Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVI. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 125
3. oldal

Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány

(oktatási)

1162 Budapest, Kendermag u. 72.
képviselő: Rudó László elnök
a gyermekek testi-lelki fejlődésének biztosítása, elsősorban drámapedagógia, tehetséggondozás, pedagógiai és nevelési tanácsadás, diagnosztizálás home-traning eszközeinek felhasználásával. ... >>

Sport az Ifjúságért 2001 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1161 Budapest, Szent Imre u. 5. fzst. 4.
képviselő: Rozmán Attila
A kézilabda és modellező sportágban a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés feltételeinek megteremtése. A nem versenyszerű, tömegsport jellegű foglalkozások megszervezése, népszerűsítése a tanulók körében, az iskolai egészségneveléshez kapcsolódva. A kézilabda sportban a magas szintű utánpótlás-nevelés. A sportágak iránt érdeklődő tehetséges gyermekek felkutatása, kiválasztása. A sportoláshoz szükséges edzési és versenyeztetési lehetőségek megteremtése és biztosítása. A sportolók tanulmányi eredményének függvényében anyagi, erkölcsi támogatása. Versenyek szervezése, rendezése, lebonyolítása. Sporteszközök felújítása, cseréje és bővítése. Belföldi és külföldi versenyekre, sporteseményekre való utaztatás, szálláslehetőségek anyagi támogatása. Szakmai vezetők, edzők továbbképzésének támogatása. Audovizuális eszközök beszerzése: televízió, vidó, videókamera vásárlása. ... >>

Superbook Club Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1165 Budapest, Sarjú u. 8.
képviselő: Soós István, Uzoni Péterné (Joób Márta)
Az ifjúság számára készült, bibliai értékeket közvetítő, nevelő hatású könyvek és más információhordozók készítése és terjesztése, az együttműködő iskolák és gyermekintézmények, ezzel kapcsolatos rendezvények, bibliai hitet hirdetők, nehéz anyagi körülmények között élők, perifériára szorultak támogatása. ... >>

Szent György Nagyvértanú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1161 Budapest, Ságvári u. 21.
képviselő: Belme László
Keresztény szellemiségű oktatási és tehetséggondozó szellemi műhely létrehozása, szociálisan rászorult családok és időskorúak támogatá- sa. ... >>

Szent-Györgyi Albert Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1162 Budapest, Csömöri u.20.
képviselő: Beltovszky Mária
Az egyesített iskolában folyó egésznapos oktató-nevelő munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerűsítése, az iskolában folyó kultúrális élet feltételeinek javítása, a tanulók oktatási, szociális támogatása, pedagógusok szakmai segítése. ... >>

Szülők a Műszaki Technikusképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Arany J. 55.
képviselő: Fenyves János
A szakközépiskolában folyó műszaki technikus képzés, fakultatív tantárgyak és szakmai kirándulások anyagi fedezetének biztosítása, jutalmazások. ... >>

Táncsics Mihály Jubileumi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Táncsics Mihály u. 7-9.
képviselő: Vámos Tibor
Az 1165 Budapest, Táncsics Mihály u. 7-9. székhelyű Táncsics Mihály 12 évfolyamos iskola támogatása. ... >>

Tehetséges Íjászokért Alapítvány

(sport,oktatási)

1163 Budapest, Margit utca 28. /A. fszt./1.
képviselő: Herczog Armand elnök
a tömegsport és az amatőr versenysport támogatása és a sport támogatásán belül az íjászat minél szélesebb körű megismertetése és tömegsport népszerűsítése. ... >>

Tehetséges Más Fogyatékosokért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, Budapesti út 180.
képviselő: Berezvay Erika
A Gyerekház Általános Iskola működtetése,a rászoruló gyerekek tandíjtámogatása,az iskolai oktatás és nevelés hatékonyabbá tételének elősegítése. ... >>

Tiszakömlő Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1163 Budapest, Tiszakömlö 33-35.
képviselő: Molnár Péterné
Az iskolában folyó pedagógiai tevékenység segitése, fejlesztése, a diákok és az oktatók támogatása. ... >>

Titt Márta Tehetséges Gyermekeket Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1161 Budapest, Béla u. 23.Néri Szent Fülöp Ál
képviselő: Csapó Henriette
A Néri Szent Fülöp Általános Iskolában tanulók támogatása. ... >>

Toboz Természetvédelmi, Oktatási Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1165 Budapest, Mészáros József u. 4.IX.em.54.
képviselő: Guncser József
A társadalom, a gazdaság és az egyén közös érdeke ermészet-, az állat- és a környezetvédelem, az egészséges életmódra való nevelés. ... >>

Többet Ésszel Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Nyílhegy utca 30.
képviselő: dr. Tóth Gergely
hogy hozzájáruljon a gyermekek iskola rendszerű oktatáson kívüli képzéséhez, hogy ezúton is segítséget nyújtson számunkra képességeik fejlesztésében, ismereteik kiszélesítésében és műveltségük elmélyítésében. ... >>

Törpi-kék Egyesület

(oktatási,szociális)

1165 Budapest, Íjász u. 56.
képviselő: Vermes Iván
Hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős foglalkoztatása, oktatása, egészséges életmódra nevelése, támogatása, drogprevenció, rehabilitáció. ... >>

Tudásfa Tanoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Farkasszőlő u. 28.
képviselő: Aczél Ágnes együtt, Vörös Zsolt együtt
Óvoda, majd később elemi iskola létesitése és üzemeltetése Domoy - Domonyvölgy települések közigazgatási határain, valamint vonzáskör- zetén belül, bleértve Gödöllőt is. ... >>

Új Suli Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Baross Gábor u. 38.
képviselő: Kurunczi János
Olyan tanköteles gyermekek és pedagógusok támogatása, akiknek az iskolai tanulmányok megkezdése nehézséget okoz. ... >>

Út a Harmadik Évezredbe Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Sasvár u. 106.
képviselő: Somodi Jánosné
Az újonnan kialakult magyar piacgazdasági viszonyok kialakulásával a középfokú képzés formájának és tematikájának hatékony átalakítása. A négy éves gimnáziumi képzést követően ötödik évfolyamon számviteli ügyintéző, számítógépkezelő, hatodik évfolyamon mérlegképes könyvelői képesítés megszerzését elősegíteni, továbbá ingyenes két éves nappali tagozatos közgazdasági-, pénzügyi- számviteli- képzést nyújtó szakközépiskola létrehozása, továbbtanuláshoz szükséges oktatás, szakközépiskoláztatás. ... >>

Útravaló Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1162 Budapest, Ida u. 110.
képviselő: Tóth János
Az oktatási és kulturális intézmények, egyesületek, csoportok és magánszemélyek kultúrateremtő, környezetkultúra fejlesztő, kultúramegőrző tevékenységének támogatása. Kulturális szolgáltatások nyújtása. A tanítás tárgyi feltételeinek javítása. A számítástechnika, az idegen nyelv oktatásának anyagi műszaki feltételeinek megteremtése és fejlesztése. A tanulók egészséges fejlődésének támogatása (táborok, országjáró utak, tanulmányi kirándulások és egyéb ezekhez kapcsolodó tevékenységek szervezése és támogatása ). Tanulmányi versenyek szervezése és díjazása. Páyázatok kitűzése az iskolák tanulói számára, ennek díjazása, jutalmazása. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásánek segítése. A szociálisan rászoruló tanulók tanulmányainak támogatása, ösztöndíj vagy költségátvállalás formájában ( tanfolyamok, zenei képzés, nyelvtanulás, stb. ) ... >>

ÜZLETI-COACH ALUMNI Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

1163 Budapest, Gárda utca 62.
képviselő: Bordás Beáta elnök, Kertész András alelnök, Tóth-Haász Gabriella alelnök, Trattner Andrea alelnök
Üzleti coach képzettséggel rendelkező vagy ilyen képzésen részt vevő természetes személyek valamint az üzleti coach képzésben, szakmában érdekelt szervezetek, jogi személyek összefogása, az így létrejövő szellemi műhely keretében új tudások létrehozása, az üzleti coach szakma ismertségének növelése érdekében. ... >>

Varázsműhely Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Villő u. 10.
képviselő: Mátéfi Györgyné
Művészeti óvodát és művészeti tanodát létrehozni és működtetni óvodás és kisiskolás korú gyermekek részére, hogy ott megismerjék, kipróbálják és megszeressék a kézműves- és vizuális játékokat, a tárgykészítés ősi - pl. nemezelés, viaszolás, agyagozás, batikolás - és a mai - pl. üvegfestés, matricakészítés, papírmasé, pólófestés - technikáit, esztétikai-művészeti ismeretekhez jussanak, képességeiket a különboző művészetek segítségével fejlesszék, megízleljék az alkotás örömét a képző-, ipar-, nép-, zene-, színház-, mozgás- és táncművészet által. ... >>

Varga Racing Team Autósport Egyesület

(sport,oktatási)

1163 Budapest, Legény utca 10.
képviselő: Varga Imre
Az egyesület feladatául tűzi ki a tereprally sportág bázisának megteremtésének, folyamatos képzésének, fejlesztésének gyakorlati feltételeinek megteremtését, valamint a sportág iránt való érdeklődés felkeltését. ... >>

Védtelenül XVI. Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1164 Budapest, Szabadföld út 7.
képviselő: Nagypál Sándorné
A Budapest, XVI. kerületi Óvoda- 10 évfolyamos Általános Iskola Fejlesztő Tagozatán, valamint az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában tanuló értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek nevelése, oktatása és képességfejlesztése, részükre ismeretterjesztés szervezése, valamint társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Világosság Fiai Gyermek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, Muzsika 65.
képviselő: Papp Ignác
Gyermek bibliaiskola szervezése, fenntartása, a Hit Gyülekezete istentiszteletei alatt gyermekek felvigyázása, nyári üdültetés szervezése, finanszirozása. ... >>

Willy Brandt Hungaria Alapítvány

(oktatási,szociális)

1161 Budapest, Mária 78.
képviselő: Tamási Erzsébet dr.
Munkásakadémia létrehozásának kezdeményezése, hátrányos helyzetű munkavállalók oktatása, általános műveltsége emelése érdekében. E témakörben tudományos kutatás, szociológiai felmérés. Kisnyugdíjasok, öregek segítése. ... >>

Zenével a Holnapért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Táncsics u. 7.
képviselő: Dr.Raffay Gézáné
Belföldi és külföldi zenei kapcsolatok ápolása, valamint bel- és külföldi zenei rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolitása, zenei fesztiválok, versenyek, kurzusok, kongresszusok szervezése,lebonyolitása, támogatása, komolyzenei együttesek fenntartása és támogatása, komoly zenét tanulók zenei képességének fejlesztése, kulturális tevékenység elősegítése, zenére nevelés, zenei örökség megóvásának elősegítése, szociálisan rászoruló és zenei tehetséggel megáldott gyermekek támogatása, zenei táborok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal