Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVII. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 117
1. oldal

A Bulyovszky-Gyökér utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Gyökér u.1.
képviselő: Hangai Gáborné
A Budapest, XVII.ker. Bulyovszky u.10.sz. és a Budapest, XVII. ker. Gyökér u.1.sz. Összevont Napköziotthonos Óvoda támogatása. ... >>

A Rákoshegyi Iskolásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1174 Budapest, Kép 14.
képviselő: Gyárfásné Zágon Eszter, Miseticsné Széles Zsuzsa
A speciális foglalkoztatást igénylő gyermekek képzési feltételeinek javítása, az oktatás, a kulturális- és sportélet támogatása. ... >>

A Robogó Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Robogó u. 3.
képviselő: Rigler Zoltán
Az óvoda nevelési-oktatási-gondozási feltételeinek javítása, színvonalának fejlesztése. ... >>

Aktivitás Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

1171 Budapest, Strázsahegy utca 49.
képviselő: Magyar László
Az ifjúság számára lehetőség biztosítása kulturális, tudományos és társadalmi-közéleti tevékenység végzésére, illetve a szabadidő hasznos eltöltésére, ezáltal a fiatalság kulturális és szellemi fejlődésének elősegítése, a nemzeti kultúra ápolása. Az alapítvány célja továbbá környezetvédelmi, állatvédelmi tevékenység folytatása, ezen célok elsősorban fiatalokkal való megismertetése, illetve a fiataloknak történő továbbadása, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének segítése. ... >>

Alapítvány a Kultúra Vizuális Kutatásáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Váltóőr u. 6.
képviselő: Hajnal László Endre
Széleskörű nyilvánosság megteremtése olyan, főként a fotográfia és a film eszközeivel létrehozott vizuális alkotások részére, melyek a Kárpát-medencében élő társadalmi csoportok sokszínű kulturális jelenségeinek, konfliktusainak és harmóniájának bemutatását, interkulturális kapcsolatainak megértését, valamint közeledésük elősegítését tűzték ki céljukként a lehető legszélesebben értelmezve a "társadalmi csoportok" fogalmát. Az Alapítvány célja a már elkészült vízuális anyagok, dokumentációk, megvalósult projektek számára megfelelő archívum (dokumentációs tár) létrehozása, ennek fenntartása és folyamatos bővítése, továbbá az archívum nyilvánossá tételének lehetőség szerinti biztosítása. Az Alapítvány az alapító által létrehozott, már meglévő virtuális galériájában (www.etnofoto.hu) átfogó képet kíván adni azokról a kortárs fotográfiai és filmes irányzatokról, melyek az esztétikai igényesség mellett a társadalom, a kultúrák megismerését is céljuknak, feladatuknak tekintik, avagy nagymértékben hozzájárulnak e feladatok teljesítéséhez (például középiskolai ember- és társadalomismereti tantárgy oktatásához, tankönyvi fotóanyag válogatásához, hálózati tájékozódás megoldásához stb.). ... >>

Alapítvány a Mórás Diákokért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Naplás u. 60.
képviselő: Szőcs Anikó
A Móra Ferenc Általános Iskola tanulóifjúságának támogatása, nevelése. Szabadidős lehetőségeinek bővítése (kulturális és sport bemutatók szervezése), egészséges testi és szellemi fejlődésük, a zökkenőmentes rehabilitációjuk elősegítése, a diákok hely- és környezetismereti tájékozottságának bővítése. Az alapítvány támogatja a sport- és szabadidős tevékenység jobb feltételeinek megteremtését, elősegíti a honismereti programok, elsősorban a történelmi Budapest megismerését. ... >>

Alapítvány Bada Dada Emlékére

(kulturális)

1173 Budapest, Pesti út 71. fsz./1.
képviselő: Ungár Ágnes
Bada Dada (1963-2006) multimediális művész életművének feldolgozása, az irodalmi, képzőművészeti, zenei és performance műveinek összegyűjtése, archiválása és bemutatása. ... >>

Alba Societas Kulturális Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

1171 Budapest, Gázló utca 9.
képviselő: Farkas István
A XIV. századi magyar és európai katonai hagyományok felkutatása, ápolása, megőrzése, valamint szellemiségük felelevenítése - különös tekintettel az ebben az időszakban, Itáliában működő magyar zsoldos csapatok tevékenységére. ... >>

Ango-Reggae Capoeira Kulturális- és Sportegyesület

(sport,szociális,kulturális)

1173 Budapest, Pesti út 113.
képviselő: Claudio Roberto Pereira da Silva
Az Egyesület alaptevékenysége a capoeirával kapcsolatos sporttevékenység szervezése, a capoeira és a brazil kultúra, valamint a tradicionális brazil zene és a portugál nyelv népszerűsítése, gyermekek és fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltését biztosító programok szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Tekintettel a Brazíliában a nehéz sorsú, csellengő fiatalok drogprevenciójában és társadalmi beilleszkedésében a capoeira segítségével elért sikerekre, az Egyesület kiemelt céljának tekinti a nehéz sorsú gyermekek és fiatalok ösztönzését az egészséges és felelősségteljes életmódra. Az Egyesület célja továbbá, hogy segítse a brazil kultúra magyarországi megismertetését, sportkapcsolatokat létesítésen és ápoljon. ... >>

Aranybulla Alapítvány

(kulturális)

1173 Budapest, Csabai út 44.
képviselő: Varga László elnök
Hagyományőrzés, kulturális, tudományos, szociális szolidaritás gyakorlásának fejlesztése. Környező országok történelmi tapasztalatainak feldolgozása, ezen ismeretek terjesztése. Környezetvédelmi felvilágosítás, az információs társadalom gondolatának népszerűsítése.A határon túl élő magyarok a még élő 56-osok támogatása, továbbá a kilakoltatott gyerekes anyákról való gondoskodás. ... >>

Aranyhegyi Szövetség

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1171 Budapest, Péceli út 222. Rákoscsabai KH.
képviselő: Szeverényi Tamás / elnök, Vigh-Kiss József / titkár
A XVII. kerület fejleszési lehetőségeinek kutatása, azok kihasználásának elősegítése; Az önkormányzati infrastrktúra- fejlesztések támogatása; A kerület és a városrészek területfejlesztési terveinek, az azokkal kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseknek a véleményezése; AXVII. kerület környezetvédelmének javítása, a szennyezett területrészek feltárása, a környezetkárosító tevékenységek felszámolását segítő intézkedések kezdeményezése, segítése; Az állatvédelemmel kapcsolatos törvények betartásának elősegítése; Természetvédelmi feladatok megvalósulásának előmozdítása; A kerület ill. településrészei sportéletének támogatása; A közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos vélemények, észrevételek közvetítése az önkormányzat és a közrendvédelemmel foglalkozó szervek felé; A kerület kulturális életének, örökségének megőrzése, ápolása. ... >>

ARPEGGIO Régi Zene Művészeti Egyesület

(kulturális)

1173 Budapest, Csomafalva u. 4.sz.
képviselő: Martin Orsolya elnök, Mészáros Péter aleln.együtt. képv., Szemkeő-Martin Orsolya, Sziklay-Pap Ferenc titk.-pénzt.együtt.képv ... >>

Ars Poetica Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1173 Budapest, 521 utca 8.
képviselő: Kollár Csaba
Olyan művészek támogatása, akik a kisebbségek védelmében kiállnak hozzáállásukkal, illetve műveik által. ... >>

Ascher Oszkár Művészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.
képviselő: Hegyi Norbert együttesen, Somodai György elnök önállóan, Szeifner Ferencné együttesen
Ascher Oszkár emlékének és a kultúra terén végzett áldozatos tevé- kenységének ápolása. Az Ascher Oszkár Színház tevékenységének támo- gatása. ... >>

Bell-Tron Bambi Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Gyökér u. 5.
képviselő: Tóth Valéria
a Bell-Tron Óvoda gyermekeinek kulturális, közművelődési, sport és egészségi fejlesztése, valamint nevelése. ... >>

Buro Művészeti Csoport

(kulturális)

1174 Budapest, Kisfaludy 25.
képviselő: Börzsei Zsolt ... >>

Cigány Összefogás Rákosmentéért Egyesület

(kulturális)

1173 Budapest, Kasza utca 10.
képviselő: Vajda János
Budapest Főváros XVII. kerületében, Rákosmentén a helyi cigány lakosság képviseletének ellátása, közösségi életének szervezése, kultúrájának, hagyományainak megőrzése, életminőségének javítása, szegregációjának felszámolása, korosztályi igényeinek összehangolása és segítése, Véleménynyilvánítás a cigányság életgére kiható önkormányzati döntésekről, véleményformálás a cigány lakosságot érintő társadalmi kérdésekről. ... >>

Cigány Tudományos és Identitásőrző Szövetség

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1174 Budapest, Szilágyi Dezső utca 41.
képviselő: Rostás-Farkas György Attila
A cigány nyelv és kultúra ápolása. Cigány-magyar ( kétnyelvű) tudományos és művészeti alkotások kiadása. A cigány kultúra értékes elemeinek megismertetése a nem-cigányokkal. A cigány nyelv fejlesztése, szótárak, újság, nyelvtankönyvek, filmes dokumentáció, dokumentumfilmek, internetes weblap készítése, cd-anyagok, kazetták, kiadása. Az általános iskolai oktatáshoz tankönyvek, segédanyagok kiadása, melyek elősegítik a cigány kultúra fejődését, felzárkóztatását az európai kultúrához. Feladatai közé tartozik a cigány nyelv fejlesztése, a nyelvújítás előkészítése, etimológiai szótár készítése mellett, tudományos kutatókkal való konzultálás a haladó hagyományok megőrzésére. ... >>

Csaba-Liget Alapítvány

(kulturális)

1172 Budapest, Hősök tere 9.
képviselő: Szűcs László
Hozzájárulni Rákoscsaba-Újtelepen és Rákosligeten a demokratikus helyi közélet fejlődéséhez, a helyi hagyományok és kultúrális értékek ápolásához és megőrzéséhez. ... >>

Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány

(kulturális)

1173 Budapest, Pesti út 165.
képviselő: Albrech Júlia elnök akadály.esetén, Csekovszky Árpádné
Csekovszky Árpád eszmei és művészeti hagyatékának megőrzése, a XVII. kerület kulturális értékeinek gyarapítása. ... >>

Csigaház Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Pesti út 168. I./11.
képviselő: Oláh Tibor, Pájer Ildikó
művészeti, alkotó és egyéb építő tevékenység támogatása, értékek megóvása és gyarapítása. Az alapítvány támogatni kívánja mindazokat, akik tevékenységükkel több éven keresztül kiemelkedően szolgálták a Csigaházat.
Az alapítvány támogat tehetséges, odaszánt magánszemélyeket az egész főváros területén. ... >>

Csillagszem Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Újlak u. 114.
képviselő: Kissné Gyenei Edit
Az alapítvány elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson testileg szellemileg fogékony, boldog és egészséges gyermekek neveléséhez. Az alapítvány további célja, - hogy segítséget nyújtson az intézményben folyó oktató- nevelőmunkához szükséges korszerű tárgyi feltételek megteremtéséhez és fo- lyamatos bővítéséhez, - elősegítse és támogassa a gyermekek fejlődésében fontos szerepet játszó szakemberek (pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus stb.) intézményben történő alkalmazását, valamint a gyermekekkel foglalkozók szakmai továbbképzését, - támogatást nyújtson speciális képességet fejlesztő-, (az informatikai-, zenei-, vizuális nevelés, valamint testkultúra, mozgáskultúra ) valamint óvodai sport és kulturális programok megvalósításához, - segítséget és anyagi támogatást nyújtson táborok, tanulmányi kirándulások megszervezésében, lebonyolításában, hogy azon minél több gyermek részt tudjon venni. ... >>

Czimra Gyula Önképző Egyesület

(kulturális)

1173 Budapest, Ferihegyi utca 244.
képviselő: Szakáll Ágnes ... >>

Égtájak Kulturális és Közművelődési Egyesület

(kulturális)

1174 Budapest, Klapka utca 4.
képviselő: Kovács Zoltán/ elnök
a Vendégségben Budapesten rendezvények, az Égtájak fesztiválsorozat és több alkalmi program megvalósításával a határon túli magyarság, valamint az egyes határon túli régiók kulturális kapcsolattartásának elősegítése. ... >>

Egy Húron Pendülünk Hagyományőrző Íjász Egyesület

(sport,kulturális)

1173 Budapest, Csordás utca 33.
képviselő: Korányi Dániel, Preisinger Balázs, Térpál Tímea
íjász hagyományok megőrzése, a honfoglaló ősök harcművészetének elsajátítása, az ősi fogások elsajátítása és továbbfejlesztése, a családi és diáksport segítése, hagyományőrző találkozók és versenyek megrendezése, egyéb hagyományőrző tevékenység. ... >>

Első Magyar Helikopter-Modellező Sport Egyesület

(sport,kulturális)

1172 Budapest, XV.u.28.
képviselő: Nagy Sándor
A helikopter-modellezés és sportág alapjainak lerakása, népszrűsí- tése, eredményes szereplés mind a szabadidősport, mind pedig a versenysport területén. A helikopter-modellezés és versenykultúra, valamint hagyományainak ápolása, az általuk képviselt értékek köz- vetítése a ma embere számára. Az egészséges életmódra nevelés. A fair play szellemének ápolása. ... >>

Esélyegyenlőséget Minden Gyermeknek Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Ferihegyi út 115.
képviselő: Borgulya Györgyi
Az általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, tárgyi feltételeinek korszerűsítése. ... >>

Farkas Judo Club (FJC)

(sport,természetvédelem,kulturális)

1173 Budapest, Barátka utca 67.
képviselő: Farkas József
sport programok szervezése, ezen belül szabadidő és versenysportokban való részvétel, a küzdő- és természetjárással, túrázással kapcsolatos egyéb sportok népszerűsítése, hagyományok felújítása.
Ismeretterjesztés.
Kulturális kiadványok összeállítása. ... >>

FELFEDEZÉSEK Nevelési és Mentálfejlesztési Alapítvány

(szociális,kulturális)

1173 Budapest, Határhalom utca 4.
képviselő: dr. Ambrus András
hátrányos helyzetű gyermekek és családok támogatása, egészségmegőrző programok népszerűsítése, kulturális tevékenységek szervezése. ... >>

Felkelő Nap Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Tubarózsa utca 14.
képviselő: Fenesi Annamária, Holló Ágnes, Kuncz Péterné
Az emberek testi, lelki és szellemi egészségének, fejlődésének és harmóniájának szolgálata különféle tevékenységi területeken (oktatás: Élet iskolája elindítása - komplex önismereti program erdei iskola, tábor formában. Egészségvédelem: Életmódház- csoportos és egyéni tanácsadás, foglalkozások és előadások. Sport, környezetvédelem, rehabilitáció, kultúra, közösségi élet), melynek célja az egyén megújulása (szemlélet-, gondolkodás-, viselkedésmód terén) keresztül a társadalom megújítása és az élet és természet értékeinek (testi-lelki-szellemi egészségre, fejlődésre való tudatos törekvés, harmónia önmagunkkal, embertársainkkal, a természettel és a világgal, lelki béke megteremtése a világ békésebbé válásáért, emberségesség-moralitás, alapvető erkölcsi normák, értékek, szociális érzékenység, közösségi szellem fejlesztése, környezettudatos gondolkodás, vallási tolerancia, vallásszabadság) védelme. Helyi kezdeményezéssel, öntevékeny, aktív közreműködéssel, a hasonló tevékenységet folytató társadalmi szervezetek összefogásával a szellemi-, anyagi és társadalmi feltételek megteremtése, működésének megszervezése. Az Egyesület célja továbbá az Élet iskola láncolat nemzetközivé szélesítése, melynek egyik fő célja egymás kultúrájának, hagyományainak, értékeinek megismertetése, elfogadása, tiszteletben tartása, hogy közös kulturális örökségünk gazdagodjék, előítéleteink egymás iránt csökkenjenek, a népek egymáshoz való közeledésével, a béke, testvériség, egység, szeretet szelleme erősödjék a Földön. ... >>

Felzárkózás a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1171 Budapest, Gömbvirág utca 26.
képviselő: Égető Imréné Rácz Edit
A szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat továbbtanulásban, szakmaszerzésben és elhelyezkedésben segítő szervezetek támogatása. A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő intézményrendszer fejlesztésének támogatása, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok nevelését, oktatását szolgáló pedagógiai programok, megoldások, eljárások kifejlesztésének támogatása.
Szociográfiai felmérések támogatása a hátrányos helyzetű fiatalok életkörülményeiről. Humán-kutatás fejlesztés. A hátrányos helyzetűek munkába állását elősegítő szervezetek támogatása. Olyan tanoda működésének támogatása, szervezése, melyeknek célja a hátrányos helyzetű vagy munkanélküli személyeknek, különösen akiknél szociális helyzetük az otthoni tanulást nem teszi lehetővé, iskolai oktatás melletti korrepetálása.
Tankönyveket, oktatási segédanyagokat biztosít a tanodához, biztosítja továbbá a tanoda működéséhez szükséges helyiséget, viseli a közüzemi költségeket és a tanodában tanulók étkezési költségeit. Máshova nem sorolt közösségi, képzési lehetőségek támogatása. Hátrányos helyzetű, nyugdíjas korú személyek üdülését, közösségi foglalkoztatását, képzését és kulturális fejlesztését elősegítő szervezetek támogatása. ... >>

Ferenczy György Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Nagyszékes u. 8.
képviselő: Ferenczi Eszter
Ferenczy György életművének felkutatása, összegyüjtése, különbö- ző hanghordozókon történő kiadása, az utókor számára történő meg- mentése és népszerűsítése. Zeneoktatói módszerén alapuló kurzusok szervezése "Pianoforte Továbbképző" keretében. Ezeket a tanfolya- mokat nemcsak a hazai hanem a környező országokban élő tehetséges magyar nemzetiségű fiataloknak is cél biztosítani. A tehetségkutatás és azok támogatása érdekében külön program-alap, továbbképzős és szakközépiskolai fokon- növendék versenyek szerve- zése . Egyetemes cél Ferenczy György születésének 100. évfordulója tisz- teletére egy 3 éves programmal megemlékezni arról a XX. századi je- lentős magyar zenészről, aki Liszt Ferenc tanítványától Thomán Istvántól is kapta zenei instrukcióit és adta tovább számos jeles művésznek (úgy mint a már elhunyt tanítványának Cziffra Györgynek) akik Magyarországon és a világban számos országban terjesztették és terjesztik ma is a Liszti hagyományokra épülő zenei kultúrát. ... >>

Figurák Kulturális és Színjátszó Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1171 Budapest, Lemberg utca 131.
képviselő: Hracza Lajos
Az egyesület alapvető céljának tartja az ifjúság igényes kulturális, szórakozási lehetőségeinek bővítését, az ezen értékek iránti figyelem felkeltését, a fiatalok igényeihez igazodó kulturális és művészeti készségek, képességek alkotó kibontakozási lehetőségeinek megteremtését, táborok szervezését, a kulturált viselkedés és életmód kialakításához programok szervezését. Az egyesület szakmai gyakorlatot kíván biztosítani programjaiban kulturális, művelődésszervezői szakirányú egyetemi és főiskolai hallgatók számára. ... >>

FOKOK Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Bélavár utca 73.
képviselő: Kocsi Tamás
A gyermekek kulturális és nyelvoktatási képzésének elősegítése azzal a céllal, hogy a gyermekek 4-18 éves koruk között legalább egy idegen nyelvet elsajátítsanak. ... >>

FRONTVONAL Nemzetünk Szellemi Ébredéséért és Erkölcsi Megújulásáért Alapítvány

(kulturális)

1172 Budapest, Almásháza utca 114.
képviselő: Süveges Imre
A kétezer éves, eredeti, bibliai kereszténység szellemi és erkölcsi értékeinek ápolása és népszerűsítése, valamint kulturális és társadalmi hatásainak gyakorlati alkalmazása. ... >>

Független Magánbiztonsági Érdekvédelmi Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1171 Budapest, Nyomda utca 5.
képviselő: Sipos Endre
A szövetséget alkotó szakszervezetek tagsága társadalmi, szociális és kulturális érdekeinek átfogó képviselete, védelme és érvényesítése, a munkavállalók képviselete. ... >>

Füzér Társaskör Egyesület

(kulturális)

1172 Budapest, Ösagárd u. 72.
képviselő: Kelemenné Fejes Edit ... >>

GESZTENYÉS Óvodásokat Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, VI.u. 14.
képviselő: Hegedűs Gyuláné
Az alapítvány székhelyén müködő óvoda támogatása korszerü oktatási és nevelési feltételeinek biztosítása. ... >>

Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1172 Budapest, XV. utca 23.
képviselő: Tánczosné Szabó Ágnes Erzsébet
A Budapest XVII. kerület XV. utca 23.szám alatti - Budapest Főváros XVII.kerület Önkormányzata tulajdonát képező - épület felújításának, színházként történő működtetésének és színházi produkciók létrehozásának támogatása. ... >>

Guruzsma Táncegyüttes

(kulturális)

1172 Budapest, Hösök tere 3. /Rákosligeti K
képviselő: Kerekes András, Markóné Tátrai Katalin, Simon Péter ... >>

Gyulai Művésztelep Egyesület

(kulturális)

1173 Budapest, Ferihegyi út 244.
képviselő: Balogh Gyula
alkotási lehetőséget biztosítani hivatásos és amatőr képzőművészeknek. ... >>

Harmónia Egyesület

(kulturális)

1171 Budapest, Szigetcsép utca 91. B. fsz./3.
képviselő: Rostásné Horváth Mónika
a bibliai értékek minél szélesebb körben való ismertetése, elsősorban a romák körében a zenei kulturális ismeretek terjesztésén keresztül. ... >>

History Lovas Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Napkelet utca 51.
képviselő: Ádám Zsolt
a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése; a lovassport történelmi hagyományainak megismerése, ápolása és a magyar lovassport történetének, eredményeinek megismertetése az egyesület tagjaival és harmadik személyekkel. ... >>

Identitás Alapítvány

(kulturális)

1171 Budapest, Naplás 62.
képviselő: Dr. Farkas Tibor
A XVII.kerületben a közösségi élet fellendítésével a patriótizmus és a lokálpatriótizmu erősítése. Helyi kulturális, néprajzi és vallási hagyományok ápolása. ... >>

Ifjúsági Találkozók Egerszalókon Alapítvány

(kulturális)

1171 Budapest, Kisvárda u. 41.
képviselő: Balogh Ferenc, Federics Róbert, Linczenbold Levente, Telek zoltán
A 20 éve minden évben júliusban, 16-20 év közötti fiatalok részvételével megrendezésre kerülő ifjúsági sátortábor megrendezésének támogatása és ennek érdekében annak elősegítése, hogy - az eddigi hagyományoknak megfelelően - a fiatalság a meghívott előadók (pedagógusok, művészek, neves, híres, hiteles emberek) előadásain, illetve az egymás közötti csoportmunkákon keresztül olyan ideálokhoz, eszményképekhez jussanak, amelyek/akik segítik őket a mindennapok során a társadalom hasznos tagjává, felelőséggel gondolkodni tudó, közösségi emberré válni. Az Alapítvány alapvető feladata a tábor prgramjainak megszervezése, a megfelelő tábori körülmények biztosítása, a tábor pénzügyi hátterének megszervezése és lebonyolítása. ... >>

Integrál Élet Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Magyarhida utca 45.
képviselő: Kun Szilvia, Oros Andrea
Magyarországon és az európai térségben szociális, kulturális tevékenység szervezése. Az alapítvány elkötelezett az integrál oktatás kidolgozása, megvalósítása mellett, valamint az intelligens társadalmi átalakulást célzó kulturális átalakulás és az intelligens társadalmi átalakulás mellett. integrál alkalmazások kutatásán, fejlesztésén, oktatásán és megvalósításán keresztül az emberek személyes fejlődését és a társadalmi átalakulást kívánja az Alapítvány elősegíteni. Az alapítvány további célja, hogy az integrál szemlélet iránt érdeklődő embereket összekapcsolja, közösségé formálja. ... >>

Itthon Rákosmentén Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1171 Budapest, Kisvárda u. 88.
képviselő: Bakos Péter
Az egyetemes magyar kultúra, nemzeti hagyományok és az európai kulturális örökség értékeiért felelősséget vállaló polgárok mun- kájának segítése. ... >>

JogArt Polgári Kör

(természetvédelem,kulturális,szociális)

1173 Budapest, Gyergyóditró utca 5.
képviselő: Germán Róbert, Havas-Horváth András, Szedmák Péter
Szociális-, kulturális-, természetvédelmi- valamint határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység folytatása. ... >>

Juunanshin Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1172 Budapest, X. utca 34.
képviselő: Makaró Gergely / ketten együtt, Réthi Hunor Mihály / önállóan, Szabó Zsolt / ketten együtt
a kendo (hagyományos japán kardvívás), az iaido (hagyományos japán kardkirántás gyakorlása), jodo (hagyományos japán botvívás) japán harcművészeti irányzatok szakosztályokon belüli gyakorlása, meghonosítása, széleskörű megismertetése, irántuk az érdeklődés felkeltése, elméleti és gyakorlati oktatása, hagyományainak, kultúrájának, az ehhez kapcsolódó szokásoknak az ápolása. Versenyek, edzőtáborok, szemináriumok, bemutatók szervezése, lebonyolítása, a klub versenyzőinek versenyeztetése, a szakosztályok munkájának segítése, támogatása, összehangolása. Tagjainak rendszeres és magas szintű edzési és versenyzési lehetőség biztosítása. Tagjainak - különös tekintettel az ifjúságra - testi, szellemi, erkölcsi, közösség életre nevelését elősegítse, fejlessze. A közös edzéseken keresztül tagjait egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelje, hogy tagjai a magyar társadalom hasznos és tevékeny tagjai legyenek. Továbbá az Egyesület célja a magyar és a japán nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok keresése, a két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. ... >>

Kasper Német Nemzetiségi Oktatási és Hagyományőrző Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1172 Budapest, Hidasnémeti utca 65 /B.
képviselő: Fohsz Tivadar
A német nemzetiségi oktatás támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal