Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVI. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 125
2. oldal

IKARUS BSE.

(sport,oktatási)

1165 Budapest, Bátony u.1-33. (!)
képviselő: Loch Ferenc, Svantner István
Utánpótlás nevelése, a testedzés, a versenyeztetés biztosítása, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, tagjainak nevelése, valamint a működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

IKARUS Lövész Sport Egyesület

(sport,oktatási)

1165 Budapest, Margit u. 116.
képviselő: Kovács Lajos
Az önkormányzatokkal és oktatási intézményekkel együttműködve az ifjúság, valamint a lakosság szabadidejének hasznos eltöltésének szervezése. A sport iránt elkötelezett személyek amatőr és tömegsportolási lehetőségeinek biztosítása. A sport népszerűsítése, amatőr és tömegsport rendezvények szervezése. ... >>

Iskolai Könyvtárakért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1163 Budapest, Vulkán utca 50.
képviselő: Erdélyi János
Felismerni az iskolai könyvtárak jelentőségét és lehetőségeit az iskolai élet, az iskolai nevelő-oktató munka korszerűbbé tételében, megújításában. ... >>

Iskolánk a Gyerekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1163 Budapest, Metró utca 3-7.
képviselő: Nagy Zoltán
Az iskolában folyó nevelés és oktatás támogatásával a tanulók képességének sokoldalú fejlesztése, az eredményesebb tanulás anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

"JAM" Kórus Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

1161 Budapest, Milán utca 22.
képviselő: Erdei Gergő László, Halkovics Ágnes, Leczovics Andrea Katalin, Mike Máriusz Károly, Somfai Mátyás
Jazz And More kórus működtetése, támogatása, kultúra, oktatási tevékenység. ... >>

Játszókert Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1161 Budapest, Baross utca 141.
képviselő: Sárköziné Bálint Erna
A Játszókert Óvodában nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenység, kulturális tevékenység végzése, az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtése. ... >>

Juniperus Aurum Tudományos Kutató és Oktatási Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Hangulat utca 9.
képviselő: Hizsnyik Orsolya
Alapot adni és lehetőséget teremteni vendéglátás és kereskedelem fizikai és technológiai folyamatainak felderítésére, rögzítésére, az egészséges életmódhoz igazodó új korszerű technológiák és eljárások kifejlesztésére, valamint a vendéglátással kapcsolatos szokásvilág alakulásának vizsgálatára. Biztosítani a vendéglátással kapcsolatos tudományos kutatás támogatását. Elősegíteni a hagyományok alkotóelemeinek feltárását, rögzítését, támogatni a hagyományőrző vendéglős dinasztiák kialakítását és fennmaradását. ... >>

KÁLI LOVASPÓLÓ SE.

(sport,oktatási)

1161 Budapest, Tavirózsa tér 1. II//10.
képviselő: dr. Kocsis Katalin, Dvoracsek György, Kis Péter
A lovaspóló hazai népszerűsítése, a lovaspóló oktatás színvonalának növelése, valamint a lovaspóló ismeretének és szeretetének a hazai fiatalság körében való terjesztése. ... >>

KALOT Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Futórózsa utca 80. I./4.
képviselő: Kratofil Zita/elnök
a Népfőiskolai Mozgalom keretében, a szükséges ismeretszerzés, az informatikai tájékozottság és művelődés elősegítése. ... >>

Kolos Dávid Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1163 Budapest, Magyarvár utca 24.
képviselő: Kolos István György
megőrizni a tragikus körülmények között elhunyt Kolos Dávid emlékét azzal, hogy évről-évre díjat ad át egy, a diákok által megválasztott tanulónak az ELTE Trefort Ágoston Gimnázium mindenkori 11. évfolyamában, ahová Kolos Dávid is járt. ... >>

KOVÁSZ Egyesület

(oktatási)

1161 Budapest, Templom tér 3.
képviselő: Petrovics Sándor ... >>

KÖZ + ÉRZET Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1163 Budapest, Veres Péter út 26.
képviselő: Demeter Márta, Sokacz Anikó
A felnövekvő generációk - a társadalmi szervek, természetesszemélyek összefogásával kulturális programok és szabadidős tevékenységekalkalmazásával - életminőségének javítása. A lelki egészségvédelem megteremtésecsaládon belül és az iskolai oktatásban. ... >>

Közgazdász Hallgatók Karrieréért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.E.I.30.
képviselő: Dr. Marinovich Endre
A közgazdászhallgatók, különösen a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karának hallgatói és végzett hallgatói részére karrier/elhelyezkedési tanácsadási tevékenység folytatása, illetve a hallgatók elhelyezkedésének elősegítése. ... >>

KritikusTömeg Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1161 Budapest, Pálya utca 32.
képviselő: Köteles Lajosné
a.) Felvilágosító és ismeretterjesztő tevékenység kifejtése az érdekvédelem, magyar kultúra, a környezetvédelem és az egészséges életmód minél szélesebb körben való megismertetése és elterjesztése érdekében, mindezeknek a nagyobb nyilvánosság miatt a sajtóban, kiadványokban és az interneten való megjelenítésének elősegítése és támogatása, a közérdeket szolgálva.

b.) A mikrokörnyezetben és országosan megvalósítható társadalmi összefogás, érdekvédelem és különféle jogvédő és érdekérvényesítő tevékenységek végzése és népszerűsítése.

c.)A lakosság, a vállalkozások, a gazdasági társaságok és más, hozzánk hasonló céllal létrejött szervezetek segítése, érdekvédelme, problémáinak megoldása, valamint eligazítása a napjainkra kialakult bonyolult és szerteágazó szabályokban és rendszerekben, lehetőséget adva ez által bárki számára lakóhelyétől, képzettségétől, hozzáértésétől és társadalmi-gazdasági helyzetétől függetlenül a zavaros és érthetetlen állapotok átlátására, valamint a problémáknak az adott esetben a lehetőségek szerinti megoldására. Segítséget és védelmet nyújtani a hatalmi szféra, és a bürokrácia túlkapásai, illetve jogellenes tevékenységeivel és intézkedéseivel szemben az emberi- és alkotmányos jogok állandó szem előtt tartásával, valamint ezen alapvető jogok érvényesítése mindentől függetlenül.

d.) Bepillantást nyerni a társadalom széles rétegeinek mindennapi gondjaiba, képet kapni az aktuális és a prognosztizálható problémákról, ezáltal előrevetíteni a várható közhangulatot, állapotokat és kilátásokat. Megoldásokat keresni a negatív jelenségekre, és ezeknek a nagyobb nyilvánossággal való megismertetése érdekében a sajtóban, kiadványokban és az interneten történő megjelenítése, ezzel is elősegíteni a hátrányos helyzetű egyének és csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megvalósítását.

e.) Szociológiai és vélemény-feltáró kutatások és felmérések készítése és elemzése meghatározott társadalmi tényezőkről, csoportokról, helyzetük és másságuk megismerésével, majd ezek ismertetése a sajtóban, kiadványokban és az interneten a közérdeket szolgálva, elősegítve ezzel a minél szélesebb körű tisztánlátást.

f.) Segíteni és támogatni az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű egyéneket, csoportokat és a szociálisan rászorulókat, a társadalmi igazságosságért küzdő magánszemélyeket és szervezeteket, valamint fellépni a különféle megkülönböztetések és kirekesztések ellen a minél teljesebb esélyegyenlőség érdekében.

g.) Jogvédő, hagyományőrző, illetve ápoló, kulturális, környezet- és egészségvédő tevékenység végzése, valamint sport és szabadidős programok szervezése, és az egyesület lehetőségei szerint mindezek támogatása.

h.) A magyar ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, környezetvédelem és vállalkozások segítése, védelme, valamint előmozdítása a lakosság érdekének megfelelően, és mindezek gazdasági érdekképviselete. Az önfenntartás megteremtése, mely nemzeti szinten sem lehetetlen, hanem kívánatos és egyben s ... >>

Külkereskedelmi Főiskola Sportköre.

(intézményi,sport,oktatási)

1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
képviselő: Hercze Andorné, Umbrai Katalin
A főiskola hallgatói és dolgozói részére a sportolási és versenyzési lehetőségek biztosítása. ... >>

Külkereskedő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.
képviselő: Sajósiné dr.Kováts Magdolna
A Külkereskedelmi Főiskolán folyó szakemberképzés feltételeinek javítása. ... >>

Különlegesek-ért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1163 Budapest, Szabadszó utca 29.
képviselő: Sütő Csaba
Az alapítvány célja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( a továbbiakban: oktatási Törvény) által sajátos nevelési igényű, illetve a sajátos nevelési igény következtében jelentkező szociális problémák miatt hátrányos helyzetűnek tekinthető gyermekekhez kapcsolódó, az Oktatási Törvényben meghatározott feladatok ellátása, és a jogok biztosítása. A sajátos nevelési igényű gyerekeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát ,megállapították. Az alapítvány célja érdekében egy, az alapítvány által létrehozott, és önállóan fenntartott oktatási, nevelő és fejlesztő központ, tanoda létrehozása. ( hosszú távú célként beleértve egy, a Központnak helyet adó saját ingatlan vásárlását is). Az alapítvány célja továbbá a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi törvény 4. § a.) pontjának meghatározott fogyatékos személyekkel való foglalkozás és képzés az állapotuk és helyzetük javítása érdekében. ... >>

LÓTUSZ Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, János utca 45.
képviselő: Erdélyi Zsuzsanna
Az iskolában folyó nevelés és oktatás, a Pedagógiai Program célkitűzései támogatásával a tanulók képességeinek fejlesztése, az eredményesebb tanulás anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1161 Budapest, Béla u. 84.
képviselő: Dr. Csapó Ferenc, Markó Péter
A magyarországi acélszerkezeti vállalkozók összefogása, szakmai és gazdasági érdekeik előmozdítása és erre irányuló együttes tevékenységük összehangolása, valamint társadalmi érdekeik érvényre juttatása. A tagvállalatok ? tervezők, gyártók, építők, forgalmazók ? érdekképviselete a törvényhozói és végrehajtó szervezeteknél ( parlamenti szervezetek, minisztériumok ) valamint országos intézményeknél, szervezeteknél ( kamarák, egyesületek az alábbi területeken); ? tagvállalatok képviselete közbeszerzési vagy egyéb jogi eljárásoknál.; szakmát érintő törvények, rendeletek előírások előkészítése, kidolgozása.; szabványügy, környezetvédelem, energiagazdálkodás, érdekképviselet ágazati fórumokon. Szoros kapcsolat fenntartása oktatási intézményekkel) szakmunkás képzés, közép -és felsőfokú képzés. ) A tagvállalatok véleményére alapozva a javasolt oktatási irányok megfogalmazása, a képzési színvonal fejlődésének segítése. ... >>

Magyar Divattánc Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1164 Budapest, Vidámvásár 37/a.
képviselő: László Attila
Az egyesület a versenytáncsport és a táncművészet összes területét átfogó szakmai szervezet, amely különösen a standard és a Latin-Amerikai (IDSF) táncok, az akrobatikus RocknRool (WRRC) táncok, a divattáncsport (IDO) táncok, illetve a Látványcsoport (ESDU+IIG) táncok stb. népszerűsítésével és hazai körben történő terjesztésével foglalkozó sportegyesület, melynek célja a tánckedvelő személyek összefogása és mozgáskultúrájuk fejlesztése. ... >>

Magyar-Líbiai Baráti Társaság

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Papír utca 20.
képviselő: dr. Balázs József
A líbiai és a magyar nép történelmének, kultúrájának, hagyományainak, népművészetnek kölcsönös megismertetése. A két nép mindennapi életének kölcsönös bemutatása rendezvények szervezése útján. A két ország állampolgárai turisztikai jellegű utazásainak elősegítése, a két országban található és a Világörökség részét alkotó régészeti, kulturális, művészeti emlékek megismertetése. A magyar és a líbiai gazdasági élet eredményeinek, fejlesztési elképzeléseinek bemutatása, a kapcsolatok szélesítésének elősegítése. Az oktatás, képzés és továbbképzés, valamint a munkavállalás lehetőségeinek a feltárása, az e téren lehetséges együttműködés támogatása. A mai magyar és líbiai képzőművészeti, film és zenei alkotások kölcsönös megismertetése, együttesek cseréjének előmozdítása és kortárs művek bemutatása. ... >>

Mátyásföldi Lawn Tennis Club Alapítvány

(oktatási)

1163 Budapest, Karát u.29.
képviselő: Kovács Raymund, Szilágyi Csaba, Turai László
Az MLTC létesítményeinek rendbehozása a klub-és tenisz élet újraindítása, és tehetséges fiatalok támogatása érdekében. ... >>

Mátyásföldi Római Katolikus Közösségi Házért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Pilóta u. 27. (hrsz.105979)
képviselő: Pacor István
A magyar iskoláskorú ifjúság, azon belül a budapesti, de különösen a XVI. kerületi iskolák vallásos nevelésének, a keresztény kultúra és történelem, annak hagyományai megismertetése, hitoktatás segítése, előmozdítása. A cserkészmozgalom támogatása, a cserkészek képzése, nevelése, oktatása, illetőleg mindezek elősegítése. ... >>

Meixner Pedagógiai Közhasznú Egyesület

(oktatási)

1162 Budapest, Szilaj utca 34.
képviselő: Csorba József
A Meixner-módszertant használó és szerető szakemberek szakmai együttműködésének elősegítése; lobbytevékenység a módszer elterjesztése, elismerése érdekében; a pedagógus közvélemény formálása a Meixner-módszertan előnyeinek megismertetése és hatékonyságának elismertetése érdekében; felhívni a figyelmet a módszertant használó szakemberek munkájának eredményeire, ezek összegyűjtésével, tudományos feldolgozásával és ismertetésével; minél több gyerek számára nyílhasson lehetőség arra, hogy a Meixner Ildikó által kidolgozott metodika segítségével könnyebben, akadálymentesebben és eredményesebben sajátíthassák el az alapfokú ismereteket. ... >>

MOBILITAS Alapítvány a sérültek és a mozgássérültek korszerűbb ellátásért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1162 Budapest, Csömöri u. 336.
képviselő: Dr. Kárpáti Zoltán
Az Uzsoki utcai Kórház Ortopéd Traumatológiai Osztályon kezelt betegek korszerű ellátásban részesüljenek, valamint az osztály dol- gozói szakmai ismereteiket tovább bővíthessék a jobb betegellátás érdekében mind tárgyi, mind szellemi feltételeinek további korsze- rűsítését. Elő kívánja segíteni korszerű műszerek, berendezések be- szerzését, és az oktatási ill. tudományos munka feltételeinek meg- teremtését. A cél megvalósulása során lehetőséget kell nyújtani arra, hogy a kórház Ortopéd Traumatológiai osztályán kezelt betegek számára a lehető legkorszerűbb technikai és egyéb szociális felté- teleket biztosítson, a biztonságos és hatékony gyógyító munka ér- dekében. Elősegíti az osztály orvosai részére a szakmai konferen- ciákon történő részvételt, a részvétel során a felmerülő költségek biztosítását, a tudományos munkához szükséges eszközök beszerzését. Segítse az osztály munkatársainak szakmai továbbképzését, ehhez a- nyagi támogatást, ill. a tudományos munkához anyagi ösztönzést nyújtson. ... >>

Moldvai Magyarságért Szent László Csángó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1161 Budapest, Sándor u. 5.
képviselő: Henter Csaba
Az iskolai megengedett magyar nyelv és történelem tanításához szük- séges anyagi feltételek biztosítása. A csángó-magyar kultúra ápolá- sa a magyar anyanyelv tanításához a tanítók szerződtetése és fizetése, a szegény sorsú tehetséges diákok térítésmentes tovább taníttatásuk költségeinek fedezése, vagy kiegészítése. ... >>

Művészetért és Gasztronómiáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Veres Péter út 132-134.
képviselő: Varga Béla
Európai színvonalú, a művészeti nevelést is felválalló alapfokú művészeti és alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása, működtetése ( attól az időponttól, amikor ennek helyiség- és költség feltételeivel az alapítvány már rendelkezik ) a vendéglátó, idegenforgalmi, kereskedelmi szakmacsoporton belül, ahol a szakmai képzésen túlmenően az iskola a különböző művészeti tevékenységek gyakorlására is lehetőséget biztosít elsősorban tanköteles és érettségizett fiatalok számára. ... >>

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1161 Budapest, József utca 101.
képviselő: Eiseltné Horváth Ilona, Kiss Klára
természetes életmóddal kapcsolatos oktatás, önfejlesztés, gyógyítás. ... >>

Nemzetközi Tanulási Lehetőségek a Diákokért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1162 Budapest, Fahéj utca 46.
képviselő: Karner István János
Az alapítvány célja annak elősegítése, hogy a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű fiatalok külföldön tanulmányokat tudjanak folytatni, ennek során anyanyelvi környezetben tanulják az adott ország nyelvét. Az alapítvány célul tűzte ki a diákok külföldi oktatását követően azok külföldi munkához juttatását, valamint a külföldön történő tanulás feltételeinek ismertetését, népszerűsítését. ... >>

Néri Szent Fülöp Katolikus Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1161 Budapest, Templom tér 3.
képviselő: Ficsór József / kettő együtt, Gózon Ákos (ketten együtt), Kolozsvári Tibor /kettő együtt, Lauber Lászlóné / kettő együtt, Takács László / kettő együtt, Tóth Györgyné /kettő együtt, Urbán Gábor /kettő együtt
A Néri Szent Fülöp Katolikus Iskola támogatása. ... >>

Nővér-Kék Alapítvány

(sport,oktatási)

1163 Budapest, Egyenes utca 16. II./3.
képviselő: Kalina Katalin
A fogyatékos gyermekek és fiatal felnőttek támogatása oly módon, hogy az alapítvány sport és oktatási feladatokkal, munkaterápiás foglalkoztatással, családi programszervezéssel, szabadidős táboroztatással, napközi otthonos ellátás megszervezésével megkönnyíti a fogyatékos gyermekek társadalmi integrációját és rehabilitációját. ... >>

Nudlik Sport Egyesület

(sport,oktatási)

1163 Budapest, Rovás utca 16. .
képviselő: Sinkovics László
A Magyarországon élő tehetséges sportolók, ill. sport szimpatizánsok támogatása, segítségnyújtás tehetségük kibontakoztatásához, sportbarátság elmélyítése, az egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Olimpiai Reménységekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1162 Budapest, Viola u. 40.
képviselő: Erdélyi János
A Központi Sportiskolában tornászó élsportolók eredményes felkészítésének támogatása. ... >>

Összefogás a Jövő Nemzedékéért Oktatási és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1162 Budapest, Szénás utca 22.
képviselő: Hamza Zoltán
a hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatásának segítése, programjaival elősegíteni a továbbtanulás lehetőségét, hangsúlyozva az életen át tanulás fontosságát, továbbá elősegíti a tehetséggondozást, a képességfejlesztést, a tehetségek felkutatását és képzését. Célja még az oktatás minőségi megújításának elősegítése. ... >>

Összefogás a Postásokért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1162 Budapest, Anna utca 8/A.
képviselő: Kónya Károly
Az alapítvány támogatja a postai- és postai kisegítő tevékenységet végző jogi személynél vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnél, illetve személynél ? bármilyen jogviszonyban ? tevékenykedő dolgozókat, ezen személyektől nyugállományba vonult nyugdíjasokat, szakirányú képzésen-oktatásokon résztvevőket, illetve olyan munkanélküliket, akiknek az utolsó munkahelyük a fenti tevékenységet végző személynél volt. ... >>

Összefogás a Szakemberképzésért Közhasznú Egyesület

(oktatási)

1162 Budapest, Jávorfa utca 91.
képviselő: dr. Appel György
A szakemberképzés hazai támogatása, előmozdítása és fejlesztése, különös tekintettel a XXI. század új típusú kihívásaira. ... >>

PANNÓNIA Díszmadár és Díszállat Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

1162 Budapest, Szénás u. 22.
képviselő: Gyerkó Tibor alelnök, Hamza Zoltán elnök
A díszmadár és díszállat tartás és tenyésztés oktatásában való közreműködés. Közreműködés a természet és állatvédelemben, a védett állatok megismertetése. ... >>

Perspektíva Kulturális és Segítő Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1161 Budapest, Nádor utca 52.
képviselő: Kelemen Gábor
A szociálisan hátrányos helyzetű családok, gyermekek, egyének segítése elhelyezkedésüket elősegítő képzési programok, álláskereső klubok, szabadidős klubok, rendezvények szervezésével. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek részére tanulmányaikhoz felzárkóztatás, tehetséggondozás, táborok szervezése. Szociális intézményekben, gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett családok számára kiléptető programok szervezése. ... >>

Pixis Európa Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1163 Budapest, Lillafüred u. 67.
képviselő: Pöll József
A hiperaktív túlmozgásos és motorikus hátránnyal élő emberek problémáinak leküzdése. Tanulásban akadályozott, de intellektuális képességeik miatt támogatásra érdemes gyermekek és serdülőkorúak oktatása, valamint a munkaerőpiacon hátrányosabb helyzetben lévők képzése. Környezeti nevelés és környezettudatos egészséges életmód kialakítása. ... >>

PORHÓ Sportegyesület

(sport,oktatási)

1165 Budapest, Mészáros József utca 9.
képviselő: Babos Sándor Imre
a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére sportolási, testedzési lehetőségek biztosítása. ... >>

Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1163 Budapest, Thököly út 13.
képviselő: dr. Szokoly Gyula Pál
Waldorf pedagógiai rendszerű óvoda és iskola létrehozásának és működésének támogatása. ... >>

Rákosszentmihály-Sashalmi Református Templom Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1161 Budapest, Budapesti út 82.
képviselő: Dr. Magyari Pál, Kertész Péter, Király Zoltán, Magony Sándor
A Rákosszentmihály-sashalmi Református Egyházközösség területén az ifjúság keresztény hitoktatásához és neveléséhez, a kultúrális tevékenységhez és a kultúrális örökség megóvásához. ... >>

Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1161 Budapest, Templom tér 3.
képviselő: Solymoskövi Péter
A Budapest XVI. kerületében működő iskolák és kulturális intézmények támogatása annak érdekében, hogy nevelési és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységüket hatékonyabban tudják ellátni. Önállóan, illetve más szervezetekkel összefogva kulturális rendezvények szervezése.(irodalmi estek, kiállítások stb.) A kulturális örökség megóvása oly módon, hogy a kulturális rendezvények segítségével, illetve a kerületi sajtóval együttműködve az egyesület figyelemfelhívó és tájékoztató tevékenységet folytat ezeknek az értékeknek a minél szélesebb körben történő megismertetésére. Hagyományőrző csoportok támogatása, részükre rendezvényszervezési segítség nyújtása. Az emberi és állampolgári jogok védelme oly módon, hogy az egyesület az ezen témakörben felmerülő kérdésekben - más kulturális tevékenységével együttesen - szakértők bevonásával előadásokat, tájékoztatókat szervez, médián keresztül - szükség esetén szakértői részvétellel - véleményt nyilvánít. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, amelyik elsődlegesen szintén előadások, kiállítások stb. szervezésével, illetve a kapcsolattartás elősegítésével valósul meg. Az egyesület részt vesz a XVI. kerület intézményeinek más, vidéki vagy határon túli szervezetekkel való kapcsolattartásában, kölcsönös látogatások stb. szervezésében. Az egyesület - egyéb tevékenységi körével párhuzamosan - az euroatlanti integráció elősegítése, a folyamat népszerűsítése érdekében előadásokat, tájékoztatókat szervez, elősegíti a kerületi intézmények és más szervezetek ez irányú tájékozódását, testvér-települési kapcsolatok kialakítását. ... >>

Rákosszentmihályi Sport Club

(intézményi,sport,oktatási)

1162 Budapest, János u. 27.(Hörpintő borozó)
képviselő: Lohn János
Intézményes keretek között lehetőséget biztosítani a labdarúgó mérkőzéseken, bajnokságokon való részvételre, illetve ezek rendezése. Lehetőséget adni a labdarúgást választóknak a rendszeres testmozgásra. A tehetséges gyerekek képzése, a vonzáskörzeti iskolák diáksportjának támogatása. ... >>

Rászorultjaink Szakképzéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1161 Budapest, Állomás u. 10.
képviselő: Ullrich Rudolf
Európai szintű egészségügyi képzés alapjainak megteremtése, a középiskolába felvételt nem gyerekek szakképzése, a szakképesítés nélkül 16-35 éves, fiatalkorúak felkarolása. ... >>

Régiók Interkulturális és Orosz Nyelvi Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.
képviselő: Dr. Marosi Lajos, Dr. Viczai Péter Tamás
Soraiba tömöríti az orosztanárokat, a nyelvet tanuló és támogató személyeket. Képviseli az orosz nyelvet tanító pedagógusok, tanulók érdekeit. Népszerűsíti az orosz nyelvet és kultúrát. Ennek érdekében segítséget nyújt klubok, nyelvi versenyek, nyelvtanfolyamok szervezésével az orosz nyelv gyakorlásához. Támogatja az orosz nyelvoktatását és a tanárok továbbképzését. ... >>

Réticsík Alapítvány

(intézményi,oktatási,környezetvédelmi)

1165 Budapest, Sarjú út 6.
képviselő: Bíró Attila
A felszíni vizek, vízi élőhelyek, a halfauna védelme, az ehhez kapcsolódó kutatás, és az így megszerzett környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése, az iskolarendszeren kívüli ismeretterjesztés. ... >>

SÁRGA-TENGER Taekwondo Klub Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

1165 Budapest, Bökényföldi út 21 b IV./2.
képviselő: Hasitz Márta, Németh Attila
a taekwondo és hapkido küzdősportok oktatása és népszerűsítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal