Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVI. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 41
1. oldal

AC Milan Szurkolói Egyesület

(kulturális,egyéb)

1164 Budapest, Felsőmalom utca 14.
képviselő: Fekete-Szalóky Zoltán
Magyar-olasz kulturális együttműködés, egymás kultúrájának megismerése, kulturált szurkolói magatartás népszerűsítése, a rasszizmus elutasítása, és az ellene történő hatékony, közös fellépés. ... >>

Amatőr Meteorológusok Első Magyarországi Közhasznú Egyesülete

(egyéb)

1165 Budapest, Hunyadvár utca 7. a. II./9.
képviselő: Sárközi Szilárd
A Magyarországon működő bármely önkéntes és az egyesülethez csatlakozó, hivatásszerűen is dolgozó időjárás-jelentőknek az időjárás megfigyelésével, jelentésével kapcsolatos és előrejelzésére irányuló tevékenységének összefogása, szervezése és/vagy segítése, tevékenységük színvonalának emelése, körük bővítése, valamint ezek nemzetközi kapcsolatainak kialakítása. ... >>

Átló Országos Egyesület

(egyéb)

1164 Budapest, Lapos-köz 8.
képviselő: Móczó Péter
Fórumot teremt az ország működésével és fejlesztésével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek, álláspontoknak; elősegíti a szabad- idő hasznos eltöltését a családban vagy a megfelelő korosztályos csoportokban; közreműködik a magyarországi lakosság társadalmi is- mereteinek fejlesztéséért; támogatja és szervezi a polgárok élet- körülményének és életminőségének javulását célzó együttműködését és közérdekű kezdeményezéseit; véleményt nyilvánít a polgárok széles körét érintő kérdésekben. ... >>

Baráti Kör a Korszerű Konzervativizmusért

(egyéb)

1163 Budapest, Cziráki utca 15. fszt./2.
képviselő: Dr. Snóbli József
Az emberi hangú és emberközpontú politikát képviselő konzervatív politikai pártnak a támogatása. Kapcsolattartás a korszerű konzervatív érdekeket valló párt(ok) vezető szerveivel, személyiségeivel és helyi szervezeteivel. Testületi fellépés a korszerű konzervatív értéteket képviselő párt(ok) érdekében. A párt(ok) érdekében rendezvények, előadások szervezése. Kapcsolattartás a polgárokkal, más civil szervezetekkel, amelyek hajlandók a kiegyensúlyozott, a korszerű konzervativizmust képviselő párt(okat) támogatni. A konzervatív értékeket képviselő párt(ok) parlamentbe kerülésének és parlamenti munkájának szakmai támogatása, elősegítése. Más pártokkal a kölcsönös tisztelet és megbecsülés figyelembevételével történő kapcsolattartás, vita. ... >>

Biztonsági Őrezred Egyesület

(sport,egyéb)

1162 Budapest, Hermina utca 88.
képviselő: Nagy István
Az Egyesület célja, a mentő és a rendvédelmi szerveken történő segítségnyújtás, valamint a vagyonőrök, testőrök, magánnyomozók és a rendvédelmi szervek tagjainak sportolási, tanulási lehetőségeinek segítése, a részükre támogatás, illetve különféle kedvezmények nyújtása ... >>

Blogfüggők Baráti Társasága"

(kulturális,egyéb)

1163 Budapest, Lobbanó utca 1.
képviselő: dr. Sebők László
Baloldali-liberális elvek érvényesítése a köz- és kulturális életben. ... >>

Cinkotai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1164 Budapest, Magtár u. 11.
képviselő: Ozsváth Sándor, Petró József
Polgárőr tevékenység folytatása. ... >>

Competentia Alapítvány

(egyéb)

1162 Budapest, Komáromi 14.
képviselő: Bernáth Attila ... >>

Dóra XVI.Kerületi Polgárörség

(egyéb)

1163 Budapest, Szolnoki út 2. 2./2.
képviselő: Nagy Ákos
A büncselekmények megelőzése, a bűn- és balesemegelőzés, a környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki a társszervekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve. A bűnalkalmak korlátozásával, az ismertté vált bűncselekmények számának fokozása, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Egészséges Életmód, Kulturált Pihenés Barátainak Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1161 Budapest, Csömöri utca 84.
képviselő: Hegyi Gyöngyi, Holpert Ákos, Holpert Lajosné
Ismeretterjesztő, felvilágosító tevékenység folytatása az egészséges életmód érdekében; művészeti és sportprogramok szervezése, egészségmegőrzés; az egészséges életmód kialakítására ösztönzés; támogatja tagjait kedvezményes árú kulturált utazási és pihenési, sportolási lehetőségekkel. ... >>

Együtt a Magyarországi Romákért Párt

(egyéb)

1160 Budapest, Rákóczi utca 164.
képviselő: Almási János
a romák problémáinak megoldásában való részvétel és a távlati programjainak fejlesztése. ... >>

Európa 2004 Számítástechnikai Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1161 Budapest, Vörösmarty u. 20/a.
képviselő: Vasas Csaba
Az alapítvány kiemelt célkitűzése a hazai lakossági számítógépes felhasználás EU átlag körüli szintre fejlesztése. Az alapítvány további célkitűzése, hogy a számítástechnikával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket fejlessze, biztosít- son megfelelő teret a hazai lakosság egyéni számítógépes ismerete- inek emelése, azok gyakorlatban történő alkalmazásának, felhasznál- hatóságának növelése, képzése érdekében oly módon, hogy mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati képzésük és képesség fejlesztésük egyéni, vagy kiscsoportos oktatási keretek között valósuljon meg. ... >>

Europrosperitas 2010 Alapítvány

(egyéb)

1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.
képviselő: dr. Fritz Péter
A határon átnyúló régiók versenyképességének politikai, gazdasági és társadalmi integrációjának növelése, társadalmi partnereinek, polgárainak felzárkóztatása a lisszaboni stratégia mögé. ... >>

Francia Pásztorkutya Klub (FRPK)

(egyéb)

1164 Budapest, Műszerész utca 1. b.
képviselő: Kelemenné Bistyák Klára
az alapszabályban felsorolt francia pásztorkutya fajták hozzáértő gondozása. A tenyésztés tanácsadás jellegű irányítása, a párosítások megbeszélése. A klub célja összefogni a tartókat és tenyésztőket, hogy az állomány minősége továbbra is tartható legyen, fajtamentés, állatvédelem. ... >>

Gyöngyöspatai Vadásztársaság

(egyéb)

1162 Budapest, Csömöri út 362.
képviselő: elnök Tóth Péter
A Gyöngyöspatai Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Határtalanul Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1165 Budapest, Újszász utca 45./ B. I./7.
képviselő: Dr. Oláh András, Dr. Vencser László, Erdélyi László, Hardy F. Gábor, Szászné Varga Gabriella
használt és új könyvek gyűjtése, könyvtáralapítás a Kárpát-medencében, kulturális programok (pl. író-olvasó találkozók, könyvbemutatók és más művészeti programok) szervezése, kultúraápolás, történelmi egyházak kulturális programjában történő együttműködés, természet- és környezetvédelmi ismeretek bővítése. ... >>

Honi Nemzeti Gárda Közhasznú Társadalmi Szervezet

(egyéb)

1163 Budapest, Dohány utca 12. IV.
képviselő: dr. Csereklei László
a közrend és közbiztonság védelmének elősegítése. ... >>

Ikarus Budapesti Gyár Munkástanácsa

(egyéb)

1163 Budapest, Margit 2.
képviselő: Steer Ferenc ... >>

"Jókai lakótelepért" Közérdekű és Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

1163 Budapest, Enikő utca 10. III./8.
képviselő: Szofránné Dobai Juliánna
Egy közösségben élő emberek környezetvédelmi, szociális, kulturális, állampolgári jogainak érvényesítése, és felvilágosítás. ... >>

Keleti Önvédelmi és Harcművészeti Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1161 Budapest, Iharfa u. 15.
képviselő: Piri Sándor
A rendszeres testmozgás, sportolás, szabadidős sport- és kulturá- lis tevékenység népszerűsítése, a versenyzés és általában a test- edzés, felüdülés és kulturális igények biztosítása. Tanfolyamok létrehozásával az ilyen igények iránti érdeklődés felkeltése. - Az egyesület tagjait a család szeretetére, a szülők tiszteletére nevelni a tradicionális elvek felhasználásával. - Erősíteni a nemzeti hovatartozás, a hazafiság és a hazaszeretet érzését az egyesület tagjaiban a harcművészeti tradíciók, a harci művészetek filozófiájának felhasználásával. - Feleleveníteni és gyakorolni a különböző harcművészeti stílusok technikáit, főleg a koreai taekwon-do és kyok-sool stílusokban. Az egyesület nyitott a különböző távol-keleti pusztakezes önvé- delmi formák és technikák alkalmazására, legyenek azok bármely stílusba tartozóak. - A szabadidő kulturált, egészséges eltöltését biztosítani tagjai számára szervezett formában. - Az egészséges életmód, életfelfogás népszerűsítése, terjesztése és gyakorlattá tétele szélesebb társadalmi rétegekben. ... >>

Kertvárosi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

1161 Budapest, Rákosi út 59.
képviselő: Csipán András
Az egyesület célja a bűnmegelőzési tevékenység folytatása elsősorban az egyesület székhelyének vonzáskörében, együttműködve az önkormányzatok, a helyi állami szervekkel és civil rendvédelmi szervezetekkel. Elsődleges segélynyújtás az ár- és belvíz, ipari, tűzkári, természeti katasztrófa sújtotta területen élő embereknek, ezen túlmenően az eltűnt személyek- kiemelten a gyermekek, idős és tartós betegségben szenvedők- keresése. ... >>

Kisszentmihályért Egyesület

(egyéb)

1162 Budapest, Ferenc utca 128.
képviselő: Liktor Lászlóné
Kertváros jellegének megőrzése, környezetének védelme, zöld- és erdőterületeinek védelme, a levegő szennyezésének megakadályozása, közbiztonságának és közlekedés biztonságának javítása, a parlagfű irtása, illegális hulladék lerakásoknak megakadályozása, a lakók közös érdekeinek védelme. ... >>

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1163 Budapest, Gyémánt u. 21.
képviselő: Szabó Virág ( elnök )
Az emberi élet teljességének elősegítés, telti-lélek szellem harmonizálása különféle szellemi meditációs és jogtechnikák, módszerek segítségével. ... >>

Közgazdász Hallgatók Karrieréért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.E.I.30.
képviselő: Dr. Marinovich Endre
A közgazdászhallgatók, különösen a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karának hallgatói és végzett hallgatói részére karrier/elhelyezkedési tanácsadási tevékenység folytatása, illetve a hallgatók elhelyezkedésének elősegítése. ... >>

KritikusTömeg Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1161 Budapest, Pálya utca 32.
képviselő: Köteles Lajosné
a.) Felvilágosító és ismeretterjesztő tevékenység kifejtése az érdekvédelem, magyar kultúra, a környezetvédelem és az egészséges életmód minél szélesebb körben való megismertetése és elterjesztése érdekében, mindezeknek a nagyobb nyilvánosság miatt a sajtóban, kiadványokban és az interneten való megjelenítésének elősegítése és támogatása, a közérdeket szolgálva.

b.) A mikrokörnyezetben és országosan megvalósítható társadalmi összefogás, érdekvédelem és különféle jogvédő és érdekérvényesítő tevékenységek végzése és népszerűsítése.

c.)A lakosság, a vállalkozások, a gazdasági társaságok és más, hozzánk hasonló céllal létrejött szervezetek segítése, érdekvédelme, problémáinak megoldása, valamint eligazítása a napjainkra kialakult bonyolult és szerteágazó szabályokban és rendszerekben, lehetőséget adva ez által bárki számára lakóhelyétől, képzettségétől, hozzáértésétől és társadalmi-gazdasági helyzetétől függetlenül a zavaros és érthetetlen állapotok átlátására, valamint a problémáknak az adott esetben a lehetőségek szerinti megoldására. Segítséget és védelmet nyújtani a hatalmi szféra, és a bürokrácia túlkapásai, illetve jogellenes tevékenységeivel és intézkedéseivel szemben az emberi- és alkotmányos jogok állandó szem előtt tartásával, valamint ezen alapvető jogok érvényesítése mindentől függetlenül.

d.) Bepillantást nyerni a társadalom széles rétegeinek mindennapi gondjaiba, képet kapni az aktuális és a prognosztizálható problémákról, ezáltal előrevetíteni a várható közhangulatot, állapotokat és kilátásokat. Megoldásokat keresni a negatív jelenségekre, és ezeknek a nagyobb nyilvánossággal való megismertetése érdekében a sajtóban, kiadványokban és az interneten történő megjelenítése, ezzel is elősegíteni a hátrányos helyzetű egyének és csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megvalósítását.

e.) Szociológiai és vélemény-feltáró kutatások és felmérések készítése és elemzése meghatározott társadalmi tényezőkről, csoportokról, helyzetük és másságuk megismerésével, majd ezek ismertetése a sajtóban, kiadványokban és az interneten a közérdeket szolgálva, elősegítve ezzel a minél szélesebb körű tisztánlátást.

f.) Segíteni és támogatni az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű egyéneket, csoportokat és a szociálisan rászorulókat, a társadalmi igazságosságért küzdő magánszemélyeket és szervezeteket, valamint fellépni a különféle megkülönböztetések és kirekesztések ellen a minél teljesebb esélyegyenlőség érdekében.

g.) Jogvédő, hagyományőrző, illetve ápoló, kulturális, környezet- és egészségvédő tevékenység végzése, valamint sport és szabadidős programok szervezése, és az egyesület lehetőségei szerint mindezek támogatása.

h.) A magyar ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, környezetvédelem és vállalkozások segítése, védelme, valamint előmozdítása a lakosság érdekének megfelelően, és mindezek gazdasági érdekképviselete. Az önfenntartás megteremtése, mely nemzeti szinten sem lehetetlen, hanem kívánatos és egyben s ... >>

Liga Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1161 Budapest XVI., Rigó utca undefined 38. IV./7.
képviselő: Jáger István ... >>

Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság

(egyéb)

1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/ a.
képviselő: Kovács Tibor
Biodiverzitás Napok rendezvénysorozat szervezése;
- Faunisztikai, florisztikai, mikológiai célú felmérések megszervezése;
- Állathangtár-gyűjtemény kialakítása;
- A biodiverzitás fontosságának népszerűsítése ... >>

Magyar-Japán Diák-Barátság Egyesület

(egyéb)

1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24. (BGF-KKFK)
képviselő: Kovács Anikó
A japánul tanuló diákok közötti együttműködés erősítése, Japánnal kapcsolatos információknak, eseményeknek az érdekeltekhez történő hatékony eljuttatásának elősegítése. ... >>

Magyarországi Balesetkutató és Balesetelemző Egyesület

(egyéb)

1161 Budapest, Érsekújvári u. 10.
képviselő: Dr. Kőfalvi Gyula ... >>

Nemzetközi Bibliakutatók Magyarországi Társasága

(egyéb)

1163 Budapest, Kövirózsa u. 3.
képviselő: Futó Ferenc
bibliai igazságok különböző nyelveken történő előkészítése és terjesztése. ... >>

Nyertesek Klubja Egyesület

(egyéb)

1162 Budapest, Zúgó köz 8.
képviselő: Gábor Péter
Az azonos érdeklődési körű, játékokat kedvelő emberek egy csoportba szervezése, az emberi kapcsolatok ápolása, baráti társaságok szórakozási lehetőségeinek biztosítása, ismeretterjesztés, közösség építési tevékenység. ... >>

Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány

(egyéb)

1163 Budapest, Katóka u. 46.
képviselő: Füredi Zoltán
A vizuális antropológia tudományterületén a közép- és felsőfokú ok- tatás előmozdítása, elméleti- és gyakorlati kutatások végzése és segítése, az eredményeket felhasználó filmalkotások létrehozásának, a hazai kisebbségek és a határokon túli magyarság kultúrája megismertetésének támogatása. A cél elérése érdekében konferenciák, vitaestek, filmbemutatók szervezése, pályázatok kiírása, kapcsolatteremtés hasonló célú hazai és külföldi intézményekkel és közben szolgáltatások nyújtása. ... >>

Pártfüggetlenek Lokálpatrióta Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1161 Budapest, Kossuth Lajos utca 84.
képviselő: Hargitai István
A Budapest, XVI. kerületi aktív lokálpatrióták összefogása a kerület fejlődése, jövőjének alakítása, a kerületi lakosok életminőségének javítása, a tényleges önkormányzatiság erősítése érdekében. ... >>

Rákosszentmihály Polgárőrsége

(közbiztonság,egyéb)

1161 Budapest, Hársfavirág utca 18.
képviselő: Zsótér János
Bűncselekmények megelőzése, vagyonvédelem, ifjúságvédelem. ... >>

Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház,- Telek és Lakástulajdonosok Egyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

1161 Budapest, Hársfavirág utca 18.
képviselő: Pratzner Győző
A Rákosszentmihály - Árpádföldi ház,- telek és lakástulajdonosok érdekeinek összefogása, környezetvédő, sport és kulturális lehetőség felderítése és kihasználása. ... >>

Szent György Nagyvértanú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1161 Budapest, Ságvári u. 21.
képviselő: Belme László
Keresztény szellemiségű oktatási és tehetséggondozó szellemi műhely létrehozása, szociálisan rászorult családok és időskorúak támogatá- sa. ... >>

Szent Mihály Cserkészekért Alapítvány

(egyéb)

1161 Budapest, Batthyány u. 66.
képviselő: Szlavkovszky László
A 929. sz. "Szent Mihály" Cserkészcsapat működése anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

Szilasmenti Kisgazda Polgári Egyesület

(kulturális,egyéb)

1165 Budapest, Veres Péter utca 126. 1./6.
képviselő: Medve Lajos
Az egyesület, mint társadalmi szervezet, nem politikai pártként, a nemzeti és összeurópai kultúra, a keresztény etikai és világnézeti értékrend alapján előmozdítani kívánja egy igazságosabb, az európai értékekre és a magyar hagyományokra egyaránt nyitott társadalom felépítését. Előmozdítani kívánja működési területén a polgárok bevonását a közéletbe. ... >>

Tahmina Oriental Szabadidősport Egyesület

(sport,egyéb)

1163 Budapest, Vámosgyörk utca 61.
képviselő: Bacsa Ildikó, Boa Piroska, Pálinkás Gábor
azonos, vagy hasonló szakmai és privát érdeklődésű egyének és társaságok összekapcsolása, tevékenységük koordinálása, közös programok szervezése. Ennek keretében tájékoztatót, bemutatót, összejövetelt szervez, más szervezetekkel együttműködik, rekreációs és szabadidősport tevékenységet szervez. Népszerűsíti az egészséges életmódot. ... >>

Vasútépítési és Pályafenntartási Technikum Baráti Köre

(egyéb)

1161 Budapest, Árpád u. 13.
képviselő: Földesi Piroska
PFT Technikum szellemiségének megőrzése. ... >>
1. oldal