Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVI. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 69
1. oldal

A Hagyaték Őrzői Művészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1162 Budapest, Ákos utca 71.
képviselő: Csabainé Lőrincz Marianna, Tál Marianna
Hazai és határon túli magyar előadó- és alkotóművészek művei színpadra alkalmazásának, színre vitelének, a magyar és külföldi közösséggel való megismertetésének elősegítése, a magyar színházművészet értékeinek minden lehetséges módon való szolgálata, támogatása. ... >>

A Külkereskedelmi Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Diósy Lajos u.22-24. Külker F.
képviselő: Dr.Marinovich Endre
A Külkereskedelmi Főiskola oktatási tevékenységének fejlesztése. ... >>

Alapítvány a Francia Tagozat Támogatására

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24. 2. 23.
képviselő: dr. Törökné dr. Szilágyi Katalin, dr. Veres Zoltán
Az alapítvány célja, hogy a francia nyelv Magyarországon történő oktatását elősegítse, a francia felsőoktatási képzést támogassa és ezzel (azaz megfelelő nyelvtudással rendelkező emberek képzésével) elősegítse Magyarország Európai Unióba történő integrációját. A Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karának francia tagozatán tanuló hallgatók és tanárok támogatásával valósítja meg. Az Alapítvány tevékenységével támogatást nyújt a hallgatók részére, elősegíti a külföldi ösztöndíjak elnyerését, támogatja a végzett hallgatók elhelyezkedését. A képzésben résztvevő tanárok részére segítséget nyújt továbbképzéseken való részvételhez, továbbá támogatja őket feladataik minél hatékonyabb ellátásában. Az Alapítvány céljának minél teljesebb betöltése érdekében az azok megvalósítását segítő eszközöket felkutatja. ... >>

Arany Bagoly Könyvtári Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1163 Budapest, Metró utca 22.
képviselő: Kenese Szilvia
Könyvtári eszközökkel kívánja segíteni a lakosság művelődését, gyógyulását, egészséges életmódjának alakítását. tevékenysége során különös figyelmet kíván fordítani az egészségileg hátrányos helyzetű csoportok ( mozgáskorlátozottak, betegek, ápoltak, gondozottak ) információs esélyegyenlőségének elősegítésére. ... >>

Aranyeső Sport Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1165 Budapest, Veres Péter út 132-134.
képviselő: Büki Istvánné
A társadalom minden rétegében az egészséges testmozgás iránti igény elterjesztése, amellyel csökkenthető a mozgásszegény, ülő életmód okozta civilizációs betegségek kialakulása. A mozgáskultúra fejlesztése, kiváltképpen az iskolai táncoktatás bevezetésével. ... >>

Árpádföld Iskolaalapítvány

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, Bekecs 78.
képviselő: Inhaizerné Kopasz Anikó
Tehetséggondozás finanszírozása. ... >>

Batthyány Ilona Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1164 Budapest, Georgina 23.
képviselő: dr. Csánkné Melegh Judit, Győr Gyuláné, Sütő Lászlóné, Szász Sándor
A Batthyány Ilona Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása.
A Batthyany Ilona Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása érdekében az iskolában folyó nevelő-oktató munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerűsítése. Az iskola keretein belül folyó tudományos, kulturális és sportélet feltételeinek javítása. Szakmai tanulmányutak részbeni vagy teljes finanszírozása nevelők vagy tanulók részére tanulmányút, publikáció, oktatási eszközök kiegészítésével. Kiemelkedő tehetségű tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása iskolán belül, illetve kívül anyagi vagy egyéb módon. Az iskola részére oktatástechnikai eszközök és berendezések vásárlása. Cinkota oktatási és sport célú fejlesztéséhez való hozzájárulás. Az iskola dolgozói évente maximum kettő alkalommal, míg az iskola tanulói évente kettő alkalommal részesedhetnek támogatásban. A fentiekre csoportos kérelmek esetén egyedi elbírálás alkalmazandó. ... >>

BOHÓCHAL Úszó és Szinkronúszó Egyesület az Egészséges Gyermekekért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1163 Budapest, Bányai Elemér utca 12.
képviselő: Ölyűs Roland
a hazai és a határainkon túl élő magyar és nem magyar állampolgárok gyermekeinek úszás oktatásán keresztül az egészséges életre nevelés. Ennek érdekében a gyermekek óvodai és iskolai úszó és szinkronúszó oktatásának szervezése, lebonyolítása, szabadidő megszervezése (nyári úszótábor), valamint oktatási és kulturális programok szervezése, e körben bemutató képzés, bemutató előadások szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Jókai utca 6.
képviselő: Jurnyik György
Nevelés és oktatás : ismeretbővítés, nyelvtanfolyam és nyelvápoló klub; kulturális tevékenység: irodalom, költészet, svábkórus zene és néptánc; kulturális örökség megóvása: magyarországi német hagyományőrzés, előadások, szimpóziumok és identitás megőrzése; műemlékvédelem: Magyarországi német épített és természetes környezet ismertetése és annak védelme; emberi és állampolgári jogok védelme; jogi tanácsadás és állásfoglalás kérés az ombudsmantól; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli németek kapcsolatos tevékenység; testvérvárosi kapcsolatok kiépítése, tartása az anyaországi településekkel és nyelvgyakorló táborok szervezése általános és középiskolás diákok részére; német kisebbség képviselete és sport (az egylet nem sportszervezet) szabadidős tevékenység. ... >>

Cinkotai Huncutka Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1164 Budapest, Ostoros utca 6.
képviselő: Forgács Annamária
Az óvoda nevelő-oktatási munkájának korszerűbbé tételéhez a tárgyi és a személyi feltételek biztosítása. ... >>

"Duna-Mekong" Kulturális-, Oktatás és Sporttevékenységet Támogató Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1161 Budapest, Szepesi út 27.
képviselő: Le Thanh Binh
Az egyesület céljának tekinti a magyar és vietnami hagyományok megőrzését. Az egyesület tagjai a magyar-vietnami barátokat kívánja egyesíteni azon célból, hogy az egyesület keretében a tagok fokozott hatékonysággal léphessenek fel, hogy az egyesület tudjon megfelelő feltételeket teremteni a magyar-vietnami baráti társaságnak is teret adó kulturális, oktatási, sport, zenei, közösségi, vallási rendezvények lebonyolítására. Az egyesület kiemelt céljai között szerepel az állami kötelező oktatáson kívül eső és alapvetően magyar és vietnami fiatalkorúakat érintő kulturális, oktatás és sport fejlődéséért, a magyar és vietnami hagyományoknak ezen korosztályba tartozó iskolás korúakkal történő megismertetése érdekében, valamint a kötelező oktatáson kívül eső idegen, kiemelten vietnami nyelv ismeret terjesztése. A magyar vietnami kapcsolatok ápolása. ... >>

Fasori Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1163 Budapest, Hősök fasora 30.
képviselő: Gyöngyösiné Vigh Márta
A Bp. XVI. ker. Hősök fasora 30. sz. alatti általános iskola tanulóinak és pedagógusainak támogatása. ... >>

Felhőtlen Mosoly Családsegítő és Üdültetési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Zsélyi Aladár u. 5. VII.em.44.
képviselő: Nagy Attila, Rózsáné Nagy Mónika
Az alapítvány célja a családok egészségmegőrzésének, szociális ellátásának, a gyermekek - különösen a fogyatékos gyermekek - neve- lésének és oktatásának elősegítése, támogatása. A célok elérése ér- dekében a kisgyermek kortól az időskorúakig szabadidős tevékenysé- gek, különösen táboroztatás, üdültetés, a családok számára kulturá- lis programok, bölcsődei, óvodai tevékenység szervezése, gyermek- megőrzés, a családok szociális ellátásának javítása, egészségmegőr- zési lehetőségeinek bővítése. A célok megvalósítását segítő eszkö- zök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Fighter Karate Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1162 Budapest, Istráng utca 82.
képviselő: Ruzsinszki György
Az egyesület összefogja és koordinálja tagjainak a Honto-ryu karate stílussal kapcsolatos tevékenységét, különös tekintettel a hozzá tartozó sportolók tevékenységére. Összefogja az egyesület által irányított karate iskolákat, segíti működésüket, ellátja érdekképviseletüket különböző társadalmi, állami és nemzetközi fórumokon. Elősegíti tagjai, valamint a rendezvényein részt vevők tömegsportmozgalom- ezen belül konkrétan a karate sport mozgalom kiteljesedését. ... >>

Főiskolás és Egyetemista Vállalkozók Országos Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1161 Budapest, Pálya u. 138.
képviselő: Benkovics Péter
A felsőoktatási intézményekben hallgatók szellemi potenciáljának hatékony gazdasági felhasználásának elősegítése, az elméleti és gyakorlati képzés közötti szakadék áthidalása, a hallgatói vállalkozások létrehozásának segítése, működési feltételeinek megteremtése, versenyképességük növelése, valamint a főiskolások és egyetemisták esélyeink növelése vállalkozási, jogi és piaci ismeretek átadás a révén. ... >>

Gépjármütechnikáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Arany J. utca 55.
képviselő: dr. Váradiné Gyarmati Erzsébet
Az iskola oktatási - nevelési színvonalának emelése. ... >>

Glattfelder Gyula Püspök Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1163 Budapest, Sasszem utca 21.
képviselő: dr. Herczegh András
Az alapfokú oktatásban növekedjék azoknak az iskoláknak a részaránya, amelyek az alapfokú ismereteken túl a katolikus egyház tanítása és hitvallása alapján erkölcsi és vallási értékeket közvetítenek. Ennek keretében az alapítvány új katolikus általános iskolák alapítását és a meglevők olyan bővítését támogatja, melynek eredményeképpen nő az oktatásban résztvevők száma. ... >>

Gyerekkuckó Ovisokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3.
képviselő: Harmati Péterné
Óvodai oktatási - nevelési tevékenység támogatása. ... >>

Gyermekünkért - Óvodai Nevelést Támogató Közcélú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, Péterke u. 10-12.
képviselő: Fredrichné Papp Tímea
Az óvodai ellátás keretében hozzájárulás ahhoz, hogy az egyébképnt is meglévő óvodai szakfeladatok ellátása során minél jobban megvalósuljon a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak szem előtt tartásával az egészséges, harmónikus személyiség kialakítása, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség elérése és élményekben gazdag derűs gyermekévek biztosítása. ... >>

Gyermekvilág - Ágyszínház Alapítvány

(intézményi,szociális)

1162 Budapest, Margitháza u. 14.
képviselő: dr. Balogh Géza
Hozzájárulás egy olyan gyermekvilág alakulásához, amely biztosítja a személyiség optimális fejlődését, tartalmas szabadidőt, gyermekbarát környezetet. ... >>

Hajrá Tere! Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1161 Budapest, Hösök tere 1. (Ált.Iskola)
képviselő: Bánné Zöld Katalin, Dr. Varga Andrea Margit, Siposné Hoffmann Márta Anna, Szombati Klára, Vikol Kálmán Miklós
Az iskolai oktató-nevelő munka személyi-tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

Határtalanul Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1165 Budapest, Újszász utca 45./ B. I./7.
képviselő: Dr. Oláh András, Dr. Vencser László, Erdélyi László, Hardy F. Gábor, Szászné Varga Gabriella
használt és új könyvek gyűjtése, könyvtáralapítás a Kárpát-medencében, kulturális programok (pl. író-olvasó találkozók, könyvbemutatók és más művészeti programok) szervezése, kultúraápolás, történelmi egyházak kulturális programjában történő együttműködés, természet- és környezetvédelmi ismeretek bővítése. ... >>

Hermann Ottó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1161 Budapest, Gelléri 43-45.
képviselő: Moravcsik János
A Hermann Ottó Nyelv Tagozatos Általános Iskolában folyó oktató- nevelő munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerűsítése, támogatása. ... >>

Homecure Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1164 Budapest, Simongát köz 2/a.
képviselő: Dr. Kovács Csaba
Budapesten, elsősorban az észak-pesti régióban az idős, egyedülálló, rendszeres ápolásra szoruló betegek és a belgyógyászati, sebészeti, traumatológiai osztályokról hazabocsájtott betegek otthoni, szakszerű gondozásának megvalósítása, és a kórházi hátteret nem igénylő időszakos kontroll vizsgálatok otthoni elvégzésének elősegítése. ... >>

Humanisztikus Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, Szénás utca 76/B. B.
képviselő: Bencze Györgyné
A Humanisztikus Kooperatív Tanulás és iskolaszervezés modell továbbterjesztésének támogatása. ... >>

IGAZ MESÉK ÉLET-MÁS-KÉPP Közhasznú Alapítvány Testileg-lelkileg kimerült , reménytelen élethelyzetben lévő emberek életjobbító, önmegújító, képességfejlesztő törekvéseinek támogatására

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, Akácfa utca 59/ a.
képviselő: Huiszné Nagy Anna elnök
önismereti, testi, lelki fejlődést segítő iskolarendszer létrehozása, a mentális egészséget, lelki egyensúlyt keresők, sorsuk jobbítására, illetve öngyógyításra, rehabilitációra törekvő emberek, családok, gyerekek segítése érdekében. ... >>

Iskolai Könyvtárakért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1163 Budapest, Vulkán utca 50.
képviselő: Erdélyi János
Felismerni az iskolai könyvtárak jelentőségét és lehetőségeit az iskolai élet, az iskolai nevelő-oktató munka korszerűbbé tételében, megújításában. ... >>

Iskolánk a Gyerekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1163 Budapest, Metró utca 3-7.
képviselő: Nagy Zoltán
Az iskolában folyó nevelés és oktatás támogatásával a tanulók képességének sokoldalú fejlesztése, az eredményesebb tanulás anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

Játszókert Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1161 Budapest, Baross utca 141.
képviselő: Sárköziné Bálint Erna
A Játszókert Óvodában nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenység, kulturális tevékenység végzése, az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtése. ... >>

KALOT Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Futórózsa utca 80. I./4.
képviselő: Kratofil Zita/elnök
a Népfőiskolai Mozgalom keretében, a szükséges ismeretszerzés, az informatikai tájékozottság és művelődés elősegítése. ... >>

KÖZ + ÉRZET Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1163 Budapest, Veres Péter út 26.
képviselő: Demeter Márta, Sokacz Anikó
A felnövekvő generációk - a társadalmi szervek, természetesszemélyek összefogásával kulturális programok és szabadidős tevékenységekalkalmazásával - életminőségének javítása. A lelki egészségvédelem megteremtésecsaládon belül és az iskolai oktatásban. ... >>

Közgazdász Hallgatók Karrieréért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.E.I.30.
képviselő: Dr. Marinovich Endre
A közgazdászhallgatók, különösen a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karának hallgatói és végzett hallgatói részére karrier/elhelyezkedési tanácsadási tevékenység folytatása, illetve a hallgatók elhelyezkedésének elősegítése. ... >>

Külkereskedelmi Főiskola Sportköre.

(intézményi,sport,oktatási)

1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
képviselő: Hercze Andorné, Umbrai Katalin
A főiskola hallgatói és dolgozói részére a sportolási és versenyzési lehetőségek biztosítása. ... >>

Külkereskedő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.
képviselő: Sajósiné dr.Kováts Magdolna
A Külkereskedelmi Főiskolán folyó szakemberképzés feltételeinek javítása. ... >>

LÓTUSZ Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1162 Budapest, János utca 45.
képviselő: Erdélyi Zsuzsanna
Az iskolában folyó nevelés és oktatás, a Pedagógiai Program célkitűzései támogatásával a tanulók képességeinek fejlesztése, az eredményesebb tanulás anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

Magyar Divattánc Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1164 Budapest, Vidámvásár 37/a.
képviselő: László Attila
Az egyesület a versenytáncsport és a táncművészet összes területét átfogó szakmai szervezet, amely különösen a standard és a Latin-Amerikai (IDSF) táncok, az akrobatikus RocknRool (WRRC) táncok, a divattáncsport (IDO) táncok, illetve a Látványcsoport (ESDU+IIG) táncok stb. népszerűsítésével és hazai körben történő terjesztésével foglalkozó sportegyesület, melynek célja a tánckedvelő személyek összefogása és mozgáskultúrájuk fejlesztése. ... >>

Mátyásföldi Római Katolikus Közösségi Házért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Pilóta u. 27. (hrsz.105979)
képviselő: Pacor István
A magyar iskoláskorú ifjúság, azon belül a budapesti, de különösen a XVI. kerületi iskolák vallásos nevelésének, a keresztény kultúra és történelem, annak hagyományai megismertetése, hitoktatás segítése, előmozdítása. A cserkészmozgalom támogatása, a cserkészek képzése, nevelése, oktatása, illetőleg mindezek elősegítése. ... >>

MOBILITAS Alapítvány a sérültek és a mozgássérültek korszerűbb ellátásért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1162 Budapest, Csömöri u. 336.
képviselő: Dr. Kárpáti Zoltán
Az Uzsoki utcai Kórház Ortopéd Traumatológiai Osztályon kezelt betegek korszerű ellátásban részesüljenek, valamint az osztály dol- gozói szakmai ismereteiket tovább bővíthessék a jobb betegellátás érdekében mind tárgyi, mind szellemi feltételeinek további korsze- rűsítését. Elő kívánja segíteni korszerű műszerek, berendezések be- szerzését, és az oktatási ill. tudományos munka feltételeinek meg- teremtését. A cél megvalósulása során lehetőséget kell nyújtani arra, hogy a kórház Ortopéd Traumatológiai osztályán kezelt betegek számára a lehető legkorszerűbb technikai és egyéb szociális felté- teleket biztosítson, a biztonságos és hatékony gyógyító munka ér- dekében. Elősegíti az osztály orvosai részére a szakmai konferen- ciákon történő részvételt, a részvétel során a felmerülő költségek biztosítását, a tudományos munkához szükséges eszközök beszerzését. Segítse az osztály munkatársainak szakmai továbbképzését, ehhez a- nyagi támogatást, ill. a tudományos munkához anyagi ösztönzést nyújtson. ... >>

Moldvai Magyarságért Szent László Csángó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1161 Budapest, Sándor u. 5.
képviselő: Henter Csaba
Az iskolai megengedett magyar nyelv és történelem tanításához szük- séges anyagi feltételek biztosítása. A csángó-magyar kultúra ápolá- sa a magyar anyanyelv tanításához a tanítók szerződtetése és fizetése, a szegény sorsú tehetséges diákok térítésmentes tovább taníttatásuk költségeinek fedezése, vagy kiegészítése. ... >>

Mozgássérültek Rehabilitációs Központja Alapítvány

(intézményi,szociális)

1162 Budapest, Péterke utca 35.
képviselő: Mach Tímea
Rehabilitációs központ építése a Budapest XIV.ker. Csömöri út - Cinkotai út - Szegvári u. - Miskolc u. határán lévő területén a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete céljára. ... >>

Művészetért és Gasztronómiáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1165 Budapest, Veres Péter út 132-134.
képviselő: Varga Béla
Európai színvonalú, a művészeti nevelést is felválalló alapfokú művészeti és alap- és középfokú oktatási intézmény létrehozása, működtetése ( attól az időponttól, amikor ennek helyiség- és költség feltételeivel az alapítvány már rendelkezik ) a vendéglátó, idegenforgalmi, kereskedelmi szakmacsoporton belül, ahol a szakmai képzésen túlmenően az iskola a különböző művészeti tevékenységek gyakorlására is lehetőséget biztosít elsősorban tanköteles és érettségizett fiatalok számára. ... >>

Néri Szent Fülöp Katolikus Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1161 Budapest, Templom tér 3.
képviselő: Ficsór József / kettő együtt, Gózon Ákos (ketten együtt), Kolozsvári Tibor /kettő együtt, Lauber Lászlóné / kettő együtt, Takács László / kettő együtt, Tóth Györgyné /kettő együtt, Urbán Gábor /kettő együtt
A Néri Szent Fülöp Katolikus Iskola támogatása. ... >>

Olimpiai Reménységekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1162 Budapest, Viola u. 40.
képviselő: Erdélyi János
A Központi Sportiskolában tornászó élsportolók eredményes felkészítésének támogatása. ... >>

Összefogás a Jövő Nemzedékéért Oktatási és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1162 Budapest, Szénás utca 22.
képviselő: Hamza Zoltán
a hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatásának segítése, programjaival elősegíteni a továbbtanulás lehetőségét, hangsúlyozva az életen át tanulás fontosságát, továbbá elősegíti a tehetséggondozást, a képességfejlesztést, a tehetségek felkutatását és képzését. Célja még az oktatás minőségi megújításának elősegítése. ... >>

Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1163 Budapest, Thököly út 13.
képviselő: dr. Szokoly Gyula Pál
Waldorf pedagógiai rendszerű óvoda és iskola létrehozásának és működésének támogatása. ... >>

Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1161 Budapest, Templom tér 3.
képviselő: Solymoskövi Péter
A Budapest XVI. kerületében működő iskolák és kulturális intézmények támogatása annak érdekében, hogy nevelési és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységüket hatékonyabban tudják ellátni. Önállóan, illetve más szervezetekkel összefogva kulturális rendezvények szervezése.(irodalmi estek, kiállítások stb.) A kulturális örökség megóvása oly módon, hogy a kulturális rendezvények segítségével, illetve a kerületi sajtóval együttműködve az egyesület figyelemfelhívó és tájékoztató tevékenységet folytat ezeknek az értékeknek a minél szélesebb körben történő megismertetésére. Hagyományőrző csoportok támogatása, részükre rendezvényszervezési segítség nyújtása. Az emberi és állampolgári jogok védelme oly módon, hogy az egyesület az ezen témakörben felmerülő kérdésekben - más kulturális tevékenységével együttesen - szakértők bevonásával előadásokat, tájékoztatókat szervez, médián keresztül - szükség esetén szakértői részvétellel - véleményt nyilvánít. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, amelyik elsődlegesen szintén előadások, kiállítások stb. szervezésével, illetve a kapcsolattartás elősegítésével valósul meg. Az egyesület részt vesz a XVI. kerület intézményeinek más, vidéki vagy határon túli szervezetekkel való kapcsolattartásában, kölcsönös látogatások stb. szervezésében. Az egyesület - egyéb tevékenységi körével párhuzamosan - az euroatlanti integráció elősegítése, a folyamat népszerűsítése érdekében előadásokat, tájékoztatókat szervez, elősegíti a kerületi intézmények és más szervezetek ez irányú tájékozódását, testvér-települési kapcsolatok kialakítását. ... >>

Rákosszentmihályi Sport Club

(intézményi,sport,oktatási)

1162 Budapest, János u. 27.(Hörpintő borozó)
képviselő: Lohn János
Intézményes keretek között lehetőséget biztosítani a labdarúgó mérkőzéseken, bajnokságokon való részvételre, illetve ezek rendezése. Lehetőséget adni a labdarúgást választóknak a rendszeres testmozgásra. A tehetséges gyerekek képzése, a vonzáskörzeti iskolák diáksportjának támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal