Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XV. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 106
1. oldal

A Belváros Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,oktatási)

1153 Budapest, Beller Imre utak 34.
képviselő: Bolla Zsolt
A fővárosi V-VI-VII. kerület tűzmegelőzési, tűzoltási feladatainak hatékonyabb ellátását elősegíteni, a tűzoltók szociális, oktatási ellátását támogatni. ... >>

A Holnap Egészséges Gyerekekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1152 Budapest, Rákosmező u. 51.
képviselő: Istovics Jánosné együtt, Tóth Gabriella együtt
A Budapest XV. kerület Nádastó park 2. szám alatti óvoda gyermekeinek egészséges fejlődését, mozgáskultúrájuk bővítését elősegítő eszközök, játékok beszerzése. ... >>

ábécé Egyesület a Gyermekekért

(oktatási)

1154 Budapest, Gazdálkodó utca 3.
képviselő: Jenei Ferencné
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kutatás, a dyslexiában szenvedők egészségi állapotának javítása, személyiségük kibontakoztatása, a társadalomba való beilleszkedés előmozdítása érdekében.
... >>

Alapítvány a Budapest XV. Molnár Viktor u.94-96 Alatti Óvoda Támogatására

(intézményi,oktatási)

1158 Budapest, Molnár Viktor 94-96.
képviselő: Hajas Lászlóné
A Bp. XV. Molnár Viktor u. 94-96.sz. Óvoda anyagi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Holnapért

(oktatási)

1153 Budapest, Eötvös 8.
képviselő: Gyurcsánszky János
Az ifjú és gyermekkorosztály képzésének támogatása, társadalmi helyzetének, életmódjának javítása. ... >>

Alapítvány a Mackóház Magánóvodáért

(intézményi,oktatási)

1152 Budapest, Szőcs Áron u. 12-16- II. 206.
képviselő: Bárdi Sándor
A gyermekek óvodai oktatása, nevelése, felügyelete, az óvodai oktatás - nevelés színvonalának emelése. Az eltérő fejlődésű, beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő gyermekek integrált nevelés. A szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok foglalkoztatásának elősegítése. a "Mackóház Magánóvoda" működtetése. ... >>

Alapítvány a Madárka Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

1151 Budapest, Platán u. 4.
képviselő: Aptermanné Polczer Éva
A Madárka Óvodában folyó nevelési tevékenység támogatása. Az óvodai nevelést végző közoktatási intézmény, különösen a Madárka Óvoda fenntartási feladatainak az ellátása. ... >>

Alapítvány az Ifjúság Tánc- és Zeneművészeti Neveléséért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1157 Budapest, Hartyán köz 3.
képviselő: Homor Istvánné
Támogatni a zeneiskolai oktatást, a zeneiskolai növendékek zene- és tánctanítását. ... >>

Alapítvány az Iskoláért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1156 Budapest, Kontyfa 5.
képviselő: Sári Lajos
bejegyző végzés: A Kontyfa utcai Általános Iskola nevelési programját szolgáló új eljárások kidolgozása és gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. + 5.sz. kiegészítő végzés: A tanulók egészségügyi ellátása feltételeinek folyamata nyomonkövetése, az orvosi ellátás -az alapítvány adta lehetőségekkel való- támogatása. ... >>

Antal Imre Színművészeti Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1152 Budapest, Mátyás utca 44.
képviselő: Temleitner László
Az óvoda alapfunkciójának megfelelően - az óvodás gyermekek felkészítése az iskolára; a magasan képzett, szakirányú oktatók segítségével a gyermekek beszédkészségének, mozgáskoordinációjának fejlesztése; tehetségkutatás, színművészeti és népi tánc oktatás; angol nyelvi oktatás. ... >>

ÁSZ Autó-Motorsport Egyesület

(sport,oktatási)

1154 Budapest, Wesselényi u. 9/b.
képviselő: Rása István
Elsősorban az autó-motorsportban, ezen belül is a rally sportágban szeretné versenyzőit sikeresen szerepeltetni, nemzeti és esetleg nemzetközi eredményeket elérni, induláskor a magyar II. osztályban, majd az eredmények függvényében az I. osztályú bajnokságban is eredményesen szerepelni. Ugyancsak célkitűzés az utánpótlás nevelése, a versenyszellem, a sport etika megismertetése, a sportszerűségre nevelés, önfegyelemre szoktatás ebben a különösen veszélyes sportágban. ... >>

Az Egészségesebb, Esztétikusabb Környezetért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1152 Budapest, Régifóti u. 14.
képviselő: Kozák Zoltánné
A Budapest 1152 Régifóti u. 14. szám alatt lévő óvodában folyó óvodai feladatok támogatása. ... >>

Bajcsy Rádiós Sportegyesület

(sport,oktatási)

1158 Budapest, Őrjárat utca 30.
képviselő: Kardos István, Tóth Miklós
A rádióamatőr sporttal kapcsolatos tevékenység népszerűsítése, oktatása, szervezése. ... >>

Balázs Mester Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1158 Budapest, Drégelyvár u. 31.III/11.
képviselő: Erdődyné Csorba Csilla
"Balázs Mester" azaz dr. Draveczky Balázs szellemi örökségének ébrentartása, ápolása, a magyar kereskedelem és vendéglátás hagyományainak megőrzése. A hagyományos magyar gasztronómia, népi ételek receptjeinek fennmaradását elősegítő kutatómunka. A hagyományőrző magyar étel- és italreceptek, a népi ételek itthon és külföldön való bemutatása és népszerűsítése. A különböző magyar napokon, heteken, rendezvényeken történő részvétel. A "Balázs Mester" publikációnak, televíziós, rádiós és videó felvételeinek összegyűjtése. A "Balázs Mester" kulturális hagyatékának propagálása, iskolák, egyesületek, különböző oktatási programok részére történő kiajánlása és kikölcsönzése. "Balázs Mester" írásainak, könyveinek itthon és külföldön történő publikálása és népszerűsítése. Az Alapítvány céljainak megvalósításában közreműködők tevékenységének elismerése a "Balázs Mester" díj átadásával. ... >>

"BIZTONSÁGOT AZ INGATLANPIACON!" Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

1157 Budapest, Zsókavár utca 60. 5./21.
képviselő: Simon Gábor
Ismeretterjesztő tevékenység. ... >>

Budagyöngye Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási)

1155 Budapest, Széchenyi u. 20. mgfszt.3.
képviselő: Marcsa Barbara
A fitness, mint mozgáskultúra elterjesztése és népszerűsítése minden korosztály, de elsősorban a fiatalok részére. Ezen cél érdekében szervezett, rendszeres egyéni és csoportos foglalkozásokat, edzéseket tart. A fitness megismertetéséért kiadványokat jelentet meg, terjeszt, előadásokat, bemutatókat, képzéseket szervez. A célja érdekében részt vesz a sportágban szervezett versenyeken, illetve ilyeneket szervez. ... >>

Célra tarts! Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1151 Budapest, Szlacsányi Ferenc u. 104.
képviselő: Erdős Györgyné ketten együtt, Győrik Attila ketten együtt, Illésné Plichta György ketten egy., Kéri Attila elnök önállóan, Marton Éva ketten együtt, Nagyváradi Istvánné ketten együtt
Támogatja a Csanádi Árpád Központi Sportiskola Sportlövő szakosztályának utánpótlást nevelő műhelymunkáját, a sportágon belül eredményes működését, valamint a hazai sportlövészet népszerűsítését és magas szintű művelését. Az alapítvány segítséget nyújt a tehetséges fiatalok versenyeken, hazai és nemzetközi edzőtáborokon történő részvételéhez, a fejlődésükhöz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához. Támogatja olyan események megszervezését (téli, nyári napközis és egyéb táborok), amely elősegítit a fiatalok egészséges életmódra nevelését, kulturális fejlődését és védelmüket a társadalom negatív hatásaitól (pl. drog). ... >>

ChinaCham Hungary Magyar-Kínai Gazdasági Kamara

(oktatási,érdekképviselet)

1152 Budapest, Szentmihályi út 171.
képviselő: Pető Ernő
Érdekvédelmi, érdekképviseleti, érdekegyeztetési és gazdasági feladatok ellátása magyar-kínai nemzetközi gazdasági kapcsolatok terén. A gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesítése (érdekképvislet). (BAZ Megyei Agrárkamara alapító Alapszabálya III. fejezet 1.a. pont) Közreműködés területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásában és végrehajtásában. (BAZ Megyei Agrárkamara alapító Alapszabálya III. fejezet 1.a. pont) Megszervezei az (agrár)vállalkozók képzését, továbbképzését. (BAZ Megyei Agrárkamara alapító Alapszabálya III. fejezet 1.g. pont) Részt vesz a külföldi irányultságú gazdasági tájékoztató munkában, tagjai tevékenységéhez kapcsolódó vásárokat, kiállításokat, konferenciákat és más rendezvényeket szervez. (BAZ Megyei Agrákamara alapító Alapszabálya III. fejezet 1.i. és 1.j. pont) Tájékoztatást ad tagjainak a gazdasággal összefüggő magyar és külföldi jogszabályokról, gazdaságpolitikai döntésekről, előmozdítja a gazdasági együttműködés fejlődését. (BAZ Megyei Agrárkamara alapító Alapszabálya III. fejezet 1.k. pont) Tagjai üzleti döntéseinek megalapozásához pénzügyi, marketing, jogi és egyéb piaci információt nyújt, aktuális híreket és információs anyagokat tartalmazó kamarai kiadványt jelentet meg. (BAZ Megyei Agrárkamara alapító Alapszabálya III. fejezet 1.l. és 1.o. pont) ... >>

"Clarinetissimo" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1154 Budapest, Pöltemberg u. 91.
képviselő: Kovács Béla
Az ország különböző zenei intézményeiben tanuló klarinétos növendékek, valamint az arra igényt tartó hivatásos klarinétművészek és tanárok sokoldalú szakmai továbbképzése és segítése ... >>

Csutkababa Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1154 Budapest, Klapka Gy. u. 27.
képviselő: Révészné Poszlovszky Mónika
A Klapka Gy. utcai óvodába járó gyermekek sokoldalú fejlődésének elősegítése, érzelmi biztonság, barátságos légkör megteremtése. Közös élmények, kirándulások szervezése. Az óvoda sajátos arculatának kialakítása, a tárgyi feltételek javítása, a gyermekek segélyezése és ingyenes étkezésének támogatása. ... >>

Czabán Samu téri Iskola DSE.

(intézményi,sport,oktatási)

1150 Budapest, Czabán Samu tér 13.
képviselő: Varga László ... >>

Edőcs István Ökölvívó Sportegyesület

(sport,oktatási)

1151 Budapest, Kert köz 1.
képviselő: Buga Kálmán
alaptevékenységként sporttevékenységet szervez , valamint közreműködik a szabadidősport , a versenysport feltételeinek megteremtésében , a tehetséggondozásban és az utánpótlás-nevelésben ... >>

Együtt a Gyermekekért, az Egészségért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1152 Budapest, Kossuth 53.
képviselő: Kósáné Németh Annamária
Iskoláskorú gyermekek egyéni és közösségi aktivisták támogatása, szociális beilleszkedésük segítése a közösségbe. ... >>

Ép Lélek Egészséges Test Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1157 Budapest, Hartyán köz 3.
képviselő: Kucera Szilvia
A Budapest XV. Hartyán köz 3 szám alatti napköziothonos óvoda oktató, nevelő munkájának szinvonalasabbá tétele, az ehez szükséges anyagi eszközök biztosítása. ... >>

Ezüst Sárkány Időseket és Fiatalokat Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1154 Budapest, Nyári Pál utca 1. b. fszt./1.
képviselő: Berentz Annamária
Az ifjúság és az idősek megsegítése, számukra lehetőségek teremtése a megélhetés, az egészségvédelem, a továbbtanulás, valamint az élet egyéb területein. Az alapítvány elő kívánja segíteni továbbá a fiatalok lakhatásának és iskoláztatásának támogatását, az időskorúak szociális ellátását, ápolását, valamint mindkét korosztály művelődését. ... >>

Fekete Sereg Baráti Kör Egyesület

(oktatási,egyéb)

1157 Budapest, Drégelyvár utca 45. I/7.
képviselő: Gyönki Viktória
Felvilágosító és ismeretterjesztő tevékenység kifejtése a magyar kultúra, a környezetvédelem területén. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

FF Karate-Eskrima Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális)

1157 Budapest, Nyírpalota utca 109. II//8.
képviselő: Sánta Tibor
A tradicionális shotokan karate illetőleg az eskrima gyakorlása, oktatása, szellemiségének ápolása, sportként történő szervezése. Kapcsolattartás a hasonló hazai és nemzetközi sportegyesületekkel. A drogprevenció támogatása. ... >>

Ficánka Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1154 Budapest, Aulich u. 46-62.
képviselő: Bíró Virág
Az Aulich utcai óvodába járó gyermekek sokoldalú , harmónikus fejlődésének elősegítése. A gyermeki személyiség érzelmi, szociális és testi fejlesztéséhez szükséges körülmények, tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Érzelmi biztonság megteremtése, kulturális rendezvények és vásárok szervezése, gyermekek segélyezése, ingyenes étkezétetésnek támogatása. ... >>

Fitness Duo Iskola Oktatási és Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1157 Budapest, Árendás köz 6.
képviselő: Fazekas Attila
A magyarországi fitness, aerobik és sporttánc oktatás fejlesztése. A különböző irányzatok egységes formában való oktatásán és megismertetésén keresztül e sportágban nemzetközileg eredményes versenyzők képzése, e sportágak oktatása útján a fiatalok általános testi és lelki kondíciójának javítása. ... >>

Gyerekpalota Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1151 Budapest, Kovácsi Kálmán tér 4.
képviselő: dr. Vass Annamária
A Vácrátót téri Napköziotthonos Óvoda korszerűbb, hatékonyabbműködésének támogatása. ... >>

Gyermektanulmányok Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1156 Budapest, Kontyfa 5.
képviselő: Horváth Péter
A gyermekek szociális, oktatási, kultúrális, jogi, erkölcsi, gazdasági, egészségügyi és érdekérvényesítési helyzetére irányuló kutatások támogatása, ösztönzése, azok eredményeinek a közvélemény elé tárásában közreműködés. ... >>

Hartyán Alapítvány az Iskoláért

(intézményi,oktatási,egyéb)

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4.
képviselő: Rókáné Szuda Erzsébet
A Budapest XV. kerület Hartyán köz-i Általános Iskola oktató-nevelő munkájának segítése. ... >>

Hétszín-Virág Alapítvány a XV. kerületi Bölcsődékért

(oktatási)

1156 Budapest, Nádastó park 1.
képviselő: Kiss Károlyné, Mozsolits Sándorné
A XV. kerület hét bölcsődéjének támogatása, a személyi és tárgyi feltételek biztosításának elősegítése. ... >>

Honvéd Hősökért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1152 Budapest, Dobó u. 38. I. 3.
képviselő: Hellán János
A II. világháborúban elesett magyar honvédek emlékének, valamint a magyar hadtörténelem ápolása, a csaták, katonasírok helyszíneinek felkutatása és ezzel újabb méltó emlékhelyek kiválasztása, létesí- tése, illetve fenntartása. Hozzájárulás a civil és katonai taninté- zetekben folyó történelem oktatáshoz, ismeretterjesztéshez, a ha- gyományápoláshoz és a hazaszeretetre való neveléshez. Az alapítvány céljai megvalósításához saját információs rendszert épít ki, közreműködik hazai és nemzetközi megemlékezések szervezé- sében, publikációs tevékenységet támogat, kapcsolatot létesít más hasonló célú szervezetekkel, intézményekkel. ... >>

Humanista Társadalmi Egyetemért Egyesület

(oktatási)

1155 Budapest, Rákos út 102. III. 19.
képviselő: Sinkovics Sándor
Létrehozni és működtetni egy olyan intézményt, amely egyetemi szintű ingyenes oktatást biztosít tehetséges, de anyagi okok miatt az egyetemi tanulmányokról lemondani kénytelen fiatalok részére. A hallgatók számára az utazási költségek megtérítését, ingyenes szállás és kedvezményes étkezést biztosítani. ... >>

Humánus Jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1156 Budapest, Nádastó park 10. 3./7.
képviselő: Varga Dániel
a fogyatékossággal élők társadalmi befogadásának segítése;
munkaerő-piaci részvétel elősegítése a leendő munkavállalók foglalkoztathatóságának, alkalmazkodóképességének javítása által;
életfogytig tartó tanulás elterjesztése;
a kompetencia alapú oktatás és korszerű pedagógia módszerek elterjesztése;
diszlexia és más tanulási problémák csökkentése, kezelése;
esélyegyenlőség biztosítása az oktatásban;
a tudásra épülő társadalom előmozdítása;
társadalmi esélyegyenlőtlenség csökkentése hatékony tanulási módszerek terjesztésével;
iskolarendszeren kívüli készségfejlesztés és oktatás;
kutatás és fejlesztés a tanulási módszerek, élethosszig tartó tanulás, ifjúsági esélyegyenlőség, oktatásügy területén;
az olvasáskultúra fejlesztése, a funkcionális analfabetizmus elleni küzdelem segítése az iskoláskorúak körében;
átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek elterjesztése az oktatásban;
felkészítés az aktív állampolgárságra és az európai polgárságra ... >>

Idegenforgalmi Managerképzést Támogató dr. Gellai Imre Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1151 Budapest, Bem u.29.
képviselő: Hegedűs Benedekné, Holló Tamásné sz. Pillér Adrienn
Az idegenforgalmi területen dolgozó egyetemi és főiskolai végzettségű fiatalok külföldi és hazai managerképzésének támogatása. Új tétel: A középfokú végzettséggel rendelkező fiatalok idegenforgalmi célú hazai és külföldi továbbképzésének támogatása.
A felsőoktatásban új tantárgyként bevezetésre került egészségügyi turizmus tantárgy tananyagírásának illetve kiadásának támogatása. Tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű középiskolai tanulók tanulmányainak támogatása ösztöndíj formájában, valamint nyelvtanulás támogatása elsődlegesen csere utak költségeihez, valamint sikeres nyelvvizsga költségeihez történő hozzájárulás formájában. ... >>

Integrációs Felkészítést Segítő Alapítvány a Közös Európáért

(oktatási,szociális,kulturális)

1154 Budapest, Nádastó u. 117.
képviselő: Dr. Gyenge Balázs
Magyarország felzárkóztatását támogassa az Európai Unióhoz történő csatlakozási folyamat során és azt követően, segítse az egyes régiókban működő önkormányzatokat, oktatási és kulturális intézményeket, a kis és közép vállalkozásokat, valamint külön figyelmet fordítson a hátrányos helyzetűekre az érintett területeken. A kitűzött célt felkészítő tanfolyamok szervezésével, információk és ismeretek összegyűjtésével, átadásával, pályázati tanácsadással, valamint tanulmányok és kutatások készítésével kívánja megvalósítani. ... >>

Interpool Sportegyesület

(sport,oktatási)

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
képviselő: Özeren Adem
Az egyesület célja a szabadidősport, tehetséggondozás és az utánpótlásnevelés biztosítása, elsősorban a biliárd sportág tekintetében, így sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása, szerepvállalás a magyarországi sportolók támogatásában, sportolási lehetőségek biztosításában. ... >>

Jó Reménység Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1158 Budapest, Molnár Viktor utca 19.
képviselő: Simonyi Zoltán
A magyarországi elmaradott térségek fejlesztésének elősegítése. A természeti katasztrófák károsultjainak segítése Magyarországon és a szomszédos országokban. A magyarországi és a szomszéd országok elmaradott térségeiben élők számára kulturális, oktatási és sport programok szervezése, lenbonyolítása. ... >>

Kálvin János Presbiteri Misszió, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Missziója

(oktatási,egyéb)

1154 Budapest, Bánkút utca 67-69.
képviselő: elnök Égető Ferenc, gazdasági igazgató Mészáros Attila, szociális szakmai igazgató Dr.Huszár László, szociális szakmai igazgató-helyettes Novák István
Hálát adunk Istennek azért az igei világosságért, amelyet elődeinknek adott, és teljes meggyőződéssel azonosítjuk magunkat a reformátori alapokon álló hitvallásokkal. A Misszió legfőbb célja az isteni küldetés betöltése, az Ige hirdetése, a szeretet megvalósítása, a közösségi élet és rend gyakorlása, a presbiteriánus elvek és gyakorlat minél szélesebb körben való kiterjesztése. Ezen célok elérése érdekében a Misszió: a./ hitéleti tevékenységet folytat, b./ lelkigondozói és tanítói munkát fejt ki,c./ konferenciákat, előadásokat szervez és rendez, d./ az idősek, fogyatékosok szociális ellátását bentlakás nélkül (TEÁOR 88.10 08), e./ szociális és oktatási intézményeket alapít és tart fenn, biztosítja az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátását (TEÁOR 87.30 08). ... >>

Károly Róbert Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1151 Budapest, Sződliget utak 24-30.
képviselő: Hoffmanné Bozsik Éva
Segítségnyújtás a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda (székhelye: 1131 Budapest, Sződliget u. 24-30.) oktatói feltételrendszerének fejlesztéséhez, korszerű oktatási technológiával, valamint technikai eszközökkel való ellátásához. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés támogatása, szenvedélybetegségek (drog, alkohol, dohányzás stb.) kialakulását megakadályozó prevenciós programokban való részvétel, továbbképzések támogatása. Iskolai rendezvények szervezése az egészségmegőrző környezet biztosításáról. Jegyzetek és egyéb írásos oktatási segédeszközök (pl. feladatgyűjtemények készíttetése, szakmai anyagok fordíttatása, részvétel az iskolában folytatott pedagógiai kísérletekben, nevelésben, képességfejlesztésben, ismeretterjesztésben, mindezek támogatása, elősegítése. Ösztöndíj támogatás nyújtása a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda arra érdemes tanulóinak, illetve pedagógusainak és egyéb munkatársainak, az iskola oktató-nevelő munka színvonalát növelő, magasabb kvalifikáció megszerzése, segítése érdekében bel- és külföldön egyaránt. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók, illetve pedagógusok és egyéb munkatársak jutalmazása. A Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda szakmai fejlődése szempontjából fontos bel- és külföldi partnerek fogadásához támogatás nyújtása, az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. A Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda más iskolákkal fennálló, illetve létesítendő kapcsolatok építése és ezek segítése. A hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok támogatása. A hátrányos helyzetű (pl. nemzeti, etnikai, vallási stb. kisebbséget képező vagy sérül) diákok, diáksportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, beilleszkedésük segítése. A magyar nyelvet és kultúrát elsajátítani szándékozó, nem magyar állampolgárságú diákok ösztöndíj támogatása. Az iskolai sporttevékenység és környezetvédelem elősegítése, szervezése és támogatása. A környezet megóvására és az egészséges életmódra való nevelés. Iskolai sportversenyeken való eredményes részvétel támogatása, díjak, tárgyjutalmak felajánlása, utazási költségekhez történő hozzájárulás, a sportolás tárgyi feltételeinek javítása. Kulturális programok, vetélkedők rendezése, színház-, múzeum-, hangversenylátogatások szervezése, színjátszó kör működtetése. Filmklub, táncház, énekkar, irodalmi színpad, színházbarátok köre, iskolai rendezvények, ünnepélyek, művészeti napok, diáknap támogatása. Vers- és prózamondó versenyeken való részvétel támogatása. Diákújság iskolarádió működtetésének támogatása. Károly Róbert napok támogatása. Író-olvasó találkozók szervezése, diákköltők és -írók bemutatkozásának támogatása. A Budapest XV. kerületének kulturális örökségének megóvása, a kerület híres embereinek, emlékhelyeinek felkutatása, hagyományőrző programok szervezése. A helyi (Budapest XV. kerületének) műemlékvédelmi értékek felkutatása, megóvása. A környezetvédelem, a természetvédelem ügyének felvállalása, ezzel kapcsolatos szakkörök működtetése, az állatvédelemmel kapcsolatosan ismeretterjesztő előadások szervezése, pl. a lakásban történő állattartás írott és íratlan szabályairól szólóan. Az emberi és állampolgári jogokról való ismeretterjesztés, felvilágosítás. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekképviseletének támogatása, szervezetikkel való együttműködés. A gyermek- és ifjúságvédelem ügyének támogatása, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a családban való nevelés elősegítése. Diákjogi előadások tartásának támogatása. ... >>

Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1151 Budapest, Sződliget u. 24-30.
képviselő: Bodóné Balogh Beatrix, Molnár István, Rákos Jánosné ... >>

Kártya Magazin Sportegyesület

(sport,oktatási)

1158 Budapest, Drégelyvár utca 3. II./13.
képviselő: Darabont Gergely
a hazai sport-, verseny-, hobbykártya-játékokkal foglalkozó magánszemélyek, csoportok tevékenységének elősegítése, oktatása, továbbképzése. Célja továbbá a kártyajátékok - törvényi keretek között történő - szervezésében való aktív részvétel, a kártyajátékok ismertetése, valamint az ehhez kapcsolódó felügyeleti szervekkel együttműködve oktatás, illetve ebben a szellemben való utánpótlás nevelése és képzése. ... >>

KEresztény GYErmekevangelizáló és LElkigondozó Misszió, KEGYELEM Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1157 Budapest, Nyírpalota u. 71.XV.78.
képviselő: Hegyesi Zoltán
Gyermekmisszió munkások képzése és annak támogatása, az evangélium megismertetése ovodás, és iskolás korú gyermekekkel, az ilyen korú gyermekek lekigondozása, állami gondozott, vagy arra rászoruló gyermekek patronálása. ... >>

Kétkerékkel Az Ifjúságért Alapítvány

(sport,oktatási)

1155 Budapest, Mozdonyvezető utca 6. fszt./3.
képviselő: Pataki Ibolya
Az egészséges életmódra nevelés eszközeként kerékpároktatás, kreszoktatás, közúti forgalomba való felkészités, kerékpártúrák szervezése, és mindezek anyagi támogatása.A BVSC Kerékpáros Szakosztályának nyújtandó segitséggel hozzájárulni a magyar kerékpársort utánpótlásának a biztositásához. ... >>

Kincs Családvédelmi, Kulturális, Oktatási Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

1155 Budapest, Körvasút sor 9.
képviselő: Filippovits Ottóné
Az egészséges családmodell és a családi értékek propagálása, természetvédelmi tevékenységek támogatása, szociálisan rászorulók segítése. ... >>

Kirohanás Sportegyesület

(sport,oktatási)

1151 Budapest, Állomás köz 2.
képviselő: Dr. Szilhalmi László
tagjai és valamennyi sportolni kívánó személy sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá a közös érdekeik védelméről való gondoskodás;
tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása;
a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
a sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Kontyfa Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1156 Budapest, Zsókavár u. 52. fsz.2.
képviselő: Göröcs Péter ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal