Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXII. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 94
1. oldal

3R Spartacus Calcio Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Ady E. utca 147 /A.
képviselő: Szabó László
Sportbéli hagyományteremtés a labdarúgás támogatásával, létrehozásával, a tagság szervezésével. Felkészítés az egyesület tagjai számra amatőr labdarúgó bajnokságokon való részvételre. Ehhez kapcsolódó oktatás. Különböző labdarúgó versenyek szervezett megtekintése. Ismert sportolókkal találkozók megszervezése. Szakmai összejövetelek, előadások szervezése, létrehozása, támogatása. ... >>

A Jövő Nemzedéke Alapítvány

(oktatási)

1221 Budapest, Anna u. 13-15.Budai N.A.Gimn.
képviselő: Orosz Anikó
A Budai Nagy Antal Gimnázium tehetséggondozó tevékenységének támogatása. ... >>

A Magyar Nyelvért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1221 Budapest, Arató utca 24/ B.
képviselő: Dr.Bardócz-Tódor András
A magyar nyelv iskolai oktatásának személyi és tárgyi feltételeinek segítése a határon túli magyarság körében. ... >>

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1220 Budapest, Gádor 101-105.
képviselő: Maróthy Miklósné
Támogatást nyújtani az iskolában tanuló gyermekek nyelvoktatásához és egészséges fejlődéséhez. ... >>

Abdul Karim Germanus Gyula Kulturális Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1220 Budapest, Komáromi u. 51.
képviselő: Alwani Samer
Gondoskodás a Magyarországon élő, arra rászoruló muszlimokról az Alapítvány által egyedi elbírálás alapján nekik ítélt segély kiutalása révén. Magyarországon vagy külföldön élő oktatók bevonásával az iszlám vallás, kultúra, humanitás tanítása, minél szélesebb körű megismertetése, és gyakorlásának támogatása egyebek között könyvkiadás, nyomtatás, konferenciák, tanfolyamok, előadások és táborok szervezése útján. Imaházak, iskolák a hit gyakorlására szolgáló helyiségek biztosítása. Az arra rászorulók szociális helyzetének javítása adott esetben szállás, étkezés biztosításával, oktatásuk támogatásával. Egészségügyi támogatás az arra rászorulók gyógykezeltetéséhez. Az arra rászoruló muszlimok gazdasági helyzetének javítása részükre új foglalkoztatási lehetőségek megteremtésével. Magyar hallgatók külföldi egyetemeken vagy más oktatási intézményekben külföldi ösztöndíj mellett történő vallásoktatásának megszervezése illetve ilyen oktatásokon való részvételhez alapítványi ösztöndíj biztosítása. ... >>

Agnelli Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1222 Budapest, Nap u. 10.
képviselő: Dr.Karner Tamás
A BM.KKI.AITO (1071.Budapest, Városligeti fasor 9-13.) Kórházban dolgozók szakmai továbbképzésének elősegítésével javítsák az intéz- ményben a betegek ellátásának szakmai színvonalát, és a betegség- megelőző tevékenységek sikerességét. ... >>

Alapítvány a Meseerdő Óvodáért

(intézményi,oktatási)

1223 Budapest, Elza utca 22.
képviselő: Florea Sándorné
A gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. Ezen túlmenően célul tűzi a testi nevelést az egészséges életmódra és az iskolai életmódra való felkészítést, képességfejlesztést és a tehetséggondozást, a személyiség legfőbb értékének kibontakoztatását. Mindezek keretén belül célja az alapítványnak: közoktatási intézmény létrehozása, fenntartása, működtetése; az egészséges életmód szokásainak kialakítása; a nyugodt, felszabadult játék és mozgásfejlesztés eszközeinek biztosítása; a sokoldalú érzékszervi tapasztalatszerzés eszközeinek biztosítása; az értelmi fejlesztés korszerű eszközeinek biztosítása; gyermekfelügyelet; óvodások étkeztetése.
... >>

Aprók Háza Alapítvány

(oktatási)

1221 Budapest, Leányka u. 40/A.
képviselő: Kochné Orosz Anikó
A Budapest, XXII. kerületi Egyesített Bölcsődék nevelési- gondozási feladatainak ellátásához szükséges tárgyi feltételek korszerűsítésének támogatása fejlesztő játékeszközök finanszírozása révén. A kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek továbbképzési, szakmai fejlődési lehetőségeinek bővítése kutatási célfeladatok, szakmai tapasztalatcserék, tanulmányutak támogatása révén. A szülői eredményesség segítését célzó személyiségfejlesztő, ismeretterjesztő tanfolyamok, előadások finanszírozása. ... >>

AQUILA Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1222 Budapest, Mész utca 4.
képviselő: Varga Péterné
Szociális, karitatív és oktatási tevékenység, a közerkölcs és közbiztonság javítása, esélyegyenlőség megteremtése, iskolarendszer kialakítása. ... >>

Artér Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Péter Pál u. 128/b.
képviselő: Filotás Viktória
A vizuális nyelv és kultúra felhasználása főképpen a képző- és iparművészeti törekvéseken keresztül, továbbá az ehhez kapcsolódó társművészeti alkotások vizsgálata, megvalósítása és oktatása. Fórum létrehozása a haladó szellemiségű alkotói ötletek megvalósításához, bemutatkozási lehetőség biztosítása fiatal képző- és iparművészek számára, érdekképviseletük elősegítése. ... >>

Bagolyvár Alapítvány

(oktatási)

1224 Budapest, XV. utca 53.
képviselő: Farkas Zoltán, Gaják Petra, Lovay Gábor
Gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének elősegítése támogatása, különös tekintettel az egyéni képességfejlesztésre, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, vagy sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátására, a kultúra közvetítésére, a környezettudatos nevelésre, az egészséges táplálkozáson és rendszeres mozgáson alapuló életmód fontosságára. ... >>

Balambér Világa Alapítvány a gyermekek egészséges fejlődéséért

(sport,oktatási)

1224 Budapest, Dózsa Gy. út 93. /b.
képviselő: Görög Judit
Az alapítvány célja a 2-7 éves gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése és támogatása , különös tekintettel az alábbiakra : gyermekek szociális , emocionális és mentális fejlődésének biztosítása ; a testi fejlődés biztosítása , a rendszeres sportolás megszerettetése. ... >>

Balla György Matematikai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1222 Budapest, Fülesbagoly u. 10-12.
képviselő: Andics Gábor
Abból a célból, hogy a támogatás összege a fiatalok további szellemi-szakirányú fejlődését segítse, az alapítvány támogatni kívánja a középiskolás korú, gimnáziumban tanuló, kiemelkedő matematikai tudással és képességgel rendelkező fiatalokat. Ezért évente egy alkalommal az alapítvány díjjal és Balla György emléklappal jutalmazza azt a gimnáziumi tanulót, aki a tárgyévben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen matematikából a legjobb helyezést érte el. ... >>

Barossi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1224 Budapest, Dózsa Gy. 84-94.
képviselő: Kukainé Békés Emese
Oktatási-nevelési programok támogatása. ... >>

Barossi Palánták Óvodai Intézményt Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1223 Budapest, VII. utca 15.
képviselő: Babos Csabáné elnök, Horváthné Moskál Szilvia, Tamás Jánosné
Az 5.sz. Egyesített óvoda I. intézmény részére (1224.Bp. XXII., VII. utca 15.) nevelési programjának magas színvonalú megvalósítása. A nevelő-, oktatómunka tárgyi feltételeinek korszerűsítése. Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú személyiség fejlesztése, tehetsége gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, ehhez kapcsolódó tárgyi feltételek biztosítása. A munkahelyi környezet tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

Bartók Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1225 Budapest, Bartók Béla út 6.
képviselő: Karsay Ferenc
A Budapest, XXII. kerületi 10.sz. Bartók Béla Általános Iskola oktatási és nevelési lehetőségeinek támogatása és bővítése. ... >>

Bébiúszás-oktatók Első Országos Egyesülete

(oktatási)

1223 Budapest, Völgy utca 3/ b.
képviselő: Karsay Ferenc
A magyarországi bébiúszás-oktatók egységes szakmai irányelveinek kialakítása
- az egészséges és sérült csecsemők, kisdedek uszodai foglalkoztatásával kapcsolatos szakmai kutatások eredményeinek összegyűjtése
- a közvélemény széleskörű tájékoztatása a csecsemőúszás előnyeiről és veszélyeiről
- nemzetközi kapcsolatteremtés hasonló jellegű szervezetekkel
- az egészséges életmódra, rendszeres testmozgásra nevelés családi keretek között ... >>

Béka Judo Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1221 Budapest, Leányka u. 28.sz.
képviselő: Szombat Attila
Csanádi Árpád Központi Sportiskola cselgáncs szakosztályának - azon belül is a béka csoportnak a támogatása. ... >>

Budafóka XXII. Sportegyesület

(sport,oktatási)

1223 Budapest, Park utca 34.
képviselő: Bodnár Tamás
Úszás, vízilabda, szinkron úszás, triatlon, röplabda, futás, kerékpározás és görkorcsolyázás sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. Tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, fenntartása. ... >>

Budafoki Borászképzés Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1221 Budapest, Kossuth L. u. 83.
képviselő: Kós Annamária
A középfokú informatikai számítástechnikai képzés és alkalmazás tárgyi és technikai feltételeinek támogatása, javítása és fejlesztése. Az iskola nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítése, ehhez kapcsolódóan szaknyelvi képzés támogatása. A támogatni kívánt iskola: "Soós István" Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet. 1221. Budapest, Kosssuth L. u. 83. ... >>

Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány

(oktatási)

1223 Budapest, Közgazdász u.9-11.
képviselő: Gerencsér Judit, Póschné Lehotai Erzsébet
A Kempelen Farkas Gimnáziumban folyó képzés segítése, különös tekintettel az idegen nyelv és információtechnika oktatására. ... >>

"Budafoki Úszóversenyzők Alapítvány"

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1221 Budapest, Csipkebogyó utca 19.
képviselő: Horváth Tamás
Rekreáció, egészséges életmódra és versenysportra nevelés;- a gyerek versenyeztetése Magyarországon és külföldön; - a gyerekek felkészítése és eljuttatása a versenyekre;- sport- és felkészítő táborok szervezése és lebonyolítása; - egészségügyi prevenció;- tehetségkutatás, tehetségfejlesztés hátrányos helyzetű versenyzők segítése a versenysport viszontagságos életében. ... >>

Budai Röplabda Diák Sportegyesület

(sport,oktatási)

1222 Budapest, Éger u.3.
képviselő: Muhiné Ried Ágnes elnök
Az egyetemes magyar sport és az olimpiai mozgalom fejlődésének elősegítése, a nemzetközi sportkapcsolatok segítése, ápolása, tanári- és edzői képzés segítése a tudományos kutatások eredményeinek felhasználásával, sportági szakosztályok működtetése, utánpótlás-nevelés és az élvonalban eredményeket elérő sportolók nevelése, felkészítése, versenyeztetése, népszerűsítése, részvétel a lakossági-, és diák szabadidősportban. ... >>

Budapest Highland Golf Club Sportegyesület

(sport,oktatási)

1221 Budapest, Dózsa György út 101-103.
képviselő: Závodszky Zoltán
A golfjáték támogatása, továbbfejlesztése, szabadidő hasznosabb, tartalmasabb kitöltésének elérése, ezen belül: a golfjáték oktatása, utánpótlás nevelése, versenyeztetés, a versenyeztetés feltételeinek biztosítása. ... >>

Budapesti Készenléti Mentők Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1222 Budapest, Nyár u. 3/b.
képviselő: Borbély István
Katasztrófahelyzetek megoldására és kezelésére jön létre, melynek során biztosítja megfelelő mentési eszközök (járművek, műszerek) rendelkezésre állását; Olyan univerzális feladatok ellátására képes mentőegység kialakítására törekszik, akik szakmailag képesek bármi- lyen váratlan vagy szélsőséges helyzetben és körülmények között a veszélyeztetett emberi életek mentésére, szükség esetén a sérült személyek kórházba szállítására; Részt vesz katasztrófakutyák ki- képzésében, szükség esetén speciális segítőkutyákkal vonul ki bár- mely helyszínre, ezzel növelve a katasztrófahelyzetben eltűnt sze- mélyek túlélésének esélyeit. ... >>

Cél Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület

(sport,oktatási)

1223 Budapest, Park utca 2.
képviselő: Gimesi Péter önálló, Jók János önálló
A működés területén a technikai és lövészsportok elterjesztése. Tehetséges fiatalok kiválasztása és felkészítése a versenyeztetésre, rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, versenyzés. ... >>

Czegei Wass Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1221 Budapest, Arany János út 105.
képviselő: Gergely Éva, Simó József
A magyar történelmi, irodalmi és kulturális ismeretek fejlesztése működő oktatási intézményekkel történő eggyüttműkodés, illetőleg e célokra további oktatási intézmények alapítása útján.Tandíjat, szállást, és ellátást magában foglaló ösztöndíj biztosítása magyar- országi, illetőleg külföldi oktatási intézményekben középiskolai, illetőleg a felsőoktatásban résztvevő tanulók számára. A magyar néprajz szempontjából jelentős magyarországi, illetőleg külföldi épületek helyreállítása, újjáépítése és megőrzése. A magyar nemzet világtörténelmi szerepe szempontjából jelentős történelmi műtárgyak beszerzése és magyarországi, illetőleg külföldi működő, vagy a későbbiekben alapítandó múzeumok részére történő adományozása. Más nonprofit szervezetekkel történő együttműködés ökológiai és környezeti tanulmányok készítése útján a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezetszennyezés helyzetének javítását szolgáló intézkedések meghozatala érdekében. Egyes rászoruló sze- mélyek részére képességük fejlesztése érdekében tanulmányi és ter- mészetbeni támogatás biztosítása útján karitatív segítség nyújtás. ... >>

DOOR Siketek Keresztyén Alapítvány

(oktatási)

1222 Budapest, Zentai u. 22/a..
képviselő: Camille Beckham, Mark Sorenson, Stephen A. Farina elnök
Az alapítvány célja a siketek érdekei- nek védelme és támogatása, szociális helyzetük javításának segítése, részük- re bibliai képzés biztosítása Magyaror- szágon és külföldön egyaránt. ... >>

Dr. Manninger Jenő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1221 Budapest VIII., Horogszegi határsor 7/c. sz.
képviselő: elnök: Dr. Flóris István
Tudományos kiadványok szerkesztése és kiadása, tudományos konferenciák rendezése és szervezése, orvosi oktatás és továbbképzés szervezése, új gyógyító eljárások kidolgozása, gyógyszerek kipróbálása, új szakmai eljárások bevezetése, kipróbálása és ezek szakvéleményezése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Dr. Molnár Imre Alapítvány a polimerek és polimer kompozitok fejlesztésének és oktatásának elősegítéséért

(oktatási)

1221 Budapest, Ady Endre út 59.
képviselő: Dr.Macskási Levente elnök önálló, Dr.Vas László Mihály ketten együtt, Prof.dr.Czigány Tibor ketten együtt
Tudományos igényű tanulmányok és publikációk készítésének támogatása. Tanulmányok készítése a szakirányú oktatás hatékonyságának növelése érdekében. A polimerekkel és a polimer kompozitókkal kapcsolatos tananyag-, tanulmánykészítés támogatása. A polimerek és a polimer kompozitok tárgyában képzett hallgatók ösztönzése, támogatása. A polimerek és a polimer kompozitok képzésének támogatása a nemzetközi együttműködési lehetőség jobb kihasználása érdekében. Egyetemi hallgatók és doktorandusok nemzetközi cseréjének elősegítése. ... >>

Duna - Vitex Szakszervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1222 Budapest, Nagytétényi út 72.
képviselő: Lengyel Elza
elsősorban a működési területén csiszolóanyag gyártási tevékenységet végző munkáltatóknál foglalkoztatottak érdekeinek előmozdítása, képviselete, védelme. Céljai megvalósítása érdekében gazdasági, jogi, szociális, segélyezési, kulturális, tömegkommunikációs informatikai, képzési, munkavédelmi, üdültetési, sport, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatásokat nyújt. Ezen feladatok megvalósításához intézményeket hozhat létre és működtethet. ... >>

DUO ZENEISKOLA Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Eötvös u. 6.
képviselő: Hamzsáné Pesti Terézia, Hegedűs Lászlóné sz. Lédeczi Ildikó
Az alapfokú zene oktatása, művészeti nevelés, amely megalapozza a művészi kifejező készséget, előkészíti, illetve felkészíti a szakirányú továbbtanulásra. A zeneiskola feladata a hangszerkesztés biztos megtanítása, a zenével való kapcsolatteremtés és a vele kapcsolatos elméleti tudás elsajátítása. Ösztönözze a tanulóit a későbbiek során a zene szeretetére, megértésére és iránta való érdeklődésre. ... >>

ELTE Nagytétényi Kollégium Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164.
képviselő: Dr. Seifert Tibor, Gherdán Tamás
Az ELTE Nagytétényi úti Kollégiuma mindenkori lakóinak és az ELTE összes hallgatójának oktatási és ismeretszerzési támogatása. ... >>

Eminens Jól Tanuló - Jól Sportoló Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1220 Budapest, Tompa 2/4.
képviselő: Rozboráné Megyesi Anikó
A budapest XXII. Tompa u. 2/4 szám alatti 9.sz. Általános Iskolában az iskolai tanulmányokban és a sportolásban minél jobb eredmények elérése, dijazással. ... >>

Empátia-Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1223 Budapest, Kápolna 2/4.
képviselő: Kádár Zoltánné
A 12. sz. Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalának emelése, az organikusan sérült tanulók rehabilitációja. ... >>

Ficánka Alapítvány az Óvodai Oktatásért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1222 Budapest, Árpád utca 61.
képviselő: Bozsó György Zoltánné
a gyerekek nevelését, az oktató-, nevelő munka magasabb színvonalú ellátását segítő értelmi és mozgásfejlesztéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez, a meglévő eszközök fejlesztéséhez támogatást nyújtani.
A higiénikus- esztétikus környezet biztosítása.
Sport-szabadidős- és kulturális programok szervezéséhez, lebonyolításához, továbbá ezen programok, esetlegesen résztvevő fellépők fellépési díjának kifizetéséhez.
Az óvodai szervezésben megteremtett erdei óvodában, nyári táborozáson résztvevő gyerekek és kísérők számára a részvételi díj költségeinek enyhítéséhez nyújtani támogatást.
A gyerekek nevelésében résztvevő dolgozók számára továbbképzések, tanulmányutak és szakmai kirándulások finanszírozása.
A fenti célokat segítő kiadványok, segédanyagok megjelentetéséhez és reklámoztatásához szükséges költségek biztosításához és az intézmény számítástechnikai infrastruktúrájának fejlesztéséhez támogatást nyújt.
A környezettudatos életre nevelés programjaihoz való csatlakozás költségeinek biztosítása. ... >>

Figyelj Ránk Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Anna u.9-11.
képviselő: Csendes Györgyi
Az alapítvány székhelyén lévő óvodában a nevelő munka tárgyi fel- tételei korszerűsítésének elősegítése. A gyerekek komplex művészeti nevelése. A kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek továbbképzési, szakmai fejlődési lehetőségek bővítése kutatási célfeladatok, szakmai tapasztalatcserék,tanulmányutak támogatásával. ... >>

FREE CHOICE TEAM Egészségmegőrző Egyesület

(oktatási)

1222 Budapest, Dankasirály u. 1.
képviselő: Dr. Lenkei Gábor/dr.Tóth Csabával, Dr. Lenkeiné Pető Éva/dr.T.Csabával, Dr. Tóth Csaba / kettő együt
A tudományosan megalapozott egészségjavító és egészségmegőrző módszerek, az ilyen célú társadalmi szervezetek létrejöttének működésének elősegítése, az egészségmegőrző szemlélet kialakítása, ezek oktatása, illetve az ezzel kapcsolatos oktatók képzése. ... >>

Gyémánt Pajzs 3000 Nemzetközi drog, erőszakellenes és ifjúságvédelmi Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1223 Budapest, XII. u. 32/b.
képviselő: Ubrankovics Natália
Drogos fiatalok gyógyulásának elősegítése és a társadalomba való beilleszkedés segítségnyújtás! Nemzetközi Drog- és Terrorellenes Világszövetségi Gárda létrehozása, lépcsőzetesen a világ összes országának bevonásával. Biztonságszolgálati Világszövetség és segély szervezet létrehozása, mely támogatná a munkájuk során elhunyt szülők árváit, hozzátartozóit vagy megrokkant szakembert egyszeri segéllyel. Általános katasztrófa elhárításában való részvétel (kellő anyagi háttér esetén). A lakosság biztonságérzetének javítása, (speciális járőr szolgálat) baráti együttműködés a legfelső nyomzati szervekkel. Eltűnt gyerekek felkutatásának segítése és a szülőkhöz való visszajuttatása. (Továbbá figyelemfelkeltés a családon belüli erőszakra.) Nemzetközi harcművészeti és Testőr Akadémia létrehozása külföldiek bavonásával. Külföldi képviseletek nyitása. Lövész és Íjászklub létrehozása. Drogkereső, őrző-védő, vöröskeresztes kutyák tenyésztése és képzése. Egészséges életmód propagálása, önvédelmi sportok elterjesztése. Fiatal tehetségek felkarolása (kutató, feltaláló, művészek és sportolók stb.) Gyémánt Pajzs 3000 Lovagrend azonnali felállítása, mind más Lovagrend, nagyfokú elismerést és bizalmat ad azon kiválasztott személyeknek, akik a társadalomért, az egészségért, a bűnüldözéséért hasznos kiemelkedő munkát végeznek. ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1225 Budapest, Napközi 2.
képviselő: Háger Erzsébet
Az óvoda nevelőmunkájának színvonalasabbá tétele az anyagi, tárgyi feltételek növelésével. ... >>

Gyógyszertári Szakdolgozók Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1221 Budapest, Regényes u. 6. I.6.
képviselő: Balogh Margit szervezési elnökhelyettes, Füleki Mariann elnök, Tóth Józsefné általános elnökhelyettes
A gyógyszertári szakdolgozók ? gyógyszertári szakasszisztensek, gyógyszertári asszisztensek ? önkéntes és folyamatosan működtetni kívánt egyesülése annak érdekében, hogy
a gyógyszertári szakdolgozók szakmai érdekeinek képviselete,
a gyógyszertár szakdolgozók szakmai fejlődésének biztosítása oktatás, továbbképzések, konferenciák szervezése, tudományos tevékenység folytatása,
az egészségmegőrzés területén felvilágosító tevékenység folytatása,
kapcsolattartás a törvényhozó-, államigazgatási-, felügyeleti-, érdekképviseleti-, szakmai intézményrendszerekkel, társadalmi szervezetekkel, cél szerinti nemzetközi szervezetekkel. ... >>

HÁLÓ Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1225 Budapest, Batthyány u. 34.
képviselő: Thuróczy György
A megújuló katolikus egyház és társadalom szolgálata az evangelizáció, a misszió, a karitász, a művészet és a kultúra területén elsősorban a közösségfejlesztés által. ... >>

Háros Rádióklub Egyesület

(oktatási)

1222 Budapest, Háros u. 70.
képviselő: Bali György elnökhelyettes, Dr. Holman Tamás elnök, Márkus Béla titkár
a tagjai számára az önképzés és műszaki továbbképzés lehetőségeinek biztosítása, a műszaki-fejlesztési, konstrukciós tevékenységek segítése, az általános speciális rádióforgalmi kisérlrti tevékenységek, továbbá a szabadidős tevékenységek szervezése, támogatása, és feltételeinek megteremtése, valamint tagjainak képviselete és érdekeinek védelme. ... >>

Hégető Honorka Alapítvány

(oktatási,szociális)

1222 Budapest, Nagytétényi utca 29.
képviselő: Kotroczó Róbert
A fiatalon elhunyt riporternőről, Hégető Honorkáról elnevezett dí- jat kíván létesíteni, amelyet minden évben egy alkalommal, szeptem- ber 10-én (abban az esetben ha ez nem lehetséges, a kuratórium által meghatározott időpontban), kíván átadni az RTL Klub televi- ziónál, az év során a hátrányos helyzetűek sorsával foglalkozó, két a témában kiemelkedő teljesítményt nyújtott riporter(ek)nek, illetve hírszerkesztő(k)nek. ... >>

Hétfő Alapítvány

(oktatási)

1223 Budapest, Szent István u 27.
képviselő: Berzsényi Ildikó elnök
Rászoruló családok, etnikai kisebbségek oktatási, nevelési támogatása. Hosszabb távon általános és középfokú oktatási intézmények létrehozása. Általános és középfokú oktatási intézmény fenntartása. ... >>

Hófehér Fóka a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1223 Budapest, Völgy utca 3/ B.
képviselő: Dr. Gömöry Géza
Rekreáció, egészséges életmódra nevelés a sport, testkultúra, úszás segítségével. A gyerekek úszásoktatása csecsemőktől a középiskolásokig. Hasznos szabadidő eltöltés segítése. Erdei iskolák, óvodák szervezése, lebonyolítása. Sport- és szabadidős táborok szervezése és lebonyolítása. Egészségügyi prevenció. ... >>

Holland Komplex Labdarúgó Iskola a Labdarúgás Utánpótlásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1225 Budapest, Kolozsvári u. 65.
képviselő: Ferenczy Attila
A legkorszerűbb -holland mintájú- labdarúgó utánpótlás képzés elterjesztése és gyakorlati megvalósítása. ... >>

Hugonnai Vilma Iskolaszék

(intézményi,oktatási)

1222 Budapest, Cövek 8.
képviselő: Tiszai Tibor ... >>

Izgő-mozgó Sportra és Egészségre Nevelő Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1222 Budapest, Háros utca 123. /A. I./1.
képviselő: Kovács János
Az óvodai és iskolai és sportélet fejlesztése, támogatása, utánpótlás - nevelés, szabadidősport és az ezekhez kötődő események szervezése. ... >>

Jézus Szíve Templomáért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1222 Budapest, Bocskai utca 17
képviselő: Herczeg Andrásné
A Budapest, XXII. kerület Pannónia u. 48. sz. alatti templom építésének, fenntartásának, bővítésének, valamint a Jézus Szíve templom közösségének kulturális, karitatív, szociális, valamint oktatási és nevelési tevékenységének a támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal