Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVIII. ker környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Alacskai Környezetért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1188 Budapest, Péteri út 24. II./2.
képviselő: Molnár József
Az Alacskai lakótelepen élők érdekképviseleti szervezeteként működjön. Mindennapi tevékenységének célja az otthonosabb Alacskai lakótelep létrehozása. Az egyesület az itt élő és dolgozó emberek életminőségének, életesélyeinek javulását a környezet aktív alakí- tásával, illetve az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételei- nek megteremtésében, létrehozásában folyamatosan és érdemben közre- működik. Célja az egyesületnek a tenni akaró azon természetes sze- mélyek tömörítése, akik méltóak az egyesületi tagságra, s alkalma- sak az egyesületben folyó tevékenység segítésére. ... >>

Együtt a Környezetünkért Egyesület

(környezetvédelmi)

1188 Budapest, Lujza u. 7.
képviselő: Lakatos László ... >>

Kertvárosunk 18 Egyesület

(környezetvédelmi)

1182 Budapest, Vak Bottyán utca 2.
képviselő: Katona Sándor
Pestszentlőrinc kertvárosának jobbá, szebbé, lakhatóbbá tétele. ... >>

Otthon Egyesület

(környezetvédelmi)

1180 Budapest, Üllői út 131.
képviselő: Kozma Antal ... >>

Pestszentlőrinc - Pestszentimre Foltos Kutyabarát Egyesület

(környezetvédelmi)

1188 Budapest, Damjanich utca 91/ a.
képviselő: Jaseri Márk
Az egyesület hozzájárul a XVIII. kerület és egyes más térségek kutyatartási kultúrájának kialakításához, a kutyatartók, valamint a többi embertárs közötti tolerancia és megértés fejlesztéséhez. ... >>

Pro Canibus Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1188 Budapest, Kisfaludy u.55/a.
képviselő: Fazekas Lászlóné Czakó Kinga
Az 1999. január 1-én életbe lépett Állatvédelmi Törvény betűjével és szellemével öszhangban az elhagyott, beteg vagy balesetet szenvedett állatok megsegítése. ... >>

Szeretet és Odaadás Alapítvány

(szociális,környezetvédelmi)

1181 Budapest, Kossuth Lajos utca 51.
képviselő: Juhász Taddeus Farkas
a házi és vadon élő állatok gondozásának, egészségük megóvásának elősegítése, illetve az idős és/vagy hátrányos helyzetű emberek életkörülményeinek javítása. ... >>

Szimbiózis Ifjúsági Környezetvédelmi Szervezet

(környezetvédelmi)

1181 Budapest, Riesz Frigyes u. 3. fszt. 1.
képviselő: Pintér József elnök
Környezetvédelmi felelősség erősítése elsősorban a fiatal korosztályokban ... >>

Tátra Alapítvány a Kultúráért és a Környezetért

(sport,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1183 Budapest, Szemere Miklós u. 27.
képviselő: Felhősi Ferencné
Az egyén és környezet harmóniáját szolgáló oktatási, kulturális, sport és környezetvédelmi célok megvalósitásának támogatása. ... >>

TISZTA VÍZ Környezetvédő Alapítvány

(környezetvédelmi)

1184 Budapest, Kubinyi Imre utca 9.
képviselő: Ágoston Gyula
Környezetvédelmi tevékenység, az élővizek védelme érdekében a szennyvizek kezelése, a szakszerű tisztításhoz szükséges ismeretek terjesztése, szelektív hulladékgyűjtés. ... >>

XVIII. ker Környezetvédö Fórum

(környezetvédelmi)

1181 Budapest, Városház 1-3.
képviselő: Riethmüller János ... >>

Zöld Kárpát-medencéért Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

1184 Budapest, Aranyeső utca 8.
képviselő: Csertői Csaba
Az Egyesület célja környezetünk és az emberi életminőség hatékony javítása, valamint a társadalmi környezettudatos magatartásának kialakítása. ... >>

Zöld Sorompó Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1182 Budapest, Iparvasút utca 29.
képviselő: Kakasné Pethő Ágota
A szűkebb lakókörnyezet - Budapest XVIII. kerület Pestszentimre, Pestszentlőrinc - kulturális és természeti értékeinek megőrzése, az élhető környezet megvédése, kiegészítve a közösségi értékek megóvásának és továbbfejlesztésének szándékával, a társadalom kohéziójának fenntartása. a XVIII. kerület zöldövezeti, kertvárosi jellegének megtartása, a meglévő zöld területek megóvása, azok parkosítása. Értékmegőrző, környezettudatos magatartás és egészséges életmódra nevelés. ... >>

Zöld Zóna Országos Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1181 Budapest, Reisz Frigyes utca 3.
képviselő: Pintér József
Az egyesület célja, hogy Magyarország területén a még meglévő természeti értékeket megóvja, azok fontosságára a figyelmet felhívja szórólapok, kiadványok, elektronikus és nyomtatott sajtóban megjelenő cikkek, hírek, tudósítások, interjúk valamint környezetvédelmi rendezvények segítségével a társadalom összefogását a természet védelmében elősegítése, erősítése. A környezetszennyezés csökkentésének lehetőségeit szakértők bevonásával vizsgálja, az ebből származó eredményeket a döntéshozókkal, a környezetszennyező háztartási és ipari szereplőkkel széles körben megismertesse és a környezetvédelem szempontjából előnyös kompromisszumok kialakulását elősegítse.
Környezetmegóvó és helyreállító programok szervezése, környezetkárosító tevékenységek elleni védekezés és a környezetvédelmi rendeletek, szabályok széleskörű megismertetése, betartása. ... >>
1. oldal