Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVIII. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 42
1. oldal

"A Kiegyensúlyozott Emberért" Alapítvány

(egészségügyi)

1183 Budapest, Kálti Márk utca 6. b.
képviselő: Kovács Miklós Imre
A fogazat és sok testi probléma összefüggésének megismertetésével és feltárásával megalapozni egy fogászati ellátó kultúrát, amely eredményeinek alkalmazásával a fogorvosok és fogtechnikusok nagymértékben enyhítik, vagy megszüntetik a fogazat okozta testi és lelki gyötrelmeket, és az ember számára visszaállítják a kiegyensúlyozottságot. Megtapasztalni a testi és lelki kiegyensúlyozottságot és annak hosszú távú fenntartása érdekében megoldásokat mutatni az emberek számára, valamint támogatni azokat a kezdeményezéseket, amelyek ezt lehetővé teszik. ... >>

Alapítvány az Ifjúság Egészséges Testi és Lelki Fejlődéséért

(egészségügyi)

1185 Budapest, Zilah utca 5.
képviselő: Bobos Csaba
Az ifjúság egészséges testi és lelki fejlődése feltételeinek biztosítása. ... >>

ALBATROSZ - a Cselekvés és Szolidaritás Szövetsége Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

1181 Budapest, Eötvös utca 12.
képviselő: Kiss-Elek János Norbert, Schlenker Ádám, Schneider Judit
fővárosi és hosszútávon országos és közösségi szinten az egészségkultúra fejlesztése. ... >>

Az egészségesebb nőkért vitamin információs központ Egyesület

(egészségügyi)

1182 Budapest, Háromszéi utca 12/ A.
képviselő: Linka Erika
Az egészséges életmód megőrzésével kapcsolatos életmódfejlesztés. ... >>

B-25. Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

1180 Budapest, Táncsics 55.
képviselő: Ábel László
A szakszerű postagalamb - tenyésztés és versenyzés fejlesztése ; a postagalamb - tenyésztés szakszerű irányítása ; a postagalamb - tenyésztők egyesületbe szervezése ; szakismeretek terjesztése ; egyesületi versenyek , kiállítások rendezése. Az egyesület tagjai közös érdekeinek a hatóságok , a szövetség és más egyesületek felé való képviselete ; a tagok működésének felülvizsgálata sport-állategészségügyi szempontból. ... >>

Bányaegészségügy - Bányabiztonság Alapítvány

(egészségügyi)

1185 Budapest, Bartók Béla u. 33.
képviselő: Dr. Varga József, Tigyi József
A bányászati balesetek és foglalkozási megbetegedések mérséklése és megelőzése érdekében bányaegészségügyi, bányabiztonsági, bányászati ergonómiai kutatások támogatása. ... >>

BARSZ-Magyar-Kazah Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

1184 Budapest, Benedek Elek u. 9-11.
képviselő: Dr. Hrgyi Ferenc, Dr. ZS. Szőke Zoltán, Gál András, Kövér Csaba, Lányi András, Mándoky Ongajsa, Nagy Istvánné
A két ország és a két régió kulturális, művészeti, tudományos, gazdasági, valamint egészségügyi, humanitárius és sport-kapcsolatai fejlődésének elősegitése. ... >>

Bébi-Dok Alapítvány

(egészségügyi)

1184 Budapest, Dolgozó u.12.
képviselő: Simon Lászlóné
A Dolgozó utcai Gyermekrendelő egészségügyi szolgáltatásának javítása. A szociálisan rászoruló családok megsegítése betegség esetén. ... >>

Budapest és Környéke Galambászainak Baráti Társasága

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1188 Budapest, Damjanich u. 16.
képviselő: Horváth Károly
Elsősorban Budapest és környékén élő galambtenyésztők érdekvédelme és érdekképviselete, ingyenes szakmai és állategészségügyi továbbképzések, tanfolyamok szervezésének elősegítése. A galambtenyésztéssel kapcsolatos versenyek szervezése, lebonyolítása, kiállítások szervezése, a galambászattal kapcsolatos ingyenes szakkiadványok szerkesztése és megjelentetése az egyesületi tagok és mások számára. A tagság galambjainak állatorvosi felügyelete, egészségügyi ellátásának megszervezése, koordinálása. Árverések és galambkiállítások szervezése, illetve galambok közvetítése, az ezzel kapcsolatos tevékenységek koordinálása, elősegítése. ... >>

Budapesti Patrónus Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1180 Budapest, Beremend 38.
képviselő: Gulyás Tibor
Az autista, autisztikus és normál társadalmi környezetbe nem illő fogyatékos gyermekek speciális egészségügyi, oktatási és emberi igényei kielégitésének segítése. ... >>

Cukorbetegek Gyógyításáért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1181 Budapest, Vándor Sándor utca 15. 4./4.
képviselő: Lozsi Károly
A cukorbetegek életminőségének javítása. ... >>

Életjel Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.
képviselő: Csík Árpádné
A budapesti XVIII.kerületi Általános Iskola és Speciális Szakiskolában folyó szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység elősegítése. ... >>

Érted 2006. Alapítvány

(egészségügyi)

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 13. B.
képviselő: Besenyeiné Bakos Beáta, dr. Aradi Krisztina, Nagyné Simon Anikó
Az alapítvány létrehozásának tartós közérdekű célja a Budapest XVIII. kerületben élő gyermekek egészségügyi ellátása színvonalának emelése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociálisan rászoruló családok segítése, ismeretterjesztés. ... >>

Európai Fővárosért Egyesület

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

1183 Budapest, Gyömrői út 76.
képviselő: Bogdán Péter, Novák Ágota
Az ifjúsági közösség megerősödésének támogatása, a nehéz helyzetű fiatalok segítése, a kultúrális, közéleti, környezetvédelmi, városvédelmi, és egészségügyi ismeretek és szemlélet terjesztése, az ifjúsági érdekegyeztetés rendszerének fejlesztése. ... >>

Fizioterápiás Szakdolgozó Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1185 Budapest, Hámán Kató u. 98.
képviselő: Papadimitropulosz Haridimoszné
Az egészség megőrzésének, helyreállításának segítése a fizioterápiás (elektroterápiás) tevékenység révén. - Részvétel az egészségpolitika alakításában. - A fizioterápiás tevékenységben résztvevő dolgozók (fizioterápiás asszisztensek) szakmai és etikai érdekeinek képviselete. - Az elektroterápiás elméleti oldalának fejlesztése, eredmények alkalmazása a gyakorlatban. - Társadalmi vélemények, érdekek, javaslatok közvetítése az egészségügyi szolgálat irányítói felé. - Az elektroterápia méltó erkölcsi és anyagi megbecsülésének elérése a társadalomban. - A szakmai képzésben, továbbképzésben való aktív részvétel. - Magasabb szintű (főiskolai) képzés tervezésében, szervezésében, lebonyolításában való aktív részvétel. - Szakasszisztensi képzés indítása. ... >>

Gerincvelő Sérülteket Támogató Alapítvány

(egészségügyi)

1181 Budapest, Hunyadi László utca 12.
képviselő: Oltyán János
gerincvelő sérülést szenvedett betegek belföldi és külföldi gyógyításának, rehabilitációjának, ápolásának támogatása. ... >>

HETIRAJ Egyesület

(egészségügyi)

1181 Budapest, Hosszúház út 5. fszt./1.
képviselő: Lebánovits Gizella
Az egészséges életmódra való nevelés, a szabadidő hatékony eltöltésének biztosítása. ... >>

Humanitás plusz Biztonság Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1185 Budapest, Rozsnyó u. 31.
képviselő: Vörös Judit
Egy valóban hiányt pótló, részben közegészségügyi érdeket is megvalósító, a hátrányos helyzetű állami gondozásból kikerülő fiatalok problémáinak permanens orvoslása, valamint a magukra maradt egyedülálló és rászoruló idős emberek gondozása. ... >>

Integráció Egyesület

(egészségügyi)

1188 Budapest, Podhorszky utca 21/ B.
képviselő: Kocsis Beáta
A főként autista, Asperger-szindrómás, magatartászavarral küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek és megváltozott munkaképességű fiatalok társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. ... >>

"Jó Egészséget Pestszentlőrinc - Pestszentimre" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1183 Budapest, Attila utca 9.
képviselő: dr. Szebényi Attila, Molnár Beatrix
Pestszentlőrinc ? Pestszentimre lakossága egészségügyi szakellátása színvonalánakemelése érdekében felhasználható kiegészítő források összegyűjtése ésfelhasználása az alapítványi céloknak megfelelően. Az egészségügyi alapellátásban és a szakellátásban történő gyógyító-megelőző munka, valamint a gondozás hatékonyságának emelése a dolgozói továbbképzések támogatásával. Új diagnosztikus és terápiás műszerek, berendezések beszerzésének, új terápiás eljárások bevezetésének támogatása. A XVIII. kerületi lakosok egészséges életmódra nevelése, annak támogatása. ... >>

Készen-Lét Alapítvány - a beteg, a rászoruló és a hátrányos helyzetű gyermekekért és felnőttekért

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1181 Budapest, Csontváry utca 48. II./12.
képviselő: Sipos Mátyásné
A beteg, rászorult vagy egyéb hátrányos helyzetű személyek közvetlen és (intézmények támogatásán keresztül történő) közvetett támogatása pénzbeni és természetbeni formában az alapító okiratban részletezés szerinti tevékenységek végzésével. ... >>

Lonkay Tamás Alapítvány

(egészségügyi)

képviselő: Ráki János, Rimár Tamás, Szentei Péter
A MALÉV hajózók baleset, betegség miatt megrendült anyagi helyzetű gyermekes családok megsegítése. ... >>

Magyar Epilepsziás Betegek Jövőjéért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1184 Budapest, Lenkey utca 7.
képviselő: Szabó Zsolt
Az epilepszia betegségben szenvedő betegek helyzetének, életminőségének javítása. ... >>

Magyar Faluegészségügyi Tudományos Társaság Egyesület

(egészségügyi)

1188 Budapest, Szélső utca 92. B.
képviselő: dr. Neducsin Mira, dr. Simek Ágnes
a falusi népesség számára biztosítani a városon élő emberek által elérhető legmagasabb színtű egészségügyi ellátást, beleértve a sürgősségi, a mentőellátást is. ... >>

Magyar Inzulinrezisztencia Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1182 Budapest, Bánffyhunyad utca 8.
képviselő: dr. Szilárd Mónika
Felvilágosító, ismeretterjesztő tevékenység végzése a lakosság irányában( írott és elektronikus médián keresztül) az inzulinrezisztenciának a következtében kialakuló betegségek ( túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, metabolikus szindróma, polycisztás petefészek szindrómának) kockázati tényezőinek ismertetése, a figyelem felhívása a korai tünetekre és a korai komplex kezelés szükségességére a kardiovaszkuláris szövődmények ( miokardialis infarktus, stroke) megelőzésére. ... >>

Magyar Szexológiai Társaság

(egészségügyi)

1183 Budapest, Széchenyi utca 112.
képviselő: Dr. Pándy Mária elnök, Tóth Kristóf István titkár
a szexológia és határterületei fejlődésének elősegítése, a tagok tudományos ismereteinek bővítése; magas szintű ismeretterjesztés és részvétel lakosság egészségnevelésében. ... >>

Négyesfogat Cukorbeteg Klub Közhasznú Egyesület QUADRIGA DIABETES KLUB

(egészségügyi)

1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 64.
képviselő: Kindián Judit
A cukorbeteg felnőttek és gyermekek érdekeinek védelme, segítsége és támogatása, megtanítása a betegségével való együttélésre, a normál életvitelre való nevelésre. ... >>

Ormos Intézet Egészségügyi Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1181 Budapest, Hengersor u. 73.
képviselő: Boldizsár Sándor önálló, Dr.Gerzsenyi Rozália együttes, Zsidi Ferencné együttes
Az egészségvédelem és egészségmegőrzés területén a természetgyógyászat támogatása. ... >>

Perspektíva a Jövőért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1185 Budapest, Tátra utca 4.
képviselő: Seres Edina, Vígh Ilona
Magyarország területén, és azon túl- magyarok által lakott településeken- szociális tevékenység és ügyintézés, családsegítés, idősgondozás, elsősorban napközi ellátás és gondolkodás - többnyire saját otthonukban - kórházi szociális munka, idősszállítás szervezése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kis létszámú alapítványi óvodák és iskolák működtetése, elsősorban fejlődésben lemaradt vagy hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő gyermekek képességeinek fejlesztésére. ... >>

Pro Canibus Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1188 Budapest, Kisfaludy u.55/a.
képviselő: Fazekas Lászlóné Czakó Kinga
Az 1999. január 1-én életbe lépett Állatvédelmi Törvény betűjével és szellemével öszhangban az elhagyott, beteg vagy balesetet szenvedett állatok megsegítése. ... >>

Rákbetegség Megelőzéséért és Legyőzéséért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

1181 Budapest, Kinizsi Pál utca 4. IV./3.
képviselő: Tóth Margit
a rákbetegség megelőzésének és gyógyításának támogatása. ... >>

REFORM RÉGIÓ egészségnevelő, oktatási, kulturális és sporttánc KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1185 Budapest, Losonc u. 37.
képviselő: Farkas Lászlóné
1.1. Testi lelki egészséget szolgáló tevékenységek művelése, fejlesztése, oktatása. A biológiai lét értéke, az élet tisztelete, az egészség értékének, az én harmóniájára vonatkozó értékek, érzelmi életünk egyensúlyban tartására való törekvés, és ezen értékek rangjának visszaállítása. Egészséges életmódra nevelés, prevenció, korrekció. 1.2. Egészséges életvitelre, életmódra, mentálhigiéné megőrzésére, visszaszerzésére, a társadalomban elfogadott helyes értékítéletekre, értékrendre nevelés, ezek fejlesztésére szolgáló terápiás, nevelési, oktatási tevékenységek szervezése, megvalósítása, ezirányú eszmék terjesztése. 1.3. Kulturális, szabadidős és sporttevékenységek szervezése, vezetése, megvalósítása. Táncoktatás. Táncbemutatókon való részvétel. 1.4. Segítségnyújtás magánszemélyeknek, önkormányzatoknak,intézményeknek, azokon a területeken, ahol igény mutatkozik a mentálhigiénés tevékenységre, kisgyermekellátás, családsegítés, időskorúak gondozása, érdekvédelme terén. A problémával szorosan összefüggő kérdések tekintetében tanácsadás és segítségnyújtás, prevenciós szemlélet kialakítás. 1.5. Támogatás, segítségnyújtás, az egészségügyi, mentálhigiénés prevenció, kisgyermekellátás, idősgondozás, családsegítés területén működő vállalkozóknak, társadalmi szervezeteknek, közösségi csoportoknak, magánszemélyeknek. Ezen területek szakmai irányításában való aktív részvétel és érdekképviselet. 1.6. Preventív gyógyító, rehabilitációs terápiás tevékenységek végzése. 1.7. Tudományos tevékenység, ismeretterjesztés, közvélemény informálása. 1.8. Gyermek-felnőtt oktatás, nevelés. Képesség és készségfejlesztő programok megvalósítása. 1.9.Az egyesület tagjainak célja, hogy szakmai tapasztalatit és ismereteit felajánlja társadalmi kutatások és fejlesztések folyamataiba. 1.10. A már működő hasonló jellegű szervezetek, csoportok közötti folyamatos kapcsolattartás, valamint a jó információáramlás érdekében tanfolyamok, szemináriumok, kongresszusok és tanácskozások szervezése, irányítása és levezetése. 1.11. Közösségteremtő és művelődési programok megvalósítása. 1.12. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. 1.13. Halmozottan hátrányos helyzetű emberek és csoportok, nemzetiségi és etnikai kisebbségek esélyegyenlőségének javítása. 1.14. Célunk, hogy hozzásegítsük a fiatalokat, hogy kedvet érezzenek és alkalmassá váljanak kortársaik segítésére. 1.15. Kommunikációs konzultáció, tréning, továbbképzések tanácsadások szervezése, lebonyolítása. ... >>

Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1185 Budapest, Csallóköz 12.
képviselő: Sáfrányné Szabó Éva, Talabár Krisztina, Török Róbert
A gyógyításban, az egészség megőrzésében, visszaszerzésében, a betegség-megelőzésben, az egészségügyi rehabilitációs tevékenységben való közreműködés, mind technikai, mind anyagi segítségnyújtással. Anyagi és egyéb segítségnyújtás a katasztrófavédelem területén. Segítségnyújtás a gyermek és ifjúságvédelem, családvédelem területén, a szociálisan hátrányos helyzetű személyek támogatása, segítése. Az állam, illetőleg az önkormányzat által fenntartott kórházak gyermekosztályainak infrastrukturális felszereltségének, műszerezettségének javítását tűzi ki célul. ... >>

Repülősök a Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

1185 Budapest, Ferihegy I. Terminál
képviselő: Böszörményi Imréné, Panyi József
Az alapítók, valamint a repüléssel foglalkozó minden dolgozó gyermekeinek súlyos, életveszélyes betegsége esetén a gyógyulásig, vagy a végleges állapot kialakulásáig segítség nyújtása a szülőknek. ... >>

Segítő Karok Támogató Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1188 Budapest, Szálfa utca 52.
képviselő: Lakatos Karolina
A beteg gyermekek gyógyításának hatékony segítése érdekében, kórházak, rendelőintézet orvosi műszerezettségének, általános infrastruktúrájának fejlesztése egyedi igények alapján. A beteg gyermekek külföldi gyógykezelésének támogatása, hozzájárulás a műtétekhez, gyógyszeres kezelésekhez. A fogyatékosok, a szociális vagy egészségügyi okokból rászorulók, valamint az árvizek, földrengések, tűzvészek, vagy az egyéb természeti károk károsultjainak egészségügyi és szociális támogatása, részükre a mindennapi életükhöz nélkülözhetetlen egészségügyi, kisegítő és egyéb eszközök, berendezések, alapvető ruházati és élelmiszer cikkek beszerzése vagy ezek megszerzéséhez támogatás nyújtása. ... >>

Segítő Kéz és Tudás Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

1181 Budapest, Üllői út 433.
képviselő: Babák László Mátyás
Szükséghelyzetek, katasztrófák esetén pszicho-szociális ellátás megszervezése; humanitárius segítségnyújtás a bajbajutottaknak; önkormányzatoknak és intézményeinknek segítségnyújtás képzéssel. ... >>

Szemünk Fényéért, a Gyermekért Alapítvány

(egészségügyi)

1188 Budapest, Erdősáv u. 7.
képviselő: Katonáné Molnár Éva
A szülészeti osztályok, egészségügyi gyermekotthonok, gyermeksebészet, valamint az ott dolgozó nővérek támogatása. ... >>

TEMÜDZSIN Magyar-Mongol Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális)

1184 Budapest, Benedek Elek u. 9-11.
képviselő: Dr.Szatmári Sándor /ketten együtt, Farkas Bertalan /ketten együtt, Kövér Csaba /önállóan, Lányi András / ketten együtt
A két ország és a két régió kulturális, művészeti, tudományos, gaz- dasági, valamint egészségügyi, humanitárius és sportkapcsolati fej- lődésének az elősegítése. A Mongóliát alkotó népek és nemzetiségek kultúrájának, hagyományai- nak, eredményeinek megismertetése Magyarországon, Európában, vala- mint lehetőségei bővülésének ütemében a világ más tájain is. A magyar kultúra megismertetése Mongóliában és az ázsiai kontinen- sen. Tanulmányutak, ösztöndíjak, előadások, kiállítások szervezése és azokon történő részvétel, mindezek figyelemmel kísérése. Csereprogramok koordinálása, szervezése, támogatása. Kulturális, üzleti, rekreációs- és sportprogramok, utazások szerve- zése, elősegítése. Rendszeres összejövetelek, fesztiválok, művészeti és tudományos események rendezése, szervezése, támogatása. Információs adatállomány létrehozása, alapítványi hírlevél rendsze- res közzétételének, könyvek kiadásának, szellemi termékek és műal- kotások létrejöttének támogatása, többnyelvű kiadványok megjelente- tésének elősegítése, felölelve az ipari, kereskedelmi, gazdasági innováció területét is. Tanár, szakember és diákcsere elősegítése. Művészeti együttesek és alkotóművészek kölcsönös bemutatkozási le- hetőségeinek elősegítése. Művészek, tudósok, gyógyítók, a gazdaság és a közélet szereplői, valamint sportolók, illetve a civil társa- dalom képviselői kapcsolat felvételi lehetőségeinek az elősegítése. Fordítói, tolmácsolási tevékenység támogatása a kulturális, gazda- sági és emberi kapcsolatok fejlesztése céljából különböző nyel- veken. Mongol partnerszervezetekkel történő kapcsolat felvétele. A magyar-mongol kapcsolatok elősegítése mellett az alapítvány te- vékenysége kiterjed Európa többi államára és a Mongóliával szomszé- dos országokra is, az alapítvány törekvéseinek megfelelő tevékeny- ségek elősegítése céljából. ... >>

Tűzoltók Tomikáért Alapítvány

(tűzoltó,egészségügyi,szociális)

1188 Budapest, Kölcsey utca 101.
képviselő: Mózes József
Majszín Tamás jelen alapító okirat aláírásának időpontjában 9 éves gyermek 1998 óta gerincvelő eredetű izomsorvadásban szenved. Kb. 2 éve kerekesszékbe kényszerült. Betegsége meggátolja őt abban, hogy egykorú társaihoz hasonló teljes életet éljen. Az alapítók célja Majszín Tamás egészségügyi helyzetének és életminőségének javítása és ehhez kapcsolódóan Tomika és családja anyagi eszközökkel való támogatása. ... >>

Üzemanyagfogyasztók Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

1188 Budapest, Saláta utca 3.
képviselő: Kordás István
Orvosi kíséret nélküli járóbetegszállítási feladatok ellátása; Speciális nyugdíjkiegészítő program indítása. ... >>

Vis Vitalis Betegségmegelőző Alapítvány

(egészségügyi)

1184 Budapest, József u. 37.
képviselő: dr. Farkas László önállóan
Mozgásszervi, valamint daganatos betegségek megelőzésével és gyógyításával kapcsolatos tevékenységek támogatása. ... >>
1. oldal