Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVI. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

A XVI. Kerület Mentődolgozói a Betegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1162 Budapest, Szénás utca 89.
képviselő: Szőke Lajos elnök
Budapest XVI. kerülete és a vonzáskörzetéhez tartozó kerületek és települések magasabb szintű sürgősségi ellátásának az elősegítése, a mentőszolgálat anyagi, személyi és tárgyi feltételeinek a javítása. ... >>

Arany Bagoly Könyvtári Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1163 Budapest, Metró utca 22.
képviselő: Kenese Szilvia
Könyvtári eszközökkel kívánja segíteni a lakosság művelődését, gyógyulását, egészséges életmódjának alakítását. tevékenysége során különös figyelmet kíván fordítani az egészségileg hátrányos helyzetű csoportok ( mozgáskorlátozottak, betegek, ápoltak, gondozottak ) információs esélyegyenlőségének elősegítésére. ... >>

Aranyeső Sport Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1165 Budapest, Veres Péter út 132-134.
képviselő: Büki Istvánné
A társadalom minden rétegében az egészséges testmozgás iránti igény elterjesztése, amellyel csökkenthető a mozgásszegény, ülő életmód okozta civilizációs betegségek kialakulása. A mozgáskultúra fejlesztése, kiváltképpen az iskolai táncoktatás bevezetésével. ... >>

Árpádföldi Polgárőr Segélyezési Alapítvány

(közbiztonság,egészségügyi,szociális)

1162 Budapest, Állás u. 17.
képviselő: Dr.Garzó András, Kiss Ferenc, Szabó Miklós
Szolgálatteljesítés közben, illetve azzal összefüggésben balesetet, sérülést, anyagi, erkölcsi és egészségügyi károsodást szenvedett, illetve elhunyt polgárőrök, illetve hozzátartozóik támogatása. ... >>

Árpádföldi Sport Egyesület

(sport,egészségügyi)

1162 Budapest, Kendermag utca 17/A.
képviselő: Bíró István, dr. Veress Árpád, Ifj. Vájjer József Tamás
elősegítse az egészséges életmódra nevelést, a testmozgás során az általános kondíciójavítást, a családi, az ifjúsági, és a tömegsport fellendítését, a sport utánpótlás támogatását, illetve lehetőséget nyújtson a szabadidő kulturált eltöltésében. Tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít napjaink népbetegségeinek és ennek kiváltó okainak [pl. egészségtelen, mozgásszegény életmód, elhízás, káros szenvedélyek (alkohol, cigaretta, kábítószer, stb.] megelőzésére (prevenciójára), csökkentésére és megszüntetésére azáltal, hogy igyekszik programjával minden társadalmi réteget megszólítani. ... >>

Autóker Humanitás Alapítvány

(egészségügyi)

1162 Budapest, Felcsuti u. 7.
képviselő: Kéri Margit
Az AUTÓKER és az általa létrehozott vagy részvételével működő gazdasági társaságok dolgozói és nyugdíjasai szociális és egészségügyi körülményeinek javítása. ... >>

AVE - REHA Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1165 Budapest, Hunyadvár utca 36.
képviselő: dr. Szakonyiné dr. Fáy Veronika
A rehabilitációs ellátás fejlesztése, a tevékenység színvonalának emelése, oktatása, kutatás és ennek kapcsán a fogyatékosok és akadállyal élők ellátásának javítása, az esélyegyenlőség, társadalmi reintegráció elősegítése, ágazatok közötti együttműködések megteremtése, fejlesztése. ... >>

Az Állatok Védelméért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

1165 Budapest, Farkashalom utca 25.
képviselő: Bognár József
A környezet és természetvédelmi gondok enyhítése, kóbor és kivert állatok befogadása, tartása, egészségügyi ellátása, otthontalan állatok gazdához segítése. ... >>

Blaskovics Örökség Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

1163 Budapest, Veres Péter út 99.
képviselő: dr. Kecskés Gusztáv
A Blaskovics birtokon született Kincsem nevű ló emlékének ápolása. Az ugyanitt található Atilla-domb ezoterikus hatásának kutatása, egészségügyi centrum megteremtése. Atilla, a magyarok első királya emlékének ápolása, akinek székhelyének egyik feltételezett helye Tápiószentmártonban ugyanezen birtok környékén lehetett. Az Atilla Lovagrend létrehozása és fenntartása. Atilla háza, mint egészségház és fogyatékkal élők gondozása. ... >>

Csücske Alapítvány az Egészséges Életért

(egészségügyi,oktatási)

1162 Budapest, Akácfa utca 131.
képviselő: dr. Szűcs Tamás
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szűrővizsgálatok, ismeretterjesztő, szakmai előadások, egészségnapok szervezése. ... >>

Dystoniás Betegek Egyesülete

(egészségügyi)

1161 Budapest, János u. 166.
képviselő: Ratkai Ferenc ... >>

Emberi Zóna Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1163 Budapest, Lőcs utca 15.
képviselő: Bánki Lajos
Társadalmunk hátrányos helyzettel küzdő csoportjainak, - így különösen, de nem kizárólagosan a hátrányos helyzetű vagy ifjúsági problémákkal ill. esélyegyenlőségi hátrányokkal küzdő fiataloknak, a mentálhigiénés problémáktól szenvedőknek, szenvedélybetegeknek, krízishelyzetben lévőknek, prostituáltaknak, hajléktalanoknak, időskorúaknak, szociálisan rászorulóknak - ill. egyéneinek különböző formában életvezetési, munkaerő-piaci és környezetvédelmi oktatást, továbbá lelki, természetbeni illetve anyagi támogatást nyújtson. ... >>

Foltin Márta Jövőjéért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1163 Budapest, Devecseri utca 12.
képviselő: Munkácsi Ágnes Éva
A fogyatékos és beteg gyermekek életkörülményeinek javítása, egészségmegőrzés, betegség megelőzés. Teljeskörű gondoskodás megszervezése, eddigi életkörülményeik változatlanul hagyása mellett a kialakított környezetben. A gondoskodás kimeríti a rászoruló személy gondozását, teljes körű ápolását. ... >>

Homecure Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1164 Budapest, Simongát köz 2/a.
képviselő: Dr. Kovács Csaba
Budapesten, elsősorban az észak-pesti régióban az idős, egyedülálló, rendszeres ápolásra szoruló betegek és a belgyógyászati, sebészeti, traumatológiai osztályokról hazabocsájtott betegek otthoni, szakszerű gondozásának megvalósítása, és a kórházi hátteret nem igénylő időszakos kontroll vizsgálatok otthoni elvégzésének elősegítése. ... >>

Keresztyén Segítség Hídja Alapítvány

(egészségügyi)

1161 Budapest, Mária 31.
képviselő: Ifj.Jancsovics József, Iván Imre, Simonyi Andrea
Magyarország, Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia magyarlakta területein lévő egyházak, önálló gyülekezetek és segítségre szorulók anyagi támogatása, továbbá a Híd Missziós Társaság anyagi ügyeinek intézéséhez segítség nyújtása. ... >>

Kertvárosi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

1161 Budapest, Rákosi út 59.
képviselő: Csipán András
Az egyesület célja a bűnmegelőzési tevékenység folytatása elsősorban az egyesület székhelyének vonzáskörében, együttműködve az önkormányzatok, a helyi állami szervekkel és civil rendvédelmi szervezetekkel. Elsődleges segélynyújtás az ár- és belvíz, ipari, tűzkári, természeti katasztrófa sújtotta területen élő embereknek, ezen túlmenően az eltűnt személyek- kiemelten a gyermekek, idős és tartós betegségben szenvedők- keresése. ... >>

Kézbesítők Szakszervezete

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

1162 Budapest, Anna utca 8. A.
képviselő: Tusz Ferenc
A tagság tájékoztatása az anyagi, szociális és kulturális, valamint az élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről. A tagság fentiekben körülírt jogainak és az azokhoz fűződő érdekeinek védelme. A tagok munkakörülményei, gazdasági, egészségügyi és szociális helyzete alakulásának figyelemmel kísérése. A munka- és életkörülmények javításának elősegítése. A munkaügyi kapcsolatokban és a munkaviszonyt érintő kérdésekben a tagok képviselete a munkáltatóval szemben és az állami szervek előtt. Az élet- és munkakörülményeket érintő kérdésekben ? meghatalmazás alapján ? a tagok képviselete bíróságok, más hatóságok, illetve egyéb szervek előtt. A munkavállalók, nyugdíjasok és a munkanélküliek érdekvédelmi egységének biztosítása. Együttműködés és szolidaritás vállalása a hasonló célkitűzésű társadalmi szervezetekkel. A rászoruló tagok megsegítése és anyagi támogatása. A hivatás becsületének védelme és társadalmi elismertségének előmozdítása. ... >>

KŐR Kőbányai Rákellenes Alapítvány

(egészségügyi)

1164 Budapest, Lápos köz 11.
képviselő: Varnusz Xavér ... >>

Különlegesek-ért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1163 Budapest, Szabadszó utca 29.
képviselő: Sütő Csaba
Az alapítvány célja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( a továbbiakban: oktatási Törvény) által sajátos nevelési igényű, illetve a sajátos nevelési igény következtében jelentkező szociális problémák miatt hátrányos helyzetűnek tekinthető gyermekekhez kapcsolódó, az Oktatási Törvényben meghatározott feladatok ellátása, és a jogok biztosítása. A sajátos nevelési igényű gyerekeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát ,megállapították. Az alapítvány célja érdekében egy, az alapítvány által létrehozott, és önállóan fenntartott oktatási, nevelő és fejlesztő központ, tanoda létrehozása. ( hosszú távú célként beleértve egy, a Központnak helyet adó saját ingatlan vásárlását is). Az alapítvány célja továbbá a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi törvény 4. § a.) pontjának meghatározott fogyatékos személyekkel való foglalkozás és képzés az állapotuk és helyzetük javítása érdekében. ... >>

MOBILITAS Alapítvány a sérültek és a mozgássérültek korszerűbb ellátásért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1162 Budapest, Csömöri u. 336.
képviselő: Dr. Kárpáti Zoltán
Az Uzsoki utcai Kórház Ortopéd Traumatológiai Osztályon kezelt betegek korszerű ellátásban részesüljenek, valamint az osztály dol- gozói szakmai ismereteiket tovább bővíthessék a jobb betegellátás érdekében mind tárgyi, mind szellemi feltételeinek további korsze- rűsítését. Elő kívánja segíteni korszerű műszerek, berendezések be- szerzését, és az oktatási ill. tudományos munka feltételeinek meg- teremtését. A cél megvalósulása során lehetőséget kell nyújtani arra, hogy a kórház Ortopéd Traumatológiai osztályán kezelt betegek számára a lehető legkorszerűbb technikai és egyéb szociális felté- teleket biztosítson, a biztonságos és hatékony gyógyító munka ér- dekében. Elősegíti az osztály orvosai részére a szakmai konferen- ciákon történő részvételt, a részvétel során a felmerülő költségek biztosítását, a tudományos munkához szükséges eszközök beszerzését. Segítse az osztály munkatársainak szakmai továbbképzését, ehhez a- nyagi támogatást, ill. a tudományos munkához anyagi ösztönzést nyújtson. ... >>

Művészek a Családokért Egyesület

(egészségügyi,kulturális,szociális)

1165 Budapest, Budapesti út 119/E
képviselő: Takács Róbert
Az Egyesület célja egy segítő pénzalap létrehozása. Az Egyesület a pénzből elsősorban gyermekeknek/családoknak kíván segíteni. Sok esetben előfordul, hogy azonnali segítségnyújtásra van szükség. Balesetből, betegségből származó baj esetén életmentő műtétet, drága, esetenként külföldi orvosi kezelést kíván az Egyesület rövid időn belül finanszírozni. ... >>

Orvosklub Budapesti XVI. Kerületi Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi)

1165 Budapest, Veres Péter út 127.
képviselő: dr. Varga János
Célként tűzi ki az Egyesület a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, melynek keretében képesség-felmérési és érdek-képviseleti feladatokat lát el. A munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében folytatott sporttevékenységen kívül sportrendezvényeket szervez és támogat. ... >>

Parkinson 2010 Alapítvány

(egészségügyi)

1163 Budapest, Karát utca 31.
képviselő: Pintér András István
A Parkinson kórban szenvedő betegek és őket kezelőorvosok támogatása. ... >>

PRO VISUS Alapítvány

(egészségügyi)

1165 Budapest, Veres Péter u.127.
képviselő: Gonda Gyula Dr.
A szembetegségek megelőzésének korszerű diagnosztizálása és gyógyításának támogatása. ... >>

Rászorultjaink Szakképzéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1161 Budapest, Állomás u. 10.
képviselő: Ullrich Rudolf
Európai szintű egészségügyi képzés alapjainak megteremtése, a középiskolába felvételt nem gyerekek szakképzése, a szakképesítés nélkül 16-35 éves, fiatalkorúak felkarolása. ... >>

SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR - Hasonlókat a Hasonlókkal Gyógyítják Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1165 Budapest, Összefogás sétány 1. fszt. 3.
képviselő: Kurocsics Károly
Betegség, baleset, vagy más emberi tragédia következtében fizikailag, sérült, mozgásban korlátozott emberek segítésének megszervezése, és gazadágilag megalapozottabbá való tétele. ... >>

Szent Margit Kórház Pathológiai Osztályának Mikroszkóp Mikrovilág Alapítványa

(intézményi,egészségügyi)

1163 Budapest, Lándzsa u. 28/b.II/6.
képviselő: Dr.Kaszás Ilona
A szövettani és cytologiai diagnosztika körülményeinek magas szintű megteremtése új kutatási és tudományos eredmények gyakorlati alkalmazására, ilyen célú kutatások és fejlesztések támogatása, elősegítése. ... >>

Szív- és Érbetegekért Társadalmi Alapítvány

(egészségügyi)

1165 Budapest, Futórózsa u. 76-78.
képviselő: Bencze Lajosné, Dr.Baranyai Árpád
A lakosság körében végzett szervező, propagáló, koordináló munkával elősegíteni a hazai szív- és érbetegségek megelőzését. ... >>

Szívvel az Érbetegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1165 Budapest, Veres Péter u.127.
képviselő: Pécsvárady Zsolt Dr.
A szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének, korszerű diagnosztizálásának, kezelésének, gondozásának elősegítése az adott legkorszerűbb módszerekkel. ... >>
1. oldal