Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XV. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

AGÁRD Hosszúrét Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

1154 Budapest, Bezerédi Pál utca 82-84.
képviselő: Kovács Zoltán
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ? különösen az erdő- és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tényszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési, gazdasági formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

"ÁLLAT ÉS EMBER" Állat- és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1151 Budapest, Pisztráng utca 3.
képviselő: Takács Katalin
Az állatvédelem és természetvédelem területén felvilágosító, oktató tevékenység végzése; környezetvédelem; az ifjúság környezettudatos magatartásra nevelése. ... >>

Atlant-Hungary Camping Club

(sport,természetvédelem)

1151 Budapest, Énekes utca 20.
képviselő: Batisz Levente
Turistáknak, természetbarátoknak, üdülőknek sátorban, lakókocsiban, lakóautókban, vizijárművön vagy más módon való táboroztatásának elősegítése, kempingező közösségek alakítása, a kempingmozgalom - európai uniós elvárásoknak megfelelő - megújítása, érdekképviselete belföldön és külföldön. ... >>

Budapest XV.kerületi Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1157 Budapest, Kőrakás park 5. IV.em.38.
képviselő: Matyasovszky Antal ... >>

Első Magyar Preparátor Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1152 Budapest, Vécsey utca 51.
képviselő: Rytkó Roland
Olyan szakmai közösség kialakítása, amely a preparátori tevékenység hagyományait, szakmai múltját, és jelenét ápolja, ezen tevékenységet végzők érdekeit védi és támogatja. Az egyesület célja továbbá a természet, és környezet védelme, az ezzel kapcsolatos kezdeményezések támogatása. ... >>

Érző Lélek Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1157 Budapest, Páskom park 34. 4./19.
képviselő: Király Ágnes
az országos hatáskörű onkológiai központok műszerparkjának és fejlesztésének támogatása,
Az életmentéshez elengedhetetlen életmentő műszerek vásárlása nehéz helyzetben lévő kórházak, azon belül az intenzív osztályok támogatása annak érdekében, hogy a gyógyításhoz szükséges feltételek és eszközök minél szélesebb körben rendelkezésre álljanak,
Sürgősségi betegellátás támogatása,
Gyermek intenzív osztályok támogatása anyagi és tárgyi eszközökkel,
A magyarországi rákkutatás fejlesztésének támogatása,
Időszaki kiadványok megjelentetése figyelemfelhívás, illetve tájékoztatás céljából,
Magyarországi rehabilitációs központok támogatása,
Család nélkül intézetben élő, illetve hátrányos szociális helyzetű gyermekek támogatása,
Beteg kisgyermekeket nevelő családok támogatása, otthoni gondozásukhoz szükséges eszközök biztosítása,
Beteg gyermekek hazai, illetve külföldi gyógykezelésének támogatása,
Belföldön, illetve külföldön történt természeti katasztrófa sújtotta területeken élő gyermekek és családok támogatása. ... >>

Északi Fény Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

1158 Budapest, Árvavár u. 3.
képviselő: Reményi Pál
Az egyesület tagjai részére túraprogramok szervezése minél szélesebb körben és a turizmus minden szakágában. ... >>

Jó Reménység Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1158 Budapest, Molnár Viktor utca 19.
képviselő: Simonyi Zoltán
A magyarországi elmaradott térségek fejlesztésének elősegítése. A természeti katasztrófák károsultjainak segítése Magyarországon és a szomszédos országokban. A magyarországi és a szomszéd országok elmaradott térségeiben élők számára kulturális, oktatási és sport programok szervezése, lenbonyolítása. ... >>

Károly Róbert Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1151 Budapest, Sződliget utak 24-30.
képviselő: Hoffmanné Bozsik Éva
Segítségnyújtás a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda (székhelye: 1131 Budapest, Sződliget u. 24-30.) oktatói feltételrendszerének fejlesztéséhez, korszerű oktatási technológiával, valamint technikai eszközökkel való ellátásához. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés támogatása, szenvedélybetegségek (drog, alkohol, dohányzás stb.) kialakulását megakadályozó prevenciós programokban való részvétel, továbbképzések támogatása. Iskolai rendezvények szervezése az egészségmegőrző környezet biztosításáról. Jegyzetek és egyéb írásos oktatási segédeszközök (pl. feladatgyűjtemények készíttetése, szakmai anyagok fordíttatása, részvétel az iskolában folytatott pedagógiai kísérletekben, nevelésben, képességfejlesztésben, ismeretterjesztésben, mindezek támogatása, elősegítése. Ösztöndíj támogatás nyújtása a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda arra érdemes tanulóinak, illetve pedagógusainak és egyéb munkatársainak, az iskola oktató-nevelő munka színvonalát növelő, magasabb kvalifikáció megszerzése, segítése érdekében bel- és külföldön egyaránt. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók, illetve pedagógusok és egyéb munkatársak jutalmazása. A Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda szakmai fejlődése szempontjából fontos bel- és külföldi partnerek fogadásához támogatás nyújtása, az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. A Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda más iskolákkal fennálló, illetve létesítendő kapcsolatok építése és ezek segítése. A hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok támogatása. A hátrányos helyzetű (pl. nemzeti, etnikai, vallási stb. kisebbséget képező vagy sérül) diákok, diáksportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, beilleszkedésük segítése. A magyar nyelvet és kultúrát elsajátítani szándékozó, nem magyar állampolgárságú diákok ösztöndíj támogatása. Az iskolai sporttevékenység és környezetvédelem elősegítése, szervezése és támogatása. A környezet megóvására és az egészséges életmódra való nevelés. Iskolai sportversenyeken való eredményes részvétel támogatása, díjak, tárgyjutalmak felajánlása, utazási költségekhez történő hozzájárulás, a sportolás tárgyi feltételeinek javítása. Kulturális programok, vetélkedők rendezése, színház-, múzeum-, hangversenylátogatások szervezése, színjátszó kör működtetése. Filmklub, táncház, énekkar, irodalmi színpad, színházbarátok köre, iskolai rendezvények, ünnepélyek, művészeti napok, diáknap támogatása. Vers- és prózamondó versenyeken való részvétel támogatása. Diákújság iskolarádió működtetésének támogatása. Károly Róbert napok támogatása. Író-olvasó találkozók szervezése, diákköltők és -írók bemutatkozásának támogatása. A Budapest XV. kerületének kulturális örökségének megóvása, a kerület híres embereinek, emlékhelyeinek felkutatása, hagyományőrző programok szervezése. A helyi (Budapest XV. kerületének) műemlékvédelmi értékek felkutatása, megóvása. A környezetvédelem, a természetvédelem ügyének felvállalása, ezzel kapcsolatos szakkörök működtetése, az állatvédelemmel kapcsolatosan ismeretterjesztő előadások szervezése, pl. a lakásban történő állattartás írott és íratlan szabályairól szólóan. Az emberi és állampolgári jogokról való ismeretterjesztés, felvilágosítás. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekképviseletének támogatása, szervezetikkel való együttműködés. A gyermek- és ifjúságvédelem ügyének támogatása, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a családban való nevelés elősegítése. Diákjogi előadások tartásának támogatása. ... >>

Kárpátok Ifjúsági Szövetség

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1154 Budapest, Szerencs u. 110.
képviselő: Goró Oszkár elnök, Molnár Kristóf, Péteri Attila
A Kárpátok és az Eurorégióban élő magyar és nem magyar fiatalok közötti kulturális és egyéb kapcsolatok fejlesztése. Határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel való együttműködés; nyilvánosság biztosítása a környezet- és természetvédelemnek. ... >>

Kincs Családvédelmi, Kulturális, Oktatási Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

1155 Budapest, Körvasút sor 9.
képviselő: Filippovits Ottóné
Az egészséges családmodell és a családi értékek propagálása, természetvédelmi tevékenységek támogatása, szociálisan rászorulók segítése. ... >>

Kultúrműhely Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1156 Budapest, Páskomliget utca 47. 8./31.
képviselő: Tóth József
Tudományos kutatások, oktatás és szakképzés, kulturális, természeti és környezetvédelmi értékek támogatásával a civil szféra támogatása a határon túli magyar, illetve a környező országok fiataljaival való kapcsolatok ápolásával. ... >>

LARGO Fiatal Művészekért Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1153 Budapest, Eötvös u. 92.
képviselő: Monoki Miklós elnök
a kultúra, zene, színház és képzőművészet területén a természetes és jogi személyek közösségbe való tömörítése, a zenészek, művészek segítése, bemutatkozási és fellépési lehetőség biztosítása, koncertek, előadói estek, kiállítások, fesztiválok szervezése, a művészeti egyetemek hallgatói közösségi életének fellendítése, összekapcsolása a kultúra, oktatás, szabadidő és sport területén. ... >>

Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1152 Budapest, Rákosmező utca 6.
képviselő: Kerese István
A geocaching - mint a legfejlettebb műszaki technológia és a természetjárás ötvözésével létrejött játék, szabadidős tevékenység - magyarországi elterjedésének elősegítése, színvonalának emelése. ... >>

Magyarországért Párt

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1151 Budapest, Fő u. 36.
képviselő: Takács András
A természetjoggal összhangban álló társadalom kialakítása, gazdasági alternatívák keresése, előmozdítása. Az oktatásban ilyan jellegű gazdaságtani ismereteket bevezetni, kedvező szemlélet a társadalom és a természet közötti harmónia kialakítása, s ezen célok társadalmi és politikai képviselete. Kapcsolat teremtése a társadalmi szervezetek szelleméhez közelálló hazai és nemzetközi szervezetekkel. ... >>

Micimackó és a Természet Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1156 Budapest, Kontyfa u. 1.
képviselő: Baracskay Éva
A XV. kerület Kontyfa u.1.sz. alatti Óvoda természeti nevelési programjának megvalósításához szükséges eszközök beszerzése, rendezvények szervezése. ... >>

Nagyot Ugró Tinik, Rohanó Ifjú Fiúk Edző Raja - HARTYÁN Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

1152 Budapest, Aporháza u. 45.
képviselő: Kohári Zoltán
Az egyesület működésének célja, hogy az egyesületekre, a sportra a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásával, verseny, diáksport és természetjárás érdekeivel összhangban, az alapítók, a később csatlakozók, a sportot, természetet szeretők számára sportolási lehetőségek, versenyek, szabadidős rendezvények, túrák szervezésével támogassa a verseny és diáksportot. ... >>

NAPSZEKÉR Alapítvány

(intézményi,természetvédelem)

1155 Budapest, Perczel Mór u. 22.
képviselő: Ábrahám Linda Éva, Gábor Andrea, Szurgyi Margit
A magyar és más népek meséin alapuló játszóházak szervezése gyermekek részére, hogy a kézműves mesterségek bemutatásán, elsajátításán kívül megismerkedhessenek a mesék és mondák világával, a régi magyar kultúrával is. Az alapítvány fontosnak tartja, hogy a gyermekek betekintést nyerjenek a magyar népszokásokba és hiedelemvilágba is. A régi korok emberei együtt éltek a természettel. Manapság a városokban élő gyermekek ritkán találkozhatnak a tárgyak természetes alapanyagaival, ezért szeretnénk őket kivinni a természetbe és ott együtt fedezni fel, hogy miből készül a nádsíp, a fonott kosár, a csuhébáb, hol "terem" a gyapjú stb. Az anyagi feltételek megteremtésével az alapítvány olyan nyitott műhelyt alakít ki, amely szabadon látogatható. Az ott dolgozó kézművesek eszközeit, a munka folyamatát is figyelemmel kísérhetik az érdeklődők. Emellett az ősi korok emberének mindennapi életébe is szeretnénk betekintést engedni különböző rendezvények formájában. Képzett kézművesek által készített tárgyakat az alapítvány kiállítja és értékesíti különböző helyszíneken. Igény esetén utcaszínházi rendezvényeket, vagy vásári komédiát szervez az alapítvány. ... >>

SZERTELEN - KÉK Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

1152 Budapest, Zrínyi utca 35.
képviselő: Illés István, Janicsák István, Király Péter
A humor preventív erejére alapozva kapcsolódni a rendőrség 1992.-ben elindított ?DADA? (Dohányzás, Alkohol, Drog és Aids) programjához. Elkészíteni és folyamatosan frissíteni egy-egy ?Kabaré? műsort, amely növeli a DADA program hatékonyságát. A ?Kabaré? műsort hanghordozón megjelentetni és terjeszteni. Élő előadásokat összeállítani, iskolai rendezvényeken, táborokban bemutatni. A DADA-val kapcsolatos helyi és országos jellegű vetélkedőket szervezni, ezzel kapcsolatos pályázatokat kiírni, értékelni és díjazni. Rendvédelmi pályára irányító táborok programjainak szervezését segíteni, népszerűsíteni. Egészségmegőrző programok, természetjáró túrák, egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvények programjainak szervezését segíteni. Kapcsolódni más alapítványok hasonló célkitűzésű programjaihoz. ... >>

Tündérképző Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1157 Budapest, Kőrakás park 62. fszt./1.
képviselő: Szakálos Éva Ilona
A Tündérképző Egyesület fő törekvése a kulturális hagyományok,az archaikus és a népi identitást meghatározó életformák, szokások és ünnepek felelevenítése, ápolás és gyakorlása, a mindennapokban történő újraélesztése, feltámasztása és népszerűsítése. Továbbá a természetes életmód, a hagyományos táplálkozási és közösségformáló szokások, a betegség elkerülésére, megelőzésre törekedő gyógyító, egészségmegőrző módszerek, valamint a természetes, hagyományos tárgyi kultúra ápolása és felélesztése. A Tündérképző Egyesület feladatának tekinti továbbá a kulturális és hagyományőrző, valamint a természet- és környezetvédő szervezetek tevékenységének a közelítését és összehangolását. A Tündérképző Egyesület tagjai számára nincs nemi, faji, életkori, vallási megkülönböztetés. Nem létezik számukra semmiféle dogma. Elválaszthatatlanul szoros kapcsolatban állnak a természettel, saját önvalójukkal. Céljuk a harmónia újrateremtése az egyes emberben, a környezetben Föd anya testében és az egész Univerzumban. ... >>

Tűtornyos Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1152 Budapest, Kossuth u. 1.
képviselő: Simonfi Sándor
A Rákospalot-Óvárosi Református Egyházközösség egykori lelkipásztora Benkő István emlékének ápolása, munkásságának, tevékenységének, az általa képviselt szellemiség megismertetése az utókorral, az egyházközösség hitéleti tevékenységének támogatása. Az Egyházközösség fiataljainak Benkő István szellemiségének megfelelő erkölcsi és hitéleti nevelése, oktatása, közművelődési, kulturális programok szervezése, anyagi és erkölcsi támogatás nyújtása az Egyházközség rászoruló tagjai részére, így az öregek, munkanélküliek, fogyatékosok és más önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került emberek segítése, az Egyházközösség tulajdonában, illetve használatában álló épületek fenntartásának, karbantartásának, elsősorban az épített természet emlékeinek ( városképi jelentőségű épületek) megőrzésének támogatása. ... >>

ZÖLD IFJAK Környezet- és természetvédő Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1158 Budapest, Pestúhelyi út 9. fszt./3.
képviselő: Hegedűs Zoltán
Természetvédelem állatvédelem, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. ... >>
1. oldal