Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXI. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 45
1. oldal

A Roma Kultúra Értékeinek Megőrzéséért Oktatási - Művészeti Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1214 Budapest, Murányi utca 19.
képviselő: Balogh Ernő
a hátrányos helyzetű cigány gyermekek oktatásának, nevelésének, felzárkóztatásának elősegítése. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára az ősi romakultúra értékeinek megóvása, zenei örökségük, hagyományaik megőrzése, folyamatos ápolása. ... >>

Alapítvány Csepel Szabadidősportjáért

(sport,szociális)

1211 Budapest, Központi út 18.
képviselő: Jelinek Dániel
Az alapítvány célja, hogy az egészséges életmód kialakítását, megőrzését és népszerűsítését elősegítő sporttevékenységek és közösségi rendezvények szervezésén és támogatásán keresztül hozzájáruljon Csepelen és környékén a szabadidős sporttevékenységének elterjedéséhez és műveléséhez. ... >>

Bedőcs Alapítvány

(szociális)

1210 Budapest, II. Rákóczi Ferenc 184.
képviselő: Mozgássérültek Budapesti Klubja ... >>

"Biofizikai orvoslással a szenvedélybetegekért" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1214 Budapest, Zrínyi utca 3/a. 9./41.
képviselő: Herzánné Incze Zsuzsa
Az alapítvány támogatást nyújt, kezeléseket biztosít kedvezményesen a lakosság minél szélesebb körében a biofizikai orvoslás eszközeivel, lehetőségeivel. Különös figyelmet fordít a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek szenvedélybetegségeinek kezelésére, ezen belül a dohányzásról, alkoholfogyasztásról, droghasználatról való leszokás elősegítésére. Igyekszik hatékonyabbá tenni a fentiekhez kapcsolódó egészségügyi felvilágosító, oktató-nevelő tevékenységet, az egészségvédelmet, az addiktológiai kezeléseket. ... >>

Burattino Hátrányoshelyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.
képviselő: Molnár László
Alapvetően a főváros területén élő, hátrányos helyzetű gyermekek részére létrehozandó iskola működtetése. ... >>

BURATTINO Szociális és Kulturális Egyesület

(kulturális,szociális)

1212 Budapest, Táncsics M. 27-29.
képviselő: Keszthelyi István ... >>

CHEMOLIMPEX Szociálpolitikai Alapítvány

(szociális)

1214 Budapest, Hengerész utca 34.
képviselő: Mester Györgyné
A nyugállományban lévő és az aktív dolgozók támogatása. ... >>

Csepeli Bölcsődés Gyermekekért Alapítvány

(szociális)

1211 Budapest, Rákóczi tér 32.
képviselő: Laborczné Simon Ildikó titkár, Vargáné Halász Zsuzsanna elnök
A csepeli bölcsődék támogatása, a kisgyermekek harmónikus értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, gondozásának, életminőségük javításának elősegítése érdekében. ... >>

Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma

(szociális)

1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
képviselő: Schulder Józsefné
A gyermekek és a fiatalok védelme, szellemi testi, lelki nevelése, közreműködés szociális ellátásukban, a családok segítésében, érdekeik képviseletében, általános emberi és állampolgári jogaik védelmében, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítésében. ... >>

Csepeli Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
képviselő: Magyar Béla
A XXI. kerületben élő és tanuló gyermek és ifjúsági közösség szabadidős szünidei programjainak, táborozásainak gazdagítása a nyelvtanulást elősegítő nemzetközi kapcsolatok bővülésének bátorítása a tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének segítése. ... >>

Csepeli KÉK Iskola Szülői Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

1213 Budapest, Rákosi E. 138.
képviselő: Galovics Imréné, Pala Imre ... >>

Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete

(szociális)

1211 Budapest, Posztógyár u. 7.
képviselő: Dóra Jánosné elnök
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Csepven Szakképzésért és Művelődésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1212 Budapest, Petőfi tér 1.
képviselő: Csiszár Mónika
A Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola tanulóinak szakmai versenyeken és rendezvényeken, valamint a közismereti tanulmányi versenyeken való részvételének támogatása. A versenyekre való felkészítő tanárok kiemelkedő munkájának díjazása és támogatása. Szakmai kiállításokon való részvétel támogatása; bel- és külföldi partnerek fogadásához támogatás nyújtása, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. Támogatás nyújtása a hátrányos helyzetű, jó tanuló, tehetséges diákoknak. Ösztöndíjrendszer kiépítése az arra érdemes tanulók és pedagógusok képzésének segítésére. Szakmai tanulmányi kirándulások, kulturális programok, vetélkedők szervezése, egyéb kulturális szakkörök működtetése. ... >>

DUNAPACK a Dolgozóiért Alapítvány

(szociális)

1215 Budapest, Duna u. 42.
képviselő: Törzs Gábor
DUNAPACK Rt. dolgozói szociális és jóléti biztonságának erősitése. ... >>

Egy Szelet Kenyér a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1213 Budapest, Repkény u. 16.
képviselő: Őri Andrea Ágnes
Hátrányos helyzetbe kerülő családok gyermekei iskolai étkeztetésének támogatása; szociális programok szervezése és támogatása a rászorulók részére; ruhaadományok gyűjtése és szétosztása a rászurulók részére; élelmiszer csomagok adományozása a rászorulók részére; tanszertámogatás iskolai tanulmányokat végző, hátrányos helyzetűek részére. ... >>

Egyenlő Bánásmódért Közhasznú Egyesület

(szociális)

1212 Budapest, Petőfi utca 7.
képviselő: Farkas László elnök
hátrányos helyzetű családok érdekképviselete. ... >>

Életem a Kezedben Karitatív Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1214 Budapest, Kossuth L. u. 112.
képviselő: Kerekes Béla
A beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi, mentális feltételeinek javítása, - hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése. ... >>

Épek és Sérültek Együttes Nevelése Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1211 Budapest, Kiss János alt.u. 10.
képviselő: Kulcsárné Sándori Hedvig
Az 1211. Budapest, Kiss János alt.u. 50. sz. alatti Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda nevelő munkájának hatékonyabbá tétele, az óvodába járó hátrányos helyzetű, gyógypedagógiai nevelésre szoruló gyermekek eredményes nevelésének, fejlesztésének elősegítése, az óvodába járó gyermekek szabadidős tevékenységének, sokoldalú testedzésének elősegítése, az együttes nevelés tárgyi feltételeinek megteremtése, korszerűsítése. A tehetséges gyermek nevelésének hatékonyabbá tételének, az optimális fejlődésükhöz szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. ... >>

Fiatal Baloldal-Csepeli Ifjúsági Társulás

(oktatási,szociális)

1213 Budapest, Puli sétány 9. I/7.
képviselő: Szűcs Tamás
Minden politikai cselekvésnek, társadalmi elképzelésnek a középpontjában az egyének, a családok, a kisebb-nagyobb közösségek jólétre való törekvése. Nem lehet csupán egy kiváltságos, szűk réteg jóléte a cél. Nemcsak az anyagi javak, hanem a szellemi javak tekintetében is a jólét minél általánosabbá tétele; Egy olyan minőségi társadalom, amelyben jelen van a tervezhetőség, a kiszámíthatóság, melyben az egész életen át való tanulás az egyének és közösségeik számára is minőségi élet feltételeit teremti meg, egy olyan befogadó kultúrájú társadalom, amely minden rétege számára élményt és azonosulást jelent; Az egyének részvételén alapuló, demokratikus, aluról (is) szerveződő társadalom, amelyben megéri és érdemes a saját egyéni szférán tulmutató ügyekben is részt válalni; Egy olyan innovatív társadalom, amely sikerre számíthat a globalizáció, a technikai fejlődés folyamatai által meghatározott világban. E társadalom legfontosabb ismérve a hatékony tudás, mely az oktatási és képzési rendszerek magas szintű működését feltételezi. Az egyéni és közösségi innovatív erők felszabadulásának lehetővé tétele; Cél egy olyan állam kiépítése, amely a társadalom és gazdaság igényeit nemcsak kölcsönösen közvetíti, hanem törekszik azok összehangolására is; A bármilyen képességek hiánya, vagy átmeneti nehézségek okán lecsúszó, talajt vesztett, esetleg tartósan hátrányos helyzetű egyéneknek saját lehetőségeik felismerésére és megragadása. Nem segélyezést, segítséget! ; Egy olyan társadalom, amely az egyének és közösségeik egyensúlyára épül, jogok és kötelezettségek tekintetében egyaránt; Egy olyan Magyarország, ahol a társadalom, a gazdaság és az állam érdekei között olyan egyensúly jön létre, amely az állampolgáro jólétét szolgálja. ... >>

Forrás Csepeli Evangélikus Alapítvány

(szociális,kulturális)

1211 Budapest, Petz Ferenc utca 24. IX./97.
képviselő: Horváth Kálmán elnök
a Csepeli Evangélikus Egyházközség támogatása személyi, tárgyi feltételeinek javítása, az ott folytatott hitéleti tevékenység erősítése, az evangélikus keresztyén hit és értékek megőrzésének, terjesztésének elősegítése, az egyházközség épületei karbantartásának a támogatása, illetve a hátrányos helyzetűek, a szociálisan rászoruló nagycsaládosok, időskorúak és a tanuló ifjúság támogatása. ... >>

Gabonamag Gyermek-és Ifjúságsegítő Alapítvány

(szociális)

1213 Budapest, Szökőár utca 1.
képviselő: Zentai Zoltánné
A hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok, a nagycsaládosok támogatása. ... >>

Gyermeküket Egyedül Nevelő Szülők Egyesülete

(szociális)

1212 Budapest, Kossuth 114.
képviselő: Holocsy Lajosné ... >>

Hallgass a szívedre Alapítvány az Éhező és a Beteg Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca 29-41. I./5.
képviselő: Árvai István
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi és mentális feltételeinek javítása. Beteg gyermekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítése. Rászorulók részére a hazai, és külföldi gyógykezelés hátterének részbeni vagy teljes biztosítása. Különböző jellegű felajánlások esetén a legrászorultabbak támogatása (természetes személyek, szociális intézmények, állami nevelőintézetek, tanintézmények, idősek otthona, stb.) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon, EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Kultúra támogatása (kulturális értékek, alkotók, alkotó közösségek anyagi támogatása). Szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési támogatása, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Gyermek- és ifjúság védelem (rászoruló gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának támogatása). A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tevékenységének támogatása. Oktatási intézmények műszaki felszerelésének korszerűsítésében való közreműködés, anyagi támogatása. ... >>

Halmozottan Hátrányos Helyzetű Nők, Gyerekek és Romák Közhasznú Érdekvédelmi Szervezete

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
képviselő: Kajtár Dömös Margit
A hátrányos helyzetű nők, gyerekek, romák segítése, integrációja, felzárkóztatása. ... >>

Hátrányból Előre Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1212 Budapest, Kossuth L. u. 118. VII.45.
képviselő: Makuláné Balogh Beáta
Az alapítvány a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok iskola, tanulmányi előmenetelést kívánja támogatni, annak érdekében, hogy minden gyermek a családi, szociális, etnikai hátterétől függetlenül tehetségéhez képest ki tudja fejleszteni a képességei szerinti készségeit, hogy kényszerek nélküli döntéseket tudjon hozni saját életéről. Mindez az esélyek egyelőségének kiteljesedését szolgálja a kedvezményezettek életében. A Hátrányból Előre Közhasznú Alapítvány az esélyegyenlőség szellemében kíván támogatást nyújtani azoknak az embereknek, akik hátrányos, vagy töbszörösen hátrányos helyzetben vannak, és emiatt negatív megkülöndöztetés éri őket, vagy a kisjövedelmű, sokgyermekes családoknak. ... >>

IMMÁNUEL Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1213 Budapest, Hollandi út 119.
képviselő: Charles Katembwa Kabanga
súlyos betegségben szenvedők ápolása, gondozása, szociális ügyintézése. ... >>

Kakukkfészek Oltalom Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1212 Budapest, Temesvári utca 35.
képviselő: Kovács Zoltánné
Az alapítvány célja, hogy tevékenysége útján támogatást nyújtson az állami gondoskodásban részesülő gyermekek utógondozásában bentlaká- sos intézményekben történő elhelyezés biztosítása útján. Az alapít- vány céljául tűzi ki továbbá a házi betegápolás rendszerének fej- lesztését és a házi betegápolásra szorulók ellátási rendszerének fejlesztését, valamint a rászorulók gondozásának és gyógyításának elősegítését, ezen túlmenően az alapítvány segíteni kívánja az idős emberek ellátását és gondozását, továbbá támogatni kívánja a gyer- meküket egyedül nevelő édesanyákat. ... >>

Ki Nyújt Kezet a Rákbeteg és Koraszülött Gyermekeknek Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1212 Budapest, Petőfi Sándor utca 7.
képviselő: Farkas László
Az ország egész területén élő rákbeteg és koraszülött gyermekek, illetve ezen gyermekek családjainak támogatása, segítése. ... >>

Kovács Zoltán Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1214 Budapest, Űrhajós u. 4/A.
képviselő: Batiz-Debre Krisztina
Óvoda-Iskola létrehozása olyan cigány- és hasonló élettérben élő nem cigány gyermekek részére, akikhez a már meglévő szociális szervezetek nem jutnak el. ... >>

Könnycsepp Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1211 Budapest, Kossuth L. u. 75/A. V.17.
képviselő: Reiner Antalné
Beteg gyermekek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, támogatása. A hátrányos helyzetű családok hazai és külföldi gyógykezelése hátterének részbeni vagy teljes biztosítása. Nagycsaládosok, állami nevelőintézetek, idősek otthona támogatása. Oktatási intézmények műszaki felszerelésének korszerűsítésében való közreműkösés, anyagi támogatás. ... >>

Kvalitás Csepeli Diákok Tehetséggondozó Alapítványa

(oktatási,szociális)

1214 Budapest, Krizantém 2. III.em.9.
képviselő: Kratzl Béláné
Tehetséges csepeli diákok segítése, támogatása.
"Az alapítvány külön figyelmet fordít a rossz szociális körülmények között élő, hátrányos helyzetű, tanulmányaikat eredményesen folytató diákokra. Esetükben szükség esetén a pozitív diszkrimináció elvét érvényesítve méltányosságot gyakorol, külön támogatást biztosít számukra annak érdekében, hogy társadalmi integrációjuk zavartalan legyen." ... >>

Lelkünkért Mentálhigiéné Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1212 Budapest, Brassói utca 7.
képviselő: Kovács Gáborné dr.Nagy Judit
A mentálhigiénés betegség, szenvedélybetegség kialakulásának megelőzéséhez segítségadás felvilágosítással, oktatással, tudományos tevékenység támogatásával. a pszichiátriai betegek gyógyulásának segítése. A megelőzést szolgáló népegészségügyi program teljesítésének segítése. ... >>

Mozgássérült Beteg Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1214 Budapest, Jupiter utca 8. I./2.
képviselő: Budai István Imre
Az ország beteg gyermekeit gyógyító kórházak és intézmények számára gyógyszerek, diagnosztikus és terápiás bwerendezések beszerzéséhez szükséges pénzeszközök előteremtése, koordinálása és az egészségügyi intézmények ezzel történő támogatása. ... >>

"NADI" Beteg Gyermekekért és Rászorultakért Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 345. K/1. E. 4./10.
képviselő: Horváth Zsuzsanna, Kindl Dávid Ferenc
Tartósan beteg gyermekek és családtagjaik támogatása. Szociális támogatásra szoruló társadalmi csoportok érdekvédelme. ... >>

Nagy lépések - kiscipőben - Egyesület

(szociális,kulturális)

1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
képviselő: Árvainé Komornik Katalin, Sponga Flóriánné
Tevékenységével feltárja, fejlessze, támogassa és szolgálja a lakótelepi, illetve a lakossá kulturális szükségleteit, valamint szolgáltatásaiva hozzájáruljon kliensei életminőségének fejlesztéséhez: a gyermekek testi-pszichés szükségleteinek kielégítése; az optimális fejlődés elősegítése; az egészséges és biztonságos környezet megteremtése; a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek korai védelme. ... >>

Napfény Óvodai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1215 Budapest, Vágóhíd utca 55-57.
képviselő: Hajzer Andrásné
támogassa és elősegítse az 1215 Budapest, Vágóhíd u. 55-57. sz. alatti óvoda nevelőmunkájának hatékonyabbá tételét az óvodáskorú gyermekek egészséges életmódra nevelését, a gyermekek képességeinek fejlesztését a mozgás, sport, és a művészetek területén,
biztosítsa a tehetséges gyermekek nevelésének hatékonyabbá tételét, az optimális fejlődésükhöz szükséges feltételek megteremtését, a megfelelő ? az adott kor színvonalán álló ? tárgyi eszközök beszerzése, cseréje, karbantartása, korszerűsítése útján,
lehetővé tegye a gyermekek tudásának, ügyességének, az általuk létrehozott produkcióknak bemutatását, az egészséges versenyszellem kifejlesztését játékos formában (esetleg mesébe ágyazva), az egyes tudományterületek alapjainak a gyermekekkel történő megismertetését, keltse fel gyermekek ezek iránt való érdeklődésének felkeltését,
járuljon hozzá a hátrányos helyzetű - sajátos nevelési igényű (?SNI?) - (mozgássérült, enyhe értelmi fogyatékos) gyermekek esélyegyenlőségének elősegítéséhez,
járuljon hozzá az óvodába járó gyermekek szabadidős tevékenységéhez, finanszírozza a sokoldalú testedzést, mozgásfejlesztést, (pl. rendszeres kirándulás, úszás, táborozás, stb.). ... >>

Ne Sajnálj, Segíts Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
képviselő: Takácsné Tihanyi Zsuzsanna
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyulásuk anyagi és mentális feltételeinek javítása; Beteg gyerekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztáse, támogatása;Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok, társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítése; Rászorulók részére a hazai- és külföldi gyógykezelés hátterének részbeni vagy teljes biztosítása; Különböző jellegű feéajánlások esetén a legrászorultabbak támogatása (természetes személyek, szociális intézmények állami nevelőintézetek, tanintézetek, idősek otthona stb);Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon. EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása; stb. ... >>

"NINCS HATÁR" Csepeli Ifjúsági Sport- és Szabadidő Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

1212 Budapest, Szebeni utca 27.
képviselő: Kémeri György, Priskinné Kis Herczegh Judit
Általában az egészséges életmódhoz szoktatás, a szabadidő hasznos eltöltése az ifjúság védelme érdekében fejti ki tevékenységét. A működési területén található gyermekek, fiatalok közösséggé szervezése. Hasonló érdeklődési körű (budapesti és vidéki) fiatalokkal kapcsolattartás. A sport szeretetére nevelés, drogprevenció, Sreet Ball versenyek szervezésével Csepel lakosságának is rendszere sportolásra ösztönzése. Segítséget nyújtani a környezeti nevelési, iskolai programok megvalósításához. A civil társadalom összefogását erősíti. Együttműködés hasonló helyi, országos, sport, egészségvédő mozgalmakkal, nőszervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel. ... >>

OLAJFAÁG Alapítvány

(szociális)

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 71.
képviselő: Fehér László
Az alapítvány gazdálkodási tevékenységéből és az egyéb hozzá érkező támogatásokból befolyó bevételét arra fordítja, hogy a 4.2. pontban írtak szerint kialakított nem kereskedelmi szálláshelyen ellenszolgáltatás nélkül elhelyezést és szükség szerint gondozást biztosít árva gyermekek részére, olyan fiatal felnőttek részére, akiknek nincs családjuk, olyan fiatal párok részére, akik lakással nem rendelkeznek, valamint idős személyek részére. ... >>

Reménytadó Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1213 Budapest, Szentmiklósi utca 59. fszt./2.
képviselő: André Imréné
Sérül és hátrányos helyzetű gyermekek életének, szociális körülményeik tárgyi eszközökkel és pénzügyi támogatással történő javítása. Sérül és hátrányos helyzetű, valamint család nélkül, intézetben élő gyermekek társadalomba illeszkedésének elősegítése oktatással, gyógykezelésük szervezésével és gyógyászati segédeszközök beszerzésének támogatásával. Az egészségügyi intézmények életmentésre és daganatos betegségek kezelésére szakosodott osztályai műszerpark-korszerűsítésének támogatása. ... >>

Segíts, hogy dolgozhassunk Alapítvány

(oktatási,szociális)

1211 Budapest, Táncsics M.u.84.
képviselő: Fantha Brigitta
A sérült és többszörösen hátrányos helyzetű fiatalok szakmai képzésének, munkába állásának támogatása. ... >>

Segítség Köve Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1214 Budapest, Bánya utca 17. fszt./2.
képviselő: Schönek Alfréd
Az alapítvány célja, hogy segítse KERESZTYÉN
szellemű életvezetési (kulturális) oktatási központ létrehozását, amely nyitva áll a szigeten lakük és az ide látogatók számára, hogy ott szellemi és fizikai segítőket, segítséget találjanak egy értékelvű életvezetéshez; gyülekezetek tulajdonában, birtokában, használatában lévő ingatlanok fenntartási, üzemeltetési költségeinek anyagi, szakmai támogatása; közösségekben szolgálatot végzők képzésének támogatása, részükre pályázatok kiírása, ösztöndíjak kiírása, ösztöndíjak biztosítása; családi, baráti, lakóközösségi szellemű kisközösségek megszervezéséhez és létrehozásához a bibliai életforma megismertetése; ifjúsági programok, fiatalok sport és szabadidős, valamint kulturális programjainak szervezése és támogatás, tehetséges fiatalok tanulásának, kulturális és művészeti képzésének pályázatokkal és ösztöndíjakkal való támogatása; életszeméletre, szorgalmas, becsületes életvitelre, a tiszta erkölcsre és egészséges lelkületű családi élere nevelő rendezvények, tanfolyamok szervezése és támogatása; családmodell kialakításához megromlott családi életű emberek számára, valamint lelki és anyagi segítségnyújtás; szellemű és értékeken nyugvó euroatlanti integráció elősegítése.
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ
és hazájukat vagy otthonukat elhagyni kényszerült, Magyarországon élő menekülteket és családjukat; és kiszolgáltatott, válságba jutott embereket, részükre lelki segélyszolgálat létrehozása és működtetése; és idős, beteg, szociálisan rászorult embereket lelki, fizikai és anyagi rászorultságukban.
AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGET
és munkához segítse azokat, akik dolgozni akarnak, közülük is kiemelten a pályakezdő fiatalok és a 40 év fölöttiek, valamint bármilyen, egyéb módon hátrányos helyzetűek számra munkalehetőségek felkutatása; és korszerű ismeretek elsajátításával, képzéssel, átképzéssel, mindenkinek esélye legyen alkalmazottá vagy akár önálló vállalkozóvá válni.
A valódi ÉRTÉKEK érvényesülését kulturális programok, kiadványok szervezése és támogatása.(Keresztyén tartalmú kulturális, ismeretterjesztő könyv, kazetta, hanglemez stb. készítése, kiadása, terjesztése, ismeretterjesztő előadások, evangelizációs rendezvények szervezése és lebonyolítása, vallási, kulturális, diák- és szabadidősport táborok, csoportos rendezvények szervezése, támogatása); a helyi és másutt található, épített, természeti, valamint humán kultúrák védelmével és bemutatásával is; a különféle területeken bevált és különféle szakterületeket érintő, de nálunk is hasznosítható, jó gyakorlatok felkutatásával és bemutatásával. ... >>

Sziget Alapítvány

(szociális)

1211 Budapest, Bajáki F. 1.
képviselő: Kertész Zoltán ... >>

Új Út Szociális Egyesület a szenvedélybetegség, hajléktalanság vagy más ok miatt hátrányos helyzetben élő emberekért

(egészségügyi,szociális)

1214 Budapest, Bánya u. 19. I.10.
képviselő: Éliás Éva Katalin, Ónodi Béla, Tóth Mihályné
Az egyesület célja mindazok feltétel nélküli segítése, akik hajléktalanság, szenvedélybetegség, vagy bármely ok miatt hátrányos helyzetben vannak, vagy abba kerülhetnek, valamint érdekeik képviselete és a közvélemény figyelmének felkeltése gondjaik iránt. ... >>

Zenélő Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1213 Budapest, Hollandi u. 1.
képviselő: Kraszna László
Az Egressy Béni Alapfokú Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépisko- la hátrányos helyzetű - elsősorban roma - tanulóinak támogatása. Az iskolában folyó oktatási és kulturális tevékenység elősegítése. ... >>
1. oldal