Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVII. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 41
1. oldal

Aranyhegyi Szövetség

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1171 Budapest, Péceli út 222. Rákoscsabai KH.
képviselő: Szeverényi Tamás / elnök, Vigh-Kiss József / titkár
A XVII. kerület fejleszési lehetőségeinek kutatása, azok kihasználásának elősegítése; Az önkormányzati infrastrktúra- fejlesztések támogatása; A kerület és a városrészek területfejlesztési terveinek, az azokkal kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseknek a véleményezése; AXVII. kerület környezetvédelmének javítása, a szennyezett területrészek feltárása, a környezetkárosító tevékenységek felszámolását segítő intézkedések kezdeményezése, segítése; Az állatvédelemmel kapcsolatos törvények betartásának elősegítése; Természetvédelmi feladatok megvalósulásának előmozdítása; A kerület ill. településrészei sportéletének támogatása; A közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos vélemények, észrevételek közvetítése az önkormányzat és a közrendvédelemmel foglalkozó szervek felé; A kerület kulturális életének, örökségének megőrzése, ápolása. ... >>

Békésy György Posta-és Távközlésforgalmi Szakközépiskola Érdekvédelmi Szakszervezete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.
képviselő: Benes Lászlóné elnök, Bognár Orsolya gazdasági felelős, Vincze Gabriella elnökhelyettes
Tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Biohumusztermelők Fővárosi Egyesülete

(érdekképviselet)

1173 Budapest, Pesti 113.
képviselő: Árvay Ferencné, Csajtai Elemér, Páncél András ... >>

Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1173 Budapest, 513. utca 20.
képviselő: Bindics Gábor, Nagy Zsolt
Védi tagsága érdekeit a hazai és nemzetközi közélet fórumain, segíti tevékenységük biztonságos végzését. Az egyesület támogatja a szakma folyamatos fejlődését, védi és fejleszti működési feltételeit. Hozzájárul az etikus piaci magatartás normáinak betartásához, minden rendelkezésre álló eszközzel szolgálja a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók és a biztonság érdekében tevékenykedő szakemberek társadalmi megbecsülésének növelését. Figyelemmel kíséri a szakmával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket, illetve ösztönzi a saját erőből történő kutatást, tudományos tevékenységet. Kiemelt szerepet kap a szakma szabályain és a legújabb kutatási eredményeken nyugvó ismeretterjesztés, és megjelentetés a neveléssel és oktatással kapcsolatos fórumokon. Az egyesület célja, hogy állásfoglalásaiban, véleményezéseiben és ajánlásaiban előtérbe kerüljön a környezetvédelem hangsúlyos szerepe, illetve hogy az egyesület munkájával, szakmai tudásával segítse a jogszabályalkotás, a döntéshozás területén a közrend védelmét. ... >>

Cigány Tudományos és Identitásőrző Szövetség

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1174 Budapest, Szilágyi Dezső utca 41.
képviselő: Rostás-Farkas György Attila
A cigány nyelv és kultúra ápolása. Cigány-magyar ( kétnyelvű) tudományos és művészeti alkotások kiadása. A cigány kultúra értékes elemeinek megismertetése a nem-cigányokkal. A cigány nyelv fejlesztése, szótárak, újság, nyelvtankönyvek, filmes dokumentáció, dokumentumfilmek, internetes weblap készítése, cd-anyagok, kazetták, kiadása. Az általános iskolai oktatáshoz tankönyvek, segédanyagok kiadása, melyek elősegítik a cigány kultúra fejődését, felzárkóztatását az európai kultúrához. Feladatai közé tartozik a cigány nyelv fejlesztése, a nyelvújítás előkészítése, etimológiai szótár készítése mellett, tudományos kutatókkal való konzultálás a haladó hagyományok megőrzésére. ... >>

Cimbalom Világszövetség

(érdekképviselet)

1173 Budapest, Rétihéja u. 6.
képviselő: Herencsár Viktória, Horváth István ... >>

Egyesült Vegyiművek Szakszervezeti Alapszervezete

(érdekképviselet)

1172 Budapest, Cinkotai 26.
képviselő: Mesterházi Pál, Véghné Szabó Anita
Tagjai érdekvédelme és érdekképviselete. Megkülönböztetett figyekmet fordít a munkavállalói jogok biztosítására, a munkahelyi biztonság megteremtésére, adolgozók élet- és munkakörülményeit befolyásoló tényezőkre. ... >>

Független Magánbiztonsági Érdekvédelmi Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1171 Budapest, Nyomda utca 5.
képviselő: Sipos Endre
A szövetséget alkotó szakszervezetek tagsága társadalmi, szociális és kulturális érdekeinek átfogó képviselete, védelme és érvényesítése, a munkavállalók képviselete. ... >>

Ganzex Mérnöki Egyesület

(érdekképviselet)

1174 Budapest, Árpád fejedelem u. 45.
képviselő: Baranyai András, Egresi László, Koncz András, Medgyesy Mihály, Móricz József ... >>

Gimnáziumok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1174 Budapest, Széchenyi út 1-7.
képviselő: Szebedy Tas ... >>

Igazságos Jogállamért Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1174 Budapest, Klapka utca 53.
képviselő: Salga István
Az igazságos, a Magyar Köztársaság állampolgárait jogosan megillető és az alkotmányony szellemének megfelelő igazságos jogállam erősítése. ... >>

Igazságügyi Gépjárműszakértők Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

1173 Budapest, Gyurgyalag utca 12/ D.
képviselő: Balás Endre Gábor
Mindazon természetes és jogi személyek mozgósítása, akik elősegíthetik és támogatják az Egyesület működését, segítik az egyesület létesítéséhez, fenntartásához szükséges háttér megteremtését. Az európai piac szakmai figyelemmel kísérése, összevetve a hazai sajátosságokkal és ezek szakmai feldolgozása és értékelése. Ezzel kapcsolatos időszakos tájékoztatók kibocsátása, megfelelő nyilvánosság biztosítása. Nemzetközi kapcsolatok felvétele, ápolása. ... >>

Itthon Rákosmentén Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1171 Budapest, Kisvárda u. 88.
képviselő: Bakos Péter
Az egyetemes magyar kultúra, nemzeti hagyományok és az európai kulturális örökség értékeiért felelősséget vállaló polgárok mun- kájának segítése. ... >>

Kereskedők az Újpesti Piacért Egyesület

(érdekképviselet)

1173 Budapest, Újlak utca 100. II./6.
képviselő: Báncs Ferenc
hogy a Budapest IV. kerület, Szent István téri piacon működő vállalkozások érdekképviseleti, szakmai koordinációs és véleménynyilvánítási fórumaként szolgáljon. ... >>

Közoktatási Szakértők Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1172 Budapest, Hősök tere 9.
képviselő: Bella Tibor, dr. Végh Lászlóné, Jurecz Emil
A szakértők jogszabályokban biztosított jogainak az érvényre juttatása, a tagok érdekeinek képviselete. ... >>

Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezete

(érdekképviselet)

1171 Budapest, Nyomda utca 5.
képviselő: Sipos Endre
A Szakszervezet célja megvalósítása érdekében munkahelyen, területen és szakmai, foglalkozási csoportok szerint szerveződik. Célja és feladata a szervezett dolgozók érdekvédelme, érdekképviselete a munkaadókkal szemben. A Szakszervezet kiemelt feladatának tekinti a magán biztonsági szektorban tevékenykedő munkavállalók szociális biztonságának növelését, a dolgozók jogi, munkajogi és munkabiztonsági védelmét ... >>

Magyar Aikido Szövetség

(érdekképviselet)

1174 Budapest, Wéber Károly utca 14. fszt./1.
képviselő: Gáspár László ... >>

Magyar Elektronikai és Infokommunikációs Szövetség

(érdekképviselet)

1171 Budapest, Berky Lili u. 58.
képviselő: Benjámin Gábor, Bóday Csaba, Dr.Hajdú László, Megyeri Sándor, Schleer Ferenc ... >>

Magyar Harsona és Tuba Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1171 Budapest, Erdőhegy utca 6.
képviselő: Adamik Gábor, Mazura János, Pálinkás Péter, Simonffy György, Szabó Vilmos
A magyar harsona- és tubaművészek szakmai színvonalának emelése. ... >>

Magyar Kamionosok Szakszervezete

(érdekképviselet)

1172 Budapest, Kopolya utca 72.
képviselő: Kovács János
mukavállalói érdekképviselet ... >>

Magyar Sport-jitsu Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1171 Budapest, Temető utca 22.
képviselő: dr. Nagy-Hinst István, Erdei Márton, Hernádi Zoltán, Vikartóczky Gusztáv
A Magyar Köztársaság területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a sport-jitsu sportágban (mint küzdősport) az ott folyó tevékenységet, közreműködik a ST.-ben meghatározott feladatok ellátásában, képviseli a sportág és tagjai érdekeit, ellátja a sportág sportszervezeteinek a nemzetközi képviseletét, szervezi a sport-jitsu versenyeket, irányítja a sportszakember képzést, működteti a sport-jitsu válogatott kereteket. ... >>

Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1173 Budapest, Kiss utca 3.
képviselő: Kovács Zoltán
A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület keretet nyújt a tagok közös célkitűzéseihez, elsősorban a kölcsönös tájékoztatás, a szakmai továbbképzés és a nemzetközi gyakorlat honosítása céljából. Az Egyesület a tagok közösen megállapított céljait felelős kialakítani és végrehajtani. Az Egyesület csatlakozni kíván az ?European Sunlight Association?-hoz, elfogadva annak szervezeti és működési szabályait. ... >>

Magyar Televíziós - és Filmművészeti Szövetség Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1173 Budapest, Földmíves utca 23. 3./18.
képviselő: Végh Edvárd András
Új művészeti technikai és együttműködési lehetőségek felkutatása; filmes és multimédiás alkotások készítése; filmes és multimédiás alkotások készítésének elősegítése; filmes és multimédiás alkotások gyártásának lehetővé tétele; filmes és multimédiás alkotások forgalmazásának elősegítése, filmes és multimédiás alkotások nagyközönséggel való megismertetésének elősegítése; alkotók munkájának támogatás; alkotók művészeti, technikai és anyagi jellegű támogatásának megteremtése; alkotók művészeti és technikai képzése. ... >>

Molnár-Killik Motorsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1171 Budapest, Lemberg u. 100.
képviselő: Molnár Tibor
Az egyesület versenyzőinek képviselete, az egyesület versenyzőinek nevezése és támogatása a különböző autósport szakágakban, kapcso- lattartás a versenyzők, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség és a versenyzők között. ... >>

P-NÍVÓ BETONEXPRESSZ 2000. KFT SPORTEGYESÜLETE

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1174 Budapest, Ferihegyi út 308.
képviselő: Pisók István
Hivatásos vagy amatőr sportolók számára szabadtéri vagy fedett pályás kerékpáros sportesemények feltételeiek bíztosítása, sportesemények létrehozása, lebonyolítása, az országos sportági szakszövetséggel együttműködve függetlenül attól, hogy sportegyesületben vagy azon kívül végzik tevékenységüket.
A magyar sport hagyományos szervezeti alapegységeként és kerékpáros versenysport fejlesztésén és szervezetszerű utánpótlás nevelésén túl, korosztály független sport-és játékoktatás, szabadidős sporttevékenység szervezése, a sporttevékenység feltételeinek megteremtése, a meglévő és kialakítandó sportlétesítményeknek az egészség megőrzése céljából történő igénybevétele.
... >>

Rákoscsabai Gazdakör

(érdekképviselet)

1172 Budapest, Naplás 62.
képviselő: Kovács István ... >>

Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1173 Budapest, Szürkebegy utca 42. A.
képviselő: Köbli Ferenc
Az egyesület a kerékpáros sport népszerűsítését, a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tételét, a kerékpárosok érdekvédelmét és összefogását, valamint az egészségesebb életmód népszerűsítését kívánja segíteni. Ennek keretében a túra- és versenykerékpározás művelése, fejlesztése is célja az egyesületnek. Az egyesület fő célkitűzése, hogy ebben az autóorientált világban a kerékpáros sport népszerűsítésével, művelésével az egészségesebb életmód kialakításához hozzájáruljon és tagjai számára az ehhez szükséges keretet és feltételeket biztosítsa. ... >>

Rákosmenti Nagycsaládosok Madárfészek Egyesülete

(érdekképviselet)

1173 Budapest, 524 utca 29.
képviselő: Czuczorné Gulyás Erika elnök, Sztakóné Zentai Mónika titkár
A nagyvcsaládosok egymást ismerő és segítő közösségé szervezése, a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete. ... >>

Rákosmenti Népművészeti Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1171 Budapest, Vasútőr utca 36.
képviselő: Dósa-Borbás Katalin
A Rákosmentén élő szellemi és tárgyalkotó népművészettel, népi iparművészettel, hagyományőrzéssel foglalkozó embereket szervezetten összefogni, munkájukat elősegíteni.
Alkotásaiknak, munkáiknak teret szerezni, elsősorban Rákosmente rendezvényein, művelődési házaiban, de tágabb környezetében is.
A művelődési és oktatási intézményeknek (óvodák, iskolák) segítséget nyújtani a néphagyomány korszerű és életszerű megközelítéséhez, a jeles napok, ünnepi szokások, mesterségek megismeréséhez, átadásához.
Felkelteni az érdeklődést az egyes népművészeti ágak elsajátítása, továbbvitele iránt gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Feltérképezni a helyi népi kultúrát, megismertetni az itt élőkkel, a tárgyi és a szellemi néphagyomány gyűjtésbe bekapcsolódni.
Kapcsolatot tartani a helyi társadalmi, kulturális, gazdasági szervezetekkel, a környékbeli és országos népművészeti szervezetekkel, csoportokkal.
Szakmai érdekvédelem a tagok számára. ... >>

Segíteni Akarunk Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

1173 Budapest, Pesti út 167.
képviselő: Hajzer Emma
A Társadalmi Egyesülések XVII.ker. Szövetségéhez Önszerveződő időskorúakat tömörítő csoportok támogatása. ... >>

Társadalmi Egyesülések XVII. kerületi Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1173 Budapest, Pesti út 167.
képviselő: Farkas Terézia, Lukoczi Károly elnök, Petrohai Sándorné
Összefogni a XVII. Kerületben működő és csatlakozott önszerveződő közösségeket, csoportokat; elősegíteni a meglévő tagcsoportok tevékenységeit, felkarolni az újabb szerveződéseket; programajánlásokat tenni a tagcsoportok felé, segíteni azok megvalósíthatóságát; különös figyelmet fordítani a kerületben működő nyugdíjas és kertbarát Klubok segítésére; olyan programok szervezése, amelyek elősegíthetik a kerület hagyományainak ápolását, az egészséges életmódra való nevelést, a bio-kertészkedés elterjesztését, a közbiztonság erősítését; együttműködni mindazon önszerveződő közösségekkel, amelyek a kerület lakosainak érdekében tevékenykednek; képviselni a tagcsoportokat a különböző felsőbb szerveknél; megőrizni a csatlakozott szervezetek teljes körű önállóságát, elősegíteni a csatlakozott tagcsoportok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését; megtartani a pártoktól való teljes körű függetlenséget, országgyűlési képviselőjelöltet a szövetség nem állít, és nem támogat; támogatni a kerületi önkormányzati képviselőket azon feladataik végzése során, melyet a helyi lakosok érdekében fejtenek ki, javaslataival segíteni a kerületi célok megvalósulását; a szociális gondoskodás terén segítséget nyújt. ... >>

Viktória Postagalamb Klub Budapest B-06.

(sport,érdekképviselet)

1171 Budapest, Péceli 210.
képviselő: Paulik József
A postagalambsport tevékenységének összefogása, szervezése, a versenyek szabályszerűségének biztosítása, a postagalamb tenyésztés elősegítése, a tagok érdekvédelmének ellátása. ... >>

XVII. Kerületi Mozgássérültek Egyesülete

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

1173 Budapest, Pesti út 113.
képviselő: Giba Istvánné
A területén élő mozgássérültek érdekvédelme, lehetőség szerinti segítése, támogatása, életkörülményeik javítása a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése. ... >>
1. oldal