Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXI. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 94
1. oldal

A Roma Kultúra Értékeinek Megőrzéséért Oktatási - Művészeti Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1214 Budapest, Murányi utca 19.
képviselő: Balogh Ernő
a hátrányos helyzetű cigány gyermekek oktatásának, nevelésének, felzárkóztatásának elősegítése. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára az ősi romakultúra értékeinek megóvása, zenei örökségük, hagyományaik megőrzése, folyamatos ápolása. ... >>

Adrenalin Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

1211 Budapest, Duna lejáró 7.
képviselő: Nagy Gábor
Közreműködés a kerékpársportokat, továbbá az egyéb szabadidősportokat (pl. Görkorcsolya, gördeszka) kedvelő, sportos életmódot űző fiatalok kerékpáros és egyéb szabadidős sportolási lehetőségeinek bővítésében, képességeik fejlesztésében, kerékpárversenyek, egyéb szabadidős sportversenyek, továbbá ezzel összefüggő kulturális események szervezésében, kiállítások rendezésében. ... >>

Artikuláció - Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 106-108.
képviselő: Vitányi György
Az alapítvány tartós közérdekű célja közoktatási, oktatási, művészeti nevelési tevékenység ellátása, támogatása. ... >>

Az ÉRDEKEINK KÖZÖSEK EGYESÜLET (AZÉRT)

(kulturális)

1212 Budapest, Petőfi utca 7.
képviselő: Benczúr Zoltán
szociális ügyintézés, adóságkezelés, jogvédelem, szegregáció felszámolása
- kultúra és hagyományőrzés, civil kapcsolatok erősítése
- hátrányos helyzetben élő emberek életkörülményeinek javítása, felzárkóztatása
- környezetünk felzárkóztatásának elősegítése, közbiztonságának növelése
- ország felemelkedésének, hírnevének elősegítése. ... >>

Boldog Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1212 Budapest, Rákóczi tér 31.
képviselő: Czap Józsefné, Kulifai Istvánné
A felnövekvő nemzedék Budapest, XXI. Rákóczi tér 2.sz. óvodába járó tagjainak részére minél nagyobb lehetőség biztosítása az egészséges testi, lelki nevelésre. ... >>

"Bolyais nyolcvanasok" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1215 Budapest, Ív utca 30/B.
képviselő: dr. Némethi Zsolt
A marosvásárhelyi 1457-ben alapított, 1956 óta Bolyai Farkas Líceum (a továbbiakban Gimnázium) nevét viselő középiskola hagyományainak ápolása. A Gimnáziumban zajló magyar nyelvű oktatás feltételeinek elősegítése, a Gimnáziumban 1980-1989 között végzett diákok és családtagjaik szociális alapú támogatása. ... >>

"Borklub a magyar borkultúráért" Egyesület

(kulturális)

1212 Budapest, Komáromi út 95.
képviselő: Fejes Péter, Molnár György
Az egyesület célja egyebek mellett a magyar borkultúra támogatása, a magyar gasztronómiai értékek közvetítése, a magyar kulturális, művészeti, társadalmi értékek képviselete, a média, szakmai és társasági fórumok felhasználása, a magyar bormarketing tevékenység szélesítése. ... >>

Budapesti Liszt Ferenc Szimfónikus Zenekar és Együttesei

(kulturális)

1213 Budapest, Pálma 70.
képviselő: Rakos Miklós, Taligás Lajos ... >>

Budapesti Mozitörténeti Alapítvány

(kulturális)

1213 Budapest, Határ u. 87.
képviselő: Kalcsú Éva önálló, Vékás Magdolna önálló
A budapesti mozik történetének, valamint a magyar mozis szakma történeti fejlődésének és jelenének ismertetése mozi-relikviák valamint a témával kapcsolatban készült fotók, adatok, információk gyűjtése, rendszerezése és bemutatása Útján. ... >>

BURATTINO Szociális és Kulturális Egyesület

(kulturális,szociális)

1212 Budapest, Táncsics M. 27-29.
képviselő: Keszthelyi István ... >>

Csepel Galéria Egyesület

(kulturális)

1211 Budapest, Szent Imre tér 3.
képviselő: Baráz Tamás, Pálffy Katalin, Sárkány István ... >>

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1211 Budapest, Kiss János alt. u. 61.VII. 76.
képviselő: Herczeg Zsolt
Az íjász sport népszerűsítése, sport és szabadidős tevékenység szervezése, a részvétel biztosítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása az ifjúság nevelésével, sportkapcsolatok létesítésével és fejlesztésével. A természeti értékek megvédése, történelmi hagyományok ápolása, az íjász sport tanítása, gyakorlása, versenyeztetés. ... >>

Csepel Néptánc Alapítvány

(kulturális)

1215 Budapest, Árpád u. 1. Csep. Munkásotthon
képviselő: Hudákné Farkas Sára
A Csepeli Táncegyüttes támogatása és ezen keresztül a magyar néphagyományok - elsősorban néptánc és népzene - ápolása, azok a lakosság körében való népszerűsítése, továbbá a helyi hagyományok újjáélesztése, illetve azok segítése, új kulturális események, rendezvények megszervezése. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása, azok ápolása. ... >>

"Csepelért" Egyesület

(kulturális)

1213 Budapest, Damjanich utca 107.
képviselő: Horváth László
Elősegítse Csepel közéletének fejlődését, a pozitív kulturális, társadalmi és civil kezdeményezések támogatásával és elindításával. ... >>

Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1215 Budapest, Árpád utca 1.
képviselő: Auth Henrik, Illés Mihály, Péntek János
Ingyenes szolgáltatást nyújtó zenekar, különösen a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar által ingyenesen nyújtott művészeti szolgáltatások támogatása, feltételek megteremtése, szervezésének támogatása. ... >>

Csepeli Gyermekláncfű Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1213 Budapest, Csalitos u. 22-26.
képviselő: Barna Mária
A felnövekvő nemzedék óvodába járó tagjainak minél nagyobb esély biztosítása az egészséges testi-lelki fejlődéshez, a környzettel való optimális kapcsolat kialakulásához. ... >>

Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1213 Budapest, Szent István út 230.
képviselő: Dr. Bolla Dezső
Helytörténeti kutató, feldolgozó, ismeretterjesztő tevékenység,
környezetvédelmi tevékenység, természetvédelem, helyi értékek megóvása, településfejlesztési tevékenység, városfejlesztési tervek előkészítésében és megvalósításában való közreműködés.

Csepel építészeti, művészeti, természeti értékeinek megóvása. ... >>

Csepeli Kézműves Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1214 Budapest, II.Rákóczi Ferenc u. 345. 3/8.
képviselő: Priskinné Kis Herczegh Judit
Tehetséges tanulók és fiatalok támogatása, elhelyzekdési esélyeik javítása elsősorban a képzőművészetet és néprajzot tanulók köréből, a néprajz területén tevékenykedő, fiatalokat ezen a területen képző idősebbek támogatása. Közép-Európa nemzeti hagyományainak feldolgozása, ezen eredmények ismertetése, oktatása, oktatásának segítése. A népművészet és a népi hagyományok megőrzésének támogatása, ismertetése. ... >>

Csepeli Kistáncos Alapítvány

(kulturális)

1215 Budapest, Árpád 1.
képviselő: Kreiszné dr.Paál Sára együtt, Takács Györgyi együtt, Varga Edit önállóan
A népi kultúra ápolása a "Csepp Csepel " és a "Kis Csepel" néptáncegyüttes teékenységének segítésével és a népművészettel foglalkozó gyermekek kapcsolatainak kiépítése. ... >>

"Csepeli Konzervativ Egylet" Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1213 Budapest, Szent László utca 107. 2./11.
képviselő: Pláner Lajos
A Csepeli Konzervatív Egylet célja egy olyan társadalmi, kulturális, történelmi hagyományokat ápoló - azokat havonta előadások formájában publikáló - önszerveződés alakítása, amely minden csepelinek - és természetesen nem csepelinek is - lehetőséget teremt elveink közös kibontakoztatására, és rendezvényeinken való részvételre. Az Egylet bizonyos időközönként kirándulásokat szervez, amelyeknek lényege hazánk olyan kulturális, természeti értékeinek felkeresése és védelme, amelyek nem kellően ismertek és méltánytalanul keveset beszélnek róluk. Kiemelten fontosnak tartjuk kerületünk értékeinek megóvását és környezetünk védelmét. ... >>

Csepeli Magyar-Finn Baráti Kör

(oktatási,kulturális)

1215 Budapest, Katona J. u. 9-11.A lép.II.10.
képviselő: Kovács Ildikó
A csepeli finnbarátok összefogása, Finnország kultúrájának, hagyományainak és a finn nyelvnek népszerűsítése a csepeli lakosok körében, különösen finn témájú rendezvények és ismeretterjesztő előadások szervezése révén, továbbá a Csepel-Juankoski testvérvárosi kapcsolatok erősítése. ... >>

Csepeli Munkásotthon Alapítvány

(kulturális)

1215 Budapest, Árpád út 1-3.
képviselő: Nagy József
A XXI. kerület dolgozói és gyermekeik kulturális igényének kielégítése, a nyugdíjasok klubfoglalkozásainak támogatása. ... >>

Csepeli Padaván Sportegyesület

(sport,kulturális)

1213 Budapest, Hollandi utca 119. a
képviselő: Mátyók Andrea
Tagjai számára lehetőséget biztosítson a rendszeres, életmódszerű testmozgás gyakorlására;- megismertesse tagjait a (kyokushin) karate rendszerével, szabályaival, ide értve mind fizikális - a testedzés és gyakorláshoz szükséges - gyakorlatokat és technikát, mind a karate területének gazdag kulturális spirituális háttéranyagát; tagjai részére biztosítsa a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségét; a tagok nevelése, fejlesztése; egészséges életmódra nevelés. ... >>

Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete

(kulturális)

1215 Budapest, Árpád 1.
képviselő: Kaltenecker Antalné Karsai Julianna, Nagy Ferencné Feleki Ágnes ... >>

Csepeli Szabad Művelődési Tanács

(kulturális)

1214 Budapest, Simon Bolivár stny. 4-8.
képviselő: Paál Gyula ... >>

Csepeli Szalon Kulturális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1214 Budapest, Csikó sétány 5. II./9.
képviselő: Füredi István, Galavics Imréné
A helyi kultúra és természet védelme és ápolása, különös tekintettel Csepel kulturális örökségére és természetes kincseire. ... >>

Csepeli Zenélő Gyerekek Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1211 Budapest, Posztógyár utca 2.
képviselő: Ajkavölgyi Emőke
A zeneiskola ismeretterjesztő, művészetoktató, tehetségfeltáró és gondozó munkájának segítése. ... >>

Csepeliek Művelődéséért Közalapítvány

(kulturális)

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
képviselő: Geisbühl Tünde, Mikola Péter
Budapest - Csepel kulturális életének támogatása, a lakosság kulturális ellátása színvonalának javítása, közreműködés a közművelődési feladatok ellátásában, a művészeti tevékenységek támogatása. ... >>

Csepven Szakképzésért és Művelődésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1212 Budapest, Petőfi tér 1.
képviselő: Csiszár Mónika
A Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola tanulóinak szakmai versenyeken és rendezvényeken, valamint a közismereti tanulmányi versenyeken való részvételének támogatása. A versenyekre való felkészítő tanárok kiemelkedő munkájának díjazása és támogatása. Szakmai kiállításokon való részvétel támogatása; bel- és külföldi partnerek fogadásához támogatás nyújtása, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. Támogatás nyújtása a hátrányos helyzetű, jó tanuló, tehetséges diákoknak. Ösztöndíjrendszer kiépítése az arra érdemes tanulók és pedagógusok képzésének segítésére. Szakmai tanulmányi kirándulások, kulturális programok, vetélkedők szervezése, egyéb kulturális szakkörök működtetése. ... >>

Csillag-műhely Közösségfejlesztő Egyesület

(kulturális)

1214 Budapest, Vénusz utca 2.
képviselő: Ollé Tamás
Erősíteni a csillagtelepiek identitását, lakóhelyükhöz való kötődését, a szomszédok összefogásait. ... >>

Czinger Ferenc Emlékegyesület

(kulturális)

1215 Budapest, Katona József utca 5-7.
képviselő: Czap Zoltán
Az ifjúság számára lehetőség biztosítása kulturális , tudományos és társadalmi - közéleti tevékenység végzésére ... >>

Dél-Pesti Nemzetőrség Egyesület

(kulturális,egyéb)

1211 Budapest, Petz F. utca 4/19.
képviselő: Nobik Máriusz
Ápolni a nemzeti hagyományokat, különösen a Nemzetőrség hagyományait. ... >>

DELICANTO KLUB

(kulturális)

1215 Budapest, Vágóhíd utca 68/74. Kaziczy Általános Iskola
képviselő: Babos István ... >>

DEPOK - Demokrácia és politikai kultúra Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1214 Budapest, Szabadság utca 35. 3./1.
képviselő: Sárosi Tamás
Az Alapítvány Magyarország egész területén, országos működési hatáskörrel segíti a civil társadalom megerősítését, oktatási, képzési, tájékoztatási eszközök alkalmazása által az ország lakossága politikai kultúrájának, műveltségének az európai demokratikus értékek alapján történő fejlesztését, a politikai kulturális élet és a közélet színesitését, a közművelődés elősegítését.
Az Alapítvány a rendelkezésre álló eszközökkel támogatja, hogy Magyarország fiatal polgárai az Európai Uniós csatlakozásra tekintettel megfeleljenek az új körülményeknek és kihívásoknak.
Az Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon mind a már működő civiltársadalmi szerveződések, oktatási, képzési, művelődési célú tevékenységéhez, mind pedig önálló tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások szervezése révén elősegítse a lakosság tájékozottságát, tájékoztatottságát, ismereteinek bővítését a politika, a közélet és általában az európai integráció területein.
Az Alapítvány elősegíti a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek hátrányos helyzetének leküzdését, esélyegyenlőségének biztosítását, a kor követelményeihez igazodó, jövőbeni boldogulását.
Az Alapítvány célja, hogy a politika, illetve politológia tudományát elemzések, kutatások révén fejlessze és egységesítse a legújabb tudományos erdeményekkel. ... >>

Dunapack Csepeli Papírgyár Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1215 Budapest, Duna u. 42.
képviselő: Hegyi József, Törzs Gábor
A Dunapack Zrt. Csepeli telephelyén dolgozó munkavállalók, valamint a telephelyen működő egyéb vállalkozások munkavállalóinak, főként a munkavégzéshez, munkahelyéhez, munkájában való érvényesüléshez kötődő társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek átfogó képviselete. ... >>

"Ercsi Városért" Alapítvány

(kulturális)

1214 Budapest, Nap u. 16. 10/38.
képviselő: Németh Mária
Ercsi város különdöző társadalmi rétegei részére esélyegyenlőség elősegítése. Az alapítvány tevékenységi körét fenti célokon túl a következő célokkal egészíti ki, amennyiben az alapítvány vagyona ezen céloknak megfelelően olyan mértékben nő, hogy ezen célok elérésére is képessé válik: Ercsi város közösségi, társadalmi tevékenységének elősegítése; Műemlék és építészeti értékek megóvása; A város infrastrukturális fejlesztésének elősegítése. ... >>

Escort Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1211 Budapest, Táncsics Mihály u. 83.III.35.
képviselő: Molnár Sándor
Az Egyesület fő célja az ifjúság egészséges életmódra való nevelése, a szabadidő kulturált eltöltése, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok fejlesztése, a hazai amatőr és versenysporttal foglalkozó magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társadalmi szervek, szervezetek közötti kapcsolatok ápolása és fejlesztése, különös tekintettel az amatőr, s a jövőben pedig a professzionális szintű sportversenyek - a gyermek korosztálytól a felnőttig - országos és nemzetközi szintű megszervezésére, lebonyolítására. A Magyarországon tradicionálisan meglévő és az újonnan felvett sportágakban a sportolói utánpótlás kinevelése, sportolók felnevelése, kiképzése, versenyeztetése. Ehhez biztosítja a nagy hagyományokkal rendelkező hazai sikersportágak (vízilabda, kajak és kenu, öttusa, úszás, nehéz atlétikai számok, technikai sportágak stb.) mindennapjai során felmerülő tapasztalatok megismerésének, alkalmazásának a lehetőségeit, hogy azok felhasználásával, a gyakorlatban történő elterjesztésével a világszerte is elismert magyar sporteredmények még hatványozottabban jelenjenek meg. ... >>

Esély a Megújulásra Szociális , Oktatási és Kulturális Közhasznú Országos Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1215 Budapest, Árpád utca 1. II./18.
képviselő: Kállai József elnök
Csepelen és vonzáskörzetében élő roma társadalom felmérése, rendszerezése azon célból, hogy átfogó képet kapjunk életmódjukról, és így a későbbiek folyamán személyre szabott segítség nyújtása és a felnövekvő generáció számára más életmódbeli lehetőség, perspektíva bemutatása. ... >>

Fecske Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1214 Budapest, Kazánház 24.
képviselő: Németh Sándorné
A Budapest, XXI. , Iskola tér 46. szám alatti óvodába járó gyermekek nevelésének támogatása. ... >>

FEHÉR GALAMB nevelési, oktatási és személyiségfejlesztő közérdekű kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1214 Budapest, Reggel u. 12. II. 6.
képviselő: Énekes András
Kistelepüléseken, közöségekben működő óvodák nevelési oktatási tevékenységének a támogatása. ... >>

Fehér Kárpát Egyesület

(oktatási,kulturális)

1213 Budapest, Cirmos sétány 10.
képviselő: Ablonczy Bálint ketten együtt, Mehrl Nándor ketten együtt, Oláh Szabolcs ketten együtt
A Kárpát-medence földrajzának, történelmének, életének, kultúrájának és szokásainak megismertetése a magyarországi fiatalokkal. Az itthoni és a határon túl élő magyarok közötti jó kapcsolat kiépítése. A szomszédos országokba irányuló tudományok gyűjtésének és eljuttatásának szervezése. Partnerkapcsolatok kiépítése a határon túli szervezetekkel. Az egyesület céljának megfelelő kulturális és oktatási programok, előadások, szabadidős tevékenységek szervezése, kiadványok megjelentése és terjesztése. ... >>

Fesztivál Mesterségek Egyesülete

(kulturális)

1211 Budapest, II.Rákóczi Ferenc út 155. fsz./1.
képviselő: Korolovszki Norbert elnök
Az egyesület elsősorban a magyarországi rendezvények fesztiválok és az azokhoz kapcsolódó mesterségek, kulturális és gasztronómiai tevékenységek magas színvonalának a továbbfejlesztésére törekszik. ... >>

FLY Ifjúsági Kulturális Egyesület

(kulturális)

1211 Budapest, Fürst Sándor 8.
képviselő: Kövágó István ... >>

Fodor Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1214 Budapest, Tejút 12.
képviselő: Hantos Hajnalka
A magasabb szintű oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Forrás Csepeli Evangélikus Alapítvány

(szociális,kulturális)

1211 Budapest, Petz Ferenc utca 24. IX./97.
képviselő: Horváth Kálmán elnök
a Csepeli Evangélikus Egyházközség támogatása személyi, tárgyi feltételeinek javítása, az ott folytatott hitéleti tevékenység erősítése, az evangélikus keresztyén hit és értékek megőrzésének, terjesztésének elősegítése, az egyházközség épületei karbantartásának a támogatása, illetve a hátrányos helyzetűek, a szociálisan rászoruló nagycsaládosok, időskorúak és a tanuló ifjúság támogatása. ... >>

Galaxis Videorajongók Egyesülete

(kulturális)

1213 Budapest, Tátra 4.
képviselő: Bogár József ... >>

Gombos Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1214 Budapest, Gombos F. tér 1.
képviselő: Budainé Molnár Zsuzsanna
A Budapest XXI. kerület, Gombos F. tér 1.sz. alatti Általános Iskola tanulmányi munkában élenjáró diákjainak, tanárainak, a munkát és a hagyományok ápolását segítő személyeknek, intézményeknek az anyagi elismerése. ... >>

Gutenberg János Hagyományőrző Nyomdász Egyesület

(kulturális)

1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
képviselő: Gál István, Kiss Zoltán, Vadász Edit
Gutenberg János Hagyományőrző Nyomdász Egyesület céljának tekinti a szakmai hagyományok megőrzését, ápolását, a gutembergi örökség népszerűsítését, bibliofil kiadványok gondozását. Fontosnak tartja, hogy korszerű technikával készült kiadványok is az alapvető szakmaiság követelményeinek megfeleljenek. Ehhez elengedhetetlennek tartja az egyetemes írott és nyomtatott kulturális örökség összegyűjtését és terjesztését. ... >>

Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1214 Budapest, Tompa u. 24.
képviselő: Fehér Anita
A gyermekek Montessori Pedagógiai módszer alkalmazásával történő alapfokú ( óvodai, iskolai ) oktatási, nevelése feltételrendszerének megteremtése. A módszer szélesebb körű megismertetése, elterjesztése, gyakorlati oktatása. A módszerrel kapcsolatos tanulmányok készítőinek, a módszert alkalmazó pedagógusoknak támogatása, részükre ösztöndíj biztosítása, továbbképzésük elősegítése. A módszert gyakorlatban alkalmazó óvoda és későbbiekben alapfokú iskola létesítése, működtetése és fenntartása. A létesítendő intézménybe járó, szociálisan rászoruló, valamint kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő gyermekek ... >>
1. oldal 2. oldal