Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVII. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 32
1. oldal

Aranyhegyi Szövetség

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1171 Budapest, Péceli út 222. Rákoscsabai KH.
képviselő: Szeverényi Tamás / elnök, Vigh-Kiss József / titkár
A XVII. kerület fejleszési lehetőségeinek kutatása, azok kihasználásának elősegítése; Az önkormányzati infrastrktúra- fejlesztések támogatása; A kerület és a városrészek területfejlesztési terveinek, az azokkal kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseknek a véleményezése; AXVII. kerület környezetvédelmének javítása, a szennyezett területrészek feltárása, a környezetkárosító tevékenységek felszámolását segítő intézkedések kezdeményezése, segítése; Az állatvédelemmel kapcsolatos törvények betartásának elősegítése; Természetvédelmi feladatok megvalósulásának előmozdítása; A kerület ill. településrészei sportéletének támogatása; A közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos vélemények, észrevételek közvetítése az önkormányzat és a közrendvédelemmel foglalkozó szervek felé; A kerület kulturális életének, örökségének megőrzése, ápolása. ... >>

BKV "Tihany" HE.

(sport,természetvédelem,egyéb)

1171 Budapest, Tiszaörs utca 57.
képviselő: Márton Béla
A horgászsport széleskörű népszerűsítése, tagjai horgászérdekének képviselete, a természet és környezetvédelem törekvéseinek elősegítése. ... >>

Farkas Judo Club (FJC)

(sport,természetvédelem,kulturális)

1173 Budapest, Barátka utca 67.
képviselő: Farkas József
sport programok szervezése, ezen belül szabadidő és versenysportokban való részvétel, a küzdő- és természetjárással, túrázással kapcsolatos egyéb sportok népszerűsítése, hagyományok felújítása.
Ismeretterjesztés.
Kulturális kiadványok összeállítása. ... >>

Felkelő Nap Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Tubarózsa utca 14.
képviselő: Fenesi Annamária, Holló Ágnes, Kuncz Péterné
Az emberek testi, lelki és szellemi egészségének, fejlődésének és harmóniájának szolgálata különféle tevékenységi területeken (oktatás: Élet iskolája elindítása - komplex önismereti program erdei iskola, tábor formában. Egészségvédelem: Életmódház- csoportos és egyéni tanácsadás, foglalkozások és előadások. Sport, környezetvédelem, rehabilitáció, kultúra, közösségi élet), melynek célja az egyén megújulása (szemlélet-, gondolkodás-, viselkedésmód terén) keresztül a társadalom megújítása és az élet és természet értékeinek (testi-lelki-szellemi egészségre, fejlődésre való tudatos törekvés, harmónia önmagunkkal, embertársainkkal, a természettel és a világgal, lelki béke megteremtése a világ békésebbé válásáért, emberségesség-moralitás, alapvető erkölcsi normák, értékek, szociális érzékenység, közösségi szellem fejlesztése, környezettudatos gondolkodás, vallási tolerancia, vallásszabadság) védelme. Helyi kezdeményezéssel, öntevékeny, aktív közreműködéssel, a hasonló tevékenységet folytató társadalmi szervezetek összefogásával a szellemi-, anyagi és társadalmi feltételek megteremtése, működésének megszervezése. Az Egyesület célja továbbá az Élet iskola láncolat nemzetközivé szélesítése, melynek egyik fő célja egymás kultúrájának, hagyományainak, értékeinek megismertetése, elfogadása, tiszteletben tartása, hogy közös kulturális örökségünk gazdagodjék, előítéleteink egymás iránt csökkenjenek, a népek egymáshoz való közeledésével, a béke, testvériség, egység, szeretet szelleme erősödjék a Földön. ... >>

Főnix Park Lovas Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

1174 Budapest, Táncsics Mihály út 31/b.
képviselő: Szalay Rezső
A lovas sportok gyakorlása és tanítása, a lovaglás szellemiségének és technikájának elsajátítása és továbbfejlesztése, ezáltal a szellemi és fizikai oldal összhangjának megteremtése. Alkotó jellegű, egységes közösség létrehozása, amely felismeri és védelmezi az egyetemes emberi értékeket és a természetet. Szervezett keretek közötti gyógylovagoltatás és az ehhez a tevékenységhez szükséges gyakorlat és elméleti tudás megszerzése. Az Egyesület kiemelt szerepet szán az egészséges, valamint autista és mozgássérült gyermekek és fiatalok tanításának, pozitív jövőképük és természetközeli szemléletmódjuk kialakításának, morális szintjük emelésének - lehetőség szerint a hivatalos oktatás keretein belül is. Az Egyesület működése során kiemelten figyel a környezet- és természetvédelemre, a természet törvényein alapuló egészéges életmódra. ... >>

Igazságügyi Gépjárműszakértők Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

1173 Budapest, Gyurgyalag utca 12/ D.
képviselő: Balás Endre Gábor
Mindazon természetes és jogi személyek mozgósítása, akik elősegíthetik és támogatják az Egyesület működését, segítik az egyesület létesítéséhez, fenntartásához szükséges háttér megteremtését. Az európai piac szakmai figyelemmel kísérése, összevetve a hazai sajátosságokkal és ezek szakmai feldolgozása és értékelése. Ezzel kapcsolatos időszakos tájékoztatók kibocsátása, megfelelő nyilvánosság biztosítása. Nemzetközi kapcsolatok felvétele, ápolása. ... >>

IKARUSZ Vadásztársaság

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1173 Budapest, Kaszáló utca 87. IV./14.
képviselő: Togyika József
A természetvédelemmel és állatvédelemmel kapcsolatos feladatokat lásson el, támogassa a környezetvédelmi tevékenységet, kialakítsa a földtulajdonosokkal a leghatékonyabb együttműködési formákat, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással óvja a vadállományt, példás egyesületi életre neveljen, valamint tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

JogArt Polgári Kör

(természetvédelem,kulturális,szociális)

1173 Budapest, Gyergyóditró utca 5.
képviselő: Germán Róbert, Havas-Horváth András, Szedmák Péter
Szociális-, kulturális-, természetvédelmi- valamint határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység folytatása. ... >>

Kertvárosi Környezetvédelmi és Érdekképviseleti Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1171 Budapest, Hegyalja utca 6/F. fszt./3.
képviselő: Nagy Zoltán
Segítse az építészeti, környezeti és természeti értékek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését. Ellássa az állampolgárok jogainak védelmét. ... >>

Kölyökkaland Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Hóbagoly utca 19.
képviselő: Hódos Mária
A természet értékeinek megőrzése, valamint a megőrzés módjának, technikájának átadása oly módon, hogy az érdekes, izgalmas és követhető példát jelentsen a felnövekvő nemzedéknek is.
A fenntartható fejlődés bemutatása olyan programok, bemutatók, foglalkozások tartásával, amelyek szemléltetik a megújuló energiák felhasználását, az energiatakarékos életmódot, az erőforrások felhasználásának természetes módját.
Az egészséges életmód népszerűsítése, a rendszeres testmozgás, egészséges táplálkozás szükségessége.
Környezetünk tisztán tartása, szemét- és hulladékkezelés korszerű megoldásainak megismertetése.
A környezetünkben fellelhető kulturális, technikai, művészeti értékek bemutatása a megszokott ismeretátadáson túl oly módon, hogy a gyermekek részesei lehessenek a kultúrának, a technikának, a művészeteknek, saját alkotások létrehozásán keresztül.
A természetszerető, egészséges életmódra nevelés mellett a megfelelő tanulmányi előrehaladást is elérendő célként kívánja az alapítvány kitűzni. Ennek érdekében célzott támogatással szeretné az alapítványt segíteni, ösztönözni a tanulást és segítséget nyújtani a tanulmányi előmenetelben. ... >>

MAGDALA-GYERMEKEKÉRT KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egészségügyi)

1172 Budapest, Adorján utca 8.
képviselő: Sebestyén Szilvia
Egészséges aktív életre nevelés, a közösségi és csoportszellem kialakítása természetjáró túrák szervezése a magyar életmód, állattartás, növénytermesztés bemutatása és megszerettetése. ... >>

Magyar Bárka Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Jászapáti utca 39.
képviselő: Lakatosné Ferenczi Silvia
Alapító azzal a szándékkal hozza létre alapítványát, hogy környezetünk biológiai sokféleségét megőrzendő
A Magyarországon védett, őshonos, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajtáknak megismertetésére,
kiemelten a nemzeti kincsnek minősülő kilenc magyar kutyafajtának (komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi, magyar agár, rövid szőrű magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó) megismertetésére,
a Pannonikumnak minősülő növényfajok lehetőség szerinti bemutatására,
a védett madárfajok lehetőség szerinti bemutatására és betegellátására,
a fentiekkel kapcsolatos régi-új mesterségek, szakmák, bemutatására,
a magyar kultúra hagyományrendszerének bemutatására,
a természet-, és környezetvédelmi szemlélet és gondolkodás kialakítására,
olyan bemutatóhelyet, parkot hozzon létre, ahol érdeklődőknek, iskolai csoportoknak, korosztálynak megfelelő színvonalú, interaktív, ingyenes ismeretterjesztő programokat tud nyújtani. A fent leírt célokon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételi módja ingyenes. Ezzel igyekszik tenni a magyar nemzeti kultúra részét képező, meglévő nemzeti értékek megőrzésére. ... >>

RÁ-VÉD Rákosmenti Védelmi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

1173 Budapest, Kövirigó utca 8.
képviselő: Szili Mihály
A rákosmenti (XVII. kerület) polgárok bűnmegelőzési és önvédelmi célú önkéntes szerveződéseinek segítése, ezen szerveződések közötti kapcsolat kiépítése. A rákosmenti polgárok számára ( potenciális áldozatok) személyes biztonságot nyújtó környezet kialakításának elősegítése, a vészhelyzetek megelőzésére és elhárítására történő felkészítése, a segítségkérés és segítségnyújtás jelzési és riasztási rendszer kialakítása, a segítségkérés és segítségnyújtás jelzési és riasztási rendszer kialakítása, igény esetén részvétel műszaki- technikai tanácsadásban, lakossági és egyéb polgári fórumokon műszaki fejlesztési- tanácsadói, őrzés-védelemmel kapcsolatos szakértői részvétel. A civil bűnmegelőzés terén felhalmozódott ismeretek ( Pl. technikai betendezések) cseréjét, bűnmegelőző szervezetek együttműködését és érdekeik érvényesítését elősegítő helyi szintű ( XVII. kerület) gyűlések, konferenciák, kiállítások, valamint egyéb az egyesület céljaival összefüggő rendezvények szervezése, támogatása. A természeti csapások , a katasztrófák és vészhelyzetek ellen, a rákosmenti ( XVII. kerület ) lakosság felkészítése. A rendőrség, a határőrség, a katasztrófavédelmi szervek és a társadalmi szervezetek, valamint a helyi önkormáányzatok és a lakosság helyi szintű bűnmegelőzési célú együttműködési formáinak fejlesztése. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szervek és a közigazgatási hivatalok tevékenységének hatékonyabb, korszerűbb ellátásához szükséges feltételek helyi szintű segítése. ... >>

Rákoscsabai Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

1171 Budapest, Zrínyi utca 50.
képviselő: Harányi János Pál
agjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása;
a sporthorgászattal hozzájárulni a szabadidő kulturált eltöltéséhez;
a sporthorgászat fejlesztése és népszerűsítése;
tagjai nevelése a halászati jogszabályok betartása, a horgászetika szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére. ... >>

Rákoshegyért Alapítvány

(természetvédelem)

1174 Budapest-Rákoshegy, Podmaniczky Zsuzsanna u. 3.
képviselő: Fejér Gyula
A természetes és épített környezet védelme, a rákoshegyi lakosság életkörülményeinek javítása; a polgárosodás és a helyi közélet de- mokratikus fejlődésének elősegítése. ... >>

Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1174 Budapest, Hunyadi utca 50.
képviselő: Bokor Jutta
Bartók Bélának, a XX. századi zenetörténet óriása lakóhelyének - ahol a zeneszerző 1912-től folyamatosan nyolc éven keresztül élt és ahol befejezte A kékszakállú herceg várát és többek között megírta a Román népi táncokat, a Román kolinda dallamokat, a II. vonósnégyest, az Etűdök zongorára és a Csodálatos mandarint, valamint a belőle készült szvitet - megőrzése, életműve jelentős alkotóhelyéül szolgáló, helyi védettséget kapott lakóházának megóvása és fenntartása, a zeneszerző műveinek minél szélesebb körű ismertetése érdekében az ehhez szükséges közösségi tér biztosítása, a művészeti, közművelődési, tudományos tevékenység elősegítése. A közalapítvány célja továbbá, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladat - így különösen az épített és természeti környezet védelme, a közösségi tér biztosítása. Közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység - ellátásán kívül részt vállaljon az ezzel kapcsolatos helyi feladatok megoldásában a maga sajátos eszközeivel. A közalapítvány működése nem érinti az önkormányzat - mint alapító - feladat ellátási kötelezettségét. A közalapítvány célja továbbá, hogy elősegítse és támogassa a kerületben a közművelődési és művészeti tevékenységet, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontjának 3., 4., 5., 6. pontjában meghatározott tevékenységet, amely tudományos tevékenységre és kutatásra, nevelésre és oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, kulturális tevékenység folytatására és a kulturális örökség megóvására irányul. ... >>

Rákoshegyi Kertbarát Kör Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1174 Budapest, Podmaniczky Zsuzsanna utca 3.
képviselő: Tukacs Ottó
a természet és környezet védelme, a megbillent környezeti egyensúly visszaállítása és a biológiai sokszínűség védelme. ... >>

Rákoskertért Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1171 Budapest, Bodonyi utca 22.
képviselő: Szelepcsényi Sándor
a természetes és épített környezet védelme; a rákoskerti lakosság életkörülményeinek javítása; a polgárosodás és a helyi közélet demokratikus fejlődésének elősegítése. ... >>

Rákoskerti Lemaradás Turisztikai, Sport és Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem)

1171 Budapest, Bodonyi u. 67.
képviselő: Dominik Zsolt, Földi Alexandra alelnök együttesen, Kasziba Attila alelnök együttesen
A magyarországi teljesítménytúrázás, mint sport és sporton kívüli szabadidős túrázás, természetjárás népszerűsítése. ... >>

Somlyóvölgy Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1171 Budapest, Csabagyöngye köz 1.
képviselő: Bánhidi Attila
A Pilisjászfalu-Somlyóvölgy elnevezésű terület megóvása, a frissen parcellázott terület természeti környezetének helyreállításában történő közreműködés, a közművesítés után maradt állapot rendezésének támogatása. A terület vízelvezetése kiépítésében történő közreműködés, amely hozzájárul a tágabb környezetet képező, védett pilisi területek környezetének megóvásához is. ... >>

Svéd Modell Alapítvány

(természetvédelem)

1170 Budapest, Alsódabas 19.
képviselő: Hargitai Miklós, Szigeti Zoltán
Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés, ilyen jellegű problémák megoldásának elsőegítése, fejlett környezetkultúrájú országok tapasztalatainak felhasználásával. ... >>

Tájfutó, Természetvédő és Rendezvényeket Szervező Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

1172 Budapest, III. 21.
képviselő: Jelinek István
A tagok és az érdeklődők versenyzési, testedzési, tömegsport lehetőségeinek biztosítása a tájfutó és más természetközeli sportágak különféle szakágaiban, a sport népszerűsítése. ... >>

Tarpán Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1174 Budapest, Bulyovszky u. 28.
képviselő: Bátky Zoltán István
Felkutatni és támogatni olyan kezdeményezéseket, amelyeknek célja részben a hagyományos táplálkozásra épülő a dietetika alkalmazás, valamint a néprajzi tudományának elmélyítése, alkalmazása, reform- ja, a nemzeti hagyományok ápolása, a természet- és környezetvédelem az életminőség javítása. ... >>

Természetes Egészségügy Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1173 Budapest, Kasza utca 15.
képviselő: Mészáros Dóra
A természetes gyógymódok népszerűsítése, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, fizikai közérzet javítása, masszázstechnikák bemutatása, oktatás útján; testedzési lehetőségek szervezése, életviteli tanácsadás. ... >>

"Természetiskola" Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1174 Budapest, Rákóczi utca 63.
képviselő: Kobza Enikő
Az alapítvány célja: hagyományápolás, ezen belül a hagyományos magyar állatfajták bemutatása, képzőművészeti ábrázolásának ösztönzése. ... >>

Tündérfályol a Beteg Gyermekekért a Rászorultakért és a Természeti Katasztrófák Áldozataiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1173 Budapest, Pesti út 55. 4/17.
képviselő: Debreceni Gergely, Garai Tímea, Szabó István
A gyógyításban, az egészség megőrzésében, visszaszerzésében a betegségek megelőzésében való közreműködés mind technikai mind anyagi segítségnyújtással. Az állam, az önkormányzatok és más fenntartók által fenntartott kórházak gyermekosztályainak infrastrukturális felszereltségének, műszerezettségének fejlesztését és emellett ugyanezen fenntartók által üzemeltetett gyógyintézetek szolgáltatásait igénybevevő beteg egyéneket is támogatni kívánja az alapítvány.
Anyagi és tárgyi segítségnyújtás a katasztrófavédelem ezen belül elsősorban az árvízvédelem területén a magyarországi természeti katasztrófák során kárt szenvedett magánszemélyek és önkormányzatok támogatása. Segítségnyújtás a gyermek és családvédelem, ifjúságvédelem területén és a szociálisan hátrányos helyzetű személyek támogatása. Hátrányos helyzetű fiatalok ismereteinek bővítése és felvilágosítása elsősorban a drogfogyasztás és a szexuális bűncselekmények megelőzése terén és ezen fiatalok rehabilitációját ellátó intézmények támogatása. ... >>

Unokáinkért Környezetvédelmi és Természetvédelmi Közalapítvány

(természetvédelem)

1173 Budapest, Pesti út 165.
képviselő: Fodor László
A Főváros XVII.kerületében a természetes és épített környezet fokozott védelmének elősegítése. ... >>

"Vadnyugat" Első Magyar Western Sportlövész Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1174 Budapest, Báthory utca 55.
képviselő: Harsányi Sándor
Versenyszakosztályok létrehozása, elsősorban a sport, valamint hagyományőrzés területén; demokratikus szervezeti keretek megteremtése a szakmai együttműködés céljából; a sport, ezen belül a western lövészet, valamint a történelmi hagyományőrzés, valamint a hagyományőrző modellezés népszerűsítése, fejlődésének elősegítése; a sport, a western lövészet, a történelmi hagyományőrzés, a modellezés tömegbázisának szélesítése; versenyek szervezése, rendezése; a tömegsport segítése, fejlesztése. Az egyesület célul tűzi ki a western lovaglás közbeni lövészet gyakorlását, eért további célja a lő és lovas közti természetes kapcsolat megteremtése, a western lovas képzés és lovaglás megfelelő színvonalú biztosítása; demokratikus szervezeti keretek megteremtése a western lovas kiképzéssel és lovaglással kapcsolatos szakmai együttműködés céljából;a western lovas ismeretek szintjének emelése a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatos és konzultációs lehetőségek kiterjesztése által. Az egyesület célja továbbá a magyarországi western (lovas) lövészet, a történelmi hagyományőrzés, a modellezés szakmai és etikai elvek egységesítése, elfogadtatása és népszerűsítése, különös tekintettel az ifjúság hatékony nevelése a western (lovas) lövészet, a történelmei hagyományőrzés és a modellezés népszerűsítésén keresztül. A western lövészet előkészítése légfegyveres western lövészettel a fiatalok részére versenyek rendezésével. ... >>

Valkó Tóparti Építő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1171 Budapest, Kalmár u. 28.
képviselő: Aradi István
A valkói tópart barátok egyesületbe tömörítése, érdekeik védelme, annak érdekében, hogy a tópart természetes szépsége megmaradjon, illetve visszatérjen. ... >>

Varangy Akciócsoport Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1172 Budapest, IX. utca 40.
képviselő: Dr. Puky Miklós
a magyarországi környezetvédelem támogatása, és a környezetvédelemmel foglalkozók munkájának segítése az állat- illetve a természetvédelem terén, különös tekintettel a kétéltűek és hüllők és élőhelyeik védelmére és az ezzel kapcsolatos oktatásra. ... >>

XVII. Kerületi Közösségi Támogató Hálózat Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Péceli út 222.
képviselő: Reichart Edit, Sztakóné Zentai Mónika
Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy támogassa, összefogja, koordinálja azokat a XVII. kerületi szociális, kulturális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészségügyi rehabilitációs, családsegítő, időskorúak gondozására irányuló, a nevelési, oktatási, képességfejlesztő, kulturális örökség-védő, természet- és környezetvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi, fogyasztóvédelmi, a társadalmi esélyegyenlőséggel, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos teremtő kezdeményezéseket, amelyek a kerületben önálló közösségeket hoznak létre, valamint a kerületben élők életkörülményeit, esélyegyenlőségét javítják. ... >>
1. oldal