Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXII. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 105
1. oldal

3R Spartacus Calcio Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Ady E. utca 147 /A.
képviselő: Szabó László
Sportbéli hagyományteremtés a labdarúgás támogatásával, létrehozásával, a tagság szervezésével. Felkészítés az egyesület tagjai számra amatőr labdarúgó bajnokságokon való részvételre. Ehhez kapcsolódó oktatás. Különböző labdarúgó versenyek szervezett megtekintése. Ismert sportolókkal találkozók megszervezése. Szakmai összejövetelek, előadások szervezése, létrehozása, támogatása. ... >>

A Jókay Család Alapítványa

(intézményi,kulturális)

1221 Budapest, Gerinc utca 83. I.em.
képviselő: Bereczky Zoltán, Osváth László
A magyar nemzet lelki, szellemi és anyagi gyarapodásának előmozdítása, Jókay Család filantróp és kulturális hagyományainak ápolása, a kárpátmedencei Jókai - körök társaságok támogatása, a magyar kisebbségek esélyegyenlőségének előmozdítása, folyamatos kutató-, rendszerező-, tájékoztató-, oktató- és szervező munka végzése, ill. támogatása, segítő információáramlás céljából; a Pápai Református Kollégium történelem és földrajz tantárgyakból kiváló eredményt nyújtó diákjainak támogatása. ... >>

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1220 Budapest, Gádor 101-105.
képviselő: Maróthy Miklósné
Támogatást nyújtani az iskolában tanuló gyermekek nyelvoktatásához és egészséges fejlődéséhez. ... >>

Abdul Karim Germanus Gyula Kulturális Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1220 Budapest, Komáromi u. 51.
képviselő: Alwani Samer
Gondoskodás a Magyarországon élő, arra rászoruló muszlimokról az Alapítvány által egyedi elbírálás alapján nekik ítélt segély kiutalása révén. Magyarországon vagy külföldön élő oktatók bevonásával az iszlám vallás, kultúra, humanitás tanítása, minél szélesebb körű megismertetése, és gyakorlásának támogatása egyebek között könyvkiadás, nyomtatás, konferenciák, tanfolyamok, előadások és táborok szervezése útján. Imaházak, iskolák a hit gyakorlására szolgáló helyiségek biztosítása. Az arra rászorulók szociális helyzetének javítása adott esetben szállás, étkezés biztosításával, oktatásuk támogatásával. Egészségügyi támogatás az arra rászorulók gyógykezeltetéséhez. Az arra rászoruló muszlimok gazdasági helyzetének javítása részükre új foglalkoztatási lehetőségek megteremtésével. Magyar hallgatók külföldi egyetemeken vagy más oktatási intézményekben külföldi ösztöndíj mellett történő vallásoktatásának megszervezése illetve ilyen oktatásokon való részvételhez alapítványi ösztöndíj biztosítása. ... >>

Antanténus Alapítvány

(sport,kulturális)

1221 Budapest, Magyar u.7.
képviselő: Vukovich Zoltán
A családban nevelkedő gyermekek számára szervezett, a családok egyéni igényeit is kielégítő hiánypótló foglalkozások szervezése ésmegvalósítása. Intenziv egyéni fejlesztést igénylő gyermekek ellátása. A gyrmekek életkorának megfelelő nappali gondozás, felügyeelet,nevelés.Egyéb egyéni igények által negfogalmazott foglalkozások /pl. sport programok,múzeumlátogatások, kirándulások/ szervezése éslebonyolítása. ... >>

ARTCHAIKA Ősművészeti Agyagműves Egyesület

(kulturális)

1224 Budapest, Bartók utca 136.
képviselő: Szili Ferenc, Vinczéné Lőrincz Ágnes ... >>

Artér Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Péter Pál u. 128/b.
képviselő: Filotás Viktória
A vizuális nyelv és kultúra felhasználása főképpen a képző- és iparművészeti törekvéseken keresztül, továbbá az ehhez kapcsolódó társművészeti alkotások vizsgálata, megvalósítása és oktatása. Fórum létrehozása a haladó szellemiségű alkotói ötletek megvalósításához, bemutatkozási lehetőség biztosítása fiatal képző- és iparművészek számára, érdekképviseletük elősegítése. ... >>

Aula Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

1224 Budapest, Mátyás király utca 33.
képviselő: Molnár Tünde, Varró-Gyapay Szilvia
Közös éneklés öröme, fellépés hazai és nemzetközi kórusversenyeken, fesztiválokon, kulturális rendezvényeken. ... >>

Baross Gábor telepi Polgári Kör

(kulturális,egyéb)

1224 Budapest, Baross Gábor Telep, XVI. utca 22.
képviselő: Pelikán Imre
Helyi színvonalas, kulturális társadalmi és társasági élet megteremtése és ápolása, a közerkölcsök és közbiztonság megóvása. Az újonnan megalakuló Baross Gábor telepi Polgári Kör az 1909. évben alakult hasonnevű szervezet utódja, hagyományainak felvállalója és folytatója. ... >>

Bartók Lakótelepi és Tétényi Közösségi Televíziós és Kulturális Egyesület

(kulturális)

1225 Budapest, Nagytétényi út 242. alagsor
képviselő: dr. Babics László
Információs és kulturáliskapcsolatokkiépítése, épolása és közvetítése. ... >>

Bartók-Csút Lakótelepért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1225 Budapest, Fácán utca 5. III./13.
képviselő: Schmidt János
a Budapest, XXII. kerület, Bartók - Csút lakótelep, és lakóhelyük tágabb környezetének otthonosabbá, biztonságosabbá, lakhatóbbá tétele, az itt élők életkörülményeinek javítása. ... >>

Belvárosi Polgár Alapítvány

(kulturális)

1225 Budapest, Tenkes utca 3. a.
képviselő: Fodor Lívia
Közéleti tevékenység támogatása. ... >>

Bozsik Yvette Alapítvány

(kulturális)

1224 Budapest, Szakiskola utca 182.
képviselő: Bozsik Yvette, dr. Hakansson-Nagy Beáta
A kortárs táncművészet fejlődésének elősegítése és bátorítása Magyarországon. ... >>

Budafok-Belváros Egyházközségi Alapítvány

(kulturális)

1221 Budapest, Plébánia 2.
képviselő: Cseh László, dr. Bódis Lajos, Fellegi Béla
A Budafok-Belváros Szent Lipót Plébánia műemlék templomának teljes felújítása, restaurálásának támogatása. ... >>

Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete

(sport,kulturális)

1222 Budapest, Tóth József utca 45.
képviselő: Vizi Sándor
A kerület helytörténeti hagyományok ápolása, a tudományos ismeretterjesztés és közművelődési lehetőségek javítása, bővítése, a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében környezetvédelem, a sportélet támogatása, kapcsolattartás más szervezetekkel. Az egyesület a célok megvalósítása érdekében gazdálkodási tevékenységet folytat. ... >>

Budafok-Tétényi SUPERNOVA Kulturális,Művészeti és Sport Alapítvány

(sport,kulturális)

1223 Budapest, Rózsakert u. 29/b. II.em.11.
képviselő: Lackó Mihály / kettő együtt, Novák Zsuzsanna / kettő együtt, Pataki János / kettő együtt
A kultúra, a művészet és a sport iránt érdeklődő gyerekeknek és fiataloknak lehetőség teremtése a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a rendszeres testmozgásra és a képességek kibontakoztatására. ... >>

Budafoki Borút Egyesület

(kulturális)

1221 Budapest, Kossuth L. utca 36.
képviselő: dr. Kiss Péter
Az egyesület célja működési területén a borturizmus speciális turisztikai termékeinek a borút kialakításával gazdasági fejlesztési feladatok ellátása. Az egyesület célja a borút fejlesztési programjának kidolgozása, a borút termékfejlesztési, információs, piackutatási feladatainak előmozdítása, illetőleg ellátása. A borturizmussal összefüggő feladatok ellátása. Pályázatok előkészítése, anyagi forrásainak biztosítása, támogatók bevonásával. Az egyesület összefogja a tagságot, szervezi a közösségi életet, a szőlészet és borászat kulturális és tárgyi hagyományainak, emlékeinek megőrzésével. Az egyesület feladata a borkultúra ápolása megőrzése, az azzal összefüggő hagyományteremtő szakmai rendezvények, borünnepek szervezése illetőleg ilyen rendezvények kezdeményezése. ... >>

Budafoki Fúvósegylet

(kulturális)

1225 Budapest, Március 15. u. 9.
képviselő: Károlyi Zsolt
Az egyesület célja, hogy segítse tagjainak zenei művelősését, bevezesse tagjait a közös muzsikálás gyakorlatába, megszerettese és megismertesse a klasszikus és modern fúvószene értékeit, gazdagítsa tagjainak érzelemvilágát, lehetőséget adjon elmélyült, értékes közösségi munkára, felkutassa és ápolja Budafok és környéke fúvós hagyományait, aktívan részt vegyen Budafok, Budatétény, Nagytétény és a környező települések zeni életében, illetve magyas művészi színvonalon, eredményesen képviselje a magyar fúvóskultúrát hazánkban és küföldön. ... >>

Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar Egyesület

(kulturális)

1225 Budapest, Batthyány utak 34.
képviselő: Nagyné Szeibert Nóra
Lehetőséget biztosítani hangszeren játszó fiatalok számára zenélésre, a zenei gyakorlatok megszerzésére; a tagok zenei művelődésének biztosítása; aktív részvétel Budafok és környéke zenei életében, a tagság és az érdeklődők megismerjék a klasszikus zenei értékeket, különös tekintettel az egyesület névadójára. Magas művészi színvonalon, eredményesen képviseljék a zenei kultúrát itthon és külföldön. ... >>

Budafoki Péter-Pál utca és Környéke Polgári Kör

(kulturális)

1221 Budapest, Péter-Pál u. 122/a.
képviselő: Dr. Szigeti Zoltán /elnök, Dr.Joó Ernő / titkár ... >>

Budafoki Premontrei Öregdiákok Egyesülete

(kulturális)

1220 Budapest, Pentz K. 13-15.
képviselő: Virányi Ottó ... >>

Budafokiak Budafokért Alapítvány

(kulturális)

1222 Budapest, Sörház u. 37.
képviselő: Hollós György, König Ferenc, Szirmay Tamás
A budafoki nemzetiségi hagyományok visszaállítása, ápolása. ... >>

Budafolk Táncegyüttes Egyesület

(kulturális)

1221 Budapest, Nagytétényi 35.
képviselő: Oláhné Rozsi Magdolna ... >>

Carmine Celebrat Kórus Alapítvány

(kulturális)

1221 Budapest, Ady Endre út 141/b.
képviselő: Németh Judit
A többéves működése során hazai és nemzetközi sikereket elért Carmine Celebrat Kórus támogatása a magyar- és külföldi zeneszerzők egyházzenéjének a terjesztésével. Ennek érdekében térítésmentes hangversenyeket és előadásokat szervez, illetve anyagilag elősegíti az ilyen rendezvények létrehozását. ... >>

Carton-Lemez Budafok Alapítvány

(kulturális)

1222 Budapest, Gyár 15.
képviselő: Haag János
Kiemelkedő papir-karton és nyomdaipari szakmai, tudományos, üzleti és kulturális tevékenység elősegítése és elismerése. ... >>

Chevaliers Törley Pezsgőrend Egyesület

(kulturális)

1222 Budapest, Hárosu utca 2-6.
képviselő: Karkó János
A ?Törley? pezsgőkészítés hagyományának megőrzése; a budafoki bor- és pezsgőhagyományok megőrzése; a bor- és pezsgőkultúra ápolása; Törley József nevével jelzett kulturális tevékenység (Törley-szalon) ápolása. ... >>

CivilPress Egyesület

(kulturális)

1223 Budapest, Erzsébet királyné út 16. B.
képviselő: Németh Árpád Dávid
Támogatni a demokrácia, a független és plurális tájékoztatás, a szólásszabadság, a civil öntudat és a civil kontroll fejlesztését és érvényesülését.
Támogatni az emberi és állampolgári jogok védelmét, segíteni a fogyasztóvédelem és a környezetvédelem civil ügyeit, és elősegíteni a kisebbségek érdekérvényesítését.
Támogatni a civil magánszemélyek és civil szervezetek olyan társadalmi szerepvállalását, amely a civil társadalom megerősítését és a hatékony civil kontroll kialakítását szolgálja.
Biztosítani a hozzáférhetőséget minden olyan információhoz, hírhez és tudósításhoz, amelynek ismerete szükséges a nyilvánosság számára az egyéni és közösségi jogok és érdekek megfelelő érvényesítéséhez.
A modern info-kommunikációs technikák által nyújtott lehetőségek kihasználására felkészíteni azokat a civil magánszemélyeket, akik valamilyen nehézség miatt ebben a folyamatban hátrányt szenvednek.
Serkenteni a civil magánszemélyek közötti együttműködést, támogatni a civilek által képviselt értékek és érdekek megjelenítését a nyilvánosságban, illetve elősegíteni ezek társadalmi érvényesülését.
Elektronikus kiadványok útján informálni a civil magánszemélyeket a hazai és nemzetközi civil eseményekről, és elősegíteni a civilek bekapcsolódását a hazai és nemzetközi civil mozgalmakba.
Bemutatkozási és híradási lehetőséget biztosítani minden olyan civil magánszemélynek és civil szervezetnek, akik/amelyek társadalmilag hasznos, pl. közérdekű ügyeket képviselnek.
Serkenteni a civil szervezetek közötti együttműködést, támogatni a civil szervezetek által képviselt értékek és érdekek megjelenítését a nyilvánosságban, illetve elősegíteni ezek társadalmi érvényesülését.
Elektronikus kiadványok útján informálni a civil szervezeteket a hazai és nemzetközi civil eseményekről, és elősegíteni a civil szervezetek bekapcsolódását a hazai és nemzetközi civil mozgalmakba. ... >>

Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

1223 Budapest, Húr utca 9. a 4. fszt./1.
képviselő: Rada Péter
euroatlanti gondolkodás terjesztése, támogatás nyújtása a nemzetközi kapcsolatok diszciplínájának tárgykörébe tartozó tudományos és szakmai tevékenység folytatásához. ... >>

Csillaghalom Polgári Egylet

(kulturális)

1221 Budapest, Gézavár u. 1/a.
képviselő: Farkas Balázs
Lokálpatrióta kulturális médiumok létrehozása. ... >>

Czegei Wass Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1221 Budapest, Arany János út 105.
képviselő: Gergely Éva, Simó József
A magyar történelmi, irodalmi és kulturális ismeretek fejlesztése működő oktatási intézményekkel történő eggyüttműkodés, illetőleg e célokra további oktatási intézmények alapítása útján.Tandíjat, szállást, és ellátást magában foglaló ösztöndíj biztosítása magyar- országi, illetőleg külföldi oktatási intézményekben középiskolai, illetőleg a felsőoktatásban résztvevő tanulók számára. A magyar néprajz szempontjából jelentős magyarországi, illetőleg külföldi épületek helyreállítása, újjáépítése és megőrzése. A magyar nemzet világtörténelmi szerepe szempontjából jelentős történelmi műtárgyak beszerzése és magyarországi, illetőleg külföldi működő, vagy a későbbiekben alapítandó múzeumok részére történő adományozása. Más nonprofit szervezetekkel történő együttműködés ökológiai és környezeti tanulmányok készítése útján a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezetszennyezés helyzetének javítását szolgáló intézkedések meghozatala érdekében. Egyes rászoruló sze- mélyek részére képességük fejlesztése érdekében tanulmányi és ter- mészetbeni támogatás biztosítása útján karitatív segítség nyújtás. ... >>

Dinasztia Horgászegyesület%

(sport,kulturális,egyéb)

1222 Budapest, Nagytétényi u. 90., fszt. 3.
képviselő: Arácsi Viktor
Szabadidős- és hobbi tevékenység, sporttevékenység, horgászhagyomány megőrzése, horgászok ösztönzése az országos horgászrend, horgászetika betartására. ... >>

Duna - Vitex Szakszervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1222 Budapest, Nagytétényi út 72.
képviselő: Lengyel Elza
elsősorban a működési területén csiszolóanyag gyártási tevékenységet végző munkáltatóknál foglalkoztatottak érdekeinek előmozdítása, képviselete, védelme. Céljai megvalósítása érdekében gazdasági, jogi, szociális, segélyezési, kulturális, tömegkommunikációs informatikai, képzési, munkavédelmi, üdültetési, sport, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatásokat nyújt. Ezen feladatok megvalósításához intézményeket hozhat létre és működtethet. ... >>

DUO ZENEISKOLA Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Eötvös u. 6.
képviselő: Hamzsáné Pesti Terézia, Hegedűs Lászlóné sz. Lédeczi Ildikó
Az alapfokú zene oktatása, művészeti nevelés, amely megalapozza a művészi kifejező készséget, előkészíti, illetve felkészíti a szakirányú továbbtanulásra. A zeneiskola feladata a hangszerkesztés biztos megtanítása, a zenével való kapcsolatteremtés és a vele kapcsolatos elméleti tudás elsajátítása. Ösztönözze a tanulóit a későbbiek során a zene szeretetére, megértésére és iránta való érdeklődésre. ... >>

Eminens Jól Tanuló - Jól Sportoló Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1220 Budapest, Tompa 2/4.
képviselő: Rozboráné Megyesi Anikó
A budapest XXII. Tompa u. 2/4 szám alatti 9.sz. Általános Iskolában az iskolai tanulmányokban és a sportolásban minél jobb eredmények elérése, dijazással. ... >>

Ficánka Alapítvány az Óvodai Oktatásért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1222 Budapest, Árpád utca 61.
képviselő: Bozsó György Zoltánné
a gyerekek nevelését, az oktató-, nevelő munka magasabb színvonalú ellátását segítő értelmi és mozgásfejlesztéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez, a meglévő eszközök fejlesztéséhez támogatást nyújtani.
A higiénikus- esztétikus környezet biztosítása.
Sport-szabadidős- és kulturális programok szervezéséhez, lebonyolításához, továbbá ezen programok, esetlegesen résztvevő fellépők fellépési díjának kifizetéséhez.
Az óvodai szervezésben megteremtett erdei óvodában, nyári táborozáson résztvevő gyerekek és kísérők számára a részvételi díj költségeinek enyhítéséhez nyújtani támogatást.
A gyerekek nevelésében résztvevő dolgozók számára továbbképzések, tanulmányutak és szakmai kirándulások finanszírozása.
A fenti célokat segítő kiadványok, segédanyagok megjelentetéséhez és reklámoztatásához szükséges költségek biztosításához és az intézmény számítástechnikai infrastruktúrájának fejlesztéséhez támogatást nyújt.
A környezettudatos életre nevelés programjaihoz való csatlakozás költségeinek biztosítása. ... >>

Figyelj Ránk Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Anna u.9-11.
képviselő: Csendes Györgyi
Az alapítvány székhelyén lévő óvodában a nevelő munka tárgyi fel- tételei korszerűsítésének elősegítése. A gyerekek komplex művészeti nevelése. A kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek továbbképzési, szakmai fejlődési lehetőségek bővítése kutatási célfeladatok, szakmai tapasztalatcserék,tanulmányutak támogatásával. ... >>

Fókusz 22 Egyesület

(kulturális)

1222 Budapest, Kossuth Lajos 60.
képviselő: Szirtes Edit dr. ... >>

Fórumház Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1222 Budapest, Május 1. utca 25.
képviselő: Havasi Péter
Honismereti, természetjáró, kulturális, hagyományőrző és közösségteremtő programok szervezése. Nemzetközi, határontúli magyar ifjúsági, szakmai és kulturális szervezetekkel való együttműködés. A természeti és az épített környezet védelme. ... >>

"GERINC" Művészeti Egyesület

(kulturális)

1221 Budapest, Gerinc utca 127. fszt./1.
képviselő: Balogh Judit, Bisztriczky Réka, Mészáros Csaba
Az egyesület alapvető célja a környezet és tárgykultúra fejlesztése iparművészeti értékek előtérbe helyezésével. E cél érdekében az Egyesület felválalja az alábbiakat: kézműves hagyományok ápolása, fiatal iparművészek bemutatkozási lehetőségének megteremtése, új iparművészeti technológia kifejlesztése, alkalmazásának ösztönzése. Fiatal iparművészek tevékenységének színvonalas technológiai háttér biztosítása. Fiatal iparművészek szakmai tanulmányútjainak szervezése, finanszírozása. ... >>

Görög Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

1221 Budapest, Katona utca 2.
képviselő: Nikáki Afroditi, Nikákisz Szofoklész, Simon Éva Zoi ... >>

Gyémánt Pajzs 3000 Nemzetközi drog, erőszakellenes és ifjúságvédelmi Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1223 Budapest, XII. u. 32/b.
képviselő: Ubrankovics Natália
Drogos fiatalok gyógyulásának elősegítése és a társadalomba való beilleszkedés segítségnyújtás! Nemzetközi Drog- és Terrorellenes Világszövetségi Gárda létrehozása, lépcsőzetesen a világ összes országának bevonásával. Biztonságszolgálati Világszövetség és segély szervezet létrehozása, mely támogatná a munkájuk során elhunyt szülők árváit, hozzátartozóit vagy megrokkant szakembert egyszeri segéllyel. Általános katasztrófa elhárításában való részvétel (kellő anyagi háttér esetén). A lakosság biztonságérzetének javítása, (speciális járőr szolgálat) baráti együttműködés a legfelső nyomzati szervekkel. Eltűnt gyerekek felkutatásának segítése és a szülőkhöz való visszajuttatása. (Továbbá figyelemfelkeltés a családon belüli erőszakra.) Nemzetközi harcművészeti és Testőr Akadémia létrehozása külföldiek bavonásával. Külföldi képviseletek nyitása. Lövész és Íjászklub létrehozása. Drogkereső, őrző-védő, vöröskeresztes kutyák tenyésztése és képzése. Egészséges életmód propagálása, önvédelmi sportok elterjesztése. Fiatal tehetségek felkarolása (kutató, feltaláló, művészek és sportolók stb.) Gyémánt Pajzs 3000 Lovagrend azonnali felállítása, mind más Lovagrend, nagyfokú elismerést és bizalmat ad azon kiválasztott személyeknek, akik a társadalomért, az egészségért, a bűnüldözéséért hasznos kiemelkedő munkát végeznek. ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1225 Budapest, Napközi 2.
képviselő: Háger Erzsébet
Az óvoda nevelőmunkájának színvonalasabbá tétele az anyagi, tárgyi feltételek növelésével. ... >>

HÁLÓ Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1225 Budapest, Batthyány u. 34.
képviselő: Thuróczy György
A megújuló katolikus egyház és társadalom szolgálata az evangelizáció, a misszió, a karitász, a művészet és a kultúra területén elsősorban a közösségfejlesztés által. ... >>

Hat-szín virág Egyesület

(kulturális)

1222 Budapest, Dévény utca 20/a.
képviselő: Tóth Amaryll
elősegíti és támogatást nyújt a gyermekek egészséges szellemi fejlődéséhez, képességeik komplex fejlesztéséhez. ... >>

Jézus Szíve Templomáért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1222 Budapest, Bocskai utca 17
képviselő: Herczeg Andrásné
A Budapest, XXII. kerület Pannónia u. 48. sz. alatti templom építésének, fenntartásának, bővítésének, valamint a Jézus Szíve templom közösségének kulturális, karitatív, szociális, valamint oktatási és nevelési tevékenységének a támogatása. ... >>

"KARIATIDÁK" Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete

(sport,kulturális)

1225 Budapest, Nagytétényi út 234 B. III./10.
képviselő: Fodorné Locsu Vasziliki, Molnárné Vagyóczky Katalin/ kettő, Simonyi Ágnes / kettő együtt
A görög kultúra, irodalom, zene, tánc, gasztronómia, sport és más társadalmi hagyományok megismertetése és ápolása. ... >>

Képző- és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Városház tér 11.
képviselő: Dr.Feledy Balázs
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.évi CXL.törvény 76.§./1/ bekezdése szerinti helyi közművelődési tevékenység támogatásának, mint kötelező települési önkormányzati feladatnak ellátása, melyet a 7/1999.(05.03.)Ör. számú rendelet határoz meg. E rendeletben a helyi önkormányzat kulturális feladataiként meghatározott közfeladatok körül a Közalapítvány az alábbiakat látja el: A kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, ápolása, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységének a szellemi vonzerő megteremtése céljából ezek segítése. A környezeti és városesztétikai kultúra fejlesztése. Együttműködés kialakítása a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival. A szabadidő kultúrált és művelődési célú eltöltéséhez a célnak megfelelő esztétikus környezet biztosítása. ... >>

Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1221 Budapest, Leányka utca 11. 1./6.
képviselő: Tóth Nikoletta
A nemzetközi kulturális együttműködés és művészeti tevékenységek támogatása. ... >>

Kezdőpont Művészeti Egyesület

(kulturális)

1221 Budapest, Leányka utca 28. VI./28.
képviselő: Kereskényi Antal
Az egyesület tagjai körében a kezdő, fiatal művészek, képzőművészek, iparművészek és népművészek alkotásainak megismertetése, az ezekhez kapcsolódó szellemi és technikai tapasztalatok összegyűjtése, felelevenítése, megőrzése és igényes alkotásra nevelés az említett művészeti ágakban. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal