Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVI. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 53
1. oldal

Autóbuszvezetők Nemzeti Közlekedési Szakszervezet

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Bökényföldi út 122.
képviselő: Ábrók Attila, Békési László Gábor
A szervezethez tartozó munkavállalók élet- és munkakörülményéhez kapcsolódó, gazdasági, szakmai és jogi érdekeinek feltárása, képviselete, érdekvédelme és érdekérvényesítése. ... >>

BKV Cinkotai Üzemegység Munkástanácsa

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Bökényföldi 122.
képviselő: Hödinger János ... >>

BMW Autóklub Magyarország

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1162 Budapest, Lajos utak 104.
képviselő: Horváth Zoltán
BMW gépjárművek tulajdonosainak, használóinak összefogása, érdekvédelem, érdekképviselet, oktatás, sport, környezetvédelem. ... >>

Budapest Főváros XVI. kerületi Általános Ipartestület

(érdekképviselet)

1163 Budapest, Margit utca 18.
képviselő: Matusz Ferenc
Képviseli tagjainak gazdasági, jogi és egzisztenciális érdekeit. ... >>

Budapest, Főváros XVI. Kerületi Ingatlantulajdonosok Egyesületének és Általános Ipartestületeinek Szövetsége

(érdekképviselet)

1163 Budapest, Margit utca 16.
képviselő: Kázmér József, Kocsis László, Mező Árpádné, Pratzner Győző ... >>

Cinkota Autóbusz Közlekedési Szakszervezet

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Bökényföldi út 122.
képviselő: Nemes Gábor, Wittinger Zoltán
A tagjai érdekképviselete, a Munka Törvénykönyve és a Kollektívszerződés érvényesítése, a végzett munka anyagi és erkölcsi elismertetése. A szociálpolitika keretein belül a szakszervezeti segélyezés és önsegélyezés, az erre vonatkozó törvényekben biztosított lehetőségek szerinti megoldása. ... >>

Cinkota Buszgarázs Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Bökényföldi út 122.
képviselő: Banos József, Farkas Tibor, Hallgat László, Hazafi György, Palásti József ... >>

Cinkotáért Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet)

1164 Budapest, Vidámvásár út 78.
képviselő: Dernovics Mihály ... >>

Cinkotai Gazdakör

(érdekképviselet)

1164 Budapest, Bíztató utca 4.
képviselő: Bátorfi Mihály ... >>

Erzsébet Sportklub

(sport,érdekképviselet)

1165 Budapest XVI., ker., Koronafürt u. 46/D. IV/2.
képviselő: ifj. Varró József ( elnök )
Magyarország területén az OMV üzemanyag töltőállomás üzemeltetők érdekeinek összehangolása. ... >>

Erzsébet-Liget Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1165 Budapest, Hunyadvár u.43/a. IV.2.
képviselő: Németh Mária
A Budapest XVI. kerületében fekvő Erzsébet-liget (Liget) - a Hunyadvár utca, a Bökényföldi út, az Újszász utca és a Diósy Lajos utca által határolt terület - teljes területének érdekvédelme és érdekérvényesítése az alábbiak szerint. A Liget, mint természeti érték, természetes élőhely védelme az ott élő flóra és fauna lehető legnagyobb háborítatlanságának biztosítása. A Liget, mint park, sétakörnyezetté alakítása. Az átmenő gépjárműforgalom és a parkolás minimálisra csökkentése. A gyalogosforgalom biztonságának javítása. A kertészeti munkák rendszeressé tétele. A Liget, mint lakóhely, védelme, körülhatárolt jellegének megőrzése és erősítése. At ott élő lakosok nyugalmának biztosítása, a közbiztonság javítása. A környezet tisztaságának megóvása, a rendszeres szemétszedés megoldása. A gyermekek részére biztonságos, tiszta és színvonalas játszóterek kialakítása. A kulturális és sportlétesítmények közhasznú jellegének megőrzése, ezek folyamatos fejlesztése. ... >>

Fogyasztási Szövetkezetek Pest Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

1163 Budapest, Kőszirt utca 1.
képviselő: Katzenbachné Zemény Mária
Biztosítani a tagok társadalmi és gazdasági érdekképviseletét,elősegíteni azok demokratikus önkormányzaton alapuló törvényes működését. ... >>

Főiskolás és Egyetemista Vállalkozók Országos Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1161 Budapest, Pálya u. 138.
képviselő: Benkovics Péter
A felsőoktatási intézményekben hallgatók szellemi potenciáljának hatékony gazdasági felhasználásának elősegítése, az elméleti és gyakorlati képzés közötti szakadék áthidalása, a hallgatói vállalkozások létrehozásának segítése, működési feltételeinek megteremtése, versenyképességük növelése, valamint a főiskolások és egyetemisták esélyeink növelése vállalkozási, jogi és piaci ismeretek átadás a révén. ... >>

Francia Idegen Legionárius Baráti Kör

(érdekképviselet)

1164 Budapest, Szakoly u. 30.
képviselő: Gábor Attila ... >>

Független Öntevékeny Vállalkozók Egyesülete

(érdekképviselet)

1161 Budapest, Szepesi utca 27.
képviselő: Nagy József
A Közép-magyarországi Régión belül a kis- és középvállalkozások versenyképességének erősítése, érdekképviselete. ... >>

GM Márkakereskedők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1163 Budapest, Hősök fasora 50.
képviselő: German József
Az Opel márkájú járművek és a GM-konszernhez tartozó, vagy az általuk közvetlenül, illetve közvetve forgalmazott jármű márkák engedélyezett kereskedőinek és műhelyeinek érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Gyermekotthoni Igazgatók Egyesülete

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Orsika tér 4. III./8.
képviselő: Nagy Kálmán
A főváros által működtetett gyermekotthonok magasabb vezető állású dolgozói szakmai elképzeléseinek érvényre juttatása, társadalmi és anyagi megbecsülésük erén az érdekérvényesítés erősítése. ... >>

Hagyományos Wushu Világszövetsége Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1162 Budapest, Kötőfék u. 15.
képviselő: Liu Shi Hai, Meng Xiantang, Nyírő Péter ... >>

IKARUS Egyedi Autóbusz Gyár KFT Szakszervezet Egyesülete

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Margit 2.
képviselő: Barkóczi Csaba ketten együtt, Szabó Szilvia ketten együtt, Vass József ketten együtt
Jogi személyként szakmai egyesületi tevékenység, továbbá önsegélyező tevékenység folytatása. ... >>

IMAF Magyarország Harcművészeti Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1161 Budapest, Tordai út 20.
képviselő: Pásztor János együttesen, Szalai Csilla együttesen ... >>

Kertvárosi /XVI.ker./ Polgármester Klub

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Rutafa u. 17.
képviselő: Dr.Szabó Lajos Mátyás, Illés Ágnes
Településfejlesztési tevékenység. ... >>

Kézbesítők Szakszervezete

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

1162 Budapest, Anna utca 8. A.
képviselő: Tusz Ferenc
A tagság tájékoztatása az anyagi, szociális és kulturális, valamint az élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről. A tagság fentiekben körülírt jogainak és az azokhoz fűződő érdekeinek védelme. A tagok munkakörülményei, gazdasági, egészségügyi és szociális helyzete alakulásának figyelemmel kísérése. A munka- és életkörülmények javításának elősegítése. A munkaügyi kapcsolatokban és a munkaviszonyt érintő kérdésekben a tagok képviselete a munkáltatóval szemben és az állami szervek előtt. Az élet- és munkakörülményeket érintő kérdésekben ? meghatalmazás alapján ? a tagok képviselete bíróságok, más hatóságok, illetve egyéb szervek előtt. A munkavállalók, nyugdíjasok és a munkanélküliek érdekvédelmi egységének biztosítása. Együttműködés és szolidaritás vállalása a hasonló célkitűzésű társadalmi szervezetekkel. A rászoruló tagok megsegítése és anyagi támogatása. A hivatás becsületének védelme és társadalmi elismertségének előmozdítása. ... >>

Kínai Vállalkozók Európai Befektetői Egyesülete

(érdekképviselet)

1162 Budapest, Mázs tér 2.
képviselő: Song Wu Qiang
A működési területén a kínai vállalkozók társadalmi, gazdasági kapcsolatépítésének elősegítése; különös tekintettel új technológiák, munkahelyteremtő és térségfejlesztő programokban való részvétel, logisztikai szolgáltatások alkalmazhatóságára. ... >>

Kisebbségi Vállalkozók Érdekvédelmi Szervezete Közhasznó Egyesület

(érdekképviselet)

1162 Budapest, Jávorfa utca 91.
képviselő: Dr. Appel György
A magyarországi kisebbségi vállalkozók támogatása, felkarolása, valamint érdekképviseletük ellátása. ... >>

Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1161 Budapest, Rózsa u. 11.
képviselő: Ebneth Frigyes ... >>

KritikusTömeg Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1161 Budapest, Pálya utca 32.
képviselő: Köteles Lajosné
a.) Felvilágosító és ismeretterjesztő tevékenység kifejtése az érdekvédelem, magyar kultúra, a környezetvédelem és az egészséges életmód minél szélesebb körben való megismertetése és elterjesztése érdekében, mindezeknek a nagyobb nyilvánosság miatt a sajtóban, kiadványokban és az interneten való megjelenítésének elősegítése és támogatása, a közérdeket szolgálva.

b.) A mikrokörnyezetben és országosan megvalósítható társadalmi összefogás, érdekvédelem és különféle jogvédő és érdekérvényesítő tevékenységek végzése és népszerűsítése.

c.)A lakosság, a vállalkozások, a gazdasági társaságok és más, hozzánk hasonló céllal létrejött szervezetek segítése, érdekvédelme, problémáinak megoldása, valamint eligazítása a napjainkra kialakult bonyolult és szerteágazó szabályokban és rendszerekben, lehetőséget adva ez által bárki számára lakóhelyétől, képzettségétől, hozzáértésétől és társadalmi-gazdasági helyzetétől függetlenül a zavaros és érthetetlen állapotok átlátására, valamint a problémáknak az adott esetben a lehetőségek szerinti megoldására. Segítséget és védelmet nyújtani a hatalmi szféra, és a bürokrácia túlkapásai, illetve jogellenes tevékenységeivel és intézkedéseivel szemben az emberi- és alkotmányos jogok állandó szem előtt tartásával, valamint ezen alapvető jogok érvényesítése mindentől függetlenül.

d.) Bepillantást nyerni a társadalom széles rétegeinek mindennapi gondjaiba, képet kapni az aktuális és a prognosztizálható problémákról, ezáltal előrevetíteni a várható közhangulatot, állapotokat és kilátásokat. Megoldásokat keresni a negatív jelenségekre, és ezeknek a nagyobb nyilvánossággal való megismertetése érdekében a sajtóban, kiadványokban és az interneten történő megjelenítése, ezzel is elősegíteni a hátrányos helyzetű egyének és csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megvalósítását.

e.) Szociológiai és vélemény-feltáró kutatások és felmérések készítése és elemzése meghatározott társadalmi tényezőkről, csoportokról, helyzetük és másságuk megismerésével, majd ezek ismertetése a sajtóban, kiadványokban és az interneten a közérdeket szolgálva, elősegítve ezzel a minél szélesebb körű tisztánlátást.

f.) Segíteni és támogatni az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű egyéneket, csoportokat és a szociálisan rászorulókat, a társadalmi igazságosságért küzdő magánszemélyeket és szervezeteket, valamint fellépni a különféle megkülönböztetések és kirekesztések ellen a minél teljesebb esélyegyenlőség érdekében.

g.) Jogvédő, hagyományőrző, illetve ápoló, kulturális, környezet- és egészségvédő tevékenység végzése, valamint sport és szabadidős programok szervezése, és az egyesület lehetőségei szerint mindezek támogatása.

h.) A magyar ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, környezetvédelem és vállalkozások segítése, védelme, valamint előmozdítása a lakosság érdekének megfelelően, és mindezek gazdasági érdekképviselete. Az önfenntartás megteremtése, mely nemzeti szinten sem lehetetlen, hanem kívánatos és egyben s ... >>

Laza Ladik Strandkézilabda Klub

(sport,érdekképviselet)

1165 Budapest, Összefogás sétány 3.
képviselő: Varga Krisztián
a Klub tagjainak rendszeres helyi, sportklubon belüli, sportegyesületek közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, állami, társadalmi szervek támogatásának, a Klub jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása. ... >>

Liga Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1161 Budapest XVI., Rigó utca undefined 38. IV./7.
képviselő: Jáger István ... >>

MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1161 Budapest, Béla u. 84.
képviselő: Dr. Csapó Ferenc, Markó Péter
A magyarországi acélszerkezeti vállalkozók összefogása, szakmai és gazdasági érdekeik előmozdítása és erre irányuló együttes tevékenységük összehangolása, valamint társadalmi érdekeik érvényre juttatása. A tagvállalatok ? tervezők, gyártók, építők, forgalmazók ? érdekképviselete a törvényhozói és végrehajtó szervezeteknél ( parlamenti szervezetek, minisztériumok ) valamint országos intézményeknél, szervezeteknél ( kamarák, egyesületek az alábbi területeken); ? tagvállalatok képviselete közbeszerzési vagy egyéb jogi eljárásoknál.; szakmát érintő törvények, rendeletek előírások előkészítése, kidolgozása.; szabványügy, környezetvédelem, energiagazdálkodás, érdekképviselet ágazati fórumokon. Szoros kapcsolat fenntartása oktatási intézményekkel) szakmunkás képzés, közép -és felsőfokú képzés. ) A tagvállalatok véleményére alapozva a javasolt oktatási irányok megfogalmazása, a képzési színvonal fejlődésének segítése. ... >>

Magyar Hontono Karate Szövetség

(érdekképviselet)

1162 Budapest, Jávorfa u. 27.
képviselő: Höning Miran önállóan ... >>

Magyar Karaoke - Midi-file Gyártók és Felhasználók Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Arany János utca 55. I./8.
képviselő: Dr. Szuper Géza
Megfelelő keretek között sikerüljön biztosítani a szakmának, illetőleg tagjainak a minél szélesebb körű ismertséget, és elismertséget. ... >>

Magyar Légiforgalmi Szolgálatok Szakszervezete

(érdekképviselet)

1162 Budapest, Szent Imre u. 122.
képviselő: Metes György ... >>

Magyar Servas Egyesület

(érdekképviselet)

1161 Budapest, Thököly u. 44/B.
képviselő: Piros Ákos titkár, Szabó Judit titkárhelyettes ... >>

Magyar-Román Demokratikus Szövetség

(érdekképviselet)

1162 Budapest, Akácfa u. 52.
képviselő: Papp Zoltán ... >>

Mátyásföldi Vállalkozók Szövetsége

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Bökényföldi út 17.
képviselő: Morvai Tamás ... >>

Országos Emelőgépes Egyesület

(érdekképviselet)

1161 Budapest, Veres Péter út 208.
képviselő: dr. Kása László, Magyari László
képviselni és közvetíteni az emelőgép üzemeltetők, továbbá a munkájukban az emelőgépekkel valamilyen kapcsolatba kerülők szakmai érdekeit. ... >>

Pákász Horgász és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet)

1164 Budapest, Cinke utca 36.
képviselő: Fekete József
A hazai és kárpát-medencei tavak halainak életkörülményeinek, élőhelyeinek tanulmányozásával és a természetvédelemmel foglalkozó személyek, szervezetek szakmai érdekvédelmi képviselete. Az Egyesület célja továbbá, hogy tevékenységei, szolgáltatásai (tavak élővilágának kutatása, életkörülményeinek tanulmányozása, védelme stb.) mások által is hozzáférhetőek legyenek, azokból bárki részesülhessen. ... >>

Palotai Autósport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1162 Budapest, Muzsika utca 51.
képviselő: Harsányi Attila, Szabó Krisztián
Amatőr versenyzők tömörítése, egyéni és kollektív érdekvédelem, fiatalok balesetmentes közlekedésre való taktikájának fejlesztése. ... >>

Pártfüggetlenek Lokálpatrióta Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1161 Budapest, Kossuth Lajos utca 84.
képviselő: Hargitai István
A Budapest, XVI. kerületi aktív lokálpatrióták összefogása a kerület fejlődése, jövőjének alakítása, a kerületi lakosok életminőségének javítása, a tényleges önkormányzatiság erősítése érdekében. ... >>

Polgári Körök Tatai Szövetsége Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1161 Budapest, Nádor u. 51.
képviselő: Baldauf Aladár
Az egyesület célja, hogy megőrizze és továbbítsa a polgári, népi, nemzeti értékeket a társadalom felé. Céljának tekinti az elesett rétegek támogatását, a határon túli magyarok kulturális életének segítése. ... >>

POLIP Kereskedők Consortiuma Egyesület

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Farkasfa 18.
képviselő: Molnár István ... >>

Récsei Autóbusz Üzemegység Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1165 Budapest, Bökényföldi út 122.
képviselő: Farkas László, Molnár József
A tagjainak munkaviszonyához, munkavégzéséhez, élet- és munkakörülményeihez kapcsolódó érdekek feltárása, képviselete, védelme és érvényesítése. A szakszervezeti tagok, dolgozók által végzett munka elismertetése, legyen meghatározó a végzett munka értékének megfeleő díjazása. A tagság egészét, illetve egyes rétegét érintő szociális intézkedésekben, a szociálpolitika elveinek megfelelő folyamatos, meghatározott célokat közelítő fejlesztés megvalósítása. A szociálpolitika keretein belül a szakszervezeti segélyezés továbbfejlesztése, elsősorban a nagycsaládosok, nyugdíjasok és az átmenetileg nehéz anyagi körülmények közé került tagok körében. A hagyományos üdültetésen túl az üdülési koncepció fejlesztése. A megfelelő érdekképviselet érdekében szakértői érdekegyeztetések, szükség szerinti független szakértő megbízása, véleménycseréken létrejött álláspont kialakítása. A tömegközlekedés különböző területein dolgozók között szolidaritás erősítése. A RAÜSZ vagyoni helyzetének, anyagi eszközeinek védelme, bővítése, a tagdíjbevétellel történő célszerű gazdálkodás. A nyugdíjrendszer elavult elemeinek korszerűsítése. A tagság megfelelő érdekképviselete érdekében korrekt partneri kapcsolat kialakítása gazdasági vezetéssel. ... >>

Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete

(érdekképviselet)

1163 Budapest, Szabad szó utca 47.
képviselő: Mező Árpádné, Peczkay Endre
a XVI. kerületi lakosság érdekképviselete. ... >>

Szilas-menti B-27-es Számú Postagalambsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1164 Budapest, Magtár utca 53.
képviselő: Fehér György
a postagalambsport iránt érdeklődő személyek sporttevékenységének szervezése, képviselete, érdekvédelme; a tevékenység végzéséhez szükséges feltételek megteremtése, illetve annak elősegítése; a versenyek szabályszerűségének biztosítása; a magas színvonalú postagalamb tenyésztői munka elősegítése, támogatása; a postagalambsport népszerűsítése. ... >>

Szövetségen Kívüli Szakszervezetek Országos Koordinációja

(érdekképviselet)

1165 Budapest, Margit u. 114.
képviselő: Streer Ferenc
A volt SZOT tulajdonból jutó vagyon elosztása. ... >>

Vám- és Pénzügyőrség Tettrekész Magyar Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1165 Budapest, Koronafürt utca 46/C. IV//2.
képviselő: Baracskai László Béla
A Szakszervezetet alkotó tagok érdekképviselete és érdekvédelme; a tagok társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális és foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos, valamint az élet- és szolgálati körülményeiket érintő érdekeinek és jogainak egységes, hatékony képviselete, illetőleg védelme. ... >>
1. oldal 2. oldal