Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXII. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 36
1. oldal

Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége

(érdekképviselet)

1221 Budapest, Mária Terézia 60.
képviselő: Jurás László
A XXII. kerület Budafok-Tétény iparosainak, kereskedőinek, egyéni és társas vllalkozóinak felkészítése a piacgazdasággal és az EU-s tagsággal járó új kihívásokra, követelményekre; a vállalkozók szakmai és vállalkozói ismereteinek fejlesztése, a gazdasági életben való sikeres részvétel elősegítése. ... >>

Budafoki Csomagolóanyaggyártó Szakszervezete

(érdekképviselet)

1222 Budapest, Gyár u. 15.
képviselő: Kovács Dezsőné, Tóth Józsefné ... >>

Delfin Vizisport Klub

(sport,érdekképviselet)

1221 Budapest, Ártér 2.
képviselő: Dobos Ferenc ... >>

Dévai Bíró Mátyás Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

(érdekképviselet)

1223 Budapest, Lépcsős u. 12.
képviselő: Martonné Némethy Mária
A 32. sz. Dévai Bíró Mátyás Cserkészcsapat támogatása annak ér- dekében, hogy a Cserkészcsapat a cserkészet megalapítója, Lord Baden Powel eszméi szerint, a Magyar Cserkészszövetség egyik alapító tagjaként minél eredményesebben működhessen. ... >>

Duna - Vitex Szakszervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1222 Budapest, Nagytétényi út 72.
képviselő: Lengyel Elza
elsősorban a működési területén csiszolóanyag gyártási tevékenységet végző munkáltatóknál foglalkoztatottak érdekeinek előmozdítása, képviselete, védelme. Céljai megvalósítása érdekében gazdasági, jogi, szociális, segélyezési, kulturális, tömegkommunikációs informatikai, képzési, munkavédelmi, üdültetési, sport, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatásokat nyújt. Ezen feladatok megvalósításához intézményeket hozhat létre és működtethet. ... >>

FOLMONT Műanyagipari Rt. Szakszervezet

(érdekképviselet)

1225 Budapest, Nagytétény út 216.
képviselő: Szántó Gábor, Szántó Gábor, Szántó Gábor, Szántó Gábor ... >>

Gyémánt Pajzs 3000 Nemzetközi drog, erőszakellenes és ifjúságvédelmi Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1223 Budapest, XII. u. 32/b.
képviselő: Ubrankovics Natália
Drogos fiatalok gyógyulásának elősegítése és a társadalomba való beilleszkedés segítségnyújtás! Nemzetközi Drog- és Terrorellenes Világszövetségi Gárda létrehozása, lépcsőzetesen a világ összes országának bevonásával. Biztonságszolgálati Világszövetség és segély szervezet létrehozása, mely támogatná a munkájuk során elhunyt szülők árváit, hozzátartozóit vagy megrokkant szakembert egyszeri segéllyel. Általános katasztrófa elhárításában való részvétel (kellő anyagi háttér esetén). A lakosság biztonságérzetének javítása, (speciális járőr szolgálat) baráti együttműködés a legfelső nyomzati szervekkel. Eltűnt gyerekek felkutatásának segítése és a szülőkhöz való visszajuttatása. (Továbbá figyelemfelkeltés a családon belüli erőszakra.) Nemzetközi harcművészeti és Testőr Akadémia létrehozása külföldiek bavonásával. Külföldi képviseletek nyitása. Lövész és Íjászklub létrehozása. Drogkereső, őrző-védő, vöröskeresztes kutyák tenyésztése és képzése. Egészséges életmód propagálása, önvédelmi sportok elterjesztése. Fiatal tehetségek felkarolása (kutató, feltaláló, művészek és sportolók stb.) Gyémánt Pajzs 3000 Lovagrend azonnali felállítása, mind más Lovagrend, nagyfokú elismerést és bizalmat ad azon kiválasztott személyeknek, akik a társadalomért, az egészségért, a bűnüldözéséért hasznos kiemelkedő munkát végeznek. ... >>

Gyógyszertári Szakdolgozók Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1221 Budapest, Regényes u. 6. I.6.
képviselő: Balogh Margit szervezési elnökhelyettes, Füleki Mariann elnök, Tóth Józsefné általános elnökhelyettes
A gyógyszertári szakdolgozók ? gyógyszertári szakasszisztensek, gyógyszertári asszisztensek ? önkéntes és folyamatosan működtetni kívánt egyesülése annak érdekében, hogy
a gyógyszertári szakdolgozók szakmai érdekeinek képviselete,
a gyógyszertár szakdolgozók szakmai fejlődésének biztosítása oktatás, továbbképzések, konferenciák szervezése, tudományos tevékenység folytatása,
az egészségmegőrzés területén felvilágosító tevékenység folytatása,
kapcsolattartás a törvényhozó-, államigazgatási-, felügyeleti-, érdekképviseleti-, szakmai intézményrendszerekkel, társadalmi szervezetekkel, cél szerinti nemzetközi szervezetekkel. ... >>

Horgászegyesületek Hárosi Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1223 Budapest, Compó utca 1.
képviselő: Bérczy Antal
a szövetség és tagszervezeteik érdekvédelme és képviselete, tevékeny részvétel a horgászok érdekeit képviselő országos szervezetek működésében, a horgászsport szervezése és fejlesztése. ... >>

Ipartestület XXII. Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

1221 Budapest, Mária Terézia utca 60.
képviselő: Jurás László
Tömegsport tevékenység elősegítése, ehhez szükséges keretek biztosítása. ... >>

Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

1225 Budapest, Nagytétényi út 321.
képviselő: Apáthy Istvánné elnök, Barna Tibor társelnök, Fábián Gábor ügyvivő titkár, Gőbl György alelnök
A közhatalom jogsértettjeinek érdekvédelme, támogatása, jogtalanságok széles körben történő nyilvánosságra hozatala. ... >>

Lakásművészet Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1222 Budapest, Görög u. 7.
képviselő: Horváthné Komjáthy Tünde
A lakberendező szakma népszerüsítése, elismertetése, fejlesztése, széleskötű szakmai összefogás szervezése, a tagok szakmai képviselete és érdekvédelme, a kezdő lakberendezők támogatása, tervezőirodák létrehozása, kezdő lakberndezők, építészek, belsőépítészek közreműködésével. ... >>

Magántulajdonú Társasházak Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1221 Budapest, Rózsa Richárd 28-30.
képviselő: Szilágyi Pál dr. ... >>

Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség

(érdekképviselet)

1224 Budapest, Sík utca 15.
képviselő: Almási János / elnök egy eln.taggal, Balázs István / eln.tag, Brehel József / eln.tag, Csapodi Márton / eln. tag, Rózsahegyi Zsolt / eln.tag
A Szövetség célja, hogy az elektronikus aláírást és annak rokon, kapcsolódó és származékos technológiát népszerüsítse, széleskörű hazai bevezetésüket támogassa, elterjedésüket elősegítse. ... >>

Magyar Gombatermesztök Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1223 Budapest, Terv u. 22.
képviselő: Beer Gábor
A magyar gombatermesztés fejlesztése és érdekképvielete. ... >>

Magyar Gombatermesztők, Gombagyűjtők, Gombafeldolgozók és Gombaértékesítők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1224 Budapest, Bartók Béla út 162.
képviselő: Rácz József
a magyarországi gombaipari tagok érdekvédelme ... >>

Magyar Postagalambsport Szövetség Budapest II. Területi Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1225 Budapest, Nagytétényi u. 177.
képviselő: Fehér Gábor elnök, Végh Kálmán alelnök ... >>

Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége

(érdekképviselet)

1222 Budapest, Háros utca 2-6.
képviselő: Oláh László ügyvezető igazgató, Tornai Tamás
a magyar borgazdaság általános gazdasági és szakmai érdekeinek érvényre juttatása. ... >>

Magyar Wado Szövetség

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

1223 Budapest, Aszály utca 21.
képviselő: Bisztrony Csaba
A Wado-ryu karate magyarországi gyakorlói közötti együttműködés szervezeti kereteinek megteremtése, az együttműködés szervezése, irányítása. A magyarországi Wado-ryu karate sportolói egységes fellépésének koordinálása harmadik személyek, hatóságok és szervezetek irányába. A magyarországi wado-ryu karate képviselete a Magyar Karate Szakszövetségben. A magyar Wado-ryu karate iskolák nemzetközi kapcsolatainak megteremtése és szervezése más országok Wado-ryu iskoláival és a Wado-ryu nemzetközi szervezeteivel. Sportszakmai, szervezési és adminisztratív segítséget nyújt a Wado-ryu karate gyakorlásához, különösképpen a Wado-ryu karate iskolák közös versenyeinek, edzéseinek, edzőtáborainak, önvizsgáinak, bemutatóinak szervezésével és lebonyolításával. ... >>

Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1221 Budapest, Lepke utca 9.
képviselő: Dr.Terts András, Teszár József ... >>

Magyarországi VOLVO Márkakereskedők Egyesülete

(érdekképviselet)

1221 Budapest, Kártya u. 1-3.
képviselő: Belme József /ketten /, Blaskovics László /ketten, Ivanics Lajos /önállóan/, Veszprémi Károly /ketten ... >>

Mesteriparosok, Vállalkozók, Kereskedők Egyletének Budafok-Tétényi Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1221 Budapest, Mária Terézia utca 60.
képviselő: Witt János
Az euroatlanti integráció elősegítése érdekében az európai, országos és a helyi vállalkozói környezet megismertetése a különböző hazai és nemzetközi vállalkozói szervezetekben. Bp. XXII. ker.-ben működő iparosok, kereskedők szakmai, gazdasági érdekvédelme. Bp. XXII. ker.-ben a hagyományőrző sváb iparosság és vállalkozások segítése. ... >>

Műlegyező Horgászok Országos Szövetsége /MűHOSz/

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

1222 Budapest, Széchenyi u. 24.
képviselő: alelnök Józsa Péter, elnök: Kovács Zsigmond
Műlegyező horgászat, ifjúságnevelés a természet és horgászat szeretetére stb. ... >>

Nagytétényi Vegyipari Szakszervezet

(érdekképviselet)

1225 Budapest, Bányalég u. 2.
képviselő: Déri Károly ... >>

Önálló Érdekvédelmi Szervezet

(érdekképviselet)

1222 Budapest, Alkotás út 2.
képviselő: Boros Miklós, Keresztes Béla, Szabóné Erdélyi Edina ... >>

PANNONPLAST Műanyagipari Rt. Szakszervezete

(érdekképviselet)

1225 Budapest, Nagytétényi út 216.
képviselő: Kovács István ... >>

Papírnagykereskedők Magyarországi Egyesülete

(érdekképviselet)

1222 Budapest, Gyár u. 13.sz.
képviselő: Dan Fredrik Anderson ( titkár ), Erdély Zsolt ( elnök )
érdekképviselet ... >>

Testőr Oktatók Szövetség

(érdekképviselet)

1221 Budapest, Mária Terézia u. 25.sz.
képviselő: Mihalovics Sándor elnök, Papp Sándorné ügyvezető elnök ... >>

VODKACSÁK Sportegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1223 Budapest, Katakomba utca 14/ A.
képviselő: Kertész Attila
A sport népszerűsítése, felkészülési, versenyzési lehetőség megteremtése, a sportolók érdekvédelmének segítése, szabadidős és amatőr sportolási lehetőség biztosítása. A környezet- és természetvédelem ügyének előremozdítása, a szemléletformálás segítése. ... >>
1. oldal