhibájukon kívül nehéz anyagi helyzetbe került családok gyermekeit az alap, közép és felsőfokú tanulmányaik végzésében, pályakezdésében. ... >>

Barossi Palánták Óvodai Intézményt Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1223 Budapest, VII. utca 15.
képviselő: Babos Csabáné elnök, Horváthné Moskál Szilvia, Tamás Jánosné
Az 5.sz. Egyesített óvoda I. intézmény részére (1224.Bp. XXII., VII. utca 15.) nevelési programjának magas színvonalú megvalósítása. A nevelő-, oktatómunka tárgyi feltételeinek korszerűsítése. Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú személyiség fejlesztése, tehetsége gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, ehhez kapcsolódó tárgyi feltételek biztosítása. A munkahelyi környezet tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

Budafok-Tétény Szociális Egyesület

(szociális)

1221 Budapest, Városház tér 11.
képviselő: Szenczi Imre ... >>

"Budafoki Úszóversenyzők Alapítvány"

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1221 Budapest, Csipkebogyó utca 19.
képviselő: Horváth Tamás
Rekreáció, egészséges életmódra és versenysportra nevelés;- a gyerek versenyeztetése Magyarországon és külföldön; - a gyerekek felkészítése és eljuttatása a versenyekre;- sport- és felkészítő táborok szervezése és lebonyolítása; - egészségügyi prevenció;- tehetségkutatás, tehetségfejlesztés hátrányos helyzetű versenyzők segítése a versenysport viszontagságos életében. ... >>

Czegei Wass Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1221 Budapest, Arany János út 105.
képviselő: Gergely Éva, Simó József
A magyar történelmi, irodalmi és kulturális ismeretek fejlesztése működő oktatási intézményekkel történő eggyüttműkodés, illetőleg e célokra további oktatási intézmények alapítása útján.Tandíjat, szállást, és ellátást magában foglaló ösztöndíj biztosítása magyar- országi, illetőleg külföldi oktatási intézményekben középiskolai, illetőleg a felsőoktatásban résztvevő tanulók számára. A magyar néprajz szempontjából jelentős magyarországi, illetőleg külföldi épületek helyreállítása, újjáépítése és megőrzése. A magyar nemzet világtörténelmi szerepe szempontjából jelentős történelmi műtárgyak beszerzése és magyarországi, illetőleg külföldi működő, vagy a későbbiekben alapítandó múzeumok részére történő adományozása. Más nonprofit szervezetekkel történő együttműködés ökológiai és környezeti tanulmányok készítése útján a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezetszennyezés helyzetének javítását szolgáló intézkedések meghozatala érdekében. Egyes rászoruló sze- mélyek részére képességük fejlesztése érdekében tanulmányi és ter- mészetbeni támogatás biztosítása útján karitatív segítség nyújtás. ... >>

ÉletKedv Közhasznú Alapítvány

(sport,szociális)

1221 Budapest, Péter Pál utca 68.
képviselő: Komlósy Melitta, Lakatosné Kállai Julianna, Margitházi Tibor Miklósné
Az alapítvány céljának tekinti a gyermekek és az ifjúság testi, lelki egészségének megőrzését, támogatását, a családi életre való nevelését, a konfliktushelyzetek megoldásának elősegítését és a helyes életvezetés elsajátítását; olyan új generációk felnevelésének elősegítését, akik megváltozott szemléletmóddal, öngondoskodó, egészségmegőrző és sportos életvitellel képesek eredményes, a társadalom számára is kölcsönösen hasznos életvezetésre, munkavégzésre, miközben megfelelő erkölcsi értékrenddel és családcentrikus életfelfogással rendelkeznek. Az alapítvány célja továbbá hátrányos helyzetű csoportok anyagi, erkölcsi és lelki támogatása, esélyegyenlőségük elősegítése, karitatív tevékenységek bevonásával, megkülönböztetett figyelmet fordítva a fogyatékkal élőkre. A nemzeti és etnikai kisebbségek társadalmi integrációjának támogatása, a családok támogatása. Az alapítvány elsősorban a fiatalok körében támogatja a bűnmegelőző tevékenységet. ... >>

Energia Stop Alapítvány

(szociális)

1223 Budapest, Rózsakert utca 23.
képviselő: Szabó Lajos, Szitó Mátyás
A legalább tíz városi társasházi, illetőleg lakásszövetkezeti lakás tulajdonosait (bérőit) tömörítő lakóközösségek olyan irányú tevékenységének támogatása, amelynek célja, hogy e lakóközösségek tömbszeű lakóépületei csökkenthessék fűtési, illetve egyéb célú energiafelhasználásukat, valamint az ennek vonzataként jelentkező kiadásaikat. Az alapítvány felválalja a városi lakótelepi lakosság általános szociális helyzetét és a tipikusan e körben jelentkező szociális szükségleteket tükröző felmérések és elemzések elkészítését, az ily módon szerzett tapasztalatoknak az érintett lakossági körrel, valamint az illetékes önkormányzati és állami szervekkel való megismertetését, továbbá vonatkozó problémakezelési és- megoldási javaslatok kidolgozását. ... >>

Generációkért Alapítvány

(szociális)

1222 Budapest, Éger 18.
képviselő: Kristóf Imréné dr., Müller Emil ... >>

GINGKO Szociális Egyesület

(szociális)

1225 Budapest, Kassai utca 14.
képviselő: Gallai Sándor, Rakita Jánosné, Velkei Sándorné
az emberek létbiztonságának a megalapozása, idősek, családok megélhetésének elősegítése. ... >>

Gyémánt Pajzs 3000 Nemzetközi drog, erőszakellenes és ifjúságvédelmi Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1223 Budapest, XII. u. 32/b.
képviselő: Ubrankovics Natália
Drogos fiatalok gyógyulásának elősegítése és a társadalomba való beilleszkedés segítségnyújtás! Nemzetközi Drog- és Terrorellenes Világszövetségi Gárda létrehozása, lépcsőzetesen a világ összes országának bevonásával. Biztonságszolgálati Világszövetség és segély szervezet létrehozása, mely támogatná a munkájuk során elhunyt szülők árváit, hozzátartozóit vagy megrokkant szakembert egyszeri segéllyel. Általános katasztrófa elhárításában való részvétel (kellő anyagi háttér esetén). A lakosság biztonságérzetének javítása, (speciális járőr szolgálat) baráti együttműködés a legfelső nyomzati szervekkel. Eltűnt gyerekek felkutatásának segítése és a szülőkhöz való visszajuttatása. (Továbbá figyelemfelkeltés a családon belüli erőszakra.) Nemzetközi harcművészeti és Testőr Akadémia létrehozása külföldiek bavonásával. Külföldi képviseletek nyitása. Lövész és Íjászklub létrehozása. Drogkereső, őrző-védő, vöröskeresztes kutyák tenyésztése és képzése. Egészséges életmód propagálása, önvédelmi sportok elterjesztése. Fiatal tehetségek felkarolása (kutató, feltaláló, művészek és sportolók stb.) Gyémánt Pajzs 3000 Lovagrend azonnali felállítása, mind más Lovagrend, nagyfokú elismerést és bizalmat ad azon kiválasztott személyeknek, akik a társadalomért, az egészségért, a bűnüldözéséért hasznos kiemelkedő munkát végeznek. ... >>

Hallássérültek Identitásáért (Közhasznú) Egyesület

(szociális)

1222 Budapest, Zentai utca 22. a.
képviselő: Schulcz László
a hallássérültek integrációjának elősegítése ... >>

HÁLÓ Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1225 Budapest, Batthyány u. 34.
képviselő: Thuróczy György
A megújuló katolikus egyház és társadalom szolgálata az evangelizáció, a misszió, a karitász, a művészet és a kultúra területén elsősorban a közösségfejlesztés által. ... >>

Hégető Honorka Alapítvány

(oktatási,szociális)

1222 Budapest, Nagytétényi utca 29.
képviselő: Kotroczó Róbert
A fiatalon elhunyt riporternőről, Hégető Honorkáról elnevezett dí- jat kíván létesíteni, amelyet minden évben egy alkalommal, szeptem- ber 10-én (abban az esetben ha ez nem lehetséges, a kuratórium által meghatározott időpontban), kíván átadni az RTL Klub televi- ziónál, az év során a hátrányos helyzetűek sorsával foglalkozó, két a témában kiemelkedő teljesítményt nyújtott riporter(ek)nek, illetve hírszerkesztő(k)nek. ... >>

Intézet Helyett Otthon Alapítvány

(szociális)

1222 Budapest, Háros u. 137.
képviselő: Pénzesné Bitai Zsuzsanna
Súlyosan és kevésbé súlyosan mozgássérült és értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek részére életük végéig "otthonszerű" ellátást biztosító bentlakásos intézmény létrehozásának támogatása. ... >>

Jézus Szíve Templomáért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1222 Budapest, Bocskai utca 17
képviselő: Herczeg Andrásné
A Budapest, XXII. kerület Pannónia u. 48. sz. alatti templom építésének, fenntartásának, bővítésének, valamint a Jézus Szíve templom közösségének kulturális, karitatív, szociális, valamint oktatási és nevelési tevékenységének a támogatása. ... >>

Keresztyén Intézet Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1222 Budapest, Árpád utca 12.
képviselő: Joel Alexander Shigo önálló, Kovács Tamás Gábor ketten együtt!, Timothy J. Hudson önállóan
Elindítsa és segítse a keresztény iskolákat és jótékonysági szervezeteket, önkéntesen együttműködjön a helyi gyülekezetekkel, továbbá segítséget nyújtson az említett gyülekezeteknek, hogy a keresztény oktatásban és képzésben elérjék céljukat. Az oktatás és a képzés magába foglalja iskolák működtetését, könyvek és más keresztény anyagok fordítását, nyomtatását és kiadását, támogató programok, szemináriumok és konferenciák rendezését, lelkigondozói központ és könyvtár működtetését, illetve egyéb törvényes módszerek által használt tevékenységeket, beleértve a rádiót, a televíziót és az Internetet. ... >>

Más-Forma Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1221 Budapest, Ringló utca 39. I/4.
képviselő: Kovács Adrienn
Alternatív- és/vagy gyógypedagógiai módszerek terjesztése, kutatása, népszerűsítése, ilyen igények felmérése, problémamegoldásban segítségnyújtás: Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket ilyen módszerekkel integráltan ellátó osztályok, iskolai előkészítők, óvodai és tanuló csoportok, foglalkoztatók támogatása, segítése. ... >>

Menedék Alapítvány

(szociális)

1221 Budapest, Leányka utca 34. 3./21.
képviselő: H. Kovács Gábor
Veszélyeztetett helyzetű fiatalok reszocializálása átmeneti és védett otthon megteremtésével, gyermekek családokba történő visszafogadásának elősegítése, ifjúsági klubok szervezése és fenntartása. ... >>

MENEDÉK Egyesület

(oktatási,szociális)

1221 Budapest, Szent Gellért utca 9.
képviselő: Kovács Géza
A Menedék Alapítvány tevékenységének elősegítése a veszélyeztetett helyzetű fiatalok rehabilitációjának előmozdításával, családfunkciók megerősítésével, közösségek építésével az oktatás, nevelés és kultúra eszközeivel. ... >>

Nagytétény Jövője Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1225 Budapest, Nagytétényi út 291.
képviselő: Andrócziné Vásárhelyi Katalin
Elősegíteni az iskolai oktatós feltételeinek javítását, anyagilag segíteni a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek oktatását, növelni az oktatásban résztvevők érdekeltségét, hozzájárulni a tanulók kulturált szabadidejének szervezéséhez. ... >>

Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,szociális)

1223 Budapest, Kistétény köz 5.
képviselő: Dr. Kovács Géza
Kulturális híd szerep, oktatási, szociális és közösségépítő munka a budatétényi baptisták összefogásával. ... >>

Rózsabimbó Óvodai Intézményt Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1223 Budapest, Tűzliliom utca 37. fszt./2.
képviselő: Jungné Szabó Edit
Az 5.sz. Egyesített óvoda II. intézmény részének (1223.Bp.Rózsakert u. 31.) nevelési programjának magas színvonalú megvalósítása. A nevelő- oktatómunka tárgyi feltételeinek korszerűsítése. Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése, tehetsége gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, ehhez kapcsolódó tárgyi feltételek biztosítása. A munkahelyi környezet tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

Rózsakert Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,szociális)

1222 Budapest, Promontor utca 4/
képviselő: Brücher Józsefné
Az idős korú emberek rehabilitációja, gondozása, ápolása, ennek érdekében otthon létrehozása, ahol az idős emberek ellátását akár bentlakással, akár bejárás útján is biztosítani kívánja. ... >>

SANSZ Alapítvány az esélytelenség ellen

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1221 Budapest, Horogszegi határsor 9.
képviselő: Vasas Lajos
Idősek, rászorultak, a krízis helyzetben lévők, fogva tartottak és fedél nélkül maradottak támogatása, részükre jogi és egyéb kérdésekben történő segítségnyújtás, szükség szerinti, szociális intézményekben való elhelyezésük biztosítása. Szociális jellegű otthonok, bentlakásos és rehabilitációs intézmények, továbbá foglalkoztató és gondozó házak létrehozása és üzemeltetése. Szociális foglalkoztatás és gondozás, valamint képzés. Folyamatos kapcsolattartás a krízis helyzetben lévőkkel. Munkahelyteremtésben és a társadalmi beilleszkedésben való segítségnyújtás (a fogva tartottak képzését, munkahelyteremtését és foglalkoztatását is beleértve). Idősek és rászorultak egészségügyi felügyeletének, ápolásának és ellátásnak megszervezése. Kulturális és szabadidős tevékenységük előmozdítása. Rendezvényszervezés, könyvek és kiadványok támogatása és megjelentetése. Pályázatokon való részvétel, az abban történő segítségnyújtás. Újrakezdési támogatások ügyintézése és szervezése. Szociális lakásépítési programok szervezése, lebonyolítása, valamint kivitelezése. Takarékossági és biztosítási konstrukciók ajánlása a támogatottak részére és érdekében. Krízis helyzetben lévők részére pénzintézeti hitellehetőségek felkutatása és az abban való közreműködés. Tájékoztatók tartása, szakmai tapasztalatcserék szervezése. ... >>

Szent József Családjai Alapítvány

(szociális)

1223 Budapest, Nagytétényi út 128.
képviselő: Vertán György
A családjukból kikerült gyermekek új családba fogadásának támogatása. ... >>

Tele-Szubjektív Összművészeti Egyesület (TESZ-E)

(oktatási,szociális,kulturális)

1221 Budapest, Honfoglalás út 21.
képviselő: Megyeri Bence Gábor, Viczay András
a Tele-Szubjektív Összművészeti Egyesület (továbbiakban csak Egyesület) tevékenységének és működésének minél szélesebb körben való elterjesztése és szakmai tekintélyének kialakítása, megteremtve a lehetőséget tehetséges művészek érvényesülésére, tehetséggondozására, felkutatására és szerzői jogaik biztosítására. Mindezt a különböző művészeti ágak népszerűsítése, színvonalas művek létrehozása, egy kulturális központ kialakítása és folyamatos programok megrendezése által.
Törekvés színvonalas művek létrehozására.
Szerzői jogok védelme.
Közös kiállítások, felolvasások, bemutatók, performanszok, koncertek, oktatási programok, alkotótáborok szervezése és lebonyolítása.
A testület felállása.
A szakmai irányelvek egyeztetése.
A különböző művészeti ágak és ezen belül az Egyesület tevékenységének és működésének minél szélesebb körben való elterjesztése, népszerűsítése.
Az Egyesület szakmai tekintélyének megteremtése.
Lehetőség teremtés a tehetséges művészek érvényesülésére, tehetséggondozására és felkutatására.
Szociális helyzetüknél fogva hátrányos helyzetű, továbbá testi, lelki sérült személyek (korhatár nélkül) terápiás célú és/vagy segítő jellegű művészeti oktatása, foglalkoztatása vagy ezzel egyenértékű minden egyéb tevékenysége. ... >>

TORZSARÁGÓ Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1222 Budapest, Vöröskereszt u. 13.
képviselő: Budai Józsefné
A Budapest, XXII. Vöröskereszt u. 13. és Magasház u. 4. sz. alatti óvodák támogatása, a nevelőmunka tárgyi feltételeinek korszerűsítése, az óvodában folyó nevelés komplex elősegítése, úgy mint játék, szenzitív környezetismeret, testi-lelki egészségvédelem, fizikai állóképesség megalapozása, kirándulások, színházi előadások megszervezése és pénzügyi segítése, a tehetséges, illetve hátrányos helyzetű gyermekek speciális fejlesztési lehetőségeinek támogatása, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek továbbképzési, szakmai fejlődési lehetőségeinek bővítése, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek részére szakmai tapasztalat cserék, tanulmányutak és konferenciákon való részvétel támogatása, a szülők nevelőmunkájának segítése, fórumok rendezése a szülők részére. ... >>
1. oldal