Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVI. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 125
1. oldal

A Külkereskedelmi Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Diósy Lajos u.22-24. Külker F.
képviselő: Dr.Marinovich Endre
A Külkereskedelmi Főiskola oktatási tevékenységének fejlesztése. ... >>

ADAB Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1165 Budapest, Ezerjó utca 58.
képviselő: Kecskeméti Zoltán
Közösségi értéket létrehozó, önmegvalósítási célok támogatása, negatív előítéletek, sztereotípiák lerombolása. ... >>

Alapítvány a Francia Tagozat Támogatására

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24. 2. 23.
képviselő: dr. Törökné dr. Szilágyi Katalin, dr. Veres Zoltán
Az alapítvány célja, hogy a francia nyelv Magyarországon történő oktatását elősegítse, a francia felsőoktatási képzést támogassa és ezzel (azaz megfelelő nyelvtudással rendelkező emberek képzésével) elősegítse Magyarország Európai Unióba történő integrációját. A Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karának francia tagozatán tanuló hallgatók és tanárok támogatásával valósítja meg. Az Alapítvány tevékenységével támogatást nyújt a hallgatók részére, elősegíti a külföldi ösztöndíjak elnyerését, támogatja a végzett hallgatók elhelyezkedését. A képzésben résztvevő tanárok részére segítséget nyújt továbbképzéseken való részvételhez, továbbá támogatja őket feladataik minél hatékonyabb ellátásában. Az Alapítvány céljának minél teljesebb betöltése érdekében az azok megvalósítását segítő eszközöket felkutatja. ... >>

Alapítvány az árpádföldi gyermekekért

(oktatási,szociális,kulturális)

1162 Budapest, Fertály utca 11.
képviselő: Zuberács József
Elsősorban a Budapest XVI. kerület Árpádföld településen lakó gyermekek testi-lelki fejlődésének segítésére, szabadidejük tartalmas eltöltésére, elsősorban az ifjúság tanórán kívüli (pl. szakkör) foglalkozás-szervezésével és más alakalmas módon.
- egyes népművészeti és hagyományőrző kézműipari foglalkozásokat
- tánc és népművészeti és hagyományőrző kézműipari foglalkozásokat
- környezetismereti kirándulásokat
- környezetvédelmi előadásokat szervezzen
-az un. DADA program drogellenes ismeretterjesztését előadások szervezésével támogassa. ... >>

Alapítvány az Európai Uniós Csatlakozással Kapcsolatos Tudnivalók Terjesztéséért

(oktatási)

1161 Budapest, Thököly u. 32.
képviselő: Blaskovits Monika / együttesen, Kakas Zoltán / együttesen, Kertész Gabriella / önállóan
Az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos tudnivalók oktatása, terjesztése. ... >>

Alapítvány az Európai Üzletemberképzésért

(oktatási)

1165 Budapest, Diósy L. u.22-24.
képviselő: Dr.Majoros Pál ... >>

Amatőr Zenészek Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Andocs utca 14.
képviselő: Fekete Karolina Anna
Elsősorban az amatőr zenekaroknak és zenészeknek szervezett körülmények között lehetőséget adni a tehetségek bemutatására. Teret adni a zenei kultúra fejlődésének, alakítani a fiatalság zenei ízlését. Olyan ( elsősorban zenei és más kulturális ) rendezvények szervezése és lebonyolítása, amelyenek feltételei ily módon a felsőbb fórumok előtt is egy egyésges, átlátható szervezettségi formában történik. -Tagjainak koordinatív és technikai segítséget nyújt saját céljainak eléréséhez. -Érvényesíti tagsága érdekeit a közéletben. -Tevékenységének alapja a budapesti és pest megyei amatőr zenészek célkitűzéseinek megvalósítása. Működésének alapja a zene és kultúra szeretete, az emberközpontúság, és a humánum. ... >>

Arany Bagoly Könyvtári Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1163 Budapest, Metró utca 22.
képviselő: Kenese Szilvia
Könyvtári eszközökkel kívánja segíteni a lakosság művelődését, gyógyulását, egészséges életmódjának alakítását. tevékenysége során különös figyelmet kíván fordítani az egészségileg hátrányos helyzetű csoportok ( mozgáskorlátozottak, betegek, ápoltak, gondozottak ) információs esélyegyenlőségének elősegítésére. ... >>

Aranyeső Sport Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1165 Budapest, Veres Péter út 132-134.
képviselő: Büki Istvánné
A társadalom minden rétegében az egészséges testmozgás iránti igény elterjesztése, amellyel csökkenthető a mozgásszegény, ülő életmód okozta civilizációs betegségek kialakulása. A mozgáskultúra fejlesztése, kiváltképpen az iskolai táncoktatás bevezetésével. ... >>

Árpádföld Iskolaalapítvány

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, Bekecs 78.
képviselő: Inhaizerné Kopasz Anikó
Tehetséggondozás finanszírozása. ... >>

ART 16 XVI. Kerületi Művész Csoport

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Szabadság utca 14.
képviselő: Bak Péter Róbert
A magyar képzőművészet értékein alapuló kortárs művek létrehozása. Egyéni és csoportos kiálítások, alkotótáborok szervezése, létrehozása és működtetése. Szakmai találkozók, előadások szervezése. A XVI. kerület tehetséges művészeinek szakmai támogatása, műveik bemutatása, népszerűsítése. ... >>

Atlétikai Reménységekért Alapítvány

(sport,oktatási)

1165 Budapest, Mészáros József u. 4.
képviselő: Adorján István
A diáksport szervezett támogatása tehetséggondozás, továbbá tehetséges sportolók sportolási lehetőségének, versenyzésének támogatása. ... >>

AVE - REHA Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1165 Budapest, Hunyadvár utca 36.
képviselő: dr. Szakonyiné dr. Fáy Veronika
A rehabilitációs ellátás fejlesztése, a tevékenység színvonalának emelése, oktatása, kutatás és ennek kapcsán a fogyatékosok és akadállyal élők ellátásának javítása, az esélyegyenlőség, társadalmi reintegráció elősegítése, ágazatok közötti együttműködések megteremtése, fejlesztése. ... >>

Batthyány Ilona Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1164 Budapest, Georgina 23.
képviselő: dr. Csánkné Melegh Judit, Győr Gyuláné, Sütő Lászlóné, Szász Sándor
A Batthyány Ilona Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása.
A Batthyany Ilona Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása érdekében az iskolában folyó nevelő-oktató munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerűsítése. Az iskola keretein belül folyó tudományos, kulturális és sportélet feltételeinek javítása. Szakmai tanulmányutak részbeni vagy teljes finanszírozása nevelők vagy tanulók részére tanulmányút, publikáció, oktatási eszközök kiegészítésével. Kiemelkedő tehetségű tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása iskolán belül, illetve kívül anyagi vagy egyéb módon. Az iskola részére oktatástechnikai eszközök és berendezések vásárlása. Cinkota oktatási és sport célú fejlesztéséhez való hozzájárulás. Az iskola dolgozói évente maximum kettő alkalommal, míg az iskola tanulói évente kettő alkalommal részesedhetnek támogatásban. A fentiekre csoportos kérelmek esetén egyedi elbírálás alkalmazandó. ... >>

BMW Autóklub Magyarország

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1162 Budapest, Lajos utak 104.
képviselő: Horváth Zoltán
BMW gépjárművek tulajdonosainak, használóinak összefogása, érdekvédelem, érdekképviselet, oktatás, sport, környezetvédelem. ... >>

BOHÓCHAL Úszó és Szinkronúszó Egyesület az Egészséges Gyermekekért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1163 Budapest, Bányai Elemér utca 12.
képviselő: Ölyűs Roland
a hazai és a határainkon túl élő magyar és nem magyar állampolgárok gyermekeinek úszás oktatásán keresztül az egészséges életre nevelés. Ennek érdekében a gyermekek óvodai és iskolai úszó és szinkronúszó oktatásának szervezése, lebonyolítása, szabadidő megszervezése (nyári úszótábor), valamint oktatási és kulturális programok szervezése, e körben bemutató képzés, bemutató előadások szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

BORSAY MotorSport Egyesület

(sport,oktatási)

1161 Budapest, Csömöri út 157.
képviselő: Borsay Szabolcs
tagjainak versenyeken való részvétele , tanfolyamok szervezése , motor - versenymotoros oktatás , versenyek biztosítása , sportegyesülettel kapcsolatos oktatás , sportkapcsolatok létesítése , építése ,a motorsport népyszerűsítése. ... >>

Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Jókai utca 6.
képviselő: Jurnyik György
Nevelés és oktatás : ismeretbővítés, nyelvtanfolyam és nyelvápoló klub; kulturális tevékenység: irodalom, költészet, svábkórus zene és néptánc; kulturális örökség megóvása: magyarországi német hagyományőrzés, előadások, szimpóziumok és identitás megőrzése; műemlékvédelem: Magyarországi német épített és természetes környezet ismertetése és annak védelme; emberi és állampolgári jogok védelme; jogi tanácsadás és állásfoglalás kérés az ombudsmantól; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli németek kapcsolatos tevékenység; testvérvárosi kapcsolatok kiépítése, tartása az anyaországi településekkel és nyelvgyakorló táborok szervezése általános és középiskolás diákok részére; német kisebbség képviselete és sport (az egylet nem sportszervezet) szabadidős tevékenység. ... >>

Cinkotai FŐNIX - Együtt a Tudásért Alapítvány

(oktatási)

1164 Budapest, Batthyányi Ilona u. 12.
képviselő: Horváth Klára
A budapesti Szerb Antal Gimnázium oktatási, nevelési céljainak és feltételeinek támogatása. ... >>

Cinkotai Huncutka Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1164 Budapest, Ostoros utca 6.
képviselő: Forgács Annamária
Az óvoda nevelő-oktatási munkájának korszerűbbé tételéhez a tárgyi és a személyi feltételek biztosítása. ... >>

Cinkotai Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 25.
képviselő: Csepi Józsefné, Sándorfi István, Wischin Rudolf
A Cinkotai Római Katolikus Egyházközség területén Krisztus Egyházának méltó képviselete, jelenlétének biztosítása. Az alapítvány célja az egyházközség működésének anyagi, szellemi támogatása és ennek érdekében történő összefogás. Az alapítvány célja az egyházközség épületei felújításának, ill. új közösségi ház és plébániaépület építésének anyagi támogatása. A templom, a közösségi ház és plébánia személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Karitatív, oktatási és kulturális tevékenység szervezése, működtetése. Az egyházmegyei célok megvalósulásához való hozzájárulás. Minden egyéb közösségi cél anyagi, szellemi támogatása. ... >>

CivilArt Alapítvány

(oktatási)

1163 Budapest, Könyvtár utca 9.
képviselő: Gyulai Dávid
A CivilArt közhasznú Alapítvány célja, hogy korszerű megoldások alkalmazásával segítse a kommunikációs és informatikai analfabétizmus illetve - szakadék felszámolását, hogy a nonprofit szektor a leghatékonyabban tudjon működni, valamint a legmagasabb szolgáltatásokat tudja nyújtani. Ezen túlmenően az alapítvány integrálja a forprofit szervezeteknél használt kommunikációs eljárásokat ( marketing és PR, valamint egyéb, alternatív lehetőségeket), hogy növelje a nonprofit szektor ismeretségét és támogatottságát. ... >>

"CivilKomP" Társadalmi Célú Kommunikációs Oktató és Információs Alapítvány

(oktatási)

1163 Budapest, Kicsi utca 8.
képviselő: Vajda Márta
Az előzményekben nevesített konferencia alapgondolata szerint a hatékony, integrált kommunikációs szemlélet és ismeretek- gyakorlatba helyezhető- elméletének megismertetése, oktatása, a civilek megismerését szolgáló médiafelületek bővítése, fórumok teremtése, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatok építésének esősegítése a non-profit szervezetek munkatársai, a kormányzat, a gazdasági döntéshozók és a média számára. A fő cél az, hogy a négy szektor felkészültsége ezzel a tudományterülettel bővüljön, a társadalmi célú kommunikációról- benne a non-profit marketingről- való tudás terjedjen, következésképpen növekedjen a társadalmi felelősségvállalás, javuljon az adományozási kultúra.? ... >>

CIWIL Adományozási Alapítvány

(oktatási)

1161 Budapest, József utca 10/F.
képviselő: Antal Norbert, Balló György János, Mokry Péter
Megismertetni a nevelési és oktatási intézményeket és egyéb más szervezeteket a forrásteremtés lehetőségeivel és módszereivel. Segédkezni a lehetséges adományozó vállalkozások felkutatásában illetve a civil szervezetek és a vállalkozások közötti kapcsolatok létrejöttében. Célkitűzésének megvalósítása érdekében, a CIWIL Adományozási Alapítvány ingyenesen képzések, előadások, konferenciák megrendezésében segédkezik, szaktanácsadást nyújt, illetve tevékenységének elősegítése és más civil szervezetek támogatásának érdekében adományokat gyűjt. ... >>

CORVIN Diákalapítvány

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Mátyás kir. tér 4.
képviselő: Ujlaki Csilla
Az ifjúság kultúrális fejlődésének, oktatásának, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. ... >>

Családi Háló Egészségnevelő, Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1163 Budapest, Kisterenye utca 52.
képviselő: Németh Gábor Zsoltné
A család értékének, mint az egészségesen működő társadalom alapkövének megerősítése és a családok életszínvonal-emelésének, életminőség-javításának, egészség-megőrzésének segítése. ... >>

Csücske Alapítvány az Egészséges Életért

(egészségügyi,oktatási)

1162 Budapest, Akácfa utca 131.
képviselő: dr. Szűcs Tamás
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szűrővizsgálatok, ismeretterjesztő, szakmai előadások, egészségnapok szervezése. ... >>

Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány

(oktatási)

1165 Budapest, Újszász u. 47.
képviselő: Horváth Attila
Az egyetemes keresztény erkölcsiség és kultúra, vagyis a biblia hitigazságokon és erkölcsi tanításokon nyugvó, illetve ezekből eredő szellemi értékek átadása főként a fiatalság számára szervezett, illetve intézményesített formában. ... >>

"Duna-Mekong" Kulturális-, Oktatás és Sporttevékenységet Támogató Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1161 Budapest, Szepesi út 27.
képviselő: Le Thanh Binh
Az egyesület céljának tekinti a magyar és vietnami hagyományok megőrzését. Az egyesület tagjai a magyar-vietnami barátokat kívánja egyesíteni azon célból, hogy az egyesület keretében a tagok fokozott hatékonysággal léphessenek fel, hogy az egyesület tudjon megfelelő feltételeket teremteni a magyar-vietnami baráti társaságnak is teret adó kulturális, oktatási, sport, zenei, közösségi, vallási rendezvények lebonyolítására. Az egyesület kiemelt céljai között szerepel az állami kötelező oktatáson kívül eső és alapvetően magyar és vietnami fiatalkorúakat érintő kulturális, oktatás és sport fejlődéséért, a magyar és vietnami hagyományoknak ezen korosztályba tartozó iskolás korúakkal történő megismertetése érdekében, valamint a kötelező oktatáson kívül eső idegen, kiemelten vietnami nyelv ismeret terjesztése. A magyar vietnami kapcsolatok ápolása. ... >>

E-Megoldások a Virtuális Fejlődésért Közhasznú Alapítvány (E-Megoldások Alapítvány

(oktatási)

1163 Budapest, Kőszál utca 14.
képviselő: Ballai Sándor
az információs korszakhoz kapcsolódó pénzügyi kultúra tanítása és terjesztése a lakosság körében, melynek célja az állampolgárok pénzügyi képzésének olyan szintre emelése, mellyel sokkal jobban tudnak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Az alapító úgy vette észre, hogy a családi pénzügyekkel kapcsolatos viszonylag kevés erőfeszítéssel lényegesen megváltoztatható egy család teljes költségvetési szerkezete, ezáltal átbillenthető a mérleg nyelve a hitelfelvevő irányból a megtakarító irányba, mely úgy a családi kapcsolatokat, mint a munkához való hozzáállást észrevehetően javítja. ... >>

Egészséges Életmód, Kulturált Pihenés Barátainak Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1161 Budapest, Csömöri utca 84.
képviselő: Hegyi Gyöngyi, Holpert Ákos, Holpert Lajosné
Ismeretterjesztő, felvilágosító tevékenység folytatása az egészséges életmód érdekében; művészeti és sportprogramok szervezése, egészségmegőrzés; az egészséges életmód kialakítására ösztönzés; támogatja tagjait kedvezményes árú kulturált utazási és pihenési, sportolási lehetőségekkel. ... >>

El Bronco Westernlovas Sport Egyesület

(sport,oktatási)

1162 Budapest, Csoport utca 30.
képviselő: Kurcsics István, Mocsán Renáta
A westernlovaglás különböző ágaiban versenyző tehetséges sportolók felkarolása, segítségnyújtás tehetségük kibontakoztatásához, részükre edzés- és versenylehetőségek biztosítása, a sportbarátság elmélyítése, westernlovas versenyek, rendezvények, szabadidős és hobbilovaglás, lovastúrák és találkozók szervezése, az egészséges életmód és a lovas életérzés népszerűsítése, valamint a fenti célok megvalósítását biztosító lovak tenyésztése, kiképzése, lovas-oktatás. ... >>

Emberi Zóna Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1163 Budapest, Lőcs utca 15.
képviselő: Bánki Lajos
Társadalmunk hátrányos helyzettel küzdő csoportjainak, - így különösen, de nem kizárólagosan a hátrányos helyzetű vagy ifjúsági problémákkal ill. esélyegyenlőségi hátrányokkal küzdő fiataloknak, a mentálhigiénés problémáktól szenvedőknek, szenvedélybetegeknek, krízishelyzetben lévőknek, prostituáltaknak, hajléktalanoknak, időskorúaknak, szociálisan rászorulóknak - ill. egyéneinek különböző formában életvezetési, munkaerő-piaci és környezetvédelmi oktatást, továbbá lelki, természetbeni illetve anyagi támogatást nyújtson. ... >>

Európa 2004 Számítástechnikai Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1161 Budapest, Vörösmarty u. 20/a.
képviselő: Vasas Csaba
Az alapítvány kiemelt célkitűzése a hazai lakossági számítógépes felhasználás EU átlag körüli szintre fejlesztése. Az alapítvány további célkitűzése, hogy a számítástechnikával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket fejlessze, biztosít- son megfelelő teret a hazai lakosság egyéni számítógépes ismerete- inek emelése, azok gyakorlatban történő alkalmazásának, felhasznál- hatóságának növelése, képzése érdekében oly módon, hogy mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati képzésük és képesség fejlesztésük egyéni, vagy kiscsoportos oktatási keretek között valósuljon meg. ... >>

Európai Felnőttképzési és Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1163 Budapest, Mátéháza u. 3.
képviselő: Váradi Antal
Az egész életen át való tanulás támogatása. ... >>

Fasori Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1163 Budapest, Hősök fasora 30.
képviselő: Gyöngyösiné Vigh Márta
A Bp. XVI. ker. Hősök fasora 30. sz. alatti általános iskola tanulóinak és pedagógusainak támogatása. ... >>

Felhőtlen Mosoly Családsegítő és Üdültetési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Zsélyi Aladár u. 5. VII.em.44.
képviselő: Nagy Attila, Rózsáné Nagy Mónika
Az alapítvány célja a családok egészségmegőrzésének, szociális ellátásának, a gyermekek - különösen a fogyatékos gyermekek - neve- lésének és oktatásának elősegítése, támogatása. A célok elérése ér- dekében a kisgyermek kortól az időskorúakig szabadidős tevékenysé- gek, különösen táboroztatás, üdültetés, a családok számára kulturá- lis programok, bölcsődei, óvodai tevékenység szervezése, gyermek- megőrzés, a családok szociális ellátásának javítása, egészségmegőr- zési lehetőségeinek bővítése. A célok megvalósítását segítő eszkö- zök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Fiatalok és Idősek Védelmi Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Margit u. 98. II.3.
képviselő: Dunai Gabriella Barbara
a harcművészeti ismereteinek elterjesztése és oktatása. ... >>

Fighter Karate Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1162 Budapest, Istráng utca 82.
képviselő: Ruzsinszki György
Az egyesület összefogja és koordinálja tagjainak a Honto-ryu karate stílussal kapcsolatos tevékenységét, különös tekintettel a hozzá tartozó sportolók tevékenységére. Összefogja az egyesület által irányított karate iskolákat, segíti működésüket, ellátja érdekképviseletüket különböző társadalmi, állami és nemzetközi fórumokon. Elősegíti tagjai, valamint a rendezvényein részt vevők tömegsportmozgalom- ezen belül konkrétan a karate sport mozgalom kiteljesedését. ... >>

Főiskolás és Egyetemista Vállalkozók Országos Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1161 Budapest, Pálya u. 138.
képviselő: Benkovics Péter
A felsőoktatási intézményekben hallgatók szellemi potenciáljának hatékony gazdasági felhasználásának elősegítése, az elméleti és gyakorlati képzés közötti szakadék áthidalása, a hallgatói vállalkozások létrehozásának segítése, működési feltételeinek megteremtése, versenyképességük növelése, valamint a főiskolások és egyetemisták esélyeink növelése vállalkozási, jogi és piaci ismeretek átadás a révén. ... >>

Gépjármütechnikáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Arany J. utca 55.
képviselő: dr. Váradiné Gyarmati Erzsébet
Az iskola oktatási - nevelési színvonalának emelése. ... >>

Glattfelder Gyula Püspök Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1163 Budapest, Sasszem utca 21.
képviselő: dr. Herczegh András
Az alapfokú oktatásban növekedjék azoknak az iskoláknak a részaránya, amelyek az alapfokú ismereteken túl a katolikus egyház tanítása és hitvallása alapján erkölcsi és vallási értékeket közvetítenek. Ennek keretében az alapítvány új katolikus általános iskolák alapítását és a meglevők olyan bővítését támogatja, melynek eredményeképpen nő az oktatásban résztvevők száma. ... >>

Gyerekkuckó Ovisokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3.
képviselő: Harmati Péterné
Óvodai oktatási - nevelési tevékenység támogatása. ... >>

Gyermekünkért - Óvodai Nevelést Támogató Közcélú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, Péterke u. 10-12.
képviselő: Fredrichné Papp Tímea
Az óvodai ellátás keretében hozzájárulás ahhoz, hogy az egyébképnt is meglévő óvodai szakfeladatok ellátása során minél jobban megvalósuljon a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak szem előtt tartásával az egészséges, harmónikus személyiség kialakítása, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség elérése és élményekben gazdag derűs gyermekévek biztosítása. ... >>

H. Congeria Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási)

1163 Budapest, Pirosrózsa utca 11. A
képviselő: Orsós Gábor
A verseny- és tömegsport, a labdarúgás, a sportoktatás fejlesztése, a sportolók és az idős sportolók támogatása. ... >>

Hajrá Tere! Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1161 Budapest, Hösök tere 1. (Ált.Iskola)
képviselő: Bánné Zöld Katalin, Dr. Varga Andrea Margit, Siposné Hoffmann Márta Anna, Szombati Klára, Vikol Kálmán Miklós
Az iskolai oktató-nevelő munka személyi-tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

Határtalanul Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1165 Budapest, Újszász utca 45./ B. I./7.
képviselő: Dr. Oláh András, Dr. Vencser László, Erdélyi László, Hardy F. Gábor, Szászné Varga Gabriella
használt és új könyvek gyűjtése, könyvtáralapítás a Kárpát-medencében, kulturális programok (pl. író-olvasó találkozók, könyvbemutatók és más művészeti programok) szervezése, kultúraápolás, történelmi egyházak kulturális programjában történő együttműködés, természet- és környezetvédelmi ismeretek bővítése. ... >>

Hermann Ottó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1161 Budapest, Gelléri 43-45.
képviselő: Moravcsik János
A Hermann Ottó Nyelv Tagozatos Általános Iskolában folyó oktató- nevelő munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerűsítése, támogatása. ... >>

Humanisztikus Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, Szénás utca 76/B. B.
képviselő: Bencze Györgyné
A Humanisztikus Kooperatív Tanulás és iskolaszervezés modell továbbterjesztésének támogatása. ... >>

IGAZ MESÉK ÉLET-MÁS-KÉPP Közhasznú Alapítvány Testileg-lelkileg kimerült , reménytelen élethelyzetben lévő emberek életjobbító, önmegújító, képességfejlesztő törekvéseinek támogatására

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, Akácfa utca 59/ a.
képviselő: Huiszné Nagy Anna elnök
önismereti, testi, lelki fejlődést segítő iskolarendszer létrehozása, a mentális egészséget, lelki egyensúlyt keresők, sorsuk jobbítására, illetve öngyógyításra, rehabilitációra törekvő emberek, családok, gyerekek segítése érdekében. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal