Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVII. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 109
1. oldal

1-es Villamos Klub: Vasút- és Villamosmodellező Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

1173 Budapest, Kaszáló utca 31.
képviselő: Kovács László
Villamos- és vasútmodell-kiállítások szervezése és lebonyolítása, kirándulások szervezése, közlekedéssel kapcsolatos rendezvények szervezése, lebonyolítása. Iskolákban a közlekedési kultúra megismertetése. ... >>

A Bulyovszky-Gyökér utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Gyökér u.1.
képviselő: Hangai Gáborné
A Budapest, XVII.ker. Bulyovszky u.10.sz. és a Budapest, XVII. ker. Gyökér u.1.sz. Összevont Napköziotthonos Óvoda támogatása. ... >>

A Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1174 Budapest, Kép 14.
képviselő: Gyárfásné Zágon Eszter, Miseticsné Széles Zsuzsa
A speciális foglalkoztatást igénylő gyermekek képzési feltételeinek javítása, az oktatás, a kulturális- és sportélet támogatása. ... >>

A Robogó Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Robogó u. 3.
képviselő: Rigler Zoltán
Az óvoda nevelési-oktatási-gondozási feltételeinek javítása, színvonalának fejlesztése. ... >>

A Súlyos Sérültekért Alapítvány

(oktatási)

1173 Budapest, Kövirigó u. 22.
képviselő: Dr.Guth Zsuzsanna, Kórosiné Móricz Emese
A súlyos sérültek gyógyításával, ápolásával kapcsolatos munka támogatása, az ellátásuk színvonalának javítása érdekében végzett oktatási továbbképző és tudományos tevékenység lehetőségeinek javítása. A sérülések következményeinek csökkentését szolgáló felvilágosító- oktató munka támogatása. ... >>

A XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1173 Budapest, Pesti u. 165.
képviselő: Kruj Iván
Budapest Főváros XVII.kerületében a lakosság egészségesebb életmódjának elősegítése, megőrzése érdekében a sportmozgalom támogatása, különös tekintettel az iskolai diáksportra. Dij alapitása és adományozása a XVIII. kerületben kimagasló sportteljesitményt nyújtó amatőr sportolóknak, vagy amatőr sportegyesületeknek. A szabadidősport népszerüsitése, felkarolása az egészségesebb életmód megvalósítása érdekében. A közalapítvány célja kiegészült az alábiakkal: alpító okirat 5. pontja: A XVII. kerületi Sportmozgalomér Közalapítvány célja, hogy Budapest Főváros XVII. kerület illetékességi területén a helyi sporttevékenységeket támogassa, a sportról szóló töbször módosítótt 2000.évi CXLV. törvény ( a továbbiakban: Sportt.) 59.par.(1) bekezdése alapján. A közalapítvány - célja megvalósítása érdekében, a Sporttv. 59.par. (2) bekezdés b/pontja figyelembevételével - együttműködik a Budapest Főváros XVII. kerület illetékességi területén található helyi, amatőr sportszervezetekkel. A XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány részt vesz az önkormányzati iskolai sporttevékenysé feltételeinek megteremtésében, illetve támogatja az iskolai sporttevékenységeket (Sporttv. 59. par. (2) bekezdés d/pontja) A XVII. Kerületi Sportmozgalomért Közalaítvány - a Sporttv. 60. par. (1) bekezdése c/ és d/ pontja alapján - támogatja a kerületi szabadidősport feltételeinek fejlesztését, valamint a gyermek és ifjúsági sport, a kerületi utánpótlás nevelés, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását. A Közalapítvány közreműködik, illetve támogatja az Alapító és a kerületi, amatőr sportegyesületek nemzetközi sportkapcsolatait (Sporttv. 60. par. (1) bekezdés, e/ pontja). ... >>

ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány

(oktatási)

1171 Budapest, Borsfa u. 55.
képviselő: Sánta Imréné sz.Pechtol Ibolya, Szigeti László
Rászorultak segítése, az ifjúság nevelése és képzése. ... >>

Alapítvány a Kultúra Vizuális Kutatásáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Váltóőr u. 6.
képviselő: Hajnal László Endre
Széleskörű nyilvánosság megteremtése olyan, főként a fotográfia és a film eszközeivel létrehozott vizuális alkotások részére, melyek a Kárpát-medencében élő társadalmi csoportok sokszínű kulturális jelenségeinek, konfliktusainak és harmóniájának bemutatását, interkulturális kapcsolatainak megértését, valamint közeledésük elősegítését tűzték ki céljukként a lehető legszélesebben értelmezve a "társadalmi csoportok" fogalmát. Az Alapítvány célja a már elkészült vízuális anyagok, dokumentációk, megvalósult projektek számára megfelelő archívum (dokumentációs tár) létrehozása, ennek fenntartása és folyamatos bővítése, továbbá az archívum nyilvánossá tételének lehetőség szerinti biztosítása. Az Alapítvány az alapító által létrehozott, már meglévő virtuális galériájában (www.etnofoto.hu) átfogó képet kíván adni azokról a kortárs fotográfiai és filmes irányzatokról, melyek az esztétikai igényesség mellett a társadalom, a kultúrák megismerését is céljuknak, feladatuknak tekintik, avagy nagymértékben hozzájárulnak e feladatok teljesítéséhez (például középiskolai ember- és társadalomismereti tantárgy oktatásához, tankönyvi fotóanyag válogatásához, hálózati tájékozódás megoldásához stb.). ... >>

Alapítvány a Mórás Diákokért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Naplás u. 60.
képviselő: Szőcs Anikó
A Móra Ferenc Általános Iskola tanulóifjúságának támogatása, nevelése. Szabadidős lehetőségeinek bővítése (kulturális és sport bemutatók szervezése), egészséges testi és szellemi fejlődésük, a zökkenőmentes rehabilitációjuk elősegítése, a diákok hely- és környezetismereti tájékozottságának bővítése. Az alapítvány támogatja a sport- és szabadidős tevékenység jobb feltételeinek megteremtését, elősegíti a honismereti programok, elsősorban a történelmi Budapest megismerését. ... >>

Alapítvány a Rákoscsaba-Újtelepi Diákokért

(intézményi,oktatási)

1172 Budapest, Diadal 41-49.
képviselő: Hosszú Gáborné
A diadal úti Általános Iskola tanulóinak támogatása. ... >>

Alapítvány a Sugár úti Iskola Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,szociális)

1171 Budapest, Szabadság sugárút 32.
képviselő: Nagy Lajosné
Az iskolai oktató-nevelőmunka tárgyi feltételeinek javítása, a tanítás színvonalának emelése, tanulók javára ösztöndíj osztása, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

ÁlomVilág Ismeretterjesztő Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1173 Budapest, Újlak u. 46. 4/14.
képviselő: Nagy Dániel
A magyar társadalom elsődlegesen a fiatalok szellemi képességeinek, tudásának fejlesztése. ... >>

Aprófalva Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, Egészségház 3.
képviselő: Kalász Lászlóné Dr.
A Budapest, XVII.ker.Egészségház u.3. sz. Napköziotthonos Óvoda személyi és tárgyi feltételeinek támogatása. ... >>

Az Újlak utcai Csibe Bölcsődéért Alapítvány

(oktatási)

1173 Budapest, Újlak utca 112.
képviselő: Dauda Gyuláné
Az Újlak utcai Csibe bölcsőde tárgyi eszközeinek és működésének fejlesztése. ... >>

Babakuckó Családi Napközi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1171 Budapest, Nápoly utca 84.
képviselő: Borbélyné Tódora Éva, Veresné Rácz Adrienn
Az óvodáskorú gyerekek magas szakmai szintű iskolai előkészítésének a gyerekek iskolai beilleszkedésének, a gyerekek játékos formájú idegen nyelv oktatásának szervezése, megteremtése és fejlesztése. ... >>

Balassi 92" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1174 Budapest, Széchenyi u. 1-7.
képviselő: Ficzekné Molnár Mária
A Balassi Bálint Gimnázium tanulóinak és az iskolai célok megvalósításának támogatása. ... >>

Békésy György Posta-és Távközlésforgalmi Szakközépiskola Érdekvédelmi Szakszervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.
képviselő: Benes Lászlóné elnök, Bognár Orsolya gazdasági felelős, Vincze Gabriella elnökhelyettes
Tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Bell-Tron Bambi Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Gyökér u. 5.
képviselő: Tóth Valéria
a Bell-Tron Óvoda gyermekeinek kulturális, közművelődési, sport és egészségi fejlesztése, valamint nevelése. ... >>

Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1173 Budapest, 513. utca 20.
képviselő: Bindics Gábor, Nagy Zsolt
Védi tagsága érdekeit a hazai és nemzetközi közélet fórumain, segíti tevékenységük biztonságos végzését. Az egyesület támogatja a szakma folyamatos fejlődését, védi és fejleszti működési feltételeit. Hozzájárul az etikus piaci magatartás normáinak betartásához, minden rendelkezésre álló eszközzel szolgálja a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók és a biztonság érdekében tevékenykedő szakemberek társadalmi megbecsülésének növelését. Figyelemmel kíséri a szakmával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket, illetve ösztönzi a saját erőből történő kutatást, tudományos tevékenységet. Kiemelt szerepet kap a szakma szabályain és a legújabb kutatási eredményeken nyugvó ismeretterjesztés, és megjelentetés a neveléssel és oktatással kapcsolatos fórumokon. Az egyesület célja, hogy állásfoglalásaiban, véleményezéseiben és ajánlásaiban előtérbe kerüljön a környezetvédelem hangsúlyos szerepe, illetve hogy az egyesület munkájával, szakmai tudásával segítse a jogszabályalkotás, a döntéshozás területén a közrend védelmét. ... >>

Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1171 Budapest, Rezgő 15.
képviselő: Antalné Balla Ágnes, Pozderka Istvánné
Az óvodai nevelés segítése, az ehhez szükséges szakmai és egyéb támogatás nyújtása. ... >>

Cigány Tudományos és Identitásőrző Szövetség

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1174 Budapest, Szilágyi Dezső utca 41.
képviselő: Rostás-Farkas György Attila
A cigány nyelv és kultúra ápolása. Cigány-magyar ( kétnyelvű) tudományos és művészeti alkotások kiadása. A cigány kultúra értékes elemeinek megismertetése a nem-cigányokkal. A cigány nyelv fejlesztése, szótárak, újság, nyelvtankönyvek, filmes dokumentáció, dokumentumfilmek, internetes weblap készítése, cd-anyagok, kazetták, kiadása. Az általános iskolai oktatáshoz tankönyvek, segédanyagok kiadása, melyek elősegítik a cigány kultúra fejődését, felzárkóztatását az európai kultúrához. Feladatai közé tartozik a cigány nyelv fejlesztése, a nyelvújítás előkészítése, etimológiai szótár készítése mellett, tudományos kutatókkal való konzultálás a haladó hagyományok megőrzésére. ... >>

Csicsergő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, Kaszáló 48.
képviselő: Szabó Jolán
A Budapest, XVII.kerület Kaszáló u. 48.sz. alatti Napköziotthonos Óvoda személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Csigaház Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Pesti út 168. I./11.
képviselő: Oláh Tibor, Pájer Ildikó
művészeti, alkotó és egyéb építő tevékenység támogatása, értékek megóvása és gyarapítása. Az alapítvány támogatni kívánja mindazokat, akik tevékenységükkel több éven keresztül kiemelkedően szolgálták a Csigaházat.
Az alapítvány támogat tehetséges, odaszánt magánszemélyeket az egész főváros területén. ... >>

Csillagszem Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Újlak u. 114.
képviselő: Kissné Gyenei Edit
Az alapítvány elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson testileg szellemileg fogékony, boldog és egészséges gyermekek neveléséhez. Az alapítvány további célja, - hogy segítséget nyújtson az intézményben folyó oktató- nevelőmunkához szükséges korszerű tárgyi feltételek megteremtéséhez és fo- lyamatos bővítéséhez, - elősegítse és támogassa a gyermekek fejlődésében fontos szerepet játszó szakemberek (pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus stb.) intézményben történő alkalmazását, valamint a gyermekekkel foglalkozók szakmai továbbképzését, - támogatást nyújtson speciális képességet fejlesztő-, (az informatikai-, zenei-, vizuális nevelés, valamint testkultúra, mozgáskultúra ) valamint óvodai sport és kulturális programok megvalósításához, - segítséget és anyagi támogatást nyújtson táborok, tanulmányi kirándulások megszervezésében, lebonyolításában, hogy azon minél több gyermek részt tudjon venni. ... >>

Dunakeszi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, Borsó utca 64. /c. III./43.
képviselő: Turi Géza
óvoda, bölcsőde, családi napközi intézmény létrehozásához és működtetéséhez szükséges feltételek megteremtése, intézmény létrehozása, működtetése; a gyermekek oktatása, nevelése, gyermekek napközbeni ellátása; az oktatás színvonalának erősítése; testi nevelés, az egészséges életmódra való felkészítés, képességfejlesztés, valamint tehetséggondozás érdekében. ... >>

EFA Egyetemistákért és Főiskolásokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, Csordás u. 31.
képviselő: Dr. Szabó József, Takács Klára
A leendő magyar értelmiség pályakezdési esélyeinek a javítása, az értelmiség esélyegenlőségének a megteremtése. Ennek megteremtése érdekében az alapítvány a következő módon kíván segíteni:az egyetemi hallgatók részére támogatást nyújt megfelelő, a nemzetközi piacon is eladható szakirányú képesítés megszerzésére, a pálya- kezdés nehézségeinek a leküzdésére, a szülők anyagi trehermentesítése a diákévek alatt. ... >>

Esélyegyenlőséget Minden Gyermeknek Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Ferihegyi út 115.
képviselő: Borgulya Györgyi
Az általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, tárgyi feltételeinek korszerűsítése. ... >>

Északi Sáska Kung-Fu Iskola

(intézményi,sport,oktatási)

1171 Budapest, Kőhúr u. 24.
képviselő: Mészáros Géza ... >>

Fehér Karácsony Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1172 Budapest, Heltai tér 1.
képviselő: Hudék Istvánné, Markó Istvánné
A Budapest, XVII.kerület Heltai tér 1. szám alatt üzemelő napköziotthonos óvoda működésének támogatása. ... >>

Felkelő Nap Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Tubarózsa utca 14.
képviselő: Fenesi Annamária, Holló Ágnes, Kuncz Péterné
Az emberek testi, lelki és szellemi egészségének, fejlődésének és harmóniájának szolgálata különféle tevékenységi területeken (oktatás: Élet iskolája elindítása - komplex önismereti program erdei iskola, tábor formában. Egészségvédelem: Életmódház- csoportos és egyéni tanácsadás, foglalkozások és előadások. Sport, környezetvédelem, rehabilitáció, kultúra, közösségi élet), melynek célja az egyén megújulása (szemlélet-, gondolkodás-, viselkedésmód terén) keresztül a társadalom megújítása és az élet és természet értékeinek (testi-lelki-szellemi egészségre, fejlődésre való tudatos törekvés, harmónia önmagunkkal, embertársainkkal, a természettel és a világgal, lelki béke megteremtése a világ békésebbé válásáért, emberségesség-moralitás, alapvető erkölcsi normák, értékek, szociális érzékenység, közösségi szellem fejlesztése, környezettudatos gondolkodás, vallási tolerancia, vallásszabadság) védelme. Helyi kezdeményezéssel, öntevékeny, aktív közreműködéssel, a hasonló tevékenységet folytató társadalmi szervezetek összefogásával a szellemi-, anyagi és társadalmi feltételek megteremtése, működésének megszervezése. Az Egyesület célja továbbá az Élet iskola láncolat nemzetközivé szélesítése, melynek egyik fő célja egymás kultúrájának, hagyományainak, értékeinek megismertetése, elfogadása, tiszteletben tartása, hogy közös kulturális örökségünk gazdagodjék, előítéleteink egymás iránt csökkenjenek, a népek egymáshoz való közeledésével, a béke, testvériség, egység, szeretet szelleme erősödjék a Földön. ... >>

Felzárkózás a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1171 Budapest, Gömbvirág utca 26.
képviselő: Égető Imréné Rácz Edit
A szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat továbbtanulásban, szakmaszerzésben és elhelyezkedésben segítő szervezetek támogatása. A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő intézményrendszer fejlesztésének támogatása, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok nevelését, oktatását szolgáló pedagógiai programok, megoldások, eljárások kifejlesztésének támogatása.
Szociográfiai felmérések támogatása a hátrányos helyzetű fiatalok életkörülményeiről. Humán-kutatás fejlesztés. A hátrányos helyzetűek munkába állását elősegítő szervezetek támogatása. Olyan tanoda működésének támogatása, szervezése, melyeknek célja a hátrányos helyzetű vagy munkanélküli személyeknek, különösen akiknél szociális helyzetük az otthoni tanulást nem teszi lehetővé, iskolai oktatás melletti korrepetálása.
Tankönyveket, oktatási segédanyagokat biztosít a tanodához, biztosítja továbbá a tanoda működéséhez szükséges helyiséget, viseli a közüzemi költségeket és a tanodában tanulók étkezési költségeit. Máshova nem sorolt közösségi, képzési lehetőségek támogatása. Hátrányos helyzetű, nyugdíjas korú személyek üdülését, közösségi foglalkoztatását, képzését és kulturális fejlesztését elősegítő szervezetek támogatása. ... >>

Ferenczy György Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Nagyszékes u. 8.
képviselő: Ferenczi Eszter
Ferenczy György életművének felkutatása, összegyüjtése, különbö- ző hanghordozókon történő kiadása, az utókor számára történő meg- mentése és népszerűsítése. Zeneoktatói módszerén alapuló kurzusok szervezése "Pianoforte Továbbképző" keretében. Ezeket a tanfolya- mokat nemcsak a hazai hanem a környező országokban élő tehetséges magyar nemzetiségű fiataloknak is cél biztosítani. A tehetségkutatás és azok támogatása érdekében külön program-alap, továbbképzős és szakközépiskolai fokon- növendék versenyek szerve- zése . Egyetemes cél Ferenczy György születésének 100. évfordulója tisz- teletére egy 3 éves programmal megemlékezni arról a XX. századi je- lentős magyar zenészről, aki Liszt Ferenc tanítványától Thomán Istvántól is kapta zenei instrukcióit és adta tovább számos jeles művésznek (úgy mint a már elhunyt tanítványának Cziffra Györgynek) akik Magyarországon és a világban számos országban terjesztették és terjesztik ma is a Liszti hagyományokra épülő zenei kultúrát. ... >>

Figurák Kulturális és Színjátszó Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Lemberg utca 131.
képviselő: Hracza Lajos
Az egyesület alapvető céljának tartja az ifjúság igényes kulturális, szórakozási lehetőségeinek bővítését, az ezen értékek iránti figyelem felkeltését, a fiatalok igényeihez igazodó kulturális és művészeti készségek, képességek alkotó kibontakozási lehetőségeinek megteremtését, táborok szervezését, a kulturált viselkedés és életmód kialakításához programok szervezését. Az egyesület szakmai gyakorlatot kíván biztosítani programjaiban kulturális, művelődésszervezői szakirányú egyetemi és főiskolai hallgatók számára. ... >>

FOKOK Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Bélavár utca 73.
képviselő: Kocsi Tamás
A gyermekek kulturális és nyelvoktatási képzésének elősegítése azzal a céllal, hogy a gyermekek 4-18 éves koruk között legalább egy idegen nyelvet elsajátítsanak. ... >>

Főnix Park Lovas Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

1174 Budapest, Táncsics Mihály út 31/b.
képviselő: Szalay Rezső
A lovas sportok gyakorlása és tanítása, a lovaglás szellemiségének és technikájának elsajátítása és továbbfejlesztése, ezáltal a szellemi és fizikai oldal összhangjának megteremtése. Alkotó jellegű, egységes közösség létrehozása, amely felismeri és védelmezi az egyetemes emberi értékeket és a természetet. Szervezett keretek közötti gyógylovagoltatás és az ehhez a tevékenységhez szükséges gyakorlat és elméleti tudás megszerzése. Az Egyesület kiemelt szerepet szán az egészséges, valamint autista és mozgássérült gyermekek és fiatalok tanításának, pozitív jövőképük és természetközeli szemléletmódjuk kialakításának, morális szintjük emelésének - lehetőség szerint a hivatalos oktatás keretein belül is. Az Egyesület működése során kiemelten figyel a környezet- és természetvédelemre, a természet törvényein alapuló egészéges életmódra. ... >>

GESZTENYÉS Óvodásokat Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, VI.u. 14.
képviselő: Hegedűs Gyuláné
Az alapítvány székhelyén müködő óvoda támogatása korszerü oktatási és nevelési feltételeinek biztosítása. ... >>

Glória Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1173 Budapest, Földműves u. 6. A.lh.fszt.1.
képviselő: Kiss Emil
A keresztény, baptista oktatás-nevelés (így szenvedélybetegek gyó- gyító-nevelése) és annak támogatása. ... >>

Gondoskodó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1171 Budapest, Óvonő u. 3.
képviselő: Csákvári Mária
A Budapest, XVII. Rákoscsaba u. 1.sz. alatti óvoda személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1173 Budapest, 525.tér 1.
képviselő: Barna Sándorné
A XVII. kerületi óvodák támogatása. ... >>

Gyermekvár a gyermekek egészséges fejlődéséért közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1171 Budapest, Nápoly utca 84-86.
képviselő: Tódora Éva
A bölcsődéskorú gyermekek óvodára felkészítése, és az óvodáskorú gyermekek magas szakmai szintű iskolai előkészítésének, a gyerekek iskolai beilleszkedésének, a gyermekek játékos formájú idegen nyelv oktatásának szervezése, megteremtése és fejlesztése. ... >>

Haj-Tan Szakképzési Alapítvány

(oktatási)

1171 Budapest, Pesti út 368.
képviselő: Demény Lászlóné
A színvonalas fodrász és kozmetikusképzésben mutatkozó hiány megszüntetése, a szakképzési rendszer fejlesztése, modernizálása és a kutatás fejlesztése. ... >>

History Lovas Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Napkelet utca 51.
képviselő: Ádám Zsolt
a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése; a lovassport történelmi hagyományainak megismerése, ápolása és a magyar lovassport történetének, eredményeinek megismertetése az egyesület tagjaival és harmadik személyekkel. ... >>

HU-MAN 1. Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1173 Budapest, Akácvirág 49.
képviselő: Felter András
Tehetséges, rászoruló gyermekek támogatása tanulmányaik, testi és szellemi fejlődésük elősegítése, speciális képzést nyújtó általános iskolai osztályok indítása. ... >>

Integrál Élet Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Magyarhida utca 45.
képviselő: Kun Szilvia, Oros Andrea
Magyarországon és az európai térségben szociális, kulturális tevékenység szervezése. Az alapítvány elkötelezett az integrál oktatás kidolgozása, megvalósítása mellett, valamint az intelligens társadalmi átalakulást célzó kulturális átalakulás és az intelligens társadalmi átalakulás mellett. integrál alkalmazások kutatásán, fejlesztésén, oktatásán és megvalósításán keresztül az emberek személyes fejlődését és a társadalmi átalakulást kívánja az Alapítvány elősegíteni. Az alapítvány további célja, hogy az integrál szemlélet iránt érdeklődő embereket összekapcsolja, közösségé formálja. ... >>

Juunanshin Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, X. utca 34.
képviselő: Makaró Gergely / ketten együtt, Réthi Hunor Mihály / önállóan, Szabó Zsolt / ketten együtt
a kendo (hagyományos japán kardvívás), az iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása), jodo (hagyományos japán botvívás) japán harcművészeti irányzatok szakosztályokon belüli gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, irántuk az érdeklődés felkeltése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, az ehhez kapcsolódó szokásoknak az ápolása. Versenyek, edzőtáborok, szemináriumok, bemutatók szervezése, lebonyolítása, a klub versenyzőinek versenyeztetése, a szakosztályok munkájának segítése, támogatása, összehangolása. Tagjainak rendszeres és magas szintű edzési és versenyzési lehetőség biztosítása. Tagjainak - különös tekintettel az ifjúságra - testi, szellemi, erkölcsi, közösség életre nevelését elősegítse, fejlessze. A közös edzéseken keresztül tagjait egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelje, hogy tagjai a magyar társadalom hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Továbbá az Egyesület célja a magyar és a japán nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok keresése, a két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. ... >>

Kasper Német Nemzetiségi Oktatási és Hagyományőrző Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Hidasnémeti utca 65 /B.
képviselő: Fohsz Tivadar
A német nemzetiségi oktatás támogatása. ... >>

Kaszap István Alapítvány

(oktatási)

1171 Budapest, Péceli 220.
képviselő: Nagyné Ongjerth Magdolna
A Főváros XVII. kerületében a szegények, elesettek, öregek és szociális rászorulók támogatása, az oktatás színvonalának és a vallásos nevelés terjedésének elősegítése, a közellátás színvonala emelésének ... >>

Kép-Szilárd Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1174 Budapest, Kép u. 21.
képviselő: Körmendy Csabáné
A Kép-Szilárd Óvoda működésének támogatása. ... >>

Kerti Rakoncátlanok Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1171 Budapest, Csík utca 3.
képviselő: Árvay Ferencné
Az általános iskolai oktatás támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal