Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVII. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 109
3. oldal

Újlak Diák Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, Újlak 110. Általános Iskola
képviselő: Derczbach Istvánné
A Budapest XVII. kerületi Újlak utcai Általános Iskola tevékenységének támogatása. ... >>

"Vadnyugat" Első Magyar Western Sportlövész Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1174 Budapest, Báthory utca 55.
képviselő: Harsányi Sándor
Versenyszakosztályok létrehozása, elsősorban a sport, valamint hagyományőrzés területén; demokratikus szervezeti keretek megteremtése a szakmai együttműködés céljából; a sport, ezen belül a western lövészet, valamint a történelmi hagyományőrzés, valamint a hagyományőrző modellezés népszerűsítése, fejlődésének elősegítése; a sport, a western lövészet, a történelmi hagyományőrzés, a modellezés tömegbázisának szélesítése; versenyek szervezése, rendezése; a tömegsport segítése, fejlesztése. Az egyesület célul tűzi ki a western lovaglás közbeni lövészet gyakorlását, eért további célja a lő és lovas közti természetes kapcsolat megteremtése, a western lovas képzés és lovaglás megfelelő színvonalú biztosítása; demokratikus szervezeti keretek megteremtése a western lovas kiképzéssel és lovaglással kapcsolatos szakmai együttműködés céljából;a western lovas ismeretek szintjének emelése a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatos és konzultációs lehetőségek kiterjesztése által. Az egyesület célja továbbá a magyarországi western (lovas) lövészet, a történelmi hagyományőrzés, a modellezés szakmai és etikai elvek egységesítése, elfogadtatása és népszerűsítése, különös tekintettel az ifjúság hatékony nevelése a western (lovas) lövészet, a történelmei hagyományőrzés és a modellezés népszerűsítésén keresztül. A western lövészet előkészítése légfegyveres western lövészettel a fiatalok részére versenyek rendezésével. ... >>

Vallási Információs és Oktatási Központ Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1173 Budapest, Pozsonyi út 41. 4./4.
képviselő: Barabás Tamás
Az emberi jogok védelmével kapcsolatos tevékenységek támogatása. ... >>

Varangy Akciócsoport Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1172 Budapest, IX. utca 40.
képviselő: Dr. Puky Miklós
a magyarországi környezetvédelem támogatása, és a környezetvédelemmel foglalkozók munkájának segítése az állat- illetve a természetvédelem terén, különös tekintettel a kétéltűek és hüllők és élőhelyeik védelmére és az ezzel kapcsolatos oktatásra. ... >>

"Virágoskert 17" Alapítvány a sérültek korszerűbb ellátásáért

(oktatási,szociális)

1173 Budapest, Újlak utca 106.
képviselő: Nagy Ida Magdolna
A XVII. kerületi alapító célja az, hogy jelen alapítvánnyal a XVI. kerületi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában és Átmeneti Otthonában gondozott ellátottak korszerű ellátásában, a szociálisan hátrányos helyzetűek egyenlő bánásmódban részesülhessenek és az intézmény dolgozói szakmai ismereteiket tovább bővíthessék a jobb ellátás érdekében. Ennek érdekében az alapító az alapítványi vagyonnal elő kívánja segíteni a két intézmény mind tárgyi, mind szellemi és szociális feltételeinek további korszerűsítését és az oktatási munka feltételeinek megteremtését. A cél megvalósulása során lehetőséget kell nyújtani arra, hogy a két intézmény az ellátottjai, gongozottjai számára a lehető legkorszerűbb technikai és egyéb szociális feltételeket biztosítsa a biztonságos, korszerű és hatékony pedagógiai munka érdekében. Az alapító az alapítvány létesítésével elő kívánja segíteni az intézmény munkatársainak szakmai továbbképzését, ehhez anyagi támogatást nyújt. ... >>

Vonzás Kulturális és Tánc Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1174 Budapest, Csermely Károly utca 26/3.
képviselő: Zoltán Anna Mária
A táncsport és zenei kultúra népszerűsítése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás. ... >>

XVII. Kerületi Közösségi Támogató Hálózat Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Péceli út 222.
képviselő: Reichart Edit, Sztakóné Zentai Mónika
Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy támogassa, összefogja, koordinálja azokat a XVII. kerületi szociális, kulturális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészségügyi rehabilitációs, családsegítő, időskorúak gondozására irányuló, a nevelési, oktatási, képességfejlesztő, kulturális örökség-védő, természet- és környezetvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi, fogyasztóvédelmi, a társadalmi esélyegyenlőséggel, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos teremtő kezdeményezéseket, amelyek a kerületben önálló közösségeket hoznak létre, valamint a kerületben élők életkörülményeit, esélyegyenlőségét javítják. ... >>

XVII. kerületi Rákosmenti Testedző Kör

(sport,oktatási)

1171 Budapest, Péceli 144.
képviselő: Szakál Béla, Szilágyi Antal
Az utánpótlás nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés és a sporttevékenység népszerűsítése, fejlesztése, a XVII. kerületi polgárok testedzési, sportolási igényeinek kielégítése, a működési területén lévő oktatási intézmények tanulóinak színvonalas testnevelési és sporttevékenység lehetőségének biztosítása. ... >>

Zrínyi 17 Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1171 Budapest, Sisakos Sáska utca 3.
képviselő: Gazdag László
A Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulóinak, illetve az iskola vozáskörzetében lévő gyerekek egyesületi keretek közötti sportolása, versenyeztetése, sporttevékenység szervezéss, a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal