Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIX. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 41
1. oldal

56-OS SZÖVETSÉG BAJTÁRSI ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1192 Budapest, Dobó Katica utca 65.
képviselő: Csukás Irén
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, műemlékvédelem, 56-os történelmi vetélkedők szervezése, 56-os emlékhelyek országos felmérése, gondozása, lehetséges bővítése, 56-os kegyeleti kötelezettségek ellátása, 56-os forradalom haladó hagyományainak, eszmeiségének ápolása és megőrzése. ... >>

AESQ Regionális Szamaritánus Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1193 Budapest, Csillag u. 18.
képviselő: Báthory Lajosné ... >>

Alkotó Képzőművészek és Írók Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1192 Budapest, Hungária út 42. fsz./6.
képviselő: Grőber Lajosné Pécsi Éva ... >>

"AMALIPE" Cigány Kultúra- Hagyományőrző és Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1191 Budapest, Üllői út 243.
képviselő: Balogh János
A cigány kultúra, művészet, nyelv és haladó hagyományok ápolása, fejlesztése, felkutatása és propagálása. ... >>

Asszonyok Szövetsége a Békés Együttélésért

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1193 Budapest, Deák Ferenc utca 70.
képviselő: Fialovszky Béláné, Finta Arina Aisa, Losó Györgyné
A kárpát-medencei cigányság helyzetének javítása, a cigányság társadalmi integrációjának elősegítése; kulturális híd építése a többségi és a cigány kisebbségi kultúra között ... >>

BERG (HEGY) Autósport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1191 Budapest, Hamvas u. 7-9.
képviselő: Janzer György
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség szakágainak keretei között az egyesület tagjainak autósportág keretében történő versenyeztetése, továbbá a versenyen történő részvétel feltételeinek biztosítása az egyesület tagjai részére. ... >>

Biztosítási Üzletkötők Magyarországi Egyesülete

(érdekképviselet)

1191 Budapest, Kosárfonó utca 6. XI/44.
képviselő: Domán Tünde
biztosítási üzletkötői tevékenység társadalmi elismertségének növelése és tagjai érdekeinek védelme. ... >>

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete XIX. ker. Alapszervezete

(érdekképviselet)

1191 Budapest, Berzsenyi 4.
képviselő: Nagy Ferencné, Szloszjár Mihályné ... >>

Bőripari Dolgozók Szakszervezete

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1196 Budapest, Nagysándor József utca 120.
képviselő: Kovács Jánosné sz.Giricz Magdolna Verona
A tevékenységével előmozdítsa az általa képviselt szakszervezeti tagok életkörülményeinek javítását, munkakörülményeinek fejlesztését. Segítse elő gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek védelmét, képviseletét és érvényesítését. A BDSZ tevékenysége kiterjed a műszaki, tudományos, kutatási, oktatási, kulturális, környezetvédelmi, sport, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására és támogatására. ... >>

Budapesti Alkoholizmus Elleni Klubok Szövetsége

(szociális,érdekképviselet)

1192 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 38. fszt.
képviselő: Hegedűs Imre
A szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetű, valamint a társadalom perifériájára szorult embereket összefogó szervezetek támogatása. ... >>

Civilek Érdekvédelmi Fóruma Kispestért

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1194 Budapest, Kelet utca 11.
képviselő: Tóthné Szabó Éva
Környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezetvédelem, épített környezetvédelem, állatvédelem), településfejlesztési tevékenység. ... >>

Elektromosipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1194 Budapest, Kisviola utca 21-23.
képviselő: Jani Károly
Az elektromosipar jó társadalmi megítélésnek erősítése, vonzerejének növelése, az elektromosipar területén tevékenykedő vállalkozók és szakemberek szakmai szintjének folytonos emelése, magas szintű technológiák bevezetésének és elterjesztésének elősegítése. ... >>

Fiatalkoruak Pártfogóinak Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1194 Budapest, Jázmin u. 19.
képviselő: Drienyovszki János
A magyar ifjúságvédelmi hivatásos pártfogók és munkájukat segítők tevékenységének összefogása, egységesítése és a szakmai színvonal emelése. ... >>

Gépkocsivezetők és Szolgáltatók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1193 Budapest, Csokonai utca 20. 7./25.
képviselő: Gyenei György
Tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselete, és védelme, különös tekintettel a munkahelyi szintű érdekvédelem megvalósítására. ... >>

Kétnyelvű Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1191 Budapest, Simonyi Zsigmond utca 33.
képviselő: dr. Cselik Ágnes titkár, Fazekas Csaba alenök, Horváth Gábor elnök
támogatni és segíteni a kétnyelvű iskolákban, ill. a kétnyelvű iskolákért tenni akarókat (egyéneket és közösségeket, iskolákat, pedagógusokat, igazgatókat, stb.) munkájukban, feladataik ellátásában és érdekeik védelmében; erősíteni a kétnyelvű iskolák közötti együttműködést, fejleszteni más külső intézményekkel (egyetemekkel, önkormányzatokkal, külföldi partnerekkel, stb.) való kapcsolatokat, vagyis mindazt, ami a kétnyelvű tanítás-tanulás érdekeit szolgálja, ami ? az eredményesség és hatékonyság érdekében ? az anyagi, erkölcsi, illetve szakmai stabilitáshoz hozzájárul; őrködni a kétnyelvű oktatás szakmai színvonalán, közreműködni abban, hogy a hosszabb idő óta kétnyelvű képzést folytatók képesek legyenek a folyamatos megújulásra, az újabb iskolák pedig továbbvigyék a jó kezdeményezéseket, tapasztalatokat, azaz, hogy az egyesületbe tartozó iskolák pedagógusai tannyelv-pedagógiailag felkészültek legyenek; a kétnyelvű iskoláztatást érintő kérdésekben érdekvédelmet folytatni, egységes, szakmai testületi álláspontot kialakítani s azt képviselni; a tannyelv-pedagógiai kultúrát terjeszteni a tapasztalatokat továbbítani; lehetőségeikhez képest információt szolgáltatni a tevékenysége körébe tartozó kérdésekben. ... >>

Kilián Autóbusz Üzemegység Szakszervezete

(érdekképviselet)

1194 Budapest, Méta utca 39.
képviselő: Deák Gábor
A tagjainak munkaviszonyához, munkavégzéséhez, élet- és munkakörülményeihez kapcsolódó érdekek feltárása, képviselete, védelme és érvényesítése. A szociálpolitika keretein belül a szakszervezeti segélyezés és önsegélyezés tovább fejlesztése, elsősorban nagycsaládosok, nyugdíjasok és az átmenetileg nehéz anyagi körülmények közé került tagok körében. ... >>

Kispestért Polgári Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1194 Budapest, Nagykőrösi út 136.
képviselő: Miklóshalmi Pál
Kulturális és egyéb tevékenység. Kispest polgárosodásának aegítése. A polgárok művelődési és kulturális igényei kielégítésének előmozdítása. A közösségi és tulajdonosi szemlélet kialakulásának segítése. Kispest közéletében való aktív részvétel. Kapcsolattartás Kispest Ökormányzatával. Önkormányzati demokratikus választásokra képviselők és lista állítása. ... >>

Kispesti Kertbarát Klub

(érdekképviselet,egyéb)

1191 Budapest, Fő utca 42.
képviselő: Köbölkuti Ágnes, Újhelyi István
növénykedvelők és növénytermesztők baráti közössége , amely a Kertbarátok és Kistermelők Országos Szövetségének tagjaként , a helyi Önkormányzat célkitűzéseit támogatva , önállóan szervezi és vezeti a klubéletet. ... >>

Konzervatív 56os Antibolsevista Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1193 Budapest, Deák Ferenc utca 25.
képviselő: Végh Attila
Az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségének megőrzése és továbbvitele. 1956 történetének tárgyilagos, történelmi hamisításoktól mentes bemutatása. ... >>

Kulturális Eszperantó Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1193 Budapest, Leiningen u. 4.
képviselő: Bajnógel István, Szilvási László ... >>

Magánnyomozók és Vagyonvédők Országos Szakszervezete

(oktatási,érdekképviselet)

1196 Budapest, Ady Endre út 87.
képviselő: dr. Nemcsók János, Györök István, Hubicsák Tibor
az egyesülési szabadság érvényesülése érdekében - összhangban az Alkotmány, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának, és az 1989. évi II. törvény rendelkezéseivel - olyan pártoktól, állami bürokráciától, felettes szakszervezeti központtól független, a szabadság, és a szolidaritás elve alapján szerveződő, a munkavállalói demokráciát megteremtő, szakszervezet létrehozása, működtetése, amely feladatának tekinti az alábbiakat:
- EU-konform munkakörülmények, és bérezés megvalósítása,
- EU foglalkoztatási célok elősegítése,
- ingyenes jogsegély biztosítása munkaügyi kérdésekben, együttműködés munkajogi vita rendezésében,
- szociális segélyek, juttatások és támogatások biztosítása,
- társadalmi összefogás megteremtése, és a társult szakszervezetekkel való szoros együttműködés,
- a munkavállalók helyzetének folyamatos javítása,
- a munkahelyeken szerveződő, demokratikus szakszervezetek, és egyéb szervezetek támogatása, illetve az azokkal való kapcsolattartás,
- kollektív szerződések megkötése, illetve az ebben történő együttműködés, segítségnyújtás,
- a szakszervezeti munkával kapcsolatos anyagi elismerés juttatása,
- átképzés, oktatás, munkahelyszerzés elősegítése,
- folyamatos tájékoztatás, és nyilvánosság munkaügyi kérdésekben. ... >>

Magyar Golyósportok Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1192 Budapest, Szondi tér 2.
képviselő: Kecskés Péter, Szabó József, Szrapkó István ... >>

Magyar Kamarákért és Szakszervezetekért Szövetség Egyesület

(érdekképviselet)

1195 Budapest, Üllői út 200.
képviselő: Banai Edit
A Magyarországon működő Kamaráknál az EU-hoz történő csatlakozás folyamán felmerülő feladatok megoldásának segítése. A csatlakozás feltételeinek javítása érdekében a magyar és az EU-ban működő kamarák együttműködésének segítése. A tagkamarák és kamarai szervezetek politikamentes érdek és szakmai képviselete gazdasági kérdésekben. Egyesület célja az internetes kultúra széleskörű elterjesztése. Magyarországon is meghonosítani a digitális aláírást szolgáló tagsági kártyákat. ... >>

Magyar Levente Szövetség

(érdekképviselet)

1196 Budapest, Szigligeti 47.
képviselő: Hanszély Mihály ... >>

Magyar Lyonnaise Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1192 Budapest, Szondi tér 2. fszt./4.
képviselő: Kecskés Péter
A Szövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a Lyonnaise sportágban folyó tevékenységet, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. ... >>

Magyar Református Misszió Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1196 Budapest, Templom tér 19.
képviselő: Ablonczy Zsolt, elnök, Mátyás Sándor, alelnök, Tar Sándor, titkár
Krisztus evangéliumának hirdetése, a misszió ébrentartása; a misszió teológiai alapjainak kutatása, történetének ismertetése, a missziós munka segítése; az Izrael-kérdés teológiai kutatása; Jézus Krisztus missziói parancsainak vállalása; kapcsolatteremtés keresztyén missziói szövetségekkel, folyóirat kiadása, műhelyek létesítése, tanulmányok megjelentetése. ... >>

Magyar Testőr és Vagyonőr Szövetség

(érdekképviselet)

1190 Budapest, Árpád 31.
képviselő: Viszler József ... >>

Magyarországi Hallásszalonok Egyesülete

(érdekképviselet)

1196 Budapest, Petőfi utca 75.
képviselő: Terman Tibor
A minőségi hallókészülékek magyarországi biztosításának elősegítése, valamint az egyenlő - diszkriminációmentes - hazai támogatási feltételrendszer elősegítése és biztosítása érdekében, az Egyesület tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete valamennyi illetékes állami-, önkormányzati- és egyéb érintett szervezet előtt. ... >>

Magyarországon élő Kínai Nyelvet beszélő Idegenvezetők Egyesülete

(érdekképviselet)

1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 3. II. 6./17.
képviselő: Fan Hao
Összefogni a Magyarországon élő, dolgozó kínai nyelvet beszélő idegenvezetőket. ... >>

Mentődolgozók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1194 Budapest, Temesvár 106.
képviselő: Molnár Andor dr. ... >>

Nemzetőrök Országos Szövetsége

(tűzoltó,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1195 Budapest, Vas Gereben utca 4-6.
képviselő: Szabó Sándor
A Szövetség az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc, valamint az 1956-os forradalom hőseinek emlékét őrzi, ápolja a forradalmi hagyományokat. Ennek keretében tagjai részt vesznek a hagyomány őrző ünnepségeken, megemlékezéseken. A Szövetség részt vállal e körben az ifjúság nevelése, oktatása vonatkozásában. Tagjai - felkérésre, vagy megkeresésre - a polgárok védelmében, a közrend és közbiztonság megteremtését segítik részvételükkel. Ennek érdekében a rendfenntartó hatóságokkal (Honvédség, Rendőrség, Határőrség, Katasztrófavédelem, Polgárvédelem, Vám- és Pénzügyőrség, Tűzoltóság), illetve a civil bűnmegelőzési szervezetekkel kívánnak együttműködni. ... >>

Széchenyi Hitelszövetség

(érdekképviselet)

1191 Budapest, Üllői út 200. VI./606.
képviselő: Barabás Gyula, Kaltenecker István, Lengyel János József
A hitelintézeti szektor és hitelezési folyamatban szereplők hatékony együttműködésének elősegítése, a hitelezési szaktanácsadók érdekvédelme, a hitelintézetek prudens működését, valamint e területre irányadó jogszabályokkal összhangban kialakított, rendszerben történő működésük szabályozása. ... >>

Szövetség a Kispesti Polgári Körökért Alapítvány

(kulturális,érdekképviselet)

1192 Budapest, Újlaki u. 5.
képviselő: Dr.Fried Miklós, Dr.Lélfay Botond
Polgári Körök kispesti közhasznú tevékenységének segítése, ismeret- terjesztő és kulturális rendezvények szervezése és azok propagálá- sa; nemzeti és kulturális értékek megőrzése, köztisztaság-, közrend megőrzésének elősegítése, fiataloknak, más korosztálynak progra- mok-, kirándulások szervezése; határon túli magyarság segítése, nemzeti etnikai kisebbség támoga- tása. ... >>

Wekerlei Lakástulajdonosok Egyesülete

(érdekképviselet)

1192 Budapest, Vereckei köz 8.
képviselő: Szabó László ... >>

XIX.kerületi Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1191 Budapest, Fő utca 42.
képviselő: Tötösné Gados Zsuzsanna
a természetjáró tevékenység feltételeinek nevezett keretek között való biztosítása, természetjáró programok szervezése a tagszervezetek tagjai és Kispest lakosai, illetve tanulói részére ... >>
1. oldal