Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXI. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 122
1. oldal

A Gyermekekért, a Jövőért Alapítvány

(oktatási)

1214 Budapest, Iskola tér 45.
képviselő: Joó Endre
A nevelés, oktatás minőségi javításához anyagi támogatás és ösztönzés nyújtása. ... >>

"A LÉLEK HANGJA" Alapítvány

(oktatási)

1213 Budapest, Puli sétány 16.
képviselő: Folinek Judit
Az ezoterikus világgal kapcsolatos kutatások, ismeretterjesztés, az ezoterikus szemléletmód elterjesztésének támogatása. ... >>

A Roma Kultúra Értékeinek Megőrzéséért Oktatási - Művészeti Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1214 Budapest, Murányi utca 19.
képviselő: Balogh Ernő
a hátrányos helyzetű cigány gyermekek oktatásának, nevelésének, felzárkóztatásának elősegítése. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára az ősi romakultúra értékeinek megóvása, zenei örökségük, hagyományaik megőrzése, folyamatos ápolása. ... >>

Abakusz Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1212 Budapest, Petőfi tér 1./ Közgazdasági Sz
képviselő: Kosár Károlyné, Szauterné Tóth Erzsébet
a Budapest XXI.ker. Petőfi tér 1. szám alatti Közgazdasági Szakközépiskola tárgyi feltételeinek javitása, nyelvtanulás támogatása. ... >>

Adj Lehetőséget! Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1215 Budapest, Csete B.1-11.
képviselő: Mózsi József
A Budapest, XXI.ker. Csete Balázs utcai Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola támogatása. ... >>

ADU-val Európába Alapítvány

(oktatási)

1211 Budapest, Táncsics Mihály u. 78.
képviselő: Tóth Tiborné
Az alapítvány fő célkitűzése, hogy a mai gazdaságnak megfelelő, sokoldalúan felkészült munkaerő képzésen keresztül, piacorientált rendszerű, vállalkozóbarát, nagyobb önállóságra nevelő szakemberképzés valósuljon meg, a korábbi állami nagyipari nagyüzemi szakképzéstől eltérően, az alapítvány közreműködésével. ... >>

Alapítvány a Hazai Ötvösképzésért

(oktatási)

1211 Budapest, Déli utca 7/b.
képviselő: Osvát Tamás ... >>

Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépiskoláért

(intézményi,oktatási)

1211 Budapest, Kossuth Lajos 12.
képviselő: Kovács Gáza Péter dr. ... >>

Aprajafalva Alapítvány a Gyermekek Egészséges Fejlődéséért

(intézményi,oktatási)

1214 Budapest, Völgy u. 8.
képviselő: Tóth Lászlóné
Elsődelegesen a Budapest XXI.ker.Völgy u. 8. - Béke tér 13. sz.alatt működő óvodába járó gyermekek segítése, másodlagosan más intézményekbe járó hasonló korú és vagyoni helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Apróságok Mindennapi Kalandjai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1214 Budapest, Simon Bolivár s. 4/8.
képviselő: Kovács Andrea
Az óvodai nevelőmunka színvonalának, eredményességének támogatása. ... >>

Artikuláció - Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 106-108.
képviselő: Vitányi György
Az alapítvány tartós közérdekű célja közoktatási, oktatási, művészeti nevelési tevékenység ellátása, támogatása. ... >>

Az Egészséges Csepeli Polgárért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1212 Budapest, Áruház tér 8.
képviselő: Soós Attila
A csepeli polgárok általános egészségi állapotának, életminőségének javítása, a gyógyítás színvonalának emelése. A járóbeteg szakellátás támogatása műszerek, eszközök beszerzésével, ingyenes szűrőprogramok szervezésével, betegfelvilágoítással. Gyermek szakrendelésekhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Az egészségügyi dolgozók szakmai képzésének és továbbképzésének, tudományos tevékenységéek, szakmai konferenciákon való részvételének elősegítése. ... >>

Az Ezeréves Lengyel - Magyar Barátságért Alapítvány

(oktatási)

1213 Budapest, Szent István út 236.
képviselő: Pándi László
A lengyel-magyar barátság új minőségű fejlesztésének elősegítése, a helyi-, a regionális-, és az országok közötti társadalmi erőforrások feltárása, összefogása és integrálása révén a kapcsolódó gazdasági, és civil szerveződések együttműködésére alapozva. ... >>

Bajáki Diák-Sportkör Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1211 Budapest, Posztógyár 10. 1sz.Bajáki Fer
képviselő: Kollár József
Az 1.sz.Bajáki Ferenc Ipari Szakközép és Szakmunkásképző Iskola dolgozóinak és tanulóinak szabadidő eltöltési és üdülési lehetőség biztosítása. ... >>

Bibliakutatók Budapesti Társasága

(intézményi,oktatási,egyéb)

1214 Budapest, Szabadság u. 41.
képviselő: Németh Zsolt ügyvezető
A Biblia megismertetése, tanítása. Bibliát oktató előadások, kongresszusok, iskolák és résztvevőik támogatása. ... >>

Boldog Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1212 Budapest, Rákóczi tér 31.
képviselő: Czap Józsefné, Kulifai Istvánné
A felnövekvő nemzedék Budapest, XXI. Rákóczi tér 2.sz. óvodába járó tagjainak részére minél nagyobb lehetőség biztosítása az egészséges testi, lelki nevelésre. ... >>

"Bolyais nyolcvanasok" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1215 Budapest, Ív utca 30/B.
képviselő: dr. Némethi Zsolt
A marosvásárhelyi 1457-ben alapított, 1956 óta Bolyai Farkas Líceum (a továbbiakban Gimnázium) nevét viselő középiskola hagyományainak ápolása. A Gimnáziumban zajló magyar nyelvű oktatás feltételeinek elősegítése, a Gimnáziumban 1980-1989 között végzett diákok és családtagjaik szociális alapú támogatása. ... >>

Burattino Hátrányoshelyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.
képviselő: Molnár László
Alapvetően a főváros területén élő, hátrányos helyzetű gyermekek részére létrehozandó iskola működtetése. ... >>

Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület

(sport,oktatási)

1211 Budapest, Szérűraktár utca 2. h.
képviselő: Császár Andor
A sportegyesület célja a búvársport népszerűsítése, búvároktatás, búvártúrák szervezése, versenyzésre való felkészítés, aktív klubélet megszervezése, úszásoktatás, búvárkészségek technikai fejlesztés. A cél megvalósítása érdekében versenyeken vesz részt és versenyeket szervez, képviseli az egyesület tagjainak érdekeit. ... >>

Csepel Kosár Suli

(sport,oktatási)

1214 Budapest, Merkúr utca 7.
képviselő: Szabó Fruzsina
A kosárlabda sportban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, képzésében és versenyeztetésében. Ennek keretében a sportegyesület elsődleges célja:
- tagjai részére testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása,
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozása,
- hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Csepel Sport Club Egyesület

(sport,oktatási)

1214 Budapest, Béke tér 8. I./3.
képviselő: Buzek László
Sporttevékenység, ezen belül az egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőség biztosítása, a lakosság szabadidő sportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése. ... >>

Csepel-Sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1211 Budapest, Transzformátorgyár utca 7.
képviselő: Kosik György
A Csepel - Sziget és Környéke kistérségi területfejlesztési koncepcióval és programmal összhangban közreműködni a térség humán erőforrás szükséglet biztosításában. Ennek érdekében iskolarendszeren belüli és kívüli oktatás, képzés, szakképzés szervezése, megvalósítása, iskola alapítása. ... >>

Csepeli Amatőr Birkózó Iskola

(intézményi,sport,oktatási)

1213 Budapest, Cirmos sétány 29. 4./17.
képviselő: Hajdu Imre
Tagjai részére rendszeres testedzés, a sportolás és versenyzés lehetőségének biztosítása. ... >>

Csepeli Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
képviselő: Magyar Béla
A XXI. kerületben élő és tanuló gyermek és ifjúsági közösség szabadidős szünidei programjainak, táborozásainak gazdagítása a nyelvtanulást elősegítő nemzetközi kapcsolatok bővülésének bátorítása a tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének segítése. ... >>

Csepeli Gyermekláncfű Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1213 Budapest, Csalitos u. 22-26.
képviselő: Barna Mária
A felnövekvő nemzedék óvodába járó tagjainak minél nagyobb esély biztosítása az egészséges testi-lelki fejlődéshez, a környzettel való optimális kapcsolat kialakulásához. ... >>

Csepeli Gyermeksport Alapítvány

(sport,oktatási)

1213 Budapest, Tátra utca 23.
képviselő: Elekes Zsolt
Különösen a sport területén előmozdítsa és segítse a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését, támogassa az oktatási intézményeket a fiatalok mozgásra és egészséges életre való testi és lelki nevelésében, javítsa a mozgáskultúrát, így különösen arra, hogy a labdarúgást oktassa és megszerettesse, valamint, hogy javítsa a sportoláshoz szükséges tárgyi körülményeket. Feladata, hogy a fenti célok megvalósításához szükséges segítő eszközöket felkutassa, támogatásokat igénybe vegyen és támogatásokat nyújtson. ... >>

Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1213 Budapest, Szent István út 230.
képviselő: Dr. Bolla Dezső
Helytörténeti kutató, feldolgozó, ismeretterjesztő tevékenység,
környezetvédelmi tevékenység, természetvédelem, helyi értékek megóvása, településfejlesztési tevékenység, városfejlesztési tervek előkészítésében és megvalósításában való közreműködés.

Csepel építészeti, művészeti, természeti értékeinek megóvása. ... >>

Csepeli Hét Krajcár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1211 Budapest, Rákóczi Ferenc 106-108.
képviselő: Kárpa Mariann
A Karácsony Sándor Általános Iskola nevelő-oktató tevékenységének segítése, a szakmai, minőségi munka színvonalának emelése. ... >>

Csepeli Kajak-Kenu Egyesület

(sport,oktatási)

1213 Budapest, Hollandi u. 16.
képviselő: Ludasi Róbert
Kajak - Kenu sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Csepeli KÉK Iskola Szülői Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

1213 Budapest, Rákosi E. 138.
képviselő: Galovics Imréné, Pala Imre ... >>

Csepeli Kézilabda Sport Egyesület

(sport,oktatási)

1213 Budapest, Szent István út 181.
képviselő: Berkes Sándor
A kézilabda sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák- és utánpótlás korú csepeli fiatalok nevelésében, valamint felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. Tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Csepeli Kézműves Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1214 Budapest, II.Rákóczi Ferenc u. 345. 3/8.
képviselő: Priskinné Kis Herczegh Judit
Tehetséges tanulók és fiatalok támogatása, elhelyzekdési esélyeik javítása elsősorban a képzőművészetet és néprajzot tanulók köréből, a néprajz területén tevékenykedő, fiatalokat ezen a területen képző idősebbek támogatása. Közép-Európa nemzeti hagyományainak feldolgozása, ezen eredmények ismertetése, oktatása, oktatásának segítése. A népművészet és a népi hagyományok megőrzésének támogatása, ismertetése. ... >>

Csepeli Magyar-Finn Baráti Kör

(oktatási,kulturális)

1215 Budapest, Katona J. u. 9-11.A lép.II.10.
képviselő: Kovács Ildikó
A csepeli finnbarátok összefogása, Finnország kultúrájának, hagyományainak és a finn nyelvnek népszerűsítése a csepeli lakosok körében, különösen finn témájú rendezvények és ismeretterjesztő előadások szervezése révén, továbbá a Csepel-Juankoski testvérvárosi kapcsolatok erősítése. ... >>

Csepeli Mátyás Király Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1212 Budapest, Kolozsvári u. 61-65.
képviselő: Horváthné Dömötör Rozália
Az Alapítvány célja a csepeli Mátyás Király Általános Iskola (1212 Budapest, XXI. ker. Kolozsvári u. 61-65.) nevelő-oktató munkájának segítése és szociális támogatása az iskola diákközösségének érdekében. Így főként elősegítiba Csepeli Mátyás Király Általános Iskola tanulmányi kirándulásainak, táborozásainak megvalósítását, nagy létszámú osztályainak idegen nyelvi, matematikai, számmítástechnikai, csoportbontást, iskolai közös használatú taneszközök beszerzését, kiemelkedő eredményeket elérő tehetséges tanulóinak jutalmazásaát, szociálisan rászoruló tanulóinak tanszerekkel való ellátását, máshonnan nem fedezhető, indokolt pedagógiai-oktató tiszteletdíjak kifizetését, épület, udvara felszerelésének korszerűsítését. ... >>

Csepeli Mentőalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1214 Budapest, Szabadság utca 21. 3./15.
képviselő: dr. Kovács Réka
Csepel és vonzáskörzete lakosságát érintő egészségmegőrzés, betegségmegőrzés, gyógyító-,és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a sürgősségi betegellátás színvonalának emelése, elsősorban a Csepeli Mentőállomás fejlesztésén keresztül, valamint nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Csepeli Vermes Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1212 Budapest, Táncsics M.92.
képviselő: Nagy Mihály dr.
Dr. Vermes Miklós tanár úr szellemi hagyatékának ápolása, életműve nyomán a természettudományos érdeklődés felkeltése és fenntartása, az ismeretterjesztő tevékenység ösztönzése. ... >>

Csepeli Zenélő Gyerekek Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1211 Budapest, Posztógyár utca 2.
képviselő: Ajkavölgyi Emőke
A zeneiskola ismeretterjesztő, művészetoktató, tehetségfeltáró és gondozó munkájának segítése. ... >>

Csepven Szakképzésért és Művelődésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1212 Budapest, Petőfi tér 1.
képviselő: Csiszár Mónika
A Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola tanulóinak szakmai versenyeken és rendezvényeken, valamint a közismereti tanulmányi versenyeken való részvételének támogatása. A versenyekre való felkészítő tanárok kiemelkedő munkájának díjazása és támogatása. Szakmai kiállításokon való részvétel támogatása; bel- és külföldi partnerek fogadásához támogatás nyújtása, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. Támogatás nyújtása a hátrányos helyzetű, jó tanuló, tehetséges diákoknak. Ösztöndíjrendszer kiépítése az arra érdemes tanulók és pedagógusok képzésének segítésére. Szakmai tanulmányi kirándulások, kulturális programok, vetélkedők szervezése, egyéb kulturális szakkörök működtetése. ... >>

Csete Balázs Középiskola,a Gimnázium Fiataljaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1212 Budapest, Csete Balázs u. 6-8.
képviselő: Lóczyné Sasvári Csilla
A Csete Balázs Középiskola nappali gimnáziumi tagozatára járó, rászoruló, jó képességű, jó tanulmányi eredményű tanulóinak támogatása. ... >>

Csikó Alapítvány-Európai Iskola

(intézményi,oktatási)

1213 Budapest, Nyuszi sétány 3. II.em.10.
képviselő: Gáspárné Lengyel Anikó, Schlett Anikó
A helyi iskola és társadalmi környezete összefogásának erősítése, iskolafejlesztési program kidolgozása és megvalósításának támogatása. ... >>

DEPOK - Demokrácia és politikai kultúra Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1214 Budapest, Szabadság utca 35. 3./1.
képviselő: Sárosi Tamás
Az Alapítvány Magyarország egész területén, országos működési hatáskörrel segíti a civil társadalom megerősítését, oktatási, képzési, tájékoztatási eszközök alkalmazása által az ország lakossága politikai kultúrájának, műveltségének az európai demokratikus értékek alapján történő fejlesztését, a politikai kulturális élet és a közélet színesitését, a közművelődés elősegítését.
Az Alapítvány a rendelkezésre álló eszközökkel támogatja, hogy Magyarország fiatal polgárai az Európai Uniós csatlakozásra tekintettel megfeleljenek az új körülményeknek és kihívásoknak.
Az Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon mind a már működő civiltársadalmi szerveződések, oktatási, képzési, művelődési célú tevékenységéhez, mind pedig önálló tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások szervezése révén elősegítse a lakosság tájékozottságát, tájékoztatottságát, ismereteinek bővítését a politika, a közélet és általában az európai integráció területein.
Az Alapítvány elősegíti a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek hátrányos helyzetének leküzdését, esélyegyenlőségének biztosítását, a kor követelményeihez igazodó, jövőbeni boldogulását.
Az Alapítvány célja, hogy a politika, illetve politológia tudományát elemzések, kutatások révén fejlessze és egységesítse a legújabb tudományos erdeményekkel. ... >>

Égbelátó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1214 Budapest, Tejút 10.
képviselő: Balhegy Gabriella
A Budapest, XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola tanulói számára az iskola tárgyi, személyi és oktatási feltételeinek javítása. ... >>

Egy Lépés a Jövőért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1214 Budapest, Kölcsey u. 29.nd u. 11. III.7.
képviselő: Zsoldos Róbert
Az alapítvány célja az iskolarendszerű és iskolarendszeren kí- vüli nevelés és oktatás, az ismeretterjesztés és képességfejlesztés táboroztatás, oktatási célú utaztatás, a kiemelkedő képességű gye- rekek speciális oktatása, valamint az átképzési célú felnőttoktatás személyi és tárgyi feltételeinek támogatása. ... >>

Egy Szelet Kenyér a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1213 Budapest, Repkény u. 16.
képviselő: Őri Andrea Ágnes
Hátrányos helyzetbe kerülő családok gyermekei iskolai étkeztetésének támogatása; szociális programok szervezése és támogatása a rászorulók részére; ruhaadományok gyűjtése és szétosztása a rászurulók részére; élelmiszer csomagok adományozása a rászorulók részére; tanszertámogatás iskolai tanulmányokat végző, hátrányos helyzetűek részére. ... >>

Eötvös József Iskola Csepel Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1210 Budapest, Szent István 232.
képviselő: Benköné Tim Valéria, Hataláné Péntek Judit
Oktatási és nevelési célokhoz segítsényújtás. ... >>

Épek és Sérültek Együttes Nevelése Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1211 Budapest, Kiss János alt.u. 10.
képviselő: Kulcsárné Sándori Hedvig
Az 1211. Budapest, Kiss János alt.u. 50. sz. alatti Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda nevelő munkájának hatékonyabbá tétele, az óvodába járó hátrányos helyzetű, gyógypedagógiai nevelésre szoruló gyermekek eredményes nevelésének, fejlesztésének elősegítése, az óvodába járó gyermekek szabadidős tevékenységének, sokoldalú testedzésének elősegítése, az együttes nevelés tárgyi feltételeinek megteremtése, korszerűsítése. A tehetséges gyermek nevelésének hatékonyabbá tételének, az optimális fejlődésükhöz szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. ... >>

Escort Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1211 Budapest, Táncsics Mihály u. 83.III.35.
képviselő: Molnár Sándor
Az Egyesület fő célja az ifjúság egészséges életmódra való nevelése, a szabadidő kulturált eltöltése, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok fejlesztése, a hazai amatőr és versenysporttal foglalkozó magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társadalmi szervek, szervezetek közötti kapcsolatok ápolása és fejlesztése, különös tekintettel az amatőr, s a jövőben pedig a professzionális szintű sportversenyek - a gyermek korosztálytól a felnőttig - országos és nemzetközi szintű megszervezésére, lebonyolítására. A Magyarországon tradicionálisan meglévő és az újonnan felvett sportágakban a sportolói utánpótlás kinevelése, sportolók felnevelése, kiképzése, versenyeztetése. Ehhez biztosítja a nagy hagyományokkal rendelkező hazai sikersportágak (vízilabda, kajak és kenu, öttusa, úszás, nehéz atlétikai számok, technikai sportágak stb.) mindennapjai során felmerülő tapasztalatok megismerésének, alkalmazásának a lehetőségeit, hogy azok felhasználásával, a gyakorlatban történő elterjesztésével a világszerte is elismert magyar sporteredmények még hatványozottabban jelenjenek meg. ... >>

Esély a Megújulásra Szociális , Oktatási és Kulturális Közhasznú Országos Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1215 Budapest, Árpád utca 1. II./18.
képviselő: Kállai József elnök
Csepelen és vonzáskörzetében élő roma társadalom felmérése, rendszerezése azon célból, hogy átfogó képet kapjunk életmódjukról, és így a későbbiek folyamán személyre szabott segítség nyújtása és a felnövekvő generáció számára más életmódbeli lehetőség, perspektíva bemutatása. ... >>

Fecske Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1214 Budapest, Kazánház 24.
képviselő: Németh Sándorné
A Budapest, XXI. , Iskola tér 46. szám alatti óvodába járó gyermekek nevelésének támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal