Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XV. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

ALFA Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1157 Budapest, Zsókavár út 2. IV//9.
képviselő: Fenyvesi Zsolt ketten együtt, Konkoly János ketten együtt, Körősi Csaba önállóan, Szigeti György ketten együtt
a) a közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
b) A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldőző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
c) A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. ... >>

Attila Arany Nyila Egyesület

(egyéb)

1151 Budapest, Veresegyház 92/b.
képviselő: Luczenbacher János ... >>

Barátság Hobbi és Sport Horgász Egyesület

(sport,egyéb)

1154 Budapest, Baksay S. u. 11.
képviselő: Papp Sándor
Horgászat, horgásztevékenység propagálása, emberekkel történő megismertetése és ezáltal a szabadidő egészségesebb, értelmesebb eltöltésének előmozdítása. ... >>

Charis Média Alapítvány

(egyéb)

1157 Budapest, Nyírpalota út 31. X.em. 32.
képviselő: Simonfalvi Lajos
A keresztény életmód és kultúra, valamint az evangélium terjesztésének elősegitése. ... >>

Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület

(kulturális,egyéb)

1157 Budapest, Zsókavár utca 15.
képviselő: Valló Péter
Budapest, XV. kerület Újpalota városrész kulturális, környezetvédelmi és szociális érdekképviselete. ... >>

Első Magyar Preparátor Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1152 Budapest, Vécsey utca 51.
képviselő: Rytkó Roland
Olyan szakmai közösség kialakítása, amely a preparátori tevékenység hagyományait, szakmai múltját, és jelenét ápolja, ezen tevékenységet végzők érdekeit védi és támogatja. Az egyesület célja továbbá a természet, és környezet védelme, az ezzel kapcsolatos kezdeményezések támogatása. ... >>

Első Magyar Veresenypóker Közhasznú Sportegyesület

(sport,egyéb)

1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 37.
képviselő: Kárpáti Zoltán
A póker, mint szellemi sport, a versenypóker, valamint egyéb sporttevékenység népszerűsítése és egy sportbázis létrehozása, amely a legszélesebb körben lehetővé teszi a verseny- és szabadidősport rendszeres és eredményes folytatását. ... >>

Európai Konzervatív Magyarok Egyesülete

(egyéb)

1155 Budapest, Széchenyi u. 3-5.
képviselő: Józsa István
A Magyar Köztársaság polgárainak jobb életminőségéért, esélyegyenlőségéért, politikai- gazdasági, társadalmi egyenlőségéért, szociális biztonságáért való küzdelem. ... >>

Fekete Sereg Baráti Kör Egyesület

(oktatási,egyéb)

1157 Budapest, Drégelyvár utca 45. I/7.
képviselő: Gyönki Viktória
Felvilágosító és ismeretterjesztő tevékenység kifejtése a magyar kultúra, a környezetvédelem területén. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Forensis Önsegélyező Pénztár

(egyéb)

1158 Budapest, Neptun utca 104.
képviselő: Mihálka Ádám ... >>

Hartyán Alapítvány az Iskoláért

(intézményi,oktatási,egyéb)

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4.
képviselő: Rókáné Szuda Erzsébet
A Budapest XV. kerület Hartyán köz-i Általános Iskola oktató-nevelő munkájának segítése. ... >>

Honvéd Hősökért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1152 Budapest, Dobó u. 38. I. 3.
képviselő: Hellán János
A II. világháborúban elesett magyar honvédek emlékének, valamint a magyar hadtörténelem ápolása, a csaták, katonasírok helyszíneinek felkutatása és ezzel újabb méltó emlékhelyek kiválasztása, létesí- tése, illetve fenntartása. Hozzájárulás a civil és katonai taninté- zetekben folyó történelem oktatáshoz, ismeretterjesztéshez, a ha- gyományápoláshoz és a hazaszeretetre való neveléshez. Az alapítvány céljai megvalósításához saját információs rendszert épít ki, közreműködik hazai és nemzetközi megemlékezések szervezé- sében, publikációs tevékenységet támogat, kapcsolatot létesít más hasonló célú szervezetekkel, intézményekkel. ... >>

Kálvin János Presbiteri Misszió, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Missziója

(oktatási,egyéb)

1154 Budapest, Bánkút utca 67-69.
képviselő: elnök Égető Ferenc, gazdasági igazgató Mészáros Attila, szociális szakmai igazgató Dr.Huszár László, szociális szakmai igazgató-helyettes Novák István
Hálát adunk Istennek azért az igei világosságért, amelyet elődeinknek adott, és teljes meggyőződéssel azonosítjuk magunkat a reformátori alapokon álló hitvallásokkal. A Misszió legfőbb célja az isteni küldetés betöltése, az Ige hirdetése, a szeretet megvalósítása, a közösségi élet és rend gyakorlása, a presbiteriánus elvek és gyakorlat minél szélesebb körben való kiterjesztése. Ezen célok elérése érdekében a Misszió: a./ hitéleti tevékenységet folytat, b./ lelkigondozói és tanítói munkát fejt ki,c./ konferenciákat, előadásokat szervez és rendez, d./ az idősek, fogyatékosok szociális ellátását bentlakás nélkül (TEÁOR 88.10 08), e./ szociális és oktatási intézményeket alapít és tart fenn, biztosítja az idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátását (TEÁOR 87.30 08). ... >>

Közbizalom Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1158 Budapest, Bánk utca 40.
képviselő: Bitvai Nándor elnök, Donga Árpádné titkár, dr. Balogh András
A társadalmi, gazdasági, tudományos életben, a településfejlesztésben, az oktatás-nevelés területén, az egészségügy, szociális gondoskodás és a környezetvédelem terén, az emberi kapcsolatokban - kiemelten a házasság és a család iránti - közbizalom erősítése, a bizalmi tényező hatásainak elemzése, a közbizalmon alapuló gondolkodásmód elterjesztése, a közösségi és civil szféra, illetve a helyi önkormányzatok közötti bizalmon alapuló együttműködés elősegítése. ... >>

Közbiztonsági Polgárőr Gépjármű Felderítő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

1157 Budapest, Zsókavár utca 33. 8./35.
képviselő: Csoh Roland elnök, Szabó Lajos elnökhelyettes, Tóth László alelnök
Bűnmegelőzés. ... >>

Lépésről lépésre a IV. és XV. kerületben élőkért Egyesület

(egyéb)

1153 Budapest, Arany ános utca 5.
képviselő: Bringye Viktória
A szervezet célja, hogy tevékenységével támogassa a IV. XV. kerületben élőket és civil szervezeteket, kiadványaival segítse a település fejlődését, a kerületeket érintő információk eljutását az ott élőkhöz. ... >>

Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1152 Budapest, Rákosmező utca 6.
képviselő: Kerese István
A geocaching - mint a legfejlettebb műszaki technológia és a természetjárás ötvözésével létrejött játék, szabadidős tevékenység - magyarországi elterjedésének elősegítése, színvonalának emelése. ... >>

Magyar Pókerjátékosok Egyesülete

(egyéb)

1151 Budapest, Bem utca 19. A.
képviselő: Feliczi Krisztián
a pókerjáték szervezett kereteinek megteremtése ... >>

Magyarországért Párt

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1151 Budapest, Fő u. 36.
képviselő: Takács András
A természetjoggal összhangban álló társadalom kialakítása, gazdasági alternatívák keresése, előmozdítása. Az oktatásban ilyan jellegű gazdaságtani ismereteket bevezetni, kedvező szemlélet a társadalom és a természet közötti harmónia kialakítása, s ezen célok társadalmi és politikai képviselete. Kapcsolat teremtése a társadalmi szervezetek szelleméhez közelálló hazai és nemzetközi szervezetekkel. ... >>

Orvostanhallgatók Nemzetközi Studiója

(egyéb)

1156 Budapest, Nádastó park. 31.
képviselő: Rácz György ... >>

Palotai Polgárőrség Bűnmegelőzési - Önvédelmi - Önkéntes Tűzoltó - MÁTRIX Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

1150 Budapest, Hartyán köz 3.
képviselő: Bagi Andrea elnökhelyettes, Nagy Noémi titkár, Tóth Gyula alelnök, Vona János elnök
Bűnmegelőzési, önvédelmi, áldozatvédelmi, valamint ifjúságvédelmi tevékenység. ... >>

Perspectiva Nova Egyesület (ÚJ Perspektiva Egyesület)

(egyéb)

1154 Budapest, Bánkút utca 49. II./7.
képviselő: Kovács Edina, Szabó Zsolt
A Magyarországon élők életminőségének javítása, a társadalmi integráció támogatása, a hátrányos megkülönböztetés a kirekesztődés bármilyen formája elleni küzdelem. ... >>

Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1158 Budapest, Szűcs István u. 45.
képviselő: Páljános András
Szervezeti keretet adni a pestújhelyi lokálpatrióták a városrész és lakói érdekében folytatott közhasznú tevékenységhez. Civil fórumot biztosítani a pestújhelyi közösséget érintő kérdések megvitatásához. Pestújhely és a pestújhelyi polgárok érdekeinek közvetítése az állami, önkormányzati és egyéb szervek, szervezetek felé. A helyi tájékoztatás bővítése. ... >>

Polgári Érdekképviseleti Egyesület

(egyéb)

1153 Budapest, Bocskai 26.
képviselő: Szalóczi Lajos
Közszolgálatot kíván tenni: az emberi, állampolgári és közösségi jogok védelmével, a kultúra ápolásával, a rászorulók szociális segítségével, a lakosság érdekeinek képviseletével a település működtetése, fejlesztése érdekében és a környezeti értékek megóvásában. ... >>

Pri-Po Klub

(oktatási,egyéb)

1158 Budapest, Ady E. utca 46.
képviselő: Nagy-Ferenc Richárd elnök
A póker kártyajáték megismertetése, oktatása, népszerűsítése, hazai és nemzetközi kapcsolatok látesítése és fenntartása hasonló célú szervezetekkel. ... >>

Református Fiatalok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1151 Budapest, Alag utca 3.
képviselő: Berki Péter, Gilicze András lelkész, Molnár Zoltán Károly
Egy társaságba gyűjteni a hívő református fiatalokat. ... >>

RETRO AUTÓ KLUB Egyesület

(egyéb)

1153 Budapest, Beller Imre utca 154.
képviselő: Bristyán Gábor, Jójárt Martin
Az egyesület célja Retro, régi, hobbi és nosztalgia tulajdonosok összefogása, az érdekképviseletük megteremtése, rendezvényeik szervezése, részükre szaktanácsadás, környezetvédelem, műszaki fejlesztés elősegítése, minőségi alkatrészgyártók összefogása, az egyesületi tagok gépjárművei műszaki állapotának javítása. ... >>

Sikeres Gazdaságért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1152 Budapest, Oroszlán u. 36.
képviselő: Alf Martienssen ( elnök )
a kis- és közepes vállalkozások s egyéb vállalkozások szellemi és anyagi támogatása révén a nemzetgazdaság hatékonyságának növelése, sikerességének előmozdítása ... >>

SUP-AIR Ballon Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

1154 Budapest, Szerencs utca 180.
képviselő: Punka György
Aktív sporttevékenység szervezése a repülő- és sportágakban; Ballonpilóták kiképzése és repültetése; Sétarepülések és reklámcélú repülések szervezése, végrehajtása; Ipari alpinista tevékenységek gyakorlása; Sporteszközök gyártása; Hideglevegővel töltött reklámballonok gyártása; Reklámtranszparensek, zászlók készítése; Tervező iroda működtetése, hőlégballonok tervezése; Gázballonok, hőlégballonok, léghajók karbantartása, légi alkalmassági felülvizsgálata és üzemben tartása, ejtőernyők javítása és üzemben tartása; Sportrendezvények megszervezése, illetve lebonyolítása; Ejtőernyős szakosztály működtetése, ejtőernyős ugratás, ejtőernyős képzés. ... >>

Szabó Miklós lelkipásztor szellemi hagyatékát őrző alapítvány

(egyéb)

1154 Budapest, Tompa Mihály u. 70.
képviselő: Kerekes Kinga Csilla, Németh Gábor
Szabó Miklós lelkipásztor emlékének ápolása. A Bp. Rákospalota Újvárosi Református Egyházközség fiataljai Szabó Miklós szellemisége szerinti erkölcsi, hitéleti nevelésének elősegítése. Az Egyházközség és annak rászoruló tagjainak anyagi és erkölcsi támogatása.
Az alapítvány célja kiegészül az egyházközség szellemi értékeinek megőrzésével és azok továbbadásáról való gondoskodással. ... >>

Szilvássy Andor Barlangkutató Egyesület

(egyéb)

1151 Budapest, Sződliget u. 17.
képviselő: Hopoczky László ... >>

Társadalmi Igazságosság Pártja (TIP)

(kulturális,egyéb)

1151 Budapest, Sződliget utca 46.
képviselő: Zsinka László
A magyar értékeket valló állampolgárok politikai képviselete. A magyar nemzet érdekeinek, gazdasági felemelkedésének segítése, erkölcsi értékeinek ápolása, kulturális értékeinek megőrzése. ... >>

Tisztelet Társaság Pártja

(egyéb)

1155 Budapest, Kazán utca 5. III./9.
képviselő: Gosztonyi János
az idős generáció segítése, támogatása, érdekképviselete. ... >>

Történelmi Hangya Mozgalom Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1151 Budapest, Horváth M. utca 2.
képviselő: Gábor Eszter
A történelmi HANGYA mozgalom ? mint nemzeti örökségünk ? hagyományainak, szellemiségének, gazdasági értékeinek ápolása, a jelenlegi gazdasági társadalmi közegben történő alkalmazása és élő mozgalomként történő továbbfejlesztése; a helyi gazdaság többszintű (települési, kistérségi, regionális és össznemzeti) fejlesztésének támogatása a magyar termékek védelme érdekében. ... >>

Tűtornyos Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1152 Budapest, Kossuth u. 1.
képviselő: Simonfi Sándor
A Rákospalot-Óvárosi Református Egyházközösség egykori lelkipásztora Benkő István emlékének ápolása, munkásságának, tevékenységének, az általa képviselt szellemiség megismertetése az utókorral, az egyházközösség hitéleti tevékenységének támogatása. Az Egyházközösség fiataljainak Benkő István szellemiségének megfelelő erkölcsi és hitéleti nevelése, oktatása, közművelődési, kulturális programok szervezése, anyagi és erkölcsi támogatás nyújtása az Egyházközség rászoruló tagjai részére, így az öregek, munkanélküliek, fogyatékosok és más önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került emberek segítése, az Egyházközösség tulajdonában, illetve használatában álló épületek fenntartásának, karbantartásának, elsősorban az épített természet emlékeinek ( városképi jelentőségű épületek) megőrzésének támogatása. ... >>

"Vegyszermentes táplálkozásért" Alapítvány

(egyéb)

1156 Budapest, Páskomliget utca 67. VI./24.
képviselő: Pintér Orsolya
A gyermek- és felnőtt közétkeztetés megreformálása vegyszer és adalékmentes élelmiszer alapanyagok és végtermékek igénybevételével Az alapítvány térítés-kiegészítés formájában anyagilag is támogatni kívánja a gyermekek és felnőttek bio minőségű élelmiszerekkel való ellátását. ... >>
1. oldal