Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXII. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 53
1. oldal

A Jókay Család Alapítványa

(intézményi,kulturális)

1221 Budapest, Gerinc utca 83. I.em.
képviselő: Bereczky Zoltán, Osváth László
A magyar nemzet lelki, szellemi és anyagi gyarapodásának előmozdítása, Jókay Család filantróp és kulturális hagyományainak ápolása, a kárpátmedencei Jókai - körök társaságok támogatása, a magyar kisebbségek esélyegyenlőségének előmozdítása, folyamatos kutató-, rendszerező-, tájékoztató-, oktató- és szervező munka végzése, ill. támogatása, segítő információáramlás céljából; a Pápai Református Kollégium történelem és földrajz tantárgyakból kiváló eredményt nyújtó diákjainak támogatása. ... >>

A Magyar Nyelvért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1221 Budapest, Arató utca 24/ B.
képviselő: Dr.Bardócz-Tódor András
A magyar nyelv iskolai oktatásának személyi és tárgyi feltételeinek segítése a határon túli magyarság körében. ... >>

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1220 Budapest, Gádor 101-105.
képviselő: Maróthy Miklósné
Támogatást nyújtani az iskolában tanuló gyermekek nyelvoktatásához és egészséges fejlődéséhez. ... >>

Abdul Karim Germanus Gyula Kulturális Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1220 Budapest, Komáromi u. 51.
képviselő: Alwani Samer
Gondoskodás a Magyarországon élő, arra rászoruló muszlimokról az Alapítvány által egyedi elbírálás alapján nekik ítélt segély kiutalása révén. Magyarországon vagy külföldön élő oktatók bevonásával az iszlám vallás, kultúra, humanitás tanítása, minél szélesebb körű megismertetése, és gyakorlásának támogatása egyebek között könyvkiadás, nyomtatás, konferenciák, tanfolyamok, előadások és táborok szervezése útján. Imaházak, iskolák a hit gyakorlására szolgáló helyiségek biztosítása. Az arra rászorulók szociális helyzetének javítása adott esetben szállás, étkezés biztosításával, oktatásuk támogatásával. Egészségügyi támogatás az arra rászorulók gyógykezeltetéséhez. Az arra rászoruló muszlimok gazdasági helyzetének javítása részükre új foglalkoztatási lehetőségek megteremtésével. Magyar hallgatók külföldi egyetemeken vagy más oktatási intézményekben külföldi ösztöndíj mellett történő vallásoktatásának megszervezése illetve ilyen oktatásokon való részvételhez alapítványi ösztöndíj biztosítása. ... >>

Agnelli Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1222 Budapest, Nap u. 10.
képviselő: Dr.Karner Tamás
A BM.KKI.AITO (1071.Budapest, Városligeti fasor 9-13.) Kórházban dolgozók szakmai továbbképzésének elősegítésével javítsák az intéz- ményben a betegek ellátásának szakmai színvonalát, és a betegség- megelőző tevékenységek sikerességét. ... >>

Alapítvány a Meseerdő Óvodáért

(intézményi,oktatási)

1223 Budapest, Elza utca 22.
képviselő: Florea Sándorné
A gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. Ezen túlmenően célul tűzi a testi nevelést az egészséges életmódra és az iskolai életmódra való felkészítést, képességfejlesztést és a tehetséggondozást, a személyiség legfőbb értékének kibontakoztatását. Mindezek keretén belül célja az alapítványnak: közoktatási intézmény létrehozása, fenntartása, működtetése; az egészséges életmód szokásainak kialakítása; a nyugodt, felszabadult játék és mozgásfejlesztés eszközeinek biztosítása; a sokoldalú érzékszervi tapasztalatszerzés eszközeinek biztosítása; az értelmi fejlesztés korszerű eszközeinek biztosítása; gyermekfelügyelet; óvodások étkeztetése.
... >>

AQUILA Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1222 Budapest, Mész utca 4.
képviselő: Varga Péterné
Szociális, karitatív és oktatási tevékenység, a közerkölcs és közbiztonság javítása, esélyegyenlőség megteremtése, iskolarendszer kialakítása. ... >>

Balla György Matematikai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1222 Budapest, Fülesbagoly u. 10-12.
képviselő: Andics Gábor
Abból a célból, hogy a támogatás összege a fiatalok további szellemi-szakirányú fejlődését segítse, az alapítvány támogatni kívánja a középiskolás korú, gimnáziumban tanuló, kiemelkedő matematikai tudással és képességgel rendelkező fiatalokat. Ezért évente egy alkalommal az alapítvány díjjal és Balla György emléklappal jutalmazza azt a gimnáziumi tanulót, aki a tárgyévben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen matematikából a legjobb helyezést érte el. ... >>

Barossi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1224 Budapest, Dózsa Gy. 84-94.
képviselő: Kukainé Békés Emese
Oktatási-nevelési programok támogatása. ... >>

Barossi Palánták Óvodai Intézményt Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1223 Budapest, VII. utca 15.
képviselő: Babos Csabáné elnök, Horváthné Moskál Szilvia, Tamás Jánosné
Az 5.sz. Egyesített óvoda I. intézmény részére (1224.Bp. XXII., VII. utca 15.) nevelési programjának magas színvonalú megvalósítása. A nevelő-, oktatómunka tárgyi feltételeinek korszerűsítése. Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú személyiség fejlesztése, tehetsége gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, ehhez kapcsolódó tárgyi feltételek biztosítása. A munkahelyi környezet tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

Bartók Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1225 Budapest, Bartók Béla út 6.
képviselő: Karsay Ferenc
A Budapest, XXII. kerületi 10.sz. Bartók Béla Általános Iskola oktatási és nevelési lehetőségeinek támogatása és bővítése. ... >>

Béka Judo Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1221 Budapest, Leányka u. 28.sz.
képviselő: Szombat Attila
Csanádi Árpád Központi Sportiskola cselgáncs szakosztályának - azon belül is a béka csoportnak a támogatása. ... >>

Budafoki Borászképzés Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1221 Budapest, Kossuth L. u. 83.
képviselő: Kós Annamária
A középfokú informatikai számítástechnikai képzés és alkalmazás tárgyi és technikai feltételeinek támogatása, javítása és fejlesztése. Az iskola nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítése, ehhez kapcsolódóan szaknyelvi képzés támogatása. A támogatni kívánt iskola: "Soós István" Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet. 1221. Budapest, Kosssuth L. u. 83. ... >>

Budapesti Készenléti Mentők Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1222 Budapest, Nyár u. 3/b.
képviselő: Borbély István
Katasztrófahelyzetek megoldására és kezelésére jön létre, melynek során biztosítja megfelelő mentési eszközök (járművek, műszerek) rendelkezésre állását; Olyan univerzális feladatok ellátására képes mentőegység kialakítására törekszik, akik szakmailag képesek bármi- lyen váratlan vagy szélsőséges helyzetben és körülmények között a veszélyeztetett emberi életek mentésére, szükség esetén a sérült személyek kórházba szállítására; Részt vesz katasztrófakutyák ki- képzésében, szükség esetén speciális segítőkutyákkal vonul ki bár- mely helyszínre, ezzel növelve a katasztrófahelyzetben eltűnt sze- mélyek túlélésének esélyeit. ... >>

Czegei Wass Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1221 Budapest, Arany János út 105.
képviselő: Gergely Éva, Simó József
A magyar történelmi, irodalmi és kulturális ismeretek fejlesztése működő oktatási intézményekkel történő eggyüttműkodés, illetőleg e célokra további oktatási intézmények alapítása útján.Tandíjat, szállást, és ellátást magában foglaló ösztöndíj biztosítása magyar- országi, illetőleg külföldi oktatási intézményekben középiskolai, illetőleg a felsőoktatásban résztvevő tanulók számára. A magyar néprajz szempontjából jelentős magyarországi, illetőleg külföldi épületek helyreállítása, újjáépítése és megőrzése. A magyar nemzet világtörténelmi szerepe szempontjából jelentős történelmi műtárgyak beszerzése és magyarországi, illetőleg külföldi működő, vagy a későbbiekben alapítandó múzeumok részére történő adományozása. Más nonprofit szervezetekkel történő együttműködés ökológiai és környezeti tanulmányok készítése útján a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezetszennyezés helyzetének javítását szolgáló intézkedések meghozatala érdekében. Egyes rászoruló sze- mélyek részére képességük fejlesztése érdekében tanulmányi és ter- mészetbeni támogatás biztosítása útján karitatív segítség nyújtás. ... >>

DUO ZENEISKOLA Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Eötvös u. 6.
képviselő: Hamzsáné Pesti Terézia, Hegedűs Lászlóné sz. Lédeczi Ildikó
Az alapfokú zene oktatása, művészeti nevelés, amely megalapozza a művészi kifejező készséget, előkészíti, illetve felkészíti a szakirányú továbbtanulásra. A zeneiskola feladata a hangszerkesztés biztos megtanítása, a zenével való kapcsolatteremtés és a vele kapcsolatos elméleti tudás elsajátítása. Ösztönözze a tanulóit a későbbiek során a zene szeretetére, megértésére és iránta való érdeklődésre. ... >>

ELTE Nagytétényi Kollégium Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1223 Budapest, Nagytétényi út 162-164.
képviselő: Dr. Seifert Tibor, Gherdán Tamás
Az ELTE Nagytétényi úti Kollégiuma mindenkori lakóinak és az ELTE összes hallgatójának oktatási és ismeretszerzési támogatása. ... >>

Eminens Jól Tanuló - Jól Sportoló Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1220 Budapest, Tompa 2/4.
képviselő: Rozboráné Megyesi Anikó
A budapest XXII. Tompa u. 2/4 szám alatti 9.sz. Általános Iskolában az iskolai tanulmányokban és a sportolásban minél jobb eredmények elérése, dijazással. ... >>

Empátia-Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1223 Budapest, Kápolna 2/4.
képviselő: Kádár Zoltánné
A 12. sz. Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalának emelése, az organikusan sérült tanulók rehabilitációja. ... >>

Ficánka Alapítvány az Óvodai Oktatásért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1222 Budapest, Árpád utca 61.
képviselő: Bozsó György Zoltánné
a gyerekek nevelését, az oktató-, nevelő munka magasabb színvonalú ellátását segítő értelmi és mozgásfejlesztéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez, a meglévő eszközök fejlesztéséhez támogatást nyújtani.
A higiénikus- esztétikus környezet biztosítása.
Sport-szabadidős- és kulturális programok szervezéséhez, lebonyolításához, továbbá ezen programok, esetlegesen résztvevő fellépők fellépési díjának kifizetéséhez.
Az óvodai szervezésben megteremtett erdei óvodában, nyári táborozáson résztvevő gyerekek és kísérők számára a részvételi díj költségeinek enyhítéséhez nyújtani támogatást.
A gyerekek nevelésében résztvevő dolgozók számára továbbképzések, tanulmányutak és szakmai kirándulások finanszírozása.
A fenti célokat segítő kiadványok, segédanyagok megjelentetéséhez és reklámoztatásához szükséges költségek biztosításához és az intézmény számítástechnikai infrastruktúrájának fejlesztéséhez támogatást nyújt.
A környezettudatos életre nevelés programjaihoz való csatlakozás költségeinek biztosítása. ... >>

Figyelj Ránk Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Anna u.9-11.
képviselő: Csendes Györgyi
Az alapítvány székhelyén lévő óvodában a nevelő munka tárgyi fel- tételei korszerűsítésének elősegítése. A gyerekek komplex művészeti nevelése. A kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek továbbképzési, szakmai fejlődési lehetőségek bővítése kutatási célfeladatok, szakmai tapasztalatcserék,tanulmányutak támogatásával. ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1225 Budapest, Napközi 2.
képviselő: Háger Erzsébet
Az óvoda nevelőmunkájának színvonalasabbá tétele az anyagi, tárgyi feltételek növelésével. ... >>

Hófehér Fóka a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1223 Budapest, Völgy utca 3/ B.
képviselő: Dr. Gömöry Géza
Rekreáció, egészséges életmódra nevelés a sport, testkultúra, úszás segítségével. A gyerekek úszásoktatása csecsemőktől a középiskolásokig. Hasznos szabadidő eltöltés segítése. Erdei iskolák, óvodák szervezése, lebonyolítása. Sport- és szabadidős táborok szervezése és lebonyolítása. Egészségügyi prevenció. ... >>

Holland Komplex Labdarúgó Iskola a Labdarúgás Utánpótlásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1225 Budapest, Kolozsvári u. 65.
képviselő: Ferenczy Attila
A legkorszerűbb -holland mintájú- labdarúgó utánpótlás képzés elterjesztése és gyakorlati megvalósítása. ... >>

Hugonnai Vilma Iskolaszék

(intézményi,oktatási)

1222 Budapest, Cövek 8.
képviselő: Tiszai Tibor ... >>

Izgő-mozgó Sportra és Egészségre Nevelő Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1222 Budapest, Háros utca 123. /A. I./1.
képviselő: Kovács János
Az óvodai és iskolai és sportélet fejlesztése, támogatása, utánpótlás - nevelés, szabadidősport és az ezekhez kötődő események szervezése. ... >>

Képző- és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Városház tér 11.
képviselő: Dr.Feledy Balázs
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.évi CXL.törvény 76.§./1/ bekezdése szerinti helyi közművelődési tevékenység támogatásának, mint kötelező települési önkormányzati feladatnak ellátása, melyet a 7/1999.(05.03.)Ör. számú rendelet határoz meg. E rendeletben a helyi önkormányzat kulturális feladataiként meghatározott közfeladatok körül a Közalapítvány az alábbiakat látja el: A kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, ápolása, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységének a szellemi vonzerő megteremtése céljából ezek segítése. A környezeti és városesztétikai kultúra fejlesztése. Együttműködés kialakítása a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival. A szabadidő kultúrált és művelődési célú eltöltéséhez a célnak megfelelő esztétikus környezet biztosítása. ... >>

Keresztyén Intézet Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1222 Budapest, Árpád utca 12.
képviselő: Joel Alexander Shigo önálló, Kovács Tamás Gábor ketten együtt!, Timothy J. Hudson önállóan
Elindítsa és segítse a keresztény iskolákat és jótékonysági szervezeteket, önkéntesen együttműködjön a helyi gyülekezetekkel, továbbá segítséget nyújtson az említett gyülekezeteknek, hogy a keresztény oktatásban és képzésben elérjék céljukat. Az oktatás és a képzés magába foglalja iskolák működtetését, könyvek és más keresztény anyagok fordítását, nyomtatását és kiadását, támogató programok, szemináriumok és konferenciák rendezését, lelkigondozói központ és könyvtár működtetését, illetve egyéb törvényes módszerek által használt tevékenységeket, beleértve a rádiót, a televíziót és az Internetet. ... >>

KÖZGAZDÁSZ DIÁKSPORT EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

1223 Budapest, Közgazdász 9-11.
képviselő: Békefi Gábor
A Kempelen Farkas Gimnázium valamennyi tanulója számára sportolási lehetőség biztosítása a tanítási órákon kívül, az iskola minőségi sportjának támogatása, a tehetséges tanulók fejlesztése, versenyeztetése. ... >>

Magyar Wado Szövetség

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

1223 Budapest, Aszály utca 21.
képviselő: Bisztrony Csaba
A Wado-ryu karate magyarországi gyakorlói közötti együttműködés szervezeti kereteinek megteremtése, az együttműködés szervezése, irányítása. A magyarországi Wado-ryu karate sportolói egységes fellépésének koordinálása harmadik személyek, hatóságok és szervezetek irányába. A magyarországi wado-ryu karate képviselete a Magyar Karate Szakszövetségben. A magyar Wado-ryu karate iskolák nemzetközi kapcsolatainak megteremtése és szervezése más országok Wado-ryu iskoláival és a Wado-ryu nemzetközi szervezeteivel. Sportszakmai, szervezési és adminisztratív segítséget nyújt a Wado-ryu karate gyakorlásához, különösképpen a Wado-ryu karate iskolák közös versenyeinek, edzéseinek, edzőtáborainak, önvizsgáinak, bemutatóinak szervezésével és lebonyolításával. ... >>

Más-Forma Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1221 Budapest, Ringló utca 39. I/4.
képviselő: Kovács Adrienn
Alternatív- és/vagy gyógypedagógiai módszerek terjesztése, kutatása, népszerűsítése, ilyen igények felmérése, problémamegoldásban segítségnyújtás: Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket ilyen módszerekkel integráltan ellátó osztályok, iskolai előkészítők, óvodai és tanuló csoportok, foglalkoztatók támogatása, segítése. ... >>

MEZEI VIRÁG Óvodai Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1222 Budapest, Mező u. 33.
képviselő: Takács Gáborné
Forrásokat biztosítani a gyermekek elhelyezési körülményeinek javításához, támogatást nyújtani a gyermekek egészséges szellemi fejlődéséhez, képességeik igényes, komplex fejlesztéséhez, tudatosítani a természeti értékek megőrzését, a környezetvédelem fontosságát, tudatosítani az erkölcsi értékek megőrzésének fontosságát, tudatosítani az egyetemes és nemzeti értékek megőrzése, a hagyományőrzés fontosságát, elősegíteni a család és az óvoda együttműködését a gyermekek érdekében, támogatást nyújtani a nevelők szakmai továbbképzéséhez. ... >>

Mosonyi László endokrinológiai és anyagcsere betegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1221 Budapest, Hittérítő utca 18/B.
képviselő: Dr.Szabolcs István
A hormonbetegségekben és egyéb anyagcsere betegségben szenvedő emberek kórházi és ambuláns ellátásának fejlesztése, a kezelőorvosok és a szakszemélyzet képzése és továbbképzése, az endokrin és anyagcsere-betegségek oktatásának támogatása és fejlesztése, az endokrinológia területén folytatott tudományos tevékenység támogatása. ... >>

MOSZT - Híd a Kultúrák Között Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1221 Budapest, Hómező u. 51.
képviselő: Dr.Doncsev Angelov Toso
Az egyetemes és kortárs délkelet-európai kultúra, tudomány és művészet, a délkelet-európai zene, irodalom, képzőművészet, színházművészet, folklórművészet népszerűsítése és terjesztése Magyarországon. A délkelet-európai népi hagyománykincs ápolása, őrzése, terjesztése Magyarországon a kisebbségek és a magyarság körében. A kortárs délkelet-európai alkotó- és előadóművészek tevékenységének bemutatása, népszerűsítése, támogatása Magyarországon. A magyar és délkelet-európai kulturális, tudományos és művészeti kapcsolatok erősítése, bővítése, támogatása. A Magyarországon honos kisebbségek közötti kulturális kapcsolatok elmélyítése, erősítése, közös kisebbségi kezdeményezések felkarolása, támogatása. ... >>

Mulatság Színház Egyesület

(intézményi)

1222 Budapest, Nádirigó u.8.
képviselő: Tollár Mónika ... >>

Nádasdy Kálmán Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1222 Budapest, Nagytétényi utca 31-33.
képviselő: Dr.Dózsáné Babinszky Ágnes, Vízi Tibor
A XXII. kerületi gyermek és ifjúsági művészeti nevelés támogatása, a kiemelkedően tehetséges tanulók segítése a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola támogatása. ... >>

Nagytétény Jövője Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1225 Budapest, Nagytétényi út 291.
képviselő: Andrócziné Vásárhelyi Katalin
Elősegíteni az iskolai oktatós feltételeinek javítását, anyagilag segíteni a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek oktatását, növelni az oktatásban résztvevők érdekeltségét, hozzájárulni a tanulók kulturált szabadidejének szervezéséhez. ... >>

RONDELLA Fiatal Művészek Bemutatkozását Pártoló Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1225 Budapest, Vitéz u. 8.
képviselő: Kinizsi Ottó
Pályakezdő színházi szakemberek, filmes alkotók, színművészek tá- mogatása. ... >>

Rózsabimbó Óvodai Intézményt Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1223 Budapest, Tűzliliom utca 37. fszt./2.
képviselő: Jungné Szabó Edit
Az 5.sz. Egyesített óvoda II. intézmény részének (1223.Bp.Rózsakert u. 31.) nevelési programjának magas színvonalú megvalósítása. A nevelő- oktatómunka tárgyi feltételeinek korszerűsítése. Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése, tehetsége gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, ehhez kapcsolódó tárgyi feltételek biztosítása. A munkahelyi környezet tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

Rózsakert Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,szociális)

1222 Budapest, Promontor utca 4/
képviselő: Brücher Józsefné
Az idős korú emberek rehabilitációja, gondozása, ápolása, ennek érdekében otthon létrehozása, ahol az idős emberek ellátását akár bentlakással, akár bejárás útján is biztosítani kívánja. ... >>

Rózsakertért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1223 Budapest, Rákóczi út 16. (XI sz. Ált
képviselő: Apátiné Csipán Noémi
A Rózsakerti Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka, művészeti és sporttevékenysg támogatása. ... >>

Sakk Titánok Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1225 Budapest, Petőfi utca 22.
képviselő: Ignáczné Vándor Ildikó
A gyermekek körében a sakk-kultúra terjesztése, ennek érdekében a sakkoktatás kezdeményezése, népszerűsítése az óvodákban, iskolákban; a gyermeksakkozás elterjesztése. ... >>

Scientia Amabilis Alapítvány a Magyar Növényélettanért

(intézményi,oktatási,egyéb)

1221 Budapest, Péter-Pál utca 142.
képviselő: Dr. Szigeti Zoltán
A kimagasló eredményeket elért- növényélettan -kutatók elismerése. A növényélettan körében kutatók, egyetemi főiskolai hallgatók, doktoranduszok, szervezetek támogatása. ... >>

Szabad Ötletek Színháza Egyesület

(intézményi,kulturális)

1222 Budapest, Promontor utca 36.
képviselő: Bor József Viktor
A színházi kultúra ápolása és népszerűsítése, az ország területén megtartott eseti előadásokkal. ... >>

Szent István Gyermekkórus Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Szent István tér 1.
képviselő: Winnington-Ingram Johanna
Az 1.sz Általános Iskolában mükődő énekkarok művészi tevékenységének támogatása. ... >>

Színes Ceruzák Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1222 Budapest, Árpád 2.
képviselő: Klinda Zsuzsanna
A Budapest, XIII. kerület, Árpád u.2. sz. alatti Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, a rászoruló gyermekek segítése. ... >>

Tappancsok és Kismancsok Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1223 Budapest, Rákóczi u. 2.
képviselő: Dr. Halász Miklósné
A Budapest, XXII.ker. Rákóczi u. 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda tárgyi és személyi feltételeinek a javitása. ... >>

TÉTÉNY Szabadidő Vízi- és Motorsport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1223 Budapest, Művelődés utca 1.
képviselő: Chrenkó Ferenc
A rendszeres szabadidős sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, elsősorban a Budapest, XXII. kerületi gyermekek vízisport iránti szeretetének felkeltése, annak támogatása, sportrendezvények, vízi túrák szervezése, iskolás korú gyermekek táboroztatása, oktatása. ... >>
1. oldal 2. oldal